Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Một bản Cập Nhật có sẵn cho Windows Embedded Compact 7. Bản cập nhật này giải quyết các vấn đề bảo mật được mô tả trong bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

  • 3013455 MS15-010: Lỗ hổng trong Windows hạt nhân có thể cho phép nâng cao đặc quyền: ngày 10 tháng 12 năm 2015

Giải pháp

Thông tin về bản cập nhật phần mềm

Thông tin tải xuống

Windows nhúng Compact 7 hàng tháng Cập Nhật (năm 2015) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật hàng tháng này Windows Embedded Compact 7, hãy truy cập website sau của Microsoft Download Center:

Bản cập nhật Windows Embedded Compact 7Loại bộ xử lý mỗi tệp áp dụng được hiển thị trong tên của mỗi tệp trong phần "Thông tin tệp".

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả bản Cập Nhật cho sản phẩm này được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, tệp đó đã được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Mgtt_o.lib

1,170,340

23-Oct-2015

09:32

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Mgscaler.lib

725,772

23-Oct-2015

09:32

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Mgtt_o.lib

1,312,902

23-Oct-2015

09:33

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Mgscaler.lib

834,956

23-Oct-2015

09:33

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Mgtt_o.lib

1,634,922

23-Oct-2015

09:31

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Mgscaler.lib

1,089,702

23-Oct-2015

09:31

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Mgtt_o.lib

1,234,890

23-Oct-2015

09:32

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Mgscaler.lib

777,032

23-Oct-2015

09:32

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Mgtt_o.lib

1,401,228

23-Oct-2015

09:33

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Mgscaler.lib

905,096

23-Oct-2015

09:33

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Mgtt_o.lib

1,675,554

23-Oct-2015

09:31

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Mgscaler.lib

1,079,712

23-Oct-2015

09:31

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Mgtt_o.lib

1,088,972

23-Oct-2015

09:31

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Mgscaler.lib

678,948

23-Oct-2015

09:31

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Mgtt_o.lib

1,199,636

23-Oct-2015

09:31

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Mgscaler.lib

765,514

23-Oct-2015

09:31

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Mgtt_o.lib

1,252,024

23-Oct-2015

09:32

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Mgscaler.lib

794,628

23-Oct-2015

09:32

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Mgtt_o.lib

1,057,634

23-Oct-2015

09:32

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Mgscaler.lib

649,466

23-Oct-2015

09:32

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Mgtt_o.lib

1,209,128

23-Oct-2015

09:32

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Mgscaler.lib

764,180

23-Oct-2015

09:32

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Mgtt_o.lib

1,344,786

23-Oct-2015

09:31

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Mgscaler.lib

851,422

23-Oct-2015

09:31

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Mgtt_o.lib

1,171,718

23-Oct-2015

09:32

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Mgscaler.lib

726,572

23-Oct-2015

09:32

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Mgtt_o.lib

1,314,356

23-Oct-2015

09:32

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Mgscaler.lib

835,788

23-Oct-2015

09:32

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Mgtt_o.lib

1,636,366

23-Oct-2015

09:31

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Mgscaler.lib

1,090,566

23-Oct-2015

09:31

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Mgtt_o.lib

1,227,116

23-Oct-2015

09:32

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Mgscaler.lib

773,022

23-Oct-2015

09:32

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Mgtt_o.lib

1,393,512

23-Oct-2015

09:33

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Mgscaler.lib

901,086

23-Oct-2015

09:32

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Mgtt_o.lib

1,667,792

23-Oct-2015

09:31

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Mgscaler.lib

1,075,292

23-Oct-2015

09:31

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Mgtt_o.lib

1,236,912

23-Oct-2015

09:32

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Mgscaler.lib

778,786

23-Oct-2015

09:32

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Mgtt_o.lib

1,403,250

23-Oct-2015

09:32

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Mgscaler.lib

906,850

23-Oct-2015

09:32

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Mgtt_o.lib

1,680,808

23-Oct-2015

09:31

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Mgscaler.lib

1,083,696

23-Oct-2015

09:31

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Img_libtiff.lib

549,022

23-Oct-2015

09:38

Public\Gdiex\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Img_libtiff.lib

581,140

23-Oct-2015

09:40

Public\Gdiex\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Img_libtiff.lib

616,806

23-Oct-2015

09:38

Public\Gdiex\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Img_libtiff.lib

564,762

23-Oct-2015

09:39

Public\Gdiex\Oak\Lib\Armv6\Checked

Img_libtiff.lib

601,590

23-Oct-2015

09:40

Public\Gdiex\Oak\Lib\Armv6\Retail

Img_libtiff.lib

653,478

23-Oct-2015

09:38

Public\Gdiex\Oak\Lib\Armv6\Debug

Img_libtiff.lib

520,456

23-Oct-2015

09:38

Public\Gdiex\Oak\Lib\X86\Checked

Img_libtiff.lib

543,956

23-Oct-2015

09:37

Public\Gdiex\Oak\Lib\X86\Retail

Img_libtiff.lib

556,326

23-Oct-2015

09:38

Public\Gdiex\Oak\Lib\X86\Debug

Img_libtiff.lib

524,698

23-Oct-2015

09:38

Public\Gdiex\Oak\Lib\Sh4\Checked

Img_libtiff.lib

558,332

23-Oct-2015

09:38

Public\Gdiex\Oak\Lib\Sh4\Retail

Img_libtiff.lib

579,962

23-Oct-2015

09:38

Public\Gdiex\Oak\Lib\Sh4\Debug

Img_libtiff.lib

550,116

23-Oct-2015

09:39

Public\Gdiex\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Img_libtiff.lib

582,210

23-Oct-2015

09:38

Public\Gdiex\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Img_libtiff.lib

618,522

23-Oct-2015

09:38

Public\Gdiex\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Img_libtiff.lib

563,556

23-Oct-2015

09:39

Public\Gdiex\Oak\Lib\Armv7\Checked

Img_libtiff.lib

600,898

23-Oct-2015

09:40

Public\Gdiex\Oak\Lib\Armv7\Retail

Img_libtiff.lib

652,498

23-Oct-2015

09:38

Public\Gdiex\Oak\Lib\Armv7\Debug

Img_libtiff.lib

566,320

23-Oct-2015

09:39

Public\Gdiex\Oak\Lib\Armv5\Checked

Img_libtiff.lib

603,170

23-Oct-2015

09:39

Public\Gdiex\Oak\Lib\Armv5\Retail

Img_libtiff.lib

654,734

23-Oct-2015

09:38

Public\Gdiex\Oak\Lib\Armv5\Debug

Thông tin Bổ sung

Tìm hiểu thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×