Bản Cập Nhật bao gồm các bản Cập Nhật bảo mật cho Internet Explorer cho Windows Embedded Compact 2013 (năm 2016)

Tóm tắt

Một bản Cập Nhật có sẵn cho Internet Explorer cho Windows Embedded Compact 2013. Cập nhật này giải quyết các vấn đề bảo mật được mô tả trong bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

  • 3163640 MS16-069: Bản Cập Nhật bảo mật tích luỹ JScript và VBScript: 14 tháng 6 năm 2016

  • 3192887 MS16-118: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: 11 tháng 10 năm 2016

Thông tin về bản cập nhật phần mềm

Thông tin tải xuống

Windows nhúng Compact 2013 Cập nhật hàng tháng (năm 2016) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật hàng tháng này Windows Embedded Compact 2013, hãy đi tới Microsoft OEM trực tuyến hoặc MyOEM.

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, tệp đó đã được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tệp được bao gồm trong gói cập nhật này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Ieframe.dll

3,047,424

17-Oct-2016

11:37

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Urlmon.rel

386,096

17-Oct-2016

11:37

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Jscript.dll

802,816

17-Oct-2016

11:37

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Vbscript.rel

312,349

17-Oct-2016

11:37

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Wininet.map

1,476,531

17-Oct-2016

11:37

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.dll

7,380,992

17-Oct-2016

11:37

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Vbscript.map

839,520

17-Oct-2016

11:37

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Wininet.dll

1,064,960

17-Oct-2016

11:37

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.map

10,086,514

17-Oct-2016

11:37

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Urlmon.dll

770,048

17-Oct-2016

11:37

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Urlmon.map

1,172,497

17-Oct-2016

11:37

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Jscript.map

971,678

17-Oct-2016

11:37

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Ieframe.map

2,293,753

17-Oct-2016

11:37

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.rel

5,259,053

17-Oct-2016

11:37

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Jscript.rel

508,911

17-Oct-2016

11:37

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Wininet.rel

591,503

17-Oct-2016

11:37

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Vbscript.dll

610,304

17-Oct-2016

11:37

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Ieframe.rel

578,946

17-Oct-2016

11:37

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Ieframe.dll

2,424,832

17-Oct-2016

11:37

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Urlmon.rel

180,428

17-Oct-2016

11:37

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Jscript.dll

491,520

17-Oct-2016

11:37

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Vbscript.rel

163,753

17-Oct-2016

11:37

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Wininet.map

513,221

17-Oct-2016

11:37

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.dll

3,493,888

17-Oct-2016

11:37

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Vbscript.map

403,438

17-Oct-2016

11:37

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Wininet.dll

581,632

17-Oct-2016

11:37

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.map

3,707,767

17-Oct-2016

11:37

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Urlmon.dll

479,232

17-Oct-2016

11:37

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Urlmon.map

488,290

17-Oct-2016

11:37

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Jscript.map

480,707

17-Oct-2016

11:37

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Ieframe.map

912,445

17-Oct-2016

11:37

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.rel

1,933,072

17-Oct-2016

11:37

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Jscript.rel

243,329

17-Oct-2016

11:37

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Wininet.rel

179,906

17-Oct-2016

11:37

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Vbscript.dll

393,216

17-Oct-2016

11:37

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Ieframe.rel

268,617

17-Oct-2016

11:37

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Ieframe.dll

3,473,408

17-Oct-2016

11:35

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Urlmon.rel

439,746

17-Oct-2016

11:35

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Jscript.dll

1,118,208

17-Oct-2016

11:35

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Vbscript.rel

370,581

17-Oct-2016

11:35

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Wininet.map

1,501,704

17-Oct-2016

11:35

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.dll

9,920,512

17-Oct-2016

11:35

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Vbscript.map

870,031

17-Oct-2016

11:35

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Wininet.dll

1,417,216

17-Oct-2016

11:35

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.map

10,312,678

17-Oct-2016

11:36

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Urlmon.dll

1,073,152

17-Oct-2016

11:35

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Urlmon.map

1,200,156

17-Oct-2016

11:35

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Jscript.map

990,847

17-Oct-2016

11:35

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Ieframe.map

2,319,204

17-Oct-2016

11:35

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.rel

5,499,840

17-Oct-2016

11:35

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Jscript.rel

597,187

17-Oct-2016

11:35

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Wininet.rel

672,761

17-Oct-2016

11:35

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Vbscript.dll

839,680

17-Oct-2016

11:35

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Ieframe.rel

657,826

17-Oct-2016

11:35

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Ieframe.dll

3,002,368

17-Oct-2016

11:38

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Urlmon.rel

273,895

17-Oct-2016

11:38

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Jscript.dll

790,528

17-Oct-2016

11:38

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Vbscript.rel

233,469

17-Oct-2016

11:38

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Wininet.map

3,311,905

17-Oct-2016

11:38

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.dll

7,163,904

17-Oct-2016

11:38

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Vbscript.map

1,754,579

17-Oct-2016

11:38

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Wininet.dll

1,011,712

17-Oct-2016

11:38

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.map

22,868,318

17-Oct-2016

11:38

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Urlmon.dll

729,088

17-Oct-2016

11:38

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Urlmon.map

2,232,367

17-Oct-2016

11:38

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Jscript.map

2,218,220

17-Oct-2016

11:38

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Ieframe.map

3,838,134

17-Oct-2016

11:38

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.rel

3,692,734

17-Oct-2016

11:38

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Jscript.rel

411,935

17-Oct-2016

11:38

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Wininet.rel

379,600

17-Oct-2016

11:38

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Vbscript.dll

585,728

17-Oct-2016

11:38

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Ieframe.rel

440,413

17-Oct-2016

11:38

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Ieframe.dll

2,387,968

17-Oct-2016

11:38

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Urlmon.rel

125,995

17-Oct-2016

11:38

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Jscript.dll

487,424

17-Oct-2016

11:38

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Vbscript.rel

118,977

17-Oct-2016

11:38

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Wininet.map

956,736

17-Oct-2016

11:38

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.dll

3,358,720

17-Oct-2016

11:38

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Vbscript.map

846,950

17-Oct-2016

11:38

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Wininet.dll

532,480

17-Oct-2016

11:38

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.map

7,288,251

17-Oct-2016

11:38

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Urlmon.dll

434,176

17-Oct-2016

11:38

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Urlmon.map

1,000,154

17-Oct-2016

11:38

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Jscript.map

1,018,041

17-Oct-2016

11:38

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Ieframe.map

1,628,656

17-Oct-2016

11:38

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.rel

1,735,698

17-Oct-2016

11:38

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Jscript.rel

198,756

17-Oct-2016

11:38

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Wininet.rel

95,516

17-Oct-2016

11:38

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Vbscript.dll

368,640

17-Oct-2016

11:38

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Ieframe.rel

232,396

17-Oct-2016

11:38

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Ieframe.dll

3,452,928

17-Oct-2016

11:36

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Urlmon.rel

279,869

17-Oct-2016

11:36

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Jscript.dll

1,097,728

17-Oct-2016

11:36

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Vbscript.rel

228,423

17-Oct-2016

11:36

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Wininet.map

4,190,792

17-Oct-2016

11:36

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.dll

10,014,720

17-Oct-2016

11:36

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Vbscript.map

2,230,432

17-Oct-2016

11:36

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Wininet.dll

1,327,104

17-Oct-2016

11:36

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.map

32,324,612

17-Oct-2016

11:36

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Urlmon.dll

1,024,000

17-Oct-2016

11:36

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Urlmon.map

2,772,799

17-Oct-2016

11:36

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Jscript.map

2,742,029

17-Oct-2016

11:36

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Ieframe.map

5,058,582

17-Oct-2016

11:36

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.rel

3,616,174

17-Oct-2016

11:36

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Jscript.rel

386,067

17-Oct-2016

11:36

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Wininet.rel

366,028

17-Oct-2016

11:36

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Vbscript.dll

843,776

17-Oct-2016

11:36

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Ieframe.rel

437,397

17-Oct-2016

11:36

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×