Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Một bản Cập Nhật có sẵn cho Internet Explorer cho Windows Embedded Compact 2013. Cập nhật này giải quyết các vấn đề bảo mật được mô tả trong bài viết sau đây của Microsoft TechNet:

CVE-2018-0889 | Kịch bản công cụ bộ nhớ hỏng lỗ hổng bảo mật

Bản Cập Nhật cũng khắc phục sự cố sau:

Nếu phương pháp document.close() được gọi là một lần nữa khi trước gọi phương pháp document.close() vẫn đang trong tiến trình, Internet Explorer có thể sập.

Thông tin cập nhật phần mềm

Thông tin tải xuống

Bản cập nhật Windows Embedded Compact 2013 hàng tháng cho tháng 3 năm 2018 có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật hàng tháng này Windows Embedded Compact 2013, hãy đi tới Microsoft OEM trực tuyến hoặc MyOEM.

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu chọn Sạch giải phápvà sau đó chọn Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, chọn Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch - mùa (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Mshtml.dll

7,163,904

19-Mar-2018

15:39

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.map

22,870,102

19-Mar-2018

15:40

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.rel

3,693,111

19-Mar-2018

15:39

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtmled.dll

1,212,416

19-Mar-2018

15:39

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtmled.map

3,465,375

19-Mar-2018

15:39

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtmled.rel

480,636

19-Mar-2018

15:39

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Vbscript.dll

585,728

19-Mar-2018

15:39

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Vbscript.map

1,755,022

19-Mar-2018

15:39

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Vbscript.rel

233,469

19-Mar-2018

15:39

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.dll

10,018,816

19-Mar-2018

15:27

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.map

32,327,592

19-Mar-2018

15:28

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.rel

3,616,609

19-Mar-2018

15:27

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtmled.dll

1,683,456

19-Mar-2018

15:27

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtmled.map

4,374,510

19-Mar-2018

15:27

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtmled.rel

483,768

19-Mar-2018

15:27

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Vbscript.dll

847,872

19-Mar-2018

15:27

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Vbscript.map

2,230,954

19-Mar-2018

15:27

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Vbscript.rel

228,423

19-Mar-2018

15:27

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.dll

3,358,720

19-Mar-2018

15:34

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.map

7,291,157

19-Mar-2018

15:35

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.rel

1,735,930

19-Mar-2018

15:34

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtmled.dll

393,216

19-Mar-2018

15:34

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtmled.map

702,508

19-Mar-2018

15:34

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtmled.rel

85,163

19-Mar-2018

15:34

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Vbscript.dll

368,640

19-Mar-2018

15:34

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Vbscript.map

847,369

19-Mar-2018

15:34

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Vbscript.rel

118,977

19-Mar-2018

15:34

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.dll

7,380,992

19-Mar-2018

15:35

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.map

10,086,973

19-Mar-2018

15:35

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.rel

5,259,546

19-Mar-2018

15:35

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Mshtmled.dll

1,310,720

19-Mar-2018

15:34

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Mshtmled.map

1,752,662

19-Mar-2018

15:35

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Mshtmled.rel

775,450

19-Mar-2018

15:34

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Vbscript.dll

610,304

19-Mar-2018

15:35

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Vbscript.map

839,516

19-Mar-2018

15:35

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Vbscript.rel

312,407

19-Mar-2018

15:35

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.dll

9,920,512

19-Mar-2018

15:37

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.map

10,313,367

19-Mar-2018

15:37

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.rel

5,500,507

19-Mar-2018

15:37

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Mshtmled.dll

1,720,320

19-Mar-2018

15:37

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Mshtmled.map

1,765,095

19-Mar-2018

15:37

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Mshtmled.rel

860,217

19-Mar-2018

15:37

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Vbscript.dll

839,680

19-Mar-2018

15:37

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Vbscript.map

870,029

19-Mar-2018

15:37

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Vbscript.rel

370,639

19-Mar-2018

15:37

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.dll

3,493,888

19-Mar-2018

15:33

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.map

3,708,405

19-Mar-2018

15:33

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.rel

1,933,710

19-Mar-2018

15:33

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Mshtmled.dll

442,368

19-Mar-2018

15:33

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Mshtmled.map

372,512

19-Mar-2018

15:33

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Mshtmled.rel

107,870

19-Mar-2018

15:33

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Vbscript.dll

393,216

19-Mar-2018

15:33

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Vbscript.map

403,438

19-Mar-2018

15:33

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Vbscript.rel

163,811

19-Mar-2018

15:33

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Tham khảo

Tìm hiểu thêm về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×