Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này dành cho Windows Server 2016 kỹ thuật xem trước 3 chức năng cải tiến và khắc phục các lỗ hổng trong Windows được mô tả trong bản tin bảo mật Microsoft sau:

Microsoft Security Bulletin MS15-094
Microsoft Security Bulletin MS15-095
Microsoft Security Bulletin MS15-097
Microsoft Security Bulletin MS15-098
Microsoft Security Bulletin MS15-101
Microsoft Security Bulletin MS15-102
Microsoft Security Bulletin MS15-105

Bản cập nhật Windows Server 2016 kỹ thuật xem trước 3 được tích luỹ. Do đó, gói này bao gồm tất cả bản vá được phát hành trước đó. Nếu bạn có bản Cập Nhật được cài đặt, chỉ các bản vá lỗi mới được bao gồm trong gói này sẽ được tải xuống và cài đặt trên máy tính của bạn.

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Windows Update

Nếu máy tính của bạn được cấu hình để chấp nhận bản cập nhật Windows, bản Cập Nhật được tải xuống và cài đặt tự động.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Tải xuống gói độc lập cho bản cập nhật này, truy cập website Microsoft Update danh.

Thông tin

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế bản Cập Nhật sau:

3092414 Cập Nhật tích luỹ cho Windows Server 2016 kỹ thuật xem trước 3: ngày 1 tháng 12 năm 2015

Phiên bản tiếng Anh của bản Cập Nhật bảo mật này có thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.x86 Phiên bản của Windows Server 2016 kỹ thuật xem trước 3

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Chi nhánh dịch vụ

Microsoft.windows.dsc.coreconfproviders.dll

10.0.10514.6

373,248

26-Aug-2015

23:15

x86

Không áp dụng

System.componentmodel.dataannotations.dll

4.6.93.0

120,632

01-Sep-2015

23:22

x86

Không áp dụng

System.directoryservices.protocols.dll

2.0.50727.8663

188,416

01-Sep-2015

23:22

x86

Không áp dụng

System.directoryservices.protocols.dll

4.6.93.0

201,520

01-Sep-2015

23:22

x86

Không áp dụng

System.drawing.dll

2.0.50727.8663

630,784

01-Sep-2015

23:22

x86

Không áp dụng

System.drawing.dll

4.6.93.0

595,128

01-Sep-2015

23:22

x86

Không áp dụng

Activex.vch

Không áp dụng

603,126

10-Aug-2015

08:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Flash.ocx

18.0.0.232

19,219,432

10-Aug-2015

08:54

x86

Không áp dụng

Flashplayerapp.exe

18.0.0.232

794,088

10-Aug-2015

08:54

x86

Không áp dụng

Flashplayercplapp.cpl

18.0.0.232

179,688

10-Aug-2015

08:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Flashutil_activex.dll

18.0.0.232

547,304

10-Aug-2015

08:54

x86

Không áp dụng

Flashutil_activex.exe

18.0.0.232

1,179,112

10-Aug-2015

08:54

x86

Không áp dụng

Authui.dll

10.0.10514.7

2,153,984

02-Sep-2015

01:36

x86

Không áp dụng

Ntdsa.mof

Không áp dụng

227,765

09-Apr-2015

05:05

Không áp dụng

Không áp dụng

Ntdsai.dll

10.0.10514.7

2,784,768

02-Sep-2015

01:29

x86

Không áp dụng

Dwmcore.dll

10.0.10514.6

1,604,608

26-Aug-2015

21:39

x86

Không áp dụng

Urefs.dll

10.0.10514.4

462,848

20-Aug-2015

00:12

x86

Không áp dụng

Atmfd.dll

5.1.2.246

303,104

02-Sep-2015

01:45

x86

Không áp dụng

Atmlib.dll

5.1.2.246

37,376

02-Sep-2015

01:26

x86

Không áp dụng

Dciman32.dll

10.0.10514.7

11,776

02-Sep-2015

01:25

x86

Không áp dụng

Fontdrvhost.exe

10.0.10514.7

541,384

02-Sep-2015

03:26

x86

Không áp dụng

Fontsub.dll

10.0.10514.7

93,696

02-Sep-2015

01:26

x86

Không áp dụng

Lpk.dll

10.0.10514.7

3,072

02-Sep-2015

01:25

x86

Không áp dụng

Mshtml.dll

11.0.10514.7

19,247,104

02-Sep-2015

01:44

x86

Không áp dụng

Edgehtml.dll

11.0.10514.7

18,812,416

02-Sep-2015

01:36

x86

Không áp dụng

Mshtml.tlb

11.0.10514.7

2,756,096

02-Sep-2015

01:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Iertutil.dll

11.0.10514.7

2,880,168

02-Sep-2015

03:28

x86

Không áp dụng

Ieframe.dll

11.0.10514.7

11,253,760

02-Sep-2015

01:37

x86

Không áp dụng

Msfs.sys

10.0.10514.2

24,576

13-Aug-2015

03:57

x86

Không áp dụng

Windows.ui.picturepassword.dll

10.0.10514.7

157,696

02-Sep-2015

01:30

x86

Không áp dụng

Refs.sys

10.0.10514.4

1,168,856

20-Aug-2015

01:52

x86

Không áp dụng

Settingsync.dll

10.0.10514.7

478,720

02-Sep-2015

01:30

x86

Không áp dụng

Shacct.dll

10.0.10514.7

139,776

02-Sep-2015

01:30

x86

Không áp dụng

Jnwdrv.dll

0.3.10514.7

1,135,104

02-Sep-2015

01:33

x86

Không áp dụng

Jnwdui.dll

0.3.10514.7

141,312

02-Sep-2015

01:35

x86

Không áp dụng

Jnwmon.dll

0.3.10514.7

20,992

02-Sep-2015

01:33

x86

Không áp dụng

Jnwppr.dll

0.3.10514.7

24,064

02-Sep-2015

01:33

x86

Không áp dụng

Pdialog.exe

0.3.10514.7

48,128

02-Sep-2015

01:33

x86

Không áp dụng

Jnwdrv.dll

0.3.10514.7

1,135,104

02-Sep-2015

01:33

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE

Jnwdui.dll

0.3.10514.7

141,312

02-Sep-2015

01:35

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE

Jnwmon.dll

0.3.10514.7

20,992

02-Sep-2015

01:33

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE

Jnwppr.dll

0.3.10514.7

24,064

02-Sep-2015

01:33

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE

Inkdiv.dll

10.0.10514.7

315,392

02-Sep-2015

01:32

x86

Không áp dụng

Inked.dll

10.0.10514.7

231,424

02-Sep-2015

01:32

x86

Không áp dụng

Inkobj.dll

10.0.10514.7

1,570,816

02-Sep-2015

01:34

x86

Không áp dụng

Journal.dll

10.0.10514.7

1,070,080

02-Sep-2015

01:33

x86

Không áp dụng

Rtscom.dll

10.0.10514.7

134,656

02-Sep-2015

01:33

x86

Không áp dụng

Blank.jtp

Không áp dụng

5,470

09-Apr-2015

05:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Blue_gradient.jpg

Không áp dụng

2.575 người

09-Apr-2015

05:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Cave_drawings.gif

Không áp dụng

4,587

09-Apr-2015

05:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Connectivity.gif

Không áp dụng

2,319

09-Apr-2015

05:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Desktop.ini

Không áp dụng

91

09-Apr-2015

05:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_line.jtp

Không áp dụng

11,494

09-Apr-2015

05:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_lines.emf

Không áp dụng

3,792

09-Apr-2015

05:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.emf

Không áp dụng

5,524

09-Apr-2015

05:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.jtp

Không áp dụng

13,852

09-Apr-2015

05:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.emf

Không áp dụng

10,340

09-Apr-2015

05:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.jtp

Không áp dụng

19,596

09-Apr-2015

05:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.emf

Không áp dụng

116,724

09-Apr-2015

05:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.jtp

Không áp dụng

123,228

09-Apr-2015

05:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(cm).wmf

Không áp dụng

2,920

09-Apr-2015

05:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(inch).wmf

Không áp dụng

7,498

09-Apr-2015

05:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Inkseg.dll

10.0.10514.7

742,912

02-Sep-2015

01:33

x86

Không áp dụng

Jntfiltr.dll

10.0.10514.7

1,101,824

02-Sep-2015

01:33

x86

Không áp dụng

Journal.exe

10.0.10514.7

1,883,136

02-Sep-2015

01:36

x86

Không áp dụng

Journal.jnt

Không áp dụng

4,544

09-Apr-2015

05:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.emf

Không áp dụng

152,300

09-Apr-2015

05:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.jtp

Không áp dụng

159,598

09-Apr-2015

05:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Monet.jpg

Không áp dụng

2.209

09-Apr-2015

05:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.emf

Không áp dụng

4,192

09-Apr-2015

05:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.jtp

Không áp dụng

10,076

09-Apr-2015

05:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Mspvwctl.dll

10.0.10514.7

514,560

02-Sep-2015

01:33

x86

Không áp dụng

Music.emf

Không áp dụng

26,036

09-Apr-2015

05:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Music.jtp

Không áp dụng

40,792

09-Apr-2015

05:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Nbdoc.dll

10.0.10514.7

1,379,328

02-Sep-2015

01:33

x86

Không áp dụng

Nbmaptip.dll

10.0.10514.7

48,128

02-Sep-2015

01:32

x86

Không áp dụng

Notebook.jpg

Không áp dụng

2.950 người

09-Apr-2015

05:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Pine_lumber.jpg

Không áp dụng

3,981

09-Apr-2015

05:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Pretty_peacock.jpg

Không áp dụng

5,115

09-Apr-2015

05:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Psychedelic.jpg

Không áp dụng

14,049

09-Apr-2015

05:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Sand_paper.jpg

Không áp dụng

15,776

09-Apr-2015

05:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.emf

Không áp dụng

37,316

09-Apr-2015

05:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.jtp

Không áp dụng

43.354

09-Apr-2015

05:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.emf

Không áp dụng

81,292

09-Apr-2015

05:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.jtp

Không áp dụng

87,898

09-Apr-2015

05:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Small_news.jpg

Không áp dụng

1.990 người

09-Apr-2015

05:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Stucco.gif

Không áp dụng

1.864 người

09-Apr-2015

05:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Tanspecks.jpg

Không áp dụng

3,650

09-Apr-2015

05:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Tiki.gif

Không áp dụng

4,638

09-Apr-2015

05:07

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.emf

Không áp dụng

26,720

09-Apr-2015

05:07

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.jtp

Không áp dụng

32,602

09-Apr-2015

05:07

Không áp dụng

Không áp dụng

White_chocolate.jpg

Không áp dụng

3,168

09-Apr-2015

05:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows journal.lnk

Không áp dụng

1.156 người

02-Sep-2015

03:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Wrinkled_paper.gif

Không áp dụng

15,063

09-Apr-2015

05:07

Không áp dụng

Không áp dụng

D61d61c8-d73a-4eee-8cdd-f6f9786b7124.xml

Không áp dụng

3,188

09-Apr-2015

05:12

Không áp dụng

Không áp dụng

Schedsvc.dll

10.0.10514.7

819,712

02-Sep-2015

01:40

x86

Không áp dụng

Tpmtasks.dll

10.0.10514.4

33,792

19-Aug-2015

23:52

x86

Không áp dụng

Win32k.sys

10.0.10514.7

89,088

02-Sep-2015

01:25

x86

Không áp dụng

Win32kbase.sys

10.0.10514.7

1,135,616

02-Sep-2015

01:26

x86

Không áp dụng

Win32kfull.sys

10.0.10514.7

2,990,080

02-Sep-2015

01:26

x86

Không áp dụng

Windows.ui.immersive.dll

10.0.10514.7

1,582,080

02-Sep-2015

01:37

x86

Không áp dụng

Winlogon.exe

10.0.10514.7

492,544

02-Sep-2015

01:28

x86

Không áp dụng

Disable-dscdebug.cdxml

Không áp dụng

1,104

14-May-2015

01:45

Không áp dụng

Không áp dụng

Enable-dscdebug.cdxml

Không áp dụng

1.399 người

14-May-2015

01:45

Không áp dụng

Không áp dụng

Get-dscconfiguration.cdxml

Không áp dụng

1.325 người

09-Apr-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Get-dscconfigurationstatus.cdxml

Không áp dụng

1.525 người

04-May-2015

09:13

Không áp dụng

Không áp dụng

Get-dsclocalconfigurationmanager.cdxml

Không áp dụng

1.477 người

09-Apr-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Psdesiredstateconfiguration.format.ps1xml

Không áp dụng

17.452 người

21-Aug-2015

08:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Psdesiredstateconfiguration.psd1

Không áp dụng

4,588

14-May-2015

01:45

Không áp dụng

Không áp dụng

Psdesiredstateconfiguration.psm1

Không áp dụng

183,805

26-Aug-2015

19:43

Không áp dụng

Không áp dụng

Psdesiredstateconfiguration.types.ps1xml

Không áp dụng

3.589 người

15-Apr-2015

08:58

Không áp dụng

Không áp dụng

Remove-dscconfigurationdocument.cdxml

Không áp dụng

2.356

15-Apr-2015

08:58

Không áp dụng

Không áp dụng

Restore-dscconfiguration.cdxml

Không áp dụng

1.065

09-Apr-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Stop-dscconfiguration.cdxml

Không áp dụng

1.400

09-Apr-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Webdownloadmanager.psd1

Không áp dụng

2,446

21-Aug-2015

08:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Dsccore.dll

10.0.10514.6

337,408

26-Aug-2015

21:39

x86

Không áp dụng

Dsccore.mof

Không áp dụng

33,018

21-Aug-2015

08:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Certificate.format.ps1xml

Không áp dụng

27,338

09-Apr-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Diagnostics.format.ps1xml

Không áp dụng

27,106

09-Apr-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotnettypes.format.ps1xml

Không áp dụng

148,655

09-Apr-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Filesystem.format.ps1xml

Không áp dụng

23,545

09-Jun-2015

07:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Getevent.types.ps1xml

Không áp dụng

15,603

09-Apr-2015

01:11

Không áp dụng

Không áp dụng

Help.format.ps1xml

Không áp dụng

278,980

21-Aug-2015

08:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Powershellcore.format.ps1xml

Không áp dụng

114,008

04-May-2015

09:13

Không áp dụng

Không áp dụng

Powershelltrace.format.ps1xml

Không áp dụng

18,612

09-Apr-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Profile.ps1

Không áp dụng

461

09-Apr-2015

01:11

Không áp dụng

Không áp dụng

Psdiagnostics.psd1

Không áp dụng

1.102 người

09-Apr-2015

01:11

Không áp dụng

Không áp dụng

Psdiagnostics.psm1

Không áp dụng

40,202

09-Apr-2015

01:11

Không áp dụng

Không áp dụng

Registry.format.ps1xml

Không áp dụng

13.659 người

09-Apr-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Types.ps1xml

Không áp dụng

221,903

09-Apr-2015

01:11

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows powershell.lnk

Không áp dụng

2,236

09-Apr-2015

01:11

Không áp dụng

Không áp dụng

System.componentmodel.dataannotations.dll

4.6.93.0

120,632

01-Sep-2015

23:22

x86

Không áp dụng

Volsnap.sys

10.0.10514.2

344,024

13-Aug-2015

07:26

x86

Không áp dụng

x64 Phiên bản của Windows Server 2016 kỹ thuật xem trước 3

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Chi nhánh dịch vụ

Activex.vch

Không áp dụng

144,838

14-Aug-2015

02:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Flash.ocx

18.0.0.232

25,059,304

14-Aug-2015

02:48

x64

Không áp dụng

Flashutil_activex.dll

18.0.0.232

615,400

14-Aug-2015

02:48

x64

Không áp dụng

Flashutil_activex.exe

18.0.0.232

862,696

14-Aug-2015

02:48

x64

Không áp dụng

Vmsif.dll

10.0.10514.7

75,776

02-Sep-2015

01:59

x64

Không áp dụng

Vmsnetsetupplugin.dll

10.0.10514.7

50,688

02-Sep-2015

01:59

x64

Không áp dụng

Vmsproxy.sys

10.0.10514.7

22,016

02-Sep-2015

01:59

x64

Không áp dụng

Vmswitch.sys

10.0.10514.7

915,968

02-Sep-2015

01:37

x64

Không áp dụng

Vmcompute.dll

10.0.10514.2

298,496

13-Aug-2015

07:17

x64

Không áp dụng

Vmcompute.exe

10.0.10514.2

478,208

13-Aug-2015

07:17

x64

Không áp dụng

Vmcomputeproxy.dll

Không áp dụng

16,896

13-Aug-2015

07:17

x64

Không áp dụng

Vmms.exe

10.0.10514.2

13,539,840

13-Aug-2015

05:44

x64

Không áp dụng

Authui.dll

10.0.10514.7

2,351,104

02-Sep-2015

01:49

x64

Không áp dụng

Wc_storage.dll

Không áp dụng

254,464

13-Aug-2015

06:47

x64

Không áp dụng

D61d61c8-d73a-4eee-8cdd-f6f9786b7124.xml

Không áp dụng

3,188

17-Apr-2015

06:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Schedsvc.dll

10.0.10514.7

1,009,152

02-Sep-2015

01:51

x64

Không áp dụng

Ntdsa.mof

Không áp dụng

227,765

17-Apr-2015

06:05

Không áp dụng

Không áp dụng

Ntdsai.dll

10.0.10514.7

3,840,000

02-Sep-2015

01:40

x64

Không áp dụng

Dwmcore.dll

10.0.10514.6

1,897,984

26-Aug-2015

21:59

x64

Không áp dụng

Urefs.dll

10.0.10514.4

535,552

20-Aug-2015

00:36

x64

Không áp dụng

Atmfd.dll

5.1.2.246

365,568

02-Sep-2015

01:58

x64

Không áp dụng

Atmlib.dll

5.1.2.246

45,568

02-Sep-2015

01:36

x64

Không áp dụng

Dciman32.dll

10.0.10514.7

14,336

02-Sep-2015

01:35

x64

Không áp dụng

Fontdrvhost.exe

10.0.10514.7

607,552

02-Sep-2015

03:34

x64

Không áp dụng

Fontsub.dll

10.0.10514.7

118,272

02-Sep-2015

01:37

x64

Không áp dụng

Lpk.dll

10.0.10514.7

3,072

02-Sep-2015

01:36

x64

Không áp dụng

Mshtml.dll

11.0.10514.7

24,534,528

02-Sep-2015

01:56

x64

Không áp dụng

Edgehtml.dll

11.0.10514.7

21,861,376

02-Sep-2015

01:58

x64

Không áp dụng

Mshtml.tlb

11.0.10514.7

2,756,096

02-Sep-2015

01:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Iertutil.dll

11.0.10514.7

3,621,920

02-Sep-2015

03:32

x64

Không áp dụng

Ieframe.dll

11.0.10514.7

12,517,888

02-Sep-2015

01:47

x64

Không áp dụng

Msfs.sys

10.0.10514.2

31,232

13-Aug-2015

04:32

x64

Không áp dụng

Windows.ui.picturepassword.dll

10.0.10514.7

187,904

02-Sep-2015

01:41

x64

Không áp dụng

Refs.sys

10.0.10514.4

1,362,408

20-Aug-2015

02:14

x64

Không áp dụng

Settingsync.dll

10.0.10514.7

596,480

02-Sep-2015

01:41

x64

Không áp dụng

Shacct.dll

10.0.10514.7

184,320

02-Sep-2015

01:41

x64

Không áp dụng

Jnwdrv.dll

0.3.10514.7

1,315,328

02-Sep-2015

01:44

x64

Không áp dụng

Jnwdui.dll

0.3.10514.7

153.600

02-Sep-2015

01:48

x64

Không áp dụng

Jnwmon.dll

0.3.10514.7

26,624

02-Sep-2015

01:44

x64

Không áp dụng

Jnwppr.dll

0.3.10514.7

27,648

02-Sep-2015

01:44

x64

Không áp dụng

Pdialog.exe

0.3.10514.7

52,224

02-Sep-2015

01:44

x64

Không áp dụng

Jnwdrv.dll

0.3.10514.7

1,315,328

02-Sep-2015

01:44

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE

Jnwdui.dll

0.3.10514.7

153.600

02-Sep-2015

01:48

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE

Jnwmon.dll

0.3.10514.7

26,624

02-Sep-2015

01:44

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE

Jnwppr.dll

0.3.10514.7

27,648

02-Sep-2015

01:44

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE

Inkdiv.dll

10.0.10514.7

375,808

02-Sep-2015

01:44

x64

Không áp dụng

Inked.dll

10.0.10514.7

269,312

02-Sep-2015

01:43

x64

Không áp dụng

Inkobj.dll

10.0.10514.7

2,087,424

02-Sep-2015

01:44

x64

Không áp dụng

Journal.dll

10.0.10514.7

1,272,320

02-Sep-2015

01:44

x64

Không áp dụng

Rtscom.dll

10.0.10514.7

190,976

02-Sep-2015

01:44

x64

Không áp dụng

Blank.jtp

Không áp dụng

5,470

17-Apr-2015

06:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Blue_gradient.jpg

Không áp dụng

2.575 người

17-Apr-2015

06:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Cave_drawings.gif

Không áp dụng

4,587

17-Apr-2015

06:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Connectivity.gif

Không áp dụng

2,319

17-Apr-2015

06:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Desktop.ini

Không áp dụng

91

17-Apr-2015

06:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_line.jtp

Không áp dụng

11,494

17-Apr-2015

06:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_lines.emf

Không áp dụng

3,792

17-Apr-2015

06:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.emf

Không áp dụng

5,524

17-Apr-2015

06:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.jtp

Không áp dụng

13,852

17-Apr-2015

06:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.emf

Không áp dụng

10,340

17-Apr-2015

06:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.jtp

Không áp dụng

19,596

17-Apr-2015

06:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.emf

Không áp dụng

116,724

17-Apr-2015

06:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.jtp

Không áp dụng

123,228

17-Apr-2015

06:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(cm).wmf

Không áp dụng

2,920

17-Apr-2015

06:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(inch).wmf

Không áp dụng

7,498

17-Apr-2015

06:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Inkseg.dll

10.0.10514.7

907,776

02-Sep-2015

01:44

x64

Không áp dụng

Jntfiltr.dll

10.0.10514.7

1,299,456

02-Sep-2015

01:44

x64

Không áp dụng

Journal.exe

10.0.10514.7

2,142,208

02-Sep-2015

01:50

x64

Không áp dụng

Journal.jnt

Không áp dụng

4,544

17-Apr-2015

06:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.emf

Không áp dụng

152,300

17-Apr-2015

06:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.jtp

Không áp dụng

159,598

17-Apr-2015

06:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Monet.jpg

Không áp dụng

2.209

17-Apr-2015

06:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.emf

Không áp dụng

4,192

17-Apr-2015

06:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.jtp

Không áp dụng

10,076

17-Apr-2015

06:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Mspvwctl.dll

10.0.10514.7

659,968

02-Sep-2015

01:44

x64

Không áp dụng

Music.emf

Không áp dụng

26,036

17-Apr-2015

06:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Music.jtp

Không áp dụng

40,792

17-Apr-2015

06:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Nbdoc.dll

10.0.10514.7

1,651,712

02-Sep-2015

01:44

x64

Không áp dụng

Nbmaptip.dll

10.0.10514.7

60,928

02-Sep-2015

01:44

x64

Không áp dụng

Notebook.jpg

Không áp dụng

2.950 người

17-Apr-2015

06:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Pine_lumber.jpg

Không áp dụng

3,981

17-Apr-2015

06:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Pretty_peacock.jpg

Không áp dụng

5,115

17-Apr-2015

06:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Psychedelic.jpg

Không áp dụng

14,049

17-Apr-2015

06:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Sand_paper.jpg

Không áp dụng

15,776

17-Apr-2015

06:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.emf

Không áp dụng

37,316

17-Apr-2015

06:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.jtp

Không áp dụng

43.354

17-Apr-2015

06:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.emf

Không áp dụng

81,292

17-Apr-2015

06:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.jtp

Không áp dụng

87,898

17-Apr-2015

06:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Small_news.jpg

Không áp dụng

1.990 người

17-Apr-2015

06:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Stucco.gif

Không áp dụng

1.864 người

17-Apr-2015

06:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Tanspecks.jpg

Không áp dụng

3,650

17-Apr-2015

06:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Tiki.gif

Không áp dụng

4,638

17-Apr-2015

06:07

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.emf

Không áp dụng

26,720

17-Apr-2015

06:07

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.jtp

Không áp dụng

32,602

17-Apr-2015

06:07

Không áp dụng

Không áp dụng

White_chocolate.jpg

Không áp dụng

3,168

17-Apr-2015

06:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows journal.lnk

Không áp dụng

1.156 người

02-Sep-2015

03:21

Không áp dụng

Không áp dụng

Wrinkled_paper.gif

Không áp dụng

15,063

17-Apr-2015

06:07

Không áp dụng

Không áp dụng

D61d61c8-d73a-4eee-8cdd-f6f9786b7124.xml

Không áp dụng

3,188

17-Apr-2015

06:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Schedsvc.dll

10.0.10514.7

1,009,152

02-Sep-2015

01:51

x64

Không áp dụng

Tpmtasks.dll

10.0.10514.4

40.960

20-Aug-2015

00:13

x64

Không áp dụng

Win32k.sys

10.0.10514.7

114,176

02-Sep-2015

01:36

x64

Không áp dụng

Win32kbase.sys

10.0.10514.7

1,384,448

02-Sep-2015

01:37

x64

Không áp dụng

Win32kfull.sys

10.0.10514.7

3,592,192

02-Sep-2015

01:37

x64

Không áp dụng

Windows.ui.immersive.dll

10.0.10514.7

1,778,688

02-Sep-2015

01:52

x64

Không áp dụng

Winlogon.exe

10.0.10514.7

580,608

02-Sep-2015

01:39

x64

Không áp dụng

Disable-dscdebug.cdxml

Không áp dụng

1,104

15-May-2015

06:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Enable-dscdebug.cdxml

Không áp dụng

1.399 người

15-May-2015

06:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Get-dscconfiguration.cdxml

Không áp dụng

1.325 người

09-Apr-2015

00:57

Không áp dụng

Không áp dụng

Get-dscconfigurationstatus.cdxml

Không áp dụng

1.525 người

05-May-2015

00:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Get-dsclocalconfigurationmanager.cdxml

Không áp dụng

1.477 người

09-Apr-2015

00:57

Không áp dụng

Không áp dụng

Psdesiredstateconfiguration.format.ps1xml

Không áp dụng

17.452 người

16-Aug-2015

03:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Psdesiredstateconfiguration.psd1

Không áp dụng

4,588

15-May-2015

06:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Psdesiredstateconfiguration.psm1

Không áp dụng

183,805

26-Aug-2015

19:43

Không áp dụng

Không áp dụng

Psdesiredstateconfiguration.types.ps1xml

Không áp dụng

3.589 người

17-Apr-2015

08:58

Không áp dụng

Không áp dụng

Remove-dscconfigurationdocument.cdxml

Không áp dụng

2.356

17-Apr-2015

08:58

Không áp dụng

Không áp dụng

Restore-dscconfiguration.cdxml

Không áp dụng

1.065

09-Apr-2015

00:57

Không áp dụng

Không áp dụng

Stop-dscconfiguration.cdxml

Không áp dụng

1.400

09-Apr-2015

00:57

Không áp dụng

Không áp dụng

Webdownloadmanager.psd1

Không áp dụng

2,446

16-Aug-2015

03:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Dsccore.dll

10.0.10514.6

452,608

26-Aug-2015

22:00

x64

Không áp dụng

Dsccore.mof

Không áp dụng

33,018

16-Aug-2015

03:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Certificate.format.ps1xml

Không áp dụng

27,338

09-Apr-2015

00:59

Không áp dụng

Không áp dụng

Diagnostics.format.ps1xml

Không áp dụng

27,106

09-Apr-2015

00:59

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotnettypes.format.ps1xml

Không áp dụng

148,655

09-Apr-2015

00:59

Không áp dụng

Không áp dụng

Filesystem.format.ps1xml

Không áp dụng

23,545

05-Jun-2015

18:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Getevent.types.ps1xml

Không áp dụng

15,603

09-Apr-2015

00:59

Không áp dụng

Không áp dụng

Help.format.ps1xml

Không áp dụng

278,980

16-Aug-2015

03:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Powershellcore.format.ps1xml

Không áp dụng

114,008

05-May-2015

00:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Powershelltrace.format.ps1xml

Không áp dụng

18,612

09-Apr-2015

00:59

Không áp dụng

Không áp dụng

Profile.ps1

Không áp dụng

461

09-Apr-2015

00:59

Không áp dụng

Không áp dụng

Psdiagnostics.psd1

Không áp dụng

1.102 người

09-Apr-2015

00:59

Không áp dụng

Không áp dụng

Psdiagnostics.psm1

Không áp dụng

40,202

09-Apr-2015

00:59

Không áp dụng

Không áp dụng

Registry.format.ps1xml

Không áp dụng

13.659 người

09-Apr-2015

00:59

Không áp dụng

Không áp dụng

Types.ps1xml

Không áp dụng

221,903

09-Apr-2015

00:59

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows powershell (x86) .lnk

Không áp dụng

2,236

09-Apr-2015

00:59

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows powershell.lnk

Không áp dụng

2,236

09-Apr-2015

00:59

Không áp dụng

Không áp dụng

Svmprovisioning.dll

10.0.10514.4

84,992

20-Aug-2015

00:14

x64

Không áp dụng

System.directoryservices.protocols.dll

2.0.50727.8663

188,416

01-Sep-2015

23:20

x86

Không áp dụng

System.drawing.dll

2.0.50727.8663

630,784

01-Sep-2015

23:20

x86

Không áp dụng

System.componentmodel.dataannotations.dll

4.6.93.0

120,632

01-Sep-2015

23:20

x86

Không áp dụng

System.directoryservices.protocols.dll

4.6.93.0

201,520

01-Sep-2015

23:20

x86

Không áp dụng

System.drawing.dll

4.6.93.0

595,128

01-Sep-2015

23:20

x86

Không áp dụng

Volsnap.sys

10.0.10514.2

382,424

13-Aug-2015

08:42

x64

Không áp dụng

Microsoft.windows.dsc.coreconfproviders.dll

10.0.10514.6

373,248

26-Aug-2015

23:39

x86

Không áp dụng

System.componentmodel.dataannotations.dll

4.6.93.0

120,632

01-Sep-2015

23:22

x86

Không áp dụng

System.directoryservices.protocols.dll

2.0.50727.8663

188,416

01-Sep-2015

23:22

x86

Không áp dụng

System.directoryservices.protocols.dll

4.6.93.0

201,520

01-Sep-2015

23:22

x86

Không áp dụng

System.drawing.dll

2.0.50727.8663

630,784

01-Sep-2015

23:22

x86

Không áp dụng

System.drawing.dll

4.6.93.0

595,128

01-Sep-2015

23:22

x86

Không áp dụng

Activex.vch

Không áp dụng

603,126

10-Aug-2015

08:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Flash.ocx

18.0.0.232

19,219,432

10-Aug-2015

08:54

x86

Không áp dụng

Flashplayerapp.exe

18.0.0.232

794,088

10-Aug-2015

08:54

x86

Không áp dụng

Flashplayercplapp.cpl

18.0.0.232

179,688

10-Aug-2015

08:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Flashutil_activex.dll

18.0.0.232

547,304

10-Aug-2015

08:54

x86

Không áp dụng

Flashutil_activex.exe

18.0.0.232

1,179,112

10-Aug-2015

08:54

x86

Không áp dụng

Dwmcore.dll

10.0.10514.6

1,604,608

26-Aug-2015

21:39

x86

Không áp dụng

Atmfd.dll

5.1.2.246

303,104

02-Sep-2015

01:45

x86

Không áp dụng

Atmlib.dll

5.1.2.246

37,376

02-Sep-2015

01:26

x86

Không áp dụng

Dciman32.dll

10.0.10514.7

11,776

02-Sep-2015

01:25

x86

Không áp dụng

Fontdrvhost.exe

10.0.10514.7

541,384

02-Sep-2015

03:26

x86

Không áp dụng

Fontsub.dll

10.0.10514.7

93,696

02-Sep-2015

01:26

x86

Không áp dụng

Lpk.dll

10.0.10514.7

3,072

02-Sep-2015

01:25

x86

Không áp dụng

Mshtml.dll

11.0.10514.7

19,247,104

02-Sep-2015

01:44

x86

Không áp dụng

Edgehtml.dll

11.0.10514.7

18,812,416

02-Sep-2015

01:36

x86

Không áp dụng

Mshtml.tlb

11.0.10514.7

2,756,096

02-Sep-2015

01:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Ie9props.propdesc

Không áp dụng

2,963

09-Apr-2015

05:08

Không áp dụng

Không áp dụng

Ieframe.dll

11.0.10514.7

11,253,760

02-Sep-2015

01:37

x86

Không áp dụng

Windows.ui.immersive.dll

10.0.10514.7

1,582,080

02-Sep-2015

01:37

x86

Không áp dụng

Disable-dscdebug.cdxml

Không áp dụng

1,104

14-May-2015

01:45

Không áp dụng

Không áp dụng

Enable-dscdebug.cdxml

Không áp dụng

1.399 người

14-May-2015

01:45

Không áp dụng

Không áp dụng

Get-dscconfiguration.cdxml

Không áp dụng

1.325 người

09-Apr-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Get-dscconfigurationstatus.cdxml

Không áp dụng

1.525 người

04-May-2015

09:13

Không áp dụng

Không áp dụng

Get-dsclocalconfigurationmanager.cdxml

Không áp dụng

1.477 người

09-Apr-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Psdesiredstateconfiguration.format.ps1xml

Không áp dụng

17.452 người

21-Aug-2015

08:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Psdesiredstateconfiguration.psd1

Không áp dụng

4,588

14-May-2015

01:45

Không áp dụng

Không áp dụng

Psdesiredstateconfiguration.psm1

Không áp dụng

183,805

26-Aug-2015

19:43

Không áp dụng

Không áp dụng

Psdesiredstateconfiguration.types.ps1xml

Không áp dụng

3.589 người

15-Apr-2015

08:58

Không áp dụng

Không áp dụng

Remove-dscconfigurationdocument.cdxml

Không áp dụng

2.356

15-Apr-2015

08:58

Không áp dụng

Không áp dụng

Restore-dscconfiguration.cdxml

Không áp dụng

1.065

09-Apr-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Stop-dscconfiguration.cdxml

Không áp dụng

1.400

09-Apr-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Webdownloadmanager.psd1

Không áp dụng

2,446

21-Aug-2015

08:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Certificate.format.ps1xml

Không áp dụng

27,338

09-Apr-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Diagnostics.format.ps1xml

Không áp dụng

27,106

09-Apr-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotnettypes.format.ps1xml

Không áp dụng

148,655

09-Apr-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Filesystem.format.ps1xml

Không áp dụng

23,545

09-Jun-2015

07:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Getevent.types.ps1xml

Không áp dụng

15,603

09-Apr-2015

01:11

Không áp dụng

Không áp dụng

Help.format.ps1xml

Không áp dụng

278,980

21-Aug-2015

08:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Powershellcore.format.ps1xml

Không áp dụng

114,008

04-May-2015

09:13

Không áp dụng

Không áp dụng

Powershelltrace.format.ps1xml

Không áp dụng

18,612

09-Apr-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Profile.ps1

Không áp dụng

461

09-Apr-2015

01:11

Không áp dụng

Không áp dụng

Psdiagnostics.psd1

Không áp dụng

1.102 người

09-Apr-2015

01:11

Không áp dụng

Không áp dụng

Psdiagnostics.psm1

Không áp dụng

40,202

09-Apr-2015

01:11

Không áp dụng

Không áp dụng

Registry.format.ps1xml

Không áp dụng

13.659 người

09-Apr-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Types.ps1xml

Không áp dụng

221,903

09-Apr-2015

01:11

Không áp dụng

Không áp dụng

Authui.dll

10.0.10514.7

2,153,984

02-Sep-2015

01:36

x86

Không áp dụng

Urefs.dll

10.0.10514.4

462,848

20-Aug-2015

00:12

x86

Không áp dụng

Iertutil.dll

11.0.10514.7

2,880,168

02-Sep-2015

03:28

x86

Không áp dụng

Settingsync.dll

10.0.10514.7

478,720

02-Sep-2015

01:30

x86

Không áp dụng

Shacct.dll

10.0.10514.7

139,776

02-Sep-2015

01:30

x86

Không áp dụng

Inkdiv.dll

10.0.10514.7

315,392

02-Sep-2015

01:32

x86

Không áp dụng

Inked.dll

10.0.10514.7

231,424

02-Sep-2015

01:32

x86

Không áp dụng

Inkobj.dll

10.0.10514.7

1,570,816

02-Sep-2015

01:34

x86

Không áp dụng

Journal.dll

10.0.10514.7

1,070,080

02-Sep-2015

01:33

x86

Không áp dụng

Rtscom.dll

10.0.10514.7

134,656

02-Sep-2015

01:33

x86

Không áp dụng

System.componentmodel.dataannotations.dll

4.6.93.0

120,632

01-Sep-2015

23:22

x86

Không áp dụng


Trợ giúp cài đặt bản cập nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật dành cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố và Hỗ trợ của TechNet

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp Vi-rút và Trung tâm Bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×