Một bản Cập Nhật có sẵn cho Internet Explorer cho Windows Embedded Compact 2013. Cập nhật này giải quyết các vấn đề bảo mật được mô tả trong bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

  • 3169991 MS16-084: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: 12 tháng 7 năm 2016

  • 3142015 MS16-023: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: 8 tháng 3 năm 2016

  • 3134220 MS16-009: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: tháng 9, 2016

Thông tin Bổ sung

Thông tin về bản cập nhật phần mềm

Thông tin tải xuống

Bản cập nhật Windows Embedded Compact 2013 hàng tháng cho tháng 2016 có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật hàng tháng này Windows Embedded Compact 2013, hãy đi tới Microsoft OEM trực tuyến hoặc MyOEM.

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

Tệp được bao gồm trong gói hotfix này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Mshtml.dll

7,380,992

30-Aug-2016

12:19

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.map

10,085,587

30-Aug-2016

12:20

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.rel

5,258,676

30-Aug-2016

12:19

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.dll

3,493,888

30-Aug-2016

12:20

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.map

3,707,060

30-Aug-2016

12:20

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.rel

1,932,898

30-Aug-2016

12:20

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.dll

9,916,416

30-Aug-2016

12:18

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.map

10,311,714

30-Aug-2016

12:18

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.rel

5,499,463

30-Aug-2016

12:18

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.dll

7,163,904

30-Aug-2016

12:20

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.map

22,867,074

30-Aug-2016

12:21

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.rel

3,692,618

30-Aug-2016

12:20

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.dll

3,358,720

30-Aug-2016

12:20

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.map

7,287,051

30-Aug-2016

12:20

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.rel

1,735,350

30-Aug-2016

12:20

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.dll

10,014,720

30-Aug-2016

12:19

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.map

32,324,117

30-Aug-2016

12:19

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.rel

3,616,000

30-Aug-2016

12:19

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu thêm về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×