We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Một bản Cập Nhật có sẵn cho đồ họa phần dành cho Windows Embedded Compact 7. Cập nhật này giải quyết các vấn đề bảo mật được mô tả trong bài viết sau đây của Microsoft TechNet:

  • CVE 2017 8683 | Win32k thông tin đồ họa tiết lộ lỗ hổng bảo mật

  • CVE 2017 8696 | Đồ họa Microsoft phần thực thi mã từ xa

  • CVE-2017-8695 | Đồ họa phần thông tin tiết lộ lỗ hổng bảo mật

Thông tin cập nhật phần mềm

Thông tin tải xuống

Đồ họa phần cho Windows Embedded Compact 7 hàng tháng Cập Nhật (ngày 2017) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản Cập Nhật, hãy truy cập trang web Microsoft Download Center sau:

Bản cập nhật Windows Embedded Compact 7

Loại bộ xử lý áp dụng cho mỗi tệp được hiển thị trong tên của mỗi tệp trong phần "Thông tin tệp".

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả bản Cập Nhật cho sản phẩm này được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu chọn Sạch giải phápvà sau đó chọn Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, chọn Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch - mùa (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Mgtt_o.lib

1,224,388

08-Nov-2017

11:13

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Mgtt_o.lib

1,637,498

08-Nov-2017

11:13

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Mgtt_o.lib

1,390,494

08-Nov-2017

11:15

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Mgtt_o.lib

1,222,358

08-Nov-2017

11:13

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Mgtt_o.lib

1,632,222

08-Nov-2017

11:13

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Mgtt_o.lib

1,388,464

08-Nov-2017

11:15

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Mgtt_o.lib

1,214,408

08-Nov-2017

11:14

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Mgtt_o.lib

1,624,904

08-Nov-2017

11:13

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Mgtt_o.lib

1,380,578

08-Nov-2017

11:15

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Mgtt_o.lib

1,158,700

08-Nov-2017

11:13

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Mgtt_o.lib

1,576,312

08-Nov-2017

11:13

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Mgtt_o.lib

1,300,802

08-Nov-2017

11:13

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Mgtt_o.lib

1,160,078

08-Nov-2017

11:13

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Mgtt_o.lib

1,577,750

08-Nov-2017

11:14

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Mgtt_o.lib

1,302,256

08-Nov-2017

11:15

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Mgtt_o.lib

1,077,282

08-Nov-2017

11:14

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Mgtt_o.lib

1,220,682

08-Nov-2017

11:14

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Mgtt_o.lib

1,187,790

08-Nov-2017

11:12

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Uspce.dll

520,192

08-Nov-2017

11:14

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Uspce.map

164,731

08-Nov-2017

11:14

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Uspce.rel

97,758

08-Nov-2017

11:14

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Uspce.dll

864,256

08-Nov-2017

11:13

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Uspce.map

201,299

08-Nov-2017

11:13

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Uspce.rel

112,693

08-Nov-2017

11:13

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Uspce.dll

454,656

08-Nov-2017

11:15

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Uspce.map

98,845

08-Nov-2017

11:15

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Uspce.rel

65,191

08-Nov-2017

11:15

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Uspce.dll

520,192

08-Nov-2017

11:14

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Uspce.map

164,730

08-Nov-2017

11:14

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Uspce.rel

97,758

08-Nov-2017

11:14

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Uspce.dll

856,064

08-Nov-2017

11:13

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Uspce.map

201,300

08-Nov-2017

11:13

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Uspce.rel

112,577

08-Nov-2017

11:13

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Uspce.dll

454,656

08-Nov-2017

11:16

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Uspce.map

98,845

08-Nov-2017

11:16

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Uspce.rel

65,191

08-Nov-2017

11:16

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Uspce.dll

516,096

08-Nov-2017

11:14

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Uspce.map

164,734

08-Nov-2017

11:14

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Uspce.rel

98,889

08-Nov-2017

11:14

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Uspce.dll

839,680

08-Nov-2017

11:13

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Uspce.map

201,301

08-Nov-2017

11:13

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Uspce.rel

112,403

08-Nov-2017

11:13

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Uspce.dll

450,560

08-Nov-2017

11:15

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Uspce.map

98,768

08-Nov-2017

11:15

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Uspce.rel

65,162

08-Nov-2017

11:15

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Uspce.dll

581,632

08-Nov-2017

11:13

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Uspce.map

162,948

08-Nov-2017

11:13

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Uspce.rel

291,971

08-Nov-2017

11:13

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Uspce.dll

876,544

08-Nov-2017

11:13

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Uspce.map

198,845

08-Nov-2017

11:13

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Uspce.rel

440,538

08-Nov-2017

11:13

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Uspce.dll

499,712

08-Nov-2017

11:13

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Uspce.map

96,314

08-Nov-2017

11:13

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Uspce.rel

172,143

08-Nov-2017

11:13

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Uspce.dll

581,632

08-Nov-2017

11:14

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Uspce.map

162,957

08-Nov-2017

11:14

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Uspce.rel

291,971

08-Nov-2017

11:14

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Uspce.dll

876,544

08-Nov-2017

11:15

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Uspce.map

198,850

08-Nov-2017

11:15

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Uspce.rel

440,538

08-Nov-2017

11:15

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Uspce.dll

499,712

08-Nov-2017

11:15

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Uspce.map

96,320

08-Nov-2017

11:15

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Uspce.rel

172,143

08-Nov-2017

11:15

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Uspce.dll

446,464

08-Nov-2017

11:15

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Uspce.map

166,926

08-Nov-2017

11:15

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Uspce.rel

112,548

08-Nov-2017

11:15

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Uspce.dll

630,784

08-Nov-2017

11:14

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Uspce.map

198,446

08-Nov-2017

11:14

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Uspce.rel

147,232

08-Nov-2017

11:14

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Uspce.dll

393,216

08-Nov-2017

11:13

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Uspce.map

108,069

08-Nov-2017

11:13

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Uspce.rel

65,104

08-Nov-2017

11:13

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Tham khảo

Tìm hiểu thêm về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×