Tóm tắt

Bài viết này mô tả bản Cập Nhật bảo mật cho Windows Embedded Compact 2013. Bản cập nhật này giải quyết các vấn đề về bảo mật được mô tả trong các bài viết sau đây:

Trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này, tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành trước đó cho sản phẩm này phải được cài đặt.

Thông tin về bản cập nhật phần mềm

Tải xuống thông tin

Bản cập nhật hàng tháng của Windows được nhúng 2013 (tháng chín 2020) hiện đã sẵn dùng từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật hàng tháng của Windows được nhúng 2013, hãy đi đến Trung tâm đối tác thiết bị (PC).

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này chỉ được hỗ trợ nếu tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành trước đó cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện một bản dựng sạch toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau:

  • Trên menu bản dựng , bấm giải pháp sạch, rồi bấm vào xây dựng giải pháp.

  • Trên menu bản dựng , bấm vào xây dựng lại giải pháp.

Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Cập Nhật thay thế

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật nào khác.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp sau này) được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, tệp đó đã được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác biệt giữa UTC và giờ địa phương, hãy dùng tab múi giờ trong Pa-nen điều khiển ngày và thời gian.

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Lộ

Windowscodecs.dll

888.832

16-Sep-2020

02:39

Public\Wgi\Oak\Target\Armv7\Checked

Windowscodecs.map

3.022.850

16-Sep-2020

02:39

Public\Wgi\Oak\Target\Armv7\Checked

Windowscodecs.rel

468.340

16-Sep-2020

02:39

Public\Wgi\Oak\Target\Armv7\Checked

Windowscodecs.dll

1.536.000

16-Sep-2020

02:38

Public\Wgi\Oak\Target\Armv7\Debug

Windowscodecs.map

4.448.376

16-Sep-2020

02:38

Public\Wgi\Oak\Target\Armv7\Debug

Windowscodecs.rel

549.453

16-Sep-2020

02:38

Public\Wgi\Oak\Target\Armv7\Debug

Windowscodecs.dll

704.512

16-Sep-2020

02:38

Public\Wgi\Oak\Target\Armv7\Retail

Windowscodecs.map

2.041.334

16-Sep-2020

02:38

Public\Wgi\Oak\Target\Armv7\Retail

Windowscodecs.rel

297.675

16-Sep-2020

02:38

Public\Wgi\Oak\Target\Armv7\Retail

Windowscodecs.dll

937.984

16-Sep-2020

02:38

Public\Wgi\Oak\Target\X86\Checked

Windowscodecs.map

1.210.473

16-Sep-2020

02:38

Public\Wgi\Oak\Target\X86\Checked

Windowscodecs.rel

532.227

16-Sep-2020

02:38

Public\Wgi\Oak\Target\X86\Checked

Windowscodecs.dll

1.683.456

16-Sep-2020

02:33

Public\Wgi\Oak\Target\X86\Debug

Windowscodecs.map

1.243.175

16-Sep-2020

02:33

Public\Wgi\Oak\Target\X86\Debug

Windowscodecs.rel

729.862

16-Sep-2020

02:33

Public\Wgi\Oak\Target\X86\Debug

Windowscodecs.dll

782.336

16-Sep-2020

03:33

Public\Wgi\Oak\Target\X86\Retail

Windowscodecs.map

958.754

16-Sep-2020

03:33

Public\Wgi\Oak\Target\X86\Retail

Windowscodecs.rel

345.815

16-Sep-2020

03:33

Public\Wgi\Oak\Target\X86\Retail

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×