Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Một bản Cập Nhật có sẵn cho Internet Explorer cho Windows Embedded Compact 2013. Cập nhật này giải quyết các vấn đề bảo mật được mô tả trong bài viết sau đây:

  • CVE-2017-8529 | Microsoft trình duyệt thông tin tiết lộ lỗ hổng bảo mật

  • CVE-2017-8733 | Internet Explorer lỗ hổng bảo mật giả mạo

Thông tin

Thông tin cập nhật phần mềm

Thông tin tải xuống

Bản cập nhật hàng tháng ngày 2017 của Windows Embedded Compact 2013 có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật hàng tháng này Windows Embedded Compact 2013, hãy đi tới Microsoft OEM trực tuyến hoặc MyOEM.

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:
 

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch - mùa (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Tệp được bao gồm trong gói hotfix này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Ieframe.dll

3,047,424

25-Sep-2017

14:53

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.dll

7,380,992

25-Sep-2017

14:53

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.map

10,086,827

25-Sep-2017

14:53

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Ieframe.map

2,293,754

25-Sep-2017

14:53

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.rel

5,259,546

25-Sep-2017

14:53

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Ieframe.rel

578,946

25-Sep-2017

14:53

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Ieframe.dll

2,428,928

25-Sep-2017

14:56

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.dll

3,493,888

25-Sep-2017

14:56

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.map

3,708,383

25-Sep-2017

14:56

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Ieframe.map

912,445

25-Sep-2017

14:56

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.rel

1,933,652

25-Sep-2017

14:56

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Ieframe.rel

268,588

25-Sep-2017

14:56

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Ieframe.dll

3,473,408

25-Sep-2017

14:52

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.dll

9,920,512

25-Sep-2017

14:52

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.map

10,313,204

25-Sep-2017

14:52

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Ieframe.map

2,319,206

25-Sep-2017

14:52

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.rel

5,500,507

25-Sep-2017

14:52

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Ieframe.rel

657,826

25-Sep-2017

14:52

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Ieframe.dll

3,002,368

25-Sep-2017

14:55

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.dll

7,163,904

25-Sep-2017

14:55

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.map

22,869,935

25-Sep-2017

14:55

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Ieframe.map

3,838,134

25-Sep-2017

14:55

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.rel

3,693,111

25-Sep-2017

14:55

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Ieframe.rel

440,413

25-Sep-2017

14:55

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Ieframe.dll

2,392,064

25-Sep-2017

14:53

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.dll

3,358,720

25-Sep-2017

14:53

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.map

7,289,725

25-Sep-2017

14:54

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Ieframe.map

1,628,656

25-Sep-2017

14:53

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.rel

1,735,930

25-Sep-2017

14:53

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Ieframe.rel

232,396

25-Sep-2017

14:53

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Ieframe.dll

3,452,928

25-Sep-2017

14:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.dll

10,018,816

25-Sep-2017

14:53

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.map

32,327,069

25-Sep-2017

14:53

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Ieframe.map

5,058,583

25-Sep-2017

14:53

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.rel

3,616,609

25-Sep-2017

14:53

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Ieframe.rel

437,397

25-Sep-2017

14:52

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu thêm về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×