Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật sẵn dùng cho Windows Embedded Compact 7. Bản cập nhật này giải quyết các vấn đề về bảo mật được mô tả trong bài viết sau đây:

Thông tin về bản cập nhật phần mềm

Tải xuống thông tin

Bản cập nhật hàng tháng của Windows được nhúng nhỏ gọn (tháng mười hai 2020) hiện đã sẵn dùng từ Microsoft. Để tải xuống bản Cập Nhật, hãy đi đến Trung tâm đối tác thiết bị (PC).

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này chỉ được hỗ trợ nếu tất cả các bản Cập Nhật trước đây cho sản phẩm này đã được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện một bản dựng sạch toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau:

  • Trên menu bản dựng , chọn giải pháp sạch, rồi chọn xây dựng giải pháp.

  • Trên menu bản dựng , chọn dựng lại giải pháp.

Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật nào khác.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong các bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Ngày tháng và thời gian cho những tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị trong thời gian cục bộ của bạn cùng với thời gian hiện tại của bạn-tiết kiệm thời gian (DST). Ngoài ra, ngày tháng và thời gian có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác trên các tệp.

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Lộ

Accctrl. lib

120.202

Ngày 05 tháng 1-2021

01:07

Đã chọn \ người dùng \ thông tin _ dùng \ thông tin

Coll. lib

23.428

Ngày 05 tháng 1-2021

01:07

Đã chọn \ người dùng \ thông tin _ dùng \ thông tin

Hàm icomidl. lib

154.288

Ngày 05 tháng 1-2021

01:07

Đã chọn \ người dùng \ thông tin _ dùng \ thông tin

Debug. lib

12.048

Ngày 05 tháng 1-2021

01:07

Đã chọn \ người dùng \ thông tin _ dùng \ thông tin

DocFile. lib

724.710

Ngày 05 tháng 1-2021

01:07

Đã chọn \ người dùng \ thông tin _ dùng \ thông tin

EXP. lib

567.724

Ngày 05 tháng 1-2021

01:07

Đã chọn \ người dùng \ thông tin _ dùng \ thông tin

Idispproxy. lib

147.308

Ngày 05 tháng 1-2021

01:07

Đã chọn \ người dùng \ thông tin _ dùng \ thông tin

Inc. lib

306.678

Ngày 05 tháng 1-2021

01:07

Đã chọn \ người dùng \ thông tin _ dùng \ thông tin

Mcomrem. lib

48.424

Ngày 05 tháng 1-2021

01:07

Đã chọn \ người dùng \ thông tin _ dùng \ thông tin

Moniker. lib

921.844

Ngày 05 tháng 1-2021

01:07

Đã chọn \ người dùng \ thông tin _ dùng \ thông tin

MSF. lib

793.416

Ngày 05 tháng 1-2021

01:07

Đã chọn \ người dùng \ thông tin _ dùng \ thông tin

Oa_props. lib

27.688

Ngày 05 tháng 1-2021

01:07

Đã chọn \ người dùng \ thông tin _ dùng \ thông tin

Objact. lib

425.848

Ngày 05 tháng 1-2021

01:07

Đã chọn \ người dùng \ thông tin _ dùng \ thông tin

Ole232. lib

81.384

Ngày 05 tháng 1-2021

01:07

Đã chọn \ người dùng \ thông tin _ dùng \ thông tin

Oleaut32. lib

1.391.300

Ngày 05 tháng 1-2021

01:07

Đã chọn \ người dùng \ thông tin _ dùng \ thông tin

Oleprx32. lib

471.066

Ngày 05 tháng 1-2021

01:07

Đã chọn \ người dùng \ thông tin _ dùng \ thông tin

Từ xa. lib

1.739.874

Ngày 05 tháng 1-2021

01:07

Đã chọn \ người dùng \ thông tin _ dùng \ thông tin

Rot. lib

254.680

Ngày 05 tháng 1-2021

01:07

Đã chọn \ người dùng \ thông tin _ dùng \ thông tin

Util. lib

269.454

Ngày 05 tháng 1-2021

01:07

Đã chọn \ người dùng \ thông tin _ dùng \ thông tin

Accctrl. lib

132.860

04 tháng 1-2021

23:15

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng \ dữ liệu Lib\armv5\debug

Coll. lib

26.546

04 tháng 1-2021

23:15

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng \ dữ liệu Lib\armv5\debug

Hàm icomidl. lib

154.322

04 tháng 1-2021

23:15

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng \ dữ liệu Lib\armv5\debug

Debug. lib

12.318

04 tháng 1-2021

23:15

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng \ dữ liệu Lib\armv5\debug

DocFile. lib

803.422

04 tháng 1-2021

23:15

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng \ dữ liệu Lib\armv5\debug

EXP. lib

628.366

04 tháng 1-2021

23:15

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng \ dữ liệu Lib\armv5\debug

Idispproxy. lib

162.202

04 tháng 1-2021

23:15

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng \ dữ liệu Lib\armv5\debug

Inc. lib

325.554

04 tháng 1-2021

23:15

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng \ dữ liệu Lib\armv5\debug

Mcomrem. lib

51.504

04 tháng 1-2021

23:15

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng \ dữ liệu Lib\armv5\debug

Moniker. lib

1.022.766

04 tháng 1-2021

23:15

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng \ dữ liệu Lib\armv5\debug

MSF. lib

937.638

04 tháng 1-2021

23:15

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng \ dữ liệu Lib\armv5\debug

Oa_props. lib

36.824

04 tháng 1-2021

23:15

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng \ dữ liệu Lib\armv5\debug

Objact. lib

481.504

04 tháng 1-2021

23:15

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng \ dữ liệu Lib\armv5\debug

Ole232. lib

87.560

04 tháng 1-2021

23:15

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng \ dữ liệu Lib\armv5\debug

Oleaut32. lib

1.640.164

04 tháng 1-2021

23:15

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng \ dữ liệu Lib\armv5\debug

Oleprx32. lib

498.968

04 tháng 1-2021

23:15

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng \ dữ liệu Lib\armv5\debug

Từ xa. lib

1.950.318

04 tháng 1-2021

23:15

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng \ dữ liệu Lib\armv5\debug

Rot. lib

268.170

04 tháng 1-2021

23:15

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng \ dữ liệu Lib\armv5\debug

Util. lib

286.508

04 tháng 1-2021

23:15

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng \ dữ liệu Lib\armv5\debug

Accctrl. lib

125.032

04 tháng 1-2021

22:58

Thông tin cá nh__ _ _ liệu

Coll. lib

16.950

04 tháng 1-2021

22:58

Thông tin cá nh__ _ _ liệu

Hàm icomidl. lib

158.556

04 tháng 1-2021

22:58

Thông tin cá nh__ _ _ liệu

Debug. lib

10.730

04 tháng 1-2021

22:58

Thông tin cá nh__ _ _ liệu

DocFile. lib

754.244

04 tháng 1-2021

22:58

Thông tin cá nh__ _ _ liệu

EXP. lib

594.894

04 tháng 1-2021

22:58

Thông tin cá nh__ _ _ liệu

Idispproxy. lib

153.460

04 tháng 1-2021

22:58

Thông tin cá nh__ _ _ liệu

Inc. lib

280.992

04 tháng 1-2021

22:58

Thông tin cá nh__ _ _ liệu

Mcomrem. lib

46.850

04 tháng 1-2021

22:58

Thông tin cá nh__ _ _ liệu

Moniker. lib

713.672

04 tháng 1-2021

22:58

Thông tin cá nh__ _ _ liệu

MSF. lib

837.916

04 tháng 1-2021

22:58

Thông tin cá nh__ _ _ liệu

Oa_props. lib

26.302

04 tháng 1-2021

22:58

Thông tin cá nh__ _ _ liệu

Objact. lib

375.804

04 tháng 1-2021

22:58

Thông tin cá nh__ _ _ liệu

Ole232. lib

83.446

04 tháng 1-2021

22:58

Thông tin cá nh__ _ _ liệu

Oleaut32. lib

1.498.518

04 tháng 1-2021

22:58

Thông tin cá nh__ _ _ liệu

Oleprx32. lib

508.506

04 tháng 1-2021

22:58

Thông tin cá nh__ _ _ liệu

Từ xa. lib

1.425.798

04 tháng 1-2021

22:58

Thông tin cá nh__ _ _ liệu

Rot. lib

220.662

04 tháng 1-2021

22:58

Thông tin cá nh__ _ _ liệu

Util. lib

146.406

04 tháng 1-2021

22:58

Thông tin cá nh__ _ _ liệu

Accctrl. lib

120.218

04 tháng 1-2021

20:41

Đã kiểm tra danh _ dùng Oak\lib\armv6\được chọn

Coll. lib

23.436

04 tháng 1-2021

20:41

Đã kiểm tra danh _ dùng Oak\lib\armv6\được chọn

Hàm icomidl. lib

154.352

04 tháng 1-2021

20:41

Đã kiểm tra danh _ dùng Oak\lib\armv6\được chọn

Debug. lib

12.064

04 tháng 1-2021

20:41

Đã kiểm tra danh _ dùng Oak\lib\armv6\được chọn

DocFile. lib

724.866

04 tháng 1-2021

20:41

Đã kiểm tra danh _ dùng Oak\lib\armv6\được chọn

EXP. lib

567.820

04 tháng 1-2021

20:41

Đã kiểm tra danh _ dùng Oak\lib\armv6\được chọn

Idispproxy. lib

147.358

04 tháng 1-2021

20:41

Đã kiểm tra danh _ dùng Oak\lib\armv6\được chọn

Inc. lib

306.790

04 tháng 1-2021

20:41

Đã kiểm tra danh _ dùng Oak\lib\armv6\được chọn

Mcomrem. lib

48.440

04 tháng 1-2021

20:41

Đã kiểm tra danh _ dùng Oak\lib\armv6\được chọn

Moniker. lib

921.864

04 tháng 1-2021

20:41

Đã kiểm tra danh _ dùng Oak\lib\armv6\được chọn

MSF. lib

793.200

04 tháng 1-2021

20:41

Đã kiểm tra danh _ dùng Oak\lib\armv6\được chọn

Oa_props. lib

27.696

04 tháng 1-2021

20:41

Đã kiểm tra danh _ dùng Oak\lib\armv6\được chọn

Objact. lib

425.928

04 tháng 1-2021

20:41

Đã kiểm tra danh _ dùng Oak\lib\armv6\được chọn

Ole232. lib

81.416

04 tháng 1-2021

20:41

Đã kiểm tra danh _ dùng Oak\lib\armv6\được chọn

Oleaut32. lib

1.382.624

04 tháng 1-2021

20:41

Đã kiểm tra danh _ dùng Oak\lib\armv6\được chọn

Oleprx32. lib

471.114

04 tháng 1-2021

20:41

Đã kiểm tra danh _ dùng Oak\lib\armv6\được chọn

Từ xa. lib

1.740.002

04 tháng 1-2021

20:41

Đã kiểm tra danh _ dùng Oak\lib\armv6\được chọn

Rot. lib

254.712

04 tháng 1-2021

20:41

Đã kiểm tra danh _ dùng Oak\lib\armv6\được chọn

Util. lib

269.530

04 tháng 1-2021

20:41

Đã kiểm tra danh _ dùng Oak\lib\armv6\được chọn

Accctrl. lib

132.876

04 tháng 1-2021

21:56

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng \ dữ liệu Lib\armv6\debug

Coll. lib

26.554

04 tháng 1-2021

21:56

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng \ dữ liệu Lib\armv6\debug

Hàm icomidl. lib

154.386

04 tháng 1-2021

21:56

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng \ dữ liệu Lib\armv6\debug

Debug. lib

12.334

04 tháng 1-2021

21:56

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng \ dữ liệu Lib\armv6\debug

DocFile. lib

803.550

04 tháng 1-2021

21:56

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng \ dữ liệu Lib\armv6\debug

EXP. lib

628.462

04 tháng 1-2021

21:56

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng \ dữ liệu Lib\armv6\debug

Idispproxy. lib

162.102

04 tháng 1-2021

21:56

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng \ dữ liệu Lib\armv6\debug

Inc. lib

325.666

04 tháng 1-2021

21:56

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng \ dữ liệu Lib\armv6\debug

Mcomrem. lib

51.520

04 tháng 1-2021

21:56

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng \ dữ liệu Lib\armv6\debug

Moniker. lib

1.022.734

04 tháng 1-2021

21:56

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng \ dữ liệu Lib\armv6\debug

MSF. lib

937.106

04 tháng 1-2021

21:56

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng \ dữ liệu Lib\armv6\debug

Oa_props. lib

36.832

04 tháng 1-2021

21:56

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng \ dữ liệu Lib\armv6\debug

Objact. lib

481.568

04 tháng 1-2021

21:56

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng \ dữ liệu Lib\armv6\debug

Ole232. lib

87.592

04 tháng 1-2021

21:56

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng \ dữ liệu Lib\armv6\debug

Oleaut32. lib

1.630.140

04 tháng 1-2021

21:56

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng \ dữ liệu Lib\armv6\debug

Oleprx32. lib

499.004

04 tháng 1-2021

21:56

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng \ dữ liệu Lib\armv6\debug

Từ xa. lib

1.950.302

04 tháng 1-2021

21:56

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng \ dữ liệu Lib\armv6\debug

Rot. lib

268.194

04 tháng 1-2021

21:56

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng \ dữ liệu Lib\armv6\debug

Util. lib

286.584

04 tháng 1-2021

21:56

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng \ dữ liệu Lib\armv6\debug

Accctrl. lib

125.048

Ngày 05 tháng 1-2021

00:26

Thông tin cá nh__ nh__ liệu Lib\armv6\retail

Coll. lib

16.958

Ngày 05 tháng 1-2021

00:26

Thông tin cá nh__ nh__ liệu Lib\armv6\retail

Hàm icomidl. lib

158.624

Ngày 05 tháng 1-2021

00:26

Thông tin cá nh__ nh__ liệu Lib\armv6\retail

Debug. lib

10.746

Ngày 05 tháng 1-2021

00:26

Thông tin cá nh__ nh__ liệu Lib\armv6\retail

DocFile. lib

754.400

Ngày 05 tháng 1-2021

00:26

Thông tin cá nh__ nh__ liệu Lib\armv6\retail

EXP. lib

594.986

Ngày 05 tháng 1-2021

00:26

Thông tin cá nh__ nh__ liệu Lib\armv6\retail

Idispproxy. lib

153.510

Ngày 05 tháng 1-2021

00:26

Thông tin cá nh__ nh__ liệu Lib\armv6\retail

Inc. lib

281.104

Ngày 05 tháng 1-2021

00:26

Thông tin cá nh__ nh__ liệu Lib\armv6\retail

Mcomrem. lib

46.866

Ngày 05 tháng 1-2021

00:26

Thông tin cá nh__ nh__ liệu Lib\armv6\retail

Moniker. lib

713.692

Ngày 05 tháng 1-2021

00:26

Thông tin cá nh__ nh__ liệu Lib\armv6\retail

MSF. lib

837.700

Ngày 05 tháng 1-2021

00:26

Thông tin cá nh__ nh__ liệu Lib\armv6\retail

Oa_props. lib

26.310

Ngày 05 tháng 1-2021

00:26

Thông tin cá nh__ nh__ liệu Lib\armv6\retail

Objact. lib

375.884

Ngày 05 tháng 1-2021

00:26

Thông tin cá nh__ nh__ liệu Lib\armv6\retail

Ole232. lib

83.478

Ngày 05 tháng 1-2021

00:26

Thông tin cá nh__ nh__ liệu Lib\armv6\retail

Oleaut32. lib

1.489.848

Ngày 05 tháng 1-2021

00:26

Thông tin cá nh__ nh__ liệu Lib\armv6\retail

Oleprx32. lib

508.554

Ngày 05 tháng 1-2021

00:26

Thông tin cá nh__ nh__ liệu Lib\armv6\retail

Từ xa. lib

1.425.926

Ngày 05 tháng 1-2021

00:26

Thông tin cá nh__ nh__ liệu Lib\armv6\retail

Rot. lib

220.694

Ngày 05 tháng 1-2021

00:26

Thông tin cá nh__ nh__ liệu Lib\armv6\retail

Util. lib

146.482

Ngày 05 tháng 1-2021

00:26

Thông tin cá nh__ nh__ liệu Lib\armv6\retail

Accctrl. lib

118.830

Ngày 05 tháng 1-2021

01:59

Đã kiểm tra danh _ dùng Oak\lib\armv7\được chọn

Coll. lib

23.288

Ngày 05 tháng 1-2021

01:59

Đã kiểm tra danh _ dùng Oak\lib\armv7\được chọn

Hàm icomidl. lib

154.352

Ngày 05 tháng 1-2021

01:59

Đã kiểm tra danh _ dùng Oak\lib\armv7\được chọn

Debug. lib

12.006

Ngày 05 tháng 1-2021

01:59

Đã kiểm tra danh _ dùng Oak\lib\armv7\được chọn

DocFile. lib

722.848

Ngày 05 tháng 1-2021

01:59

Đã kiểm tra danh _ dùng Oak\lib\armv7\được chọn

EXP. lib

561.208

Ngày 05 tháng 1-2021

01:59

Đã kiểm tra danh _ dùng Oak\lib\armv7\được chọn

Idispproxy. lib

146.514

Ngày 05 tháng 1-2021

01:59

Đã kiểm tra danh _ dùng Oak\lib\armv7\được chọn

Inc. lib

306.078

Ngày 05 tháng 1-2021

01:59

Đã kiểm tra danh _ dùng Oak\lib\armv7\được chọn

Mcomrem. lib

48.336

Ngày 05 tháng 1-2021

01:59

Đã kiểm tra danh _ dùng Oak\lib\armv7\được chọn

Moniker. lib

908.608

Ngày 05 tháng 1-2021

01:59

Đã kiểm tra danh _ dùng Oak\lib\armv7\được chọn

MSF. lib

791.780

Ngày 05 tháng 1-2021

01:59

Đã kiểm tra danh _ dùng Oak\lib\armv7\được chọn

Oa_props. lib

27.372

Ngày 05 tháng 1-2021

01:59

Đã kiểm tra danh _ dùng Oak\lib\armv7\được chọn

Objact. lib

423.616

Ngày 05 tháng 1-2021

01:59

Đã kiểm tra danh _ dùng Oak\lib\armv7\được chọn

Ole232. lib

81.366

Ngày 05 tháng 1-2021

01:59

Đã kiểm tra danh _ dùng Oak\lib\armv7\được chọn

Oleaut32. lib

1.371.652

Ngày 05 tháng 1-2021

01:59

Đã kiểm tra danh _ dùng Oak\lib\armv7\được chọn

Oleprx32. lib

469.178

Ngày 05 tháng 1-2021

01:59

Đã kiểm tra danh _ dùng Oak\lib\armv7\được chọn

Từ xa. lib

1.730.404

Ngày 05 tháng 1-2021

01:59

Đã kiểm tra danh _ dùng Oak\lib\armv7\được chọn

Rot. lib

253.742

Ngày 05 tháng 1-2021

01:59

Đã kiểm tra danh _ dùng Oak\lib\armv7\được chọn

Util. lib

268.042

Ngày 05 tháng 1-2021

01:59

Đã kiểm tra danh _ dùng Oak\lib\armv7\được chọn

Accctrl. lib

131.680

04 tháng 1-2021

20:40

Thông tin cá nh__ liệu _ liệu Lib\armv7\debug

Coll. lib

26.460

04 tháng 1-2021

20:40

Thông tin cá nh__ liệu _ liệu Lib\armv7\debug

Hàm icomidl. lib

154.394

04 tháng 1-2021

20:40

Thông tin cá nh__ liệu _ liệu Lib\armv7\debug

Debug. lib

12.334

04 tháng 1-2021

20:40

Thông tin cá nh__ liệu _ liệu Lib\armv7\debug

DocFile. lib

802.058

04 tháng 1-2021

20:40

Thông tin cá nh__ liệu _ liệu Lib\armv7\debug

EXP. lib

625.210

04 tháng 1-2021

20:40

Thông tin cá nh__ liệu _ liệu Lib\armv7\debug

Idispproxy. lib

161.266

04 tháng 1-2021

20:40

Thông tin cá nh__ liệu _ liệu Lib\armv7\debug

Inc. lib

325.026

04 tháng 1-2021

20:40

Thông tin cá nh__ liệu _ liệu Lib\armv7\debug

Mcomrem. lib

51.496

04 tháng 1-2021

20:40

Thông tin cá nh__ liệu _ liệu Lib\armv7\debug

Moniker. lib

1.009.896

04 tháng 1-2021

20:40

Thông tin cá nh__ liệu _ liệu Lib\armv7\debug

MSF. lib

935.526

04 tháng 1-2021

20:40

Thông tin cá nh__ liệu _ liệu Lib\armv7\debug

Oa_props. lib

36.484

04 tháng 1-2021

20:40

Thông tin cá nh__ liệu _ liệu Lib\armv7\debug

Objact. lib

479.076

04 tháng 1-2021

20:40

Thông tin cá nh__ liệu _ liệu Lib\armv7\debug

Ole232. lib

87.538

04 tháng 1-2021

20:40

Thông tin cá nh__ liệu _ liệu Lib\armv7\debug

Oleaut32. lib

1.619.734

04 tháng 1-2021

20:40

Thông tin cá nh__ liệu _ liệu Lib\armv7\debug

Oleprx32. lib

496.504

04 tháng 1-2021

20:40

Thông tin cá nh__ liệu _ liệu Lib\armv7\debug

Từ xa. lib

1.941.122

04 tháng 1-2021

20:40

Thông tin cá nh__ liệu _ liệu Lib\armv7\debug

Rot. lib

267.144

04 tháng 1-2021

20:40

Thông tin cá nh__ liệu _ liệu Lib\armv7\debug

Util. lib

285.230

04 tháng 1-2021

20:40

Thông tin cá nh__ liệu _ liệu Lib\armv7\debug

Accctrl. lib

123.732

Ngày 05 tháng 1-2021

01:50

Thông tin cá nh__ nh__ liệu Lib\armv7\retail

Coll. lib

16.850

Ngày 05 tháng 1-2021

01:50

Thông tin cá nh__ nh__ liệu Lib\armv7\retail

Hàm icomidl. lib

158.632

Ngày 05 tháng 1-2021

01:50

Thông tin cá nh__ nh__ liệu Lib\armv7\retail

Debug. lib

10.746

Ngày 05 tháng 1-2021

01:50

Thông tin cá nh__ nh__ liệu Lib\armv7\retail

DocFile. lib

752.382

Ngày 05 tháng 1-2021

01:50

Thông tin cá nh__ nh__ liệu Lib\armv7\retail

EXP. lib

588.372

Ngày 05 tháng 1-2021

01:50

Thông tin cá nh__ nh__ liệu Lib\armv7\retail

Idispproxy. lib

152.674

Ngày 05 tháng 1-2021

01:50

Thông tin cá nh__ nh__ liệu Lib\armv7\retail

Inc. lib

281.048

Ngày 05 tháng 1-2021

01:50

Thông tin cá nh__ nh__ liệu Lib\armv7\retail

Mcomrem. lib

46.738

Ngày 05 tháng 1-2021

01:50

Thông tin cá nh__ nh__ liệu Lib\armv7\retail

Moniker. lib

701.418

Ngày 05 tháng 1-2021

01:50

Thông tin cá nh__ nh__ liệu Lib\armv7\retail

MSF. lib

836.280

Ngày 05 tháng 1-2021

01:50

Thông tin cá nh__ nh__ liệu Lib\armv7\retail

Oa_props. lib

26.036

Ngày 05 tháng 1-2021

01:50

Thông tin cá nh__ nh__ liệu Lib\armv7\retail

Objact. lib

373.722

Ngày 05 tháng 1-2021

01:50

Thông tin cá nh__ nh__ liệu Lib\armv7\retail

Ole232. lib

83.428

Ngày 05 tháng 1-2021

01:50

Thông tin cá nh__ nh__ liệu Lib\armv7\retail

Oleaut32. lib

1.479.080

Ngày 05 tháng 1-2021

01:50

Thông tin cá nh__ nh__ liệu Lib\armv7\retail

Oleprx32. lib

506.744

Ngày 05 tháng 1-2021

01:50

Thông tin cá nh__ nh__ liệu Lib\armv7\retail

Từ xa. lib

1.417.374

Ngày 05 tháng 1-2021

01:50

Thông tin cá nh__ nh__ liệu Lib\armv7\retail

Rot. lib

219.628

Ngày 05 tháng 1-2021

01:50

Thông tin cá nh__ nh__ liệu Lib\armv7\retail

Util. lib

145.138

Ngày 05 tháng 1-2021

01:50

Thông tin cá nh__ nh__ liệu Lib\armv7\retail

Accctrl. lib

115.606

04 tháng 1-2021

22:59

Người dùng \ đã kiểm tra _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Coll. lib

20.960

04 tháng 1-2021

22:59

Người dùng \ đã kiểm tra _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hàm icomidl. lib

153.988

04 tháng 1-2021

22:59

Người dùng \ đã kiểm tra _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Debug. lib

12.208

04 tháng 1-2021

22:59

Người dùng \ đã kiểm tra _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

DocFile. lib

662.284

04 tháng 1-2021

22:59

Người dùng \ đã kiểm tra _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

EXP. lib

529.184

04 tháng 1-2021

22:59

Người dùng \ đã kiểm tra _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Idispproxy. lib

135.280

04 tháng 1-2021

22:59

Người dùng \ đã kiểm tra _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Inc. lib

300.436

04 tháng 1-2021

22:59

Người dùng \ đã kiểm tra _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mcomrem. lib

47.696

04 tháng 1-2021

22:59

Người dùng \ đã kiểm tra _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Moniker. lib

869.594

04 tháng 1-2021

22:59

Người dùng \ đã kiểm tra _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

MSF. lib

740.182

04 tháng 1-2021

22:59

Người dùng \ đã kiểm tra _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Oa_props. lib

26.550

04 tháng 1-2021

22:59

Người dùng \ đã kiểm tra _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Objact. lib

408.624

04 tháng 1-2021

22:59

Người dùng \ đã kiểm tra _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ole232. lib

80.704

04 tháng 1-2021

22:59

Người dùng \ đã kiểm tra _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Oleaut32. lib

1.257.506

04 tháng 1-2021

22:59

Người dùng \ đã kiểm tra _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Oleprx32. lib

466.438

04 tháng 1-2021

22:59

Người dùng \ đã kiểm tra _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Từ xa. lib

1.659.544

04 tháng 1-2021

22:59

Người dùng \ đã kiểm tra _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Rot. lib

244.754

04 tháng 1-2021

22:59

Người dùng \ đã kiểm tra _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Util. lib

264.988

04 tháng 1-2021

22:59

Người dùng \ đã kiểm tra _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Accctrl. lib

129.680

Ngày 05 tháng 1-2021

00:57

Người dùng \ thông tin _ _ _ _ liệu _ thức \ M\i\debug

Coll. lib

25.330

Ngày 05 tháng 1-2021

00:57

Người dùng \ thông tin _ _ _ _ liệu _ thức \ M\i\debug

Hàm icomidl. lib

154.026

Ngày 05 tháng 1-2021

00:57

Người dùng \ thông tin _ _ _ _ liệu _ thức \ M\i\debug

Debug. lib

12.340

Ngày 05 tháng 1-2021

00:57

Người dùng \ thông tin _ _ _ _ liệu _ thức \ M\i\debug

DocFile. lib

799.242

Ngày 05 tháng 1-2021

00:57

Người dùng \ thông tin _ _ _ _ liệu _ thức \ M\i\debug

EXP. lib

616.178

Ngày 05 tháng 1-2021

00:57

Người dùng \ thông tin _ _ _ _ liệu _ thức \ M\i\debug

Idispproxy. lib

148.604

Ngày 05 tháng 1-2021

00:57

Người dùng \ thông tin _ _ _ _ liệu _ thức \ M\i\debug

Inc. lib

321.984

Ngày 05 tháng 1-2021

00:57

Người dùng \ thông tin _ _ _ _ liệu _ thức \ M\i\debug

Mcomrem. lib

50.600

Ngày 05 tháng 1-2021

00:57

Người dùng \ thông tin _ _ _ _ liệu _ thức \ M\i\debug

Moniker. lib

969.824

Ngày 05 tháng 1-2021

00:57

Người dùng \ thông tin _ _ _ _ liệu _ thức \ M\i\debug

MSF. lib

911.006

Ngày 05 tháng 1-2021

00:57

Người dùng \ thông tin _ _ _ _ liệu _ thức \ M\i\debug

Oa_props. lib

32.636

Ngày 05 tháng 1-2021

00:57

Người dùng \ thông tin _ _ _ _ liệu _ thức \ M\i\debug

Objact. lib

465.740

Ngày 05 tháng 1-2021

00:57

Người dùng \ thông tin _ _ _ _ liệu _ thức \ M\i\debug

Ole232. lib

85.422

Ngày 05 tháng 1-2021

00:57

Người dùng \ thông tin _ _ _ _ liệu _ thức \ M\i\debug

Oleaut32. lib

1.520.918

Ngày 05 tháng 1-2021

00:57

Người dùng \ thông tin _ _ _ _ liệu _ thức \ M\i\debug

Oleprx32. lib

492.388

Ngày 05 tháng 1-2021

00:57

Người dùng \ thông tin _ _ _ _ liệu _ thức \ M\i\debug

Từ xa. lib

1.870.520

Ngày 05 tháng 1-2021

00:57

Người dùng \ thông tin _ _ _ _ liệu _ thức \ M\i\debug

Rot. lib

263.826

Ngày 05 tháng 1-2021

00:57

Người dùng \ thông tin _ _ _ _ liệu _ thức \ M\i\debug

Util. lib

278.788

Ngày 05 tháng 1-2021

00:57

Người dùng \ thông tin _ _ _ _ liệu _ thức \ M\i\debug

Accctrl. lib

119.980

04 tháng 1-2021

22:16

Thông tin cá Mý\oak\lib\mipsii\retail

Coll. lib

15.918

04 tháng 1-2021

22:16

Thông tin cá Mý\oak\lib\mipsii\retail

Hàm icomidl. lib

158.298

04 tháng 1-2021

22:16

Thông tin cá Mý\oak\lib\mipsii\retail

Debug. lib

10.456

04 tháng 1-2021

22:16

Thông tin cá Mý\oak\lib\mipsii\retail

DocFile. lib

689.698

04 tháng 1-2021

22:16

Thông tin cá Mý\oak\lib\mipsii\retail

EXP. lib

554.812

04 tháng 1-2021

22:16

Thông tin cá Mý\oak\lib\mipsii\retail

Idispproxy. lib

141.510

04 tháng 1-2021

22:16

Thông tin cá Mý\oak\lib\mipsii\retail

Inc. lib

273.686

04 tháng 1-2021

22:16

Thông tin cá Mý\oak\lib\mipsii\retail

Mcomrem. lib

45.048

04 tháng 1-2021

22:16

Thông tin cá Mý\oak\lib\mipsii\retail

Moniker. lib

683.782

04 tháng 1-2021

22:16

Thông tin cá Mý\oak\lib\mipsii\retail

MSF. lib

783.800

04 tháng 1-2021

22:16

Thông tin cá Mý\oak\lib\mipsii\retail

Oa_props. lib

25.292

04 tháng 1-2021

22:16

Thông tin cá Mý\oak\lib\mipsii\retail

Objact. lib

356.208

04 tháng 1-2021

22:16

Thông tin cá Mý\oak\lib\mipsii\retail

Ole232. lib

82.796

04 tháng 1-2021

22:16

Thông tin cá Mý\oak\lib\mipsii\retail

Oleaut32. lib

1.356.892

04 tháng 1-2021

22:16

Thông tin cá Mý\oak\lib\mipsii\retail

Oleprx32. lib

504.300

04 tháng 1-2021

22:16

Thông tin cá Mý\oak\lib\mipsii\retail

Từ xa. lib

1.347.406

04 tháng 1-2021

22:16

Thông tin cá Mý\oak\lib\mipsii\retail

Rot. lib

208.100

04 tháng 1-2021

22:16

Thông tin cá Mý\oak\lib\mipsii\retail

Util. lib

140.244

04 tháng 1-2021

22:16

Thông tin cá Mý\oak\lib\mipsii\retail

Accctrl. lib

115.716

04 tháng 1-2021

22:04

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng Mipsii_fp \Được chọn

Coll. lib

21.016

04 tháng 1-2021

22:04

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng Mipsii_fp \Được chọn

Hàm icomidl. lib

154.474

04 tháng 1-2021

22:04

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng Mipsii_fp \Được chọn

Debug. lib

12.330

04 tháng 1-2021

22:04

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng Mipsii_fp \Được chọn

DocFile. lib

663.966

04 tháng 1-2021

22:04

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng Mipsii_fp \Được chọn

EXP. lib

530.258

04 tháng 1-2021

22:04

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng Mipsii_fp \Được chọn

Idispproxy. lib

135.488

04 tháng 1-2021

22:04

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng Mipsii_fp \Được chọn

Inc. lib

301.332

04 tháng 1-2021

22:04

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng Mipsii_fp \Được chọn

Mcomrem. lib

47.806

04 tháng 1-2021

22:04

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng Mipsii_fp \Được chọn

Moniker. lib

870.478

04 tháng 1-2021

22:04

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng Mipsii_fp \Được chọn

MSF. lib

741.272

04 tháng 1-2021

22:04

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng Mipsii_fp \Được chọn

Oa_props. lib

26.606

04 tháng 1-2021

22:04

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng Mipsii_fp \Được chọn

Objact. lib

409.252

04 tháng 1-2021

22:04

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng Mipsii_fp \Được chọn

Ole232. lib

80.904

04 tháng 1-2021

22:04

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng Mipsii_fp \Được chọn

Oleaut32. lib

1.255.428

04 tháng 1-2021

22:04

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng Mipsii_fp \Được chọn

Oleprx32. lib

466.768

04 tháng 1-2021

22:04

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng Mipsii_fp \Được chọn

Từ xa. lib

1.661.180

04 tháng 1-2021

22:04

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng Mipsii_fp \Được chọn

Rot. lib

244.962

04 tháng 1-2021

22:04

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng Mipsii_fp \Được chọn

Util. lib

265.618

04 tháng 1-2021

22:04

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng Mipsii_fp \Được chọn

Accctrl. lib

129.790

04 tháng 1-2021

21:56

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng Mipsii_fp \Debug

Coll. lib

25.392

04 tháng 1-2021

21:56

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng Mipsii_fp \Debug

Hàm icomidl. lib

154.500

04 tháng 1-2021

21:56

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng Mipsii_fp \Debug

Debug. lib

12.458

04 tháng 1-2021

21:56

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng Mipsii_fp \Debug

DocFile. lib

800.896

04 tháng 1-2021

21:56

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng Mipsii_fp \Debug

EXP. lib

617.270

04 tháng 1-2021

21:56

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng Mipsii_fp \Debug

Idispproxy. lib

148.792

04 tháng 1-2021

21:56

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng Mipsii_fp \Debug

Inc. lib

322.826

04 tháng 1-2021

21:56

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng Mipsii_fp \Debug

Mcomrem. lib

50.710

04 tháng 1-2021

21:56

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng Mipsii_fp \Debug

Moniker. lib

970.634

04 tháng 1-2021

21:56

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng Mipsii_fp \Debug

MSF. lib

912.096

04 tháng 1-2021

21:56

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng Mipsii_fp \Debug

Oa_props. lib

32.688

04 tháng 1-2021

21:56

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng Mipsii_fp \Debug

Objact. lib

466.330

04 tháng 1-2021

21:56

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng Mipsii_fp \Debug

Ole232. lib

85.638

04 tháng 1-2021

21:56

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng Mipsii_fp \Debug

Oleaut32. lib

1.525.562

04 tháng 1-2021

21:56

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng Mipsii_fp \Debug

Oleprx32. lib

492.694

04 tháng 1-2021

21:56

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng Mipsii_fp \Debug

Từ xa. lib

1.872.034

04 tháng 1-2021

21:56

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng Mipsii_fp \Debug

Rot. lib

264.034

04 tháng 1-2021

21:56

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng Mipsii_fp \Debug

Util. lib

279.382

04 tháng 1-2021

21:56

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng Mipsii_fp \Debug

Accctrl. lib

120.078

04 tháng 1-2021

20:41

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng Mipsii_fp \Retail

Coll. lib

15.980

04 tháng 1-2021

20:41

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng Mipsii_fp \Retail

Hàm icomidl. lib

158.754

04 tháng 1-2021

20:41

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng Mipsii_fp \Retail

Debug. lib

10.582

04 tháng 1-2021

20:41

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng Mipsii_fp \Retail

DocFile. lib

691.232

04 tháng 1-2021

20:41

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng Mipsii_fp \Retail

EXP. lib

555.836

04 tháng 1-2021

20:41

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng Mipsii_fp \Retail

Idispproxy. lib

141.736

04 tháng 1-2021

20:41

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng Mipsii_fp \Retail

Inc. lib

274.584

04 tháng 1-2021

20:41

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng Mipsii_fp \Retail

Mcomrem. lib

45.150

04 tháng 1-2021

20:41

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng Mipsii_fp \Retail

Moniker. lib

684.662

04 tháng 1-2021

20:41

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng Mipsii_fp \Retail

MSF. lib

784.810

04 tháng 1-2021

20:41

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng Mipsii_fp \Retail

Oa_props. lib

25.346

04 tháng 1-2021

20:41

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng Mipsii_fp \Retail

Objact. lib

356.840

04 tháng 1-2021

20:41

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng Mipsii_fp \Retail

Ole232. lib

83.004

04 tháng 1-2021

20:41

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng Mipsii_fp \Retail

Oleaut32. lib

1.351.784

04 tháng 1-2021

20:41

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng Mipsii_fp \Retail

Oleprx32. lib

504.626

04 tháng 1-2021

20:41

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng Mipsii_fp \Retail

Từ xa. lib

1.349.048

04 tháng 1-2021

20:41

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng Mipsii_fp \Retail

Rot. lib

208.304

04 tháng 1-2021

20:41

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng Mipsii_fp \Retail

Util. lib

140.858

04 tháng 1-2021

20:41

Người dùng \ thông tin _ liệu _ dùng Mipsii_fp \Retail

Accctrl. lib

107.764

04 tháng 1-2021

20:43

Đã kiểm tra thông tin _ _ Ngày_o\i5\c

Coll. lib

19.538

04 tháng 1-2021

20:43

Đã kiểm tra thông tin _ _ Ngày_o\i5\c

Hàm icomidl. lib

151.340

04 tháng 1-2021

20:43

Đã kiểm tra thông tin _ _ Ngày_o\i5\c

Debug. lib

11.410

04 tháng 1-2021

20:43

Đã kiểm tra thông tin _ _ Ngày_o\i5\c

DocFile. lib

613.284

04 tháng 1-2021

20:43

Đã kiểm tra thông tin _ _ Ngày_o\i5\c

EXP. lib

487.712

04 tháng 1-2021

20:43

Đã kiểm tra thông tin _ _ Ngày_o\i5\c

Idispproxy. lib

130.048

04 tháng 1-2021

20:43

Đã kiểm tra thông tin _ _ Ngày_o\i5\c

Inc. lib

284.692

04 tháng 1-2021

20:43

Đã kiểm tra thông tin _ _ Ngày_o\i5\c

Mcomrem. lib

45.612

04 tháng 1-2021

20:43

Đã kiểm tra thông tin _ _ Ngày_o\i5\c

Moniker. lib

760.562

04 tháng 1-2021

20:43

Đã kiểm tra thông tin _ _ Ngày_o\i5\c

MSF. lib

678.944

04 tháng 1-2021

20:43

Đã kiểm tra thông tin _ _ Ngày_o\i5\c

Oa_props. lib

23.742

04 tháng 1-2021

20:43

Đã kiểm tra thông tin _ _ Ngày_o\i5\c

Objact. lib

368.748

04 tháng 1-2021

20:43

Đã kiểm tra thông tin _ _ Ngày_o\i5\c

Ole232. lib

77.046

04 tháng 1-2021

20:43

Đã kiểm tra thông tin _ _ Ngày_o\i5\c

Oleaut32. lib

1.153.628

04 tháng 1-2021

20:43

Đã kiểm tra thông tin _ _ Ngày_o\i5\c

Oleprx32. lib

439.524

04 tháng 1-2021

20:43

Đã kiểm tra thông tin _ _ Ngày_o\i5\c

Từ xa. lib

1.492.666

04 tháng 1-2021

20:43

Đã kiểm tra thông tin _ _ Ngày_o\i5\c

Rot. lib

229.730

04 tháng 1-2021

20:43

Đã kiểm tra thông tin _ _ Ngày_o\i5\c

Util. lib

248.088

04 tháng 1-2021

20:43

Đã kiểm tra thông tin _ _ Ngày_o\i5\c

Accctrl. lib

118.882

Ngày 05 tháng 1-2021

00:04

Thông tin cá Ngào\ngày_o\i5\debug

Coll. lib

21.696

Ngày 05 tháng 1-2021

00:04

Thông tin cá Ngào\ngày_o\i5\debug

Hàm icomidl. lib

151.394

Ngày 05 tháng 1-2021

00:04

Thông tin cá Ngào\ngày_o\i5\debug

Debug. lib

11.566

Ngày 05 tháng 1-2021

00:04

Thông tin cá Ngào\ngày_o\i5\debug

DocFile. lib

732.336

Ngày 05 tháng 1-2021

00:04

Thông tin cá Ngào\ngày_o\i5\debug

EXP. lib

571.270

Ngày 05 tháng 1-2021

00:04

Thông tin cá Ngào\ngày_o\i5\debug

Idispproxy. lib

137.340

Ngày 05 tháng 1-2021

00:04

Thông tin cá Ngào\ngày_o\i5\debug

Inc. lib

305.542

Ngày 05 tháng 1-2021

00:04

Thông tin cá Ngào\ngày_o\i5\debug

Mcomrem. lib

47.794

Ngày 05 tháng 1-2021

00:04

Thông tin cá Ngào\ngày_o\i5\debug

Moniker. lib

851.808

Ngày 05 tháng 1-2021

00:04

Thông tin cá Ngào\ngày_o\i5\debug

MSF. lib

828.116

Ngày 05 tháng 1-2021

00:04

Thông tin cá Ngào\ngày_o\i5\debug

Oa_props. lib

28.242

Ngày 05 tháng 1-2021

00:04

Thông tin cá Ngào\ngày_o\i5\debug

Objact. lib

423.012

Ngày 05 tháng 1-2021

00:04

Thông tin cá Ngào\ngày_o\i5\debug

Ole232. lib

81.158

Ngày 05 tháng 1-2021

00:04

Thông tin cá Ngào\ngày_o\i5\debug

Oleaut32. lib

1.390.264

Ngày 05 tháng 1-2021

00:04

Thông tin cá Ngào\ngày_o\i5\debug

Oleprx32. lib

463.774

Ngày 05 tháng 1-2021

00:04

Thông tin cá Ngào\ngày_o\i5\debug

Từ xa. lib

1.677.982

Ngày 05 tháng 1-2021

00:04

Thông tin cá Ngào\ngày_o\i5\debug

Rot. lib

250.006

Ngày 05 tháng 1-2021

00:04

Thông tin cá Ngào\ngày_o\i5\debug

Util. lib

262.616

Ngày 05 tháng 1-2021

00:04

Thông tin cá Ngào\ngày_o\i5\debug

Accctrl. lib

113.144

04 tháng 1-2021

22:17

Thông tin cá Ngào\oak\lib\sh4 \ bán lẻ

Coll. lib

14.196

04 tháng 1-2021

22:17

Thông tin cá Ngào\oak\lib\sh4 \ bán lẻ

Hàm icomidl. lib

155.644

04 tháng 1-2021

22:17

Thông tin cá Ngào\oak\lib\sh4 \ bán lẻ

Debug. lib

10.012

04 tháng 1-2021

22:17

Thông tin cá Ngào\oak\lib\sh4 \ bán lẻ

DocFile. lib

641.208

04 tháng 1-2021

22:17

Thông tin cá Ngào\oak\lib\sh4 \ bán lẻ

EXP. lib

513.656

04 tháng 1-2021

22:17

Thông tin cá Ngào\oak\lib\sh4 \ bán lẻ

Idispproxy. lib

137.128

04 tháng 1-2021

22:17

Thông tin cá Ngào\oak\lib\sh4 \ bán lẻ

Inc. lib

260.670

04 tháng 1-2021

22:17

Thông tin cá Ngào\oak\lib\sh4 \ bán lẻ

Mcomrem. lib

43.926

04 tháng 1-2021

22:17

Thông tin cá Ngào\oak\lib\sh4 \ bán lẻ

Moniker. lib

619.112

04 tháng 1-2021

22:17

Thông tin cá Ngào\oak\lib\sh4 \ bán lẻ

MSF. lib

724.804

04 tháng 1-2021

22:17

Thông tin cá Ngào\oak\lib\sh4 \ bán lẻ

Oa_props. lib

22.788

04 tháng 1-2021

22:17

Thông tin cá Ngào\oak\lib\sh4 \ bán lẻ

Objact. lib

323.170

04 tháng 1-2021

22:17

Thông tin cá Ngào\oak\lib\sh4 \ bán lẻ

Ole232. lib

79.262

04 tháng 1-2021

22:17

Thông tin cá Ngào\oak\lib\sh4 \ bán lẻ

Oleaut32. lib

1.261.346

04 tháng 1-2021

22:17

Thông tin cá Ngào\oak\lib\sh4 \ bán lẻ

Oleprx32. lib

480.632

04 tháng 1-2021

22:17

Thông tin cá Ngào\oak\lib\sh4 \ bán lẻ

Từ xa. lib

1.225.526

04 tháng 1-2021

22:17

Thông tin cá Ngào\oak\lib\sh4 \ bán lẻ

Rot. lib

197.142

04 tháng 1-2021

22:17

Thông tin cá Ngào\oak\lib\sh4 \ bán lẻ

Util. lib

128.900

04 tháng 1-2021

22:17

Thông tin cá Ngào\oak\lib\sh4 \ bán lẻ

Accctrl. lib

107.490

Ngày 05 tháng 1-2021

01:45

Đã kiểm tra danh _ dùng Oak\lib\x86\được chọn

Coll. lib

19.802

Ngày 05 tháng 1-2021

01:45

Đã kiểm tra danh _ dùng Oak\lib\x86\được chọn

Hàm icomidl. lib

148.074

Ngày 05 tháng 1-2021

01:45

Đã kiểm tra danh _ dùng Oak\lib\x86\được chọn

Debug. lib

11.002

Ngày 05 tháng 1-2021

01:45

Đã kiểm tra danh _ dùng Oak\lib\x86\được chọn

DocFile. lib

601.318

Ngày 05 tháng 1-2021

01:45

Đã kiểm tra danh _ dùng Oak\lib\x86\được chọn

EXP. lib

479.616

Ngày 05 tháng 1-2021

01:45

Đã kiểm tra danh _ dùng Oak\lib\x86\được chọn

Idispproxy. lib

129.082

Ngày 05 tháng 1-2021

01:45

Đã kiểm tra danh _ dùng Oak\lib\x86\được chọn

Inc. lib

281.962

Ngày 05 tháng 1-2021

01:45

Đã kiểm tra danh _ dùng Oak\lib\x86\được chọn

Mcomrem. lib

44.958

Ngày 05 tháng 1-2021

01:45

Đã kiểm tra danh _ dùng Oak\lib\x86\được chọn

Moniker. lib

749.896

Ngày 05 tháng 1-2021

01:45

Đã kiểm tra danh _ dùng Oak\lib\x86\được chọn

MSF. lib

666.288

Ngày 05 tháng 1-2021

01:45

Đã kiểm tra danh _ dùng Oak\lib\x86\được chọn

Oa_props. lib

24.676

Ngày 05 tháng 1-2021

01:45

Đã kiểm tra danh _ dùng Oak\lib\x86\được chọn

Objact. lib

350.958

Ngày 05 tháng 1-2021

01:45

Đã kiểm tra danh _ dùng Oak\lib\x86\được chọn

Ole232. lib

76.086

Ngày 05 tháng 1-2021

01:45

Đã kiểm tra danh _ dùng Oak\lib\x86\được chọn

Oleaut32. lib

1.137.870

Ngày 05 tháng 1-2021

01:45

Đã kiểm tra danh _ dùng Oak\lib\x86\được chọn

Oleprx32. lib

413.128

Ngày 05 tháng 1-2021

01:45

Đã kiểm tra danh _ dùng Oak\lib\x86\được chọn

Từ xa. lib

1.437.242

Ngày 05 tháng 1-2021

01:45

Đã kiểm tra danh _ dùng Oak\lib\x86\được chọn

Rot. lib

221.414

Ngày 05 tháng 1-2021

01:45

Đã kiểm tra danh _ dùng Oak\lib\x86\được chọn

Util. lib

241.986

Ngày 05 tháng 1-2021

01:45

Đã kiểm tra danh _ dùng Oak\lib\x86\được chọn

Accctrl. lib

110.676

04 tháng 1-2021

23:53

Thông tin cài đặt \ người dùng _ liệu

Coll. lib

20.242

04 tháng 1-2021

23:53

Thông tin cài đặt \ người dùng _ liệu

Hàm icomidl. lib

148.316

04 tháng 1-2021

23:53

Thông tin cài đặt \ người dùng _ liệu

Debug. lib

11.320

04 tháng 1-2021

23:53

Thông tin cài đặt \ người dùng _ liệu

DocFile. lib

621.682

04 tháng 1-2021

23:53

Thông tin cài đặt \ người dùng _ liệu

EXP. lib

496.536

04 tháng 1-2021

23:53

Thông tin cài đặt \ người dùng _ liệu

Idispproxy. lib

135.834

04 tháng 1-2021

23:53

Thông tin cài đặt \ người dùng _ liệu

Inc. lib

286.354

04 tháng 1-2021

23:53

Thông tin cài đặt \ người dùng _ liệu

Mcomrem. lib

45.268

04 tháng 1-2021

23:53

Thông tin cài đặt \ người dùng _ liệu

Moniker. lib

787.988

04 tháng 1-2021

23:53

Thông tin cài đặt \ người dùng _ liệu

MSF. lib

704.620

04 tháng 1-2021

23:53

Thông tin cài đặt \ người dùng _ liệu

Oa_props. lib

29.900

04 tháng 1-2021

23:53

Thông tin cài đặt \ người dùng _ liệu

Objact. lib

370.580

04 tháng 1-2021

23:53

Thông tin cài đặt \ người dùng _ liệu

Ole232. lib

77.834

04 tháng 1-2021

23:53

Thông tin cài đặt \ người dùng _ liệu

Oleaut32. lib

1.219.828

04 tháng 1-2021

23:53

Thông tin cài đặt \ người dùng _ liệu

Oleprx32. lib

425.480

04 tháng 1-2021

23:53

Thông tin cài đặt \ người dùng _ liệu

Từ xa. lib

1.500.824

04 tháng 1-2021

23:53

Thông tin cài đặt \ người dùng _ liệu

Rot. lib

224.966

04 tháng 1-2021

23:53

Thông tin cài đặt \ người dùng _ liệu

Util. lib

245.374

04 tháng 1-2021

23:53

Thông tin cài đặt \ người dùng _ liệu

Accctrl. lib

109.986

04 tháng 1-2021

20:39

Người dùng \ thông tin _ liệu _ liệu: Lib\x86\retail

Coll. lib

13.992

04 tháng 1-2021

20:39

Người dùng \ thông tin _ liệu _ liệu: Lib\x86\retail

Hàm icomidl. lib

151.170

04 tháng 1-2021

20:39

Người dùng \ thông tin _ liệu _ liệu: Lib\x86\retail

Debug. lib

9.840

04 tháng 1-2021

20:39

Người dùng \ thông tin _ liệu _ liệu: Lib\x86\retail

DocFile. lib

621.734

04 tháng 1-2021

20:39

Người dùng \ thông tin _ liệu _ liệu: Lib\x86\retail

EXP. lib

497.206

04 tháng 1-2021

20:39

Người dùng \ thông tin _ liệu _ liệu: Lib\x86\retail

Idispproxy. lib

132.906

04 tháng 1-2021

20:39

Người dùng \ thông tin _ liệu _ liệu: Lib\x86\retail

Inc. lib

257.858

04 tháng 1-2021

20:39

Người dùng \ thông tin _ liệu _ liệu: Lib\x86\retail

Mcomrem. lib

43.048

04 tháng 1-2021

20:39

Người dùng \ thông tin _ liệu _ liệu: Lib\x86\retail

Moniker. lib

585.408

04 tháng 1-2021

20:39

Người dùng \ thông tin _ liệu _ liệu: Lib\x86\retail

MSF. lib

696.460

04 tháng 1-2021

20:39

Người dùng \ thông tin _ liệu _ liệu: Lib\x86\retail

Oa_props. lib

23.336

04 tháng 1-2021

20:39

Người dùng \ thông tin _ liệu _ liệu: Lib\x86\retail

Objact. lib

299.368

04 tháng 1-2021

20:39

Người dùng \ thông tin _ liệu _ liệu: Lib\x86\retail

Ole232. lib

76.620

04 tháng 1-2021

20:39

Người dùng \ thông tin _ liệu _ liệu: Lib\x86\retail

Oleaut32. lib

1.203.888

04 tháng 1-2021

20:39

Người dùng \ thông tin _ liệu _ liệu: Lib\x86\retail

Oleprx32. lib

435.900

04 tháng 1-2021

20:39

Người dùng \ thông tin _ liệu _ liệu: Lib\x86\retail

Từ xa. lib

1.138.900

04 tháng 1-2021

20:39

Người dùng \ thông tin _ liệu _ liệu: Lib\x86\retail

Rot. lib

187.206

04 tháng 1-2021

20:39

Người dùng \ thông tin _ liệu _ liệu: Lib\x86\retail

Util. lib

120.924

04 tháng 1-2021

20:39

Người dùng \ thông tin _ liệu _ liệu: Lib\x86\retail

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×