Bản Cập Nhật bao gồm các bản Cập Nhật bảo mật cho Internet Explorer cho Windows Embedded Compact 2013 (tháng 4 năm 2016)

Một bản Cập Nhật có sẵn cho Internet Explorer cho Windows Embedded Compact 2013. Cập nhật này giải quyết các vấn đề bảo mật được mô tả trong bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

  • 3104517 MS15-112: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: ngày 10 tháng 12 năm 2015

  • 3089548 MS15-094: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: ngày 8 tháng 12 năm 2015

  • 3082442 MS15-079: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: ngày 11 tháng 12 năm 2015

  • 3076321 MS15-065: Cập Nhật bảo mật dành cho Internet Explorer: ngày 14 tháng 12 năm 2015

  • 3058515 MS15-056: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: ngày 9 tháng 12 năm 2015

Thông tin Bổ sung

Thông tin về bản cập nhật phần mềm

Thông tin tải xuống

Bản cập nhật hàng tháng tư 2016 của Windows Embedded Compact 2013 có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật hàng tháng này Windows Embedded Compact 2013, hãy đi tới Microsoft OEM trực tuyến hoặc MyOEM.

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

Tệp được bao gồm trong gói hotfix này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Ieframe.dll

3,047,424

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Jscript.dll

802,816

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Shlwapi_noui.rel

104,013

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Shlwapi.dll

339,968

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Vbscript.rel

311,914

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Mshtmled.dll

1,310,720

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Shlwapi.map

639,201

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Htmlview.rel

25,510

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Htmlview.dll

81,920

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Msxml3_noui.map

1,655,327

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Wininet.map

1,476,539

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.dll

7,376,896

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Msxml3.rel

647,241

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Msxml3_noui.dll

823,296

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Mshtmled.map

1,752,660

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Mshtmled.rel

775,450

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Vbscript.map

838,037

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Wininet.dll

1,064,960

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Shlwapi_noui.map

635,524

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.map

10,085,137

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Shlwapi_noui.dll

327,680

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Jscript.map

971,571

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Ieframe.map

2,293,656

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Msxml3.map

2,080,214

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Htmlview.map

301,644

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.rel

5,258,560

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Msxml3_noui.rel

507,229

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Jscript.rel

509,230

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Wininet.rel

591,474

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Vbscript.dll

606,208

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Shlwapi.rel

107,783

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Ieframe.rel

578,888

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Msxml3.dll

1,024,000

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Ieframe.dll

2,424,832

02-May-2016

09:24

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Jscript.dll

491,520

02-May-2016

09:24

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Shlwapi_noui.rel

33,369

02-May-2016

09:24

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Shlwapi.dll

163,840

02-May-2016

09:24

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Vbscript.rel

162,883

02-May-2016

09:24

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Mshtmled.dll

442,368

02-May-2016

09:24

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Shlwapi.map

187,872

02-May-2016

09:24

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Htmlview.rel

20,029

02-May-2016

09:24

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Htmlview.dll

40.960

02-May-2016

09:24

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Msxml3_noui.map

1,011,331

02-May-2016

09:24

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Wininet.map

513,227

02-May-2016

09:24

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.dll

3,489,792

02-May-2016

09:24

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Msxml3.rel

609,193

02-May-2016

09:24

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Msxml3_noui.dll

692,224

02-May-2016

09:24

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Mshtmled.map

372,512

02-May-2016

09:24

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Mshtmled.rel

107,870

02-May-2016

09:24

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Vbscript.map

402,122

02-May-2016

09:24

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Wininet.dll

581,632

02-May-2016

09:24

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Shlwapi_noui.map

182,989

02-May-2016

09:24

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.map

3,706,829

02-May-2016

09:24

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Shlwapi_noui.dll

159,744

02-May-2016

09:24

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Jscript.map

480,229

02-May-2016

09:24

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Ieframe.map

912,344

02-May-2016

09:24

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Msxml3.map

1,351,828

02-May-2016

09:24

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Htmlview.map

78,152

02-May-2016

09:24

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.rel

1,932,898

02-May-2016

09:24

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Msxml3_noui.rel

475.561

02-May-2016

09:24

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Jscript.rel

243,271

02-May-2016

09:24

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Wininet.rel

179,993

02-May-2016

09:24

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Vbscript.dll

389,120

02-May-2016

09:24

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Shlwapi.rel

36,211

02-May-2016

09:24

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Ieframe.rel

268,559

02-May-2016

09:24

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Msxml3.dll

880,640

02-May-2016

09:24

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Ieframe.dll

3,473,408

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Jscript.dll

1,118,208

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Shlwapi_noui.rel

123,878

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Shlwapi.dll

458,752

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Vbscript.rel

369,537

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Mshtmled.dll

1,720,320

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Shlwapi.map

651,063

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Htmlview.rel

27,047

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Htmlview.dll

106,496

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Msxml3_noui.map

1,670,611

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Wininet.map

1,501,703

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.dll

9,916,416

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Msxml3.rel

678,184

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Msxml3_noui.dll

1,241,088

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Mshtmled.map

1,765,100

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Mshtmled.rel

860,217

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Vbscript.map

868,544

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Wininet.dll

1,417,216

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Shlwapi_noui.map

645,820

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.map

10,311,296

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Shlwapi_noui.dll

442,368

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Jscript.map

990,736

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Ieframe.map

2,319,103

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Msxml3.map

2,098,344

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Htmlview.map

302,932

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.rel

5,499,289

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Msxml3_noui.rel

542,812

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Jscript.rel

596,752

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Wininet.rel

672,848

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Vbscript.dll

835,584

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Shlwapi.rel

128,663

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Ieframe.rel

657,797

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Msxml3.dll

1,593,344

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Ieframe.dll

3,002,368

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Jscript.dll

790,528

02-May-2016

09:26

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Shlwapi_noui.rel

63,645

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Shlwapi.dll

327,680

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Vbscript.rel

232,860

02-May-2016

09:26

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtmled.dll

1,212,416

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Shlwapi.map

919,250

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Htmlview.rel

19,246

02-May-2016

09:26

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Htmlview.dll

90,112

02-May-2016

09:26

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Msxml3_noui.map

3,131,879

02-May-2016

09:26

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Wininet.map

3,312,178

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.dll

7,163,904

02-May-2016

09:26

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Msxml3.rel

559,313

02-May-2016

09:26

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Msxml3_noui.dll

860,160

02-May-2016

09:26

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtmled.map

3,465,375

02-May-2016

09:26

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtmled.rel

480,636

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Vbscript.map

1,748,423

02-May-2016

09:26

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Wininet.dll

1,011,712

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Shlwapi_noui.map

912,800

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.map

22,865,007

02-May-2016

09:26

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Shlwapi_noui.dll

315,392

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Jscript.map

2,215,761

02-May-2016

09:26

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Ieframe.map

3,837,605

02-May-2016

09:26

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Msxml3.map

4,048,795

02-May-2016

09:26

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Htmlview.map

370,055

02-May-2016

09:26

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.rel

3,692,560

02-May-2016

09:26

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Msxml3_noui.rel

444,009

02-May-2016

09:26

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Jscript.rel

411,355

02-May-2016

09:26

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Wininet.rel

379,687

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Vbscript.dll

581,632

02-May-2016

09:26

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Shlwapi.rel

66.400

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Ieframe.rel

440,413

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Msxml3.dll

1,069,056

02-May-2016

09:26

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Ieframe.dll

2,387,968

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Jscript.dll

487,424

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Shlwapi_noui.rel

21,189

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Shlwapi.dll

151,552

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Vbscript.rel

118,948

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtmled.dll

393,216

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Shlwapi.map

270,829

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Htmlview.rel

16,259

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Htmlview.dll

45,056

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Msxml3_noui.map

1,927,281

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Wininet.map

956,905

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.dll

3,354,624

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Msxml3.rel

501,487

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Msxml3_noui.dll

696,320

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtmled.map

702,529

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtmled.rel

85,163

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Vbscript.map

845,203

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Wininet.dll

532,480

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Shlwapi_noui.map

265,921

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.map

7,286,061

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Shlwapi_noui.dll

143,360

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Jscript.map

1,017,706

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Ieframe.map

1,628,169

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Msxml3.map

2,656,443

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Htmlview.map

119,040

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.rel

1,735,524

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Msxml3_noui.rel

397,580

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Jscript.rel

198,756

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Wininet.rel

95,603

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Vbscript.dll

368,640

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Shlwapi.rel

22.581 người

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Ieframe.rel

232,396

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Msxml3.dll

876,544

02-May-2016

09:25

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Ieframe.dll

3,452,928

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Jscript.dll

1,097,728

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Shlwapi_noui.rel

67,270

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Shlwapi.dll

438,272

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Vbscript.rel

228,017

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtmled.dll

1,683,456

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Shlwapi.map

1,116,724

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Htmlview.rel

18,724

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Htmlview.dll

110,592

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Msxml3_noui.map

5,946,761

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Wininet.map

4,191,086

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.dll

10,014,720

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Msxml3.rel

497,775

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Msxml3_noui.dll

1,363,968

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtmled.map

4,374,513

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtmled.rel

483,768

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Vbscript.map

2,222,229

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Wininet.dll

1,327,104

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Shlwapi_noui.map

1,108,733

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.map

32,321,289

02-May-2016

09:24

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Shlwapi_noui.dll

417,792

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Jscript.map

2,740,451

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Ieframe.map

5,054,004

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Msxml3.map

7,550,088

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Htmlview.map

444,076

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.rel

3,615,971

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Msxml3_noui.rel

401,524

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Jscript.rel

385,719

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Wininet.rel

366,115

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Vbscript.dll

839,680

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Shlwapi.rel

70,373

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Ieframe.rel

437,397

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Msxml3.dll

1,736,704

02-May-2016

09:23

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu thêm về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×