Một bản Cập Nhật có sẵn cho Internet Explorer cho Windows Embedded Compact 7. Cập nhật này giải quyết các vấn đề bảo mật được mô tả trong bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

  • 4010250 MS17-005: Bản cập nhật Adobe Flash Player: 21 tháng 2 năm 2017

  • 3204059 MS16-144: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: 13 tháng 12 năm 2016

  • 3198467 MS16-142: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: 8 tháng 11 năm 2016

Thông tin Bổ sung

Thông tin về bản cập nhật phần mềm

Thông tin tải xuống

Windows nhúng Compact 7 hàng tháng Cập Nhật (ngày 2017) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật Windows Embedded Compact 7 tháng, hãy truy cập trang web Microsoft Download Center sau:

Bản cập nhật Windows Embedded Compact 7

Loại bộ xử lý áp dụng cho mỗi tệp được hiển thị trong tên của mỗi tệp trong phần "Thông tin tệp".

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả bản Cập Nhật cho sản phẩm này được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Wininet.map

969,833

08-Feb-2017

12:49

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Mshtml.dll

10,858,496

08-Feb-2017

12:49

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Wininet.dll

1,495,040

08-Feb-2017

12:49

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Mshtml.map

8,084,971

08-Feb-2017

12:49

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Mshtml.rel

12,142,676

08-Feb-2017

12:49

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Wininet.rel

1,593,172

08-Feb-2017

12:49

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Wininet.map

406,891

08-Feb-2017

12:48

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Mshtml.dll

5,607,424

08-Feb-2017

12:48

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Wininet.dll

892,928

08-Feb-2017

12:48

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Mshtml.map

2,995,900

08-Feb-2017

12:48

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Mshtml.rel

5,558,458

08-Feb-2017

12:48

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Wininet.rel

702,292

08-Feb-2017

12:48

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Wininet.map

1,086,138

08-Feb-2017

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Mshtml.dll

14,336,000

08-Feb-2017

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Wininet.dll

2,019,328

08-Feb-2017

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Mshtml.map

8,923,590

08-Feb-2017

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Mshtml.rel

16,609,285

08-Feb-2017

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Wininet.rel

2,079,299

08-Feb-2017

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Wininet.map

976,584

08-Feb-2017

12:49

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Mshtml.dll

8,736,768

08-Feb-2017

12:49

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Wininet.dll

1,204,224

08-Feb-2017

12:49

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Mshtml.map

8,086,858

08-Feb-2017

12:49

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Mshtml.rel

4,240,582

08-Feb-2017

12:49

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Wininet.rel

464,840

08-Feb-2017

12:49

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Wininet.map

412,712

08-Feb-2017

12:50

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Mshtml.dll

4,444,160

08-Feb-2017

12:50

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Wininet.dll

712,704

08-Feb-2017

12:50

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Mshtml.map

3,005,091

08-Feb-2017

12:50

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Mshtml.rel

2,264,058

08-Feb-2017

12:50

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Wininet.rel

185,106

08-Feb-2017

12:50

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Wininet.map

1,096,548

08-Feb-2017

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Mshtml.dll

13,045,760

08-Feb-2017

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Wininet.dll

1,798,144

08-Feb-2017

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Mshtml.map

8,944,587

08-Feb-2017

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Mshtml.rel

4,507,179

08-Feb-2017

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Wininet.rel

506,861

08-Feb-2017

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Wininet.map

990,002

08-Feb-2017

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.dll

6,828,032

08-Feb-2017

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Wininet.dll

999,424

08-Feb-2017

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.map

8,218,200

08-Feb-2017

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.rel

4,836,938

08-Feb-2017

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Wininet.rel

537,949

08-Feb-2017

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Wininet.map

432,148

08-Feb-2017

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.dll

3,280,896

08-Feb-2017

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Wininet.dll

581,632

08-Feb-2017

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.map

3,192,299

08-Feb-2017

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.rel

1,901,790

08-Feb-2017

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Wininet.rel

173,912

08-Feb-2017

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Wininet.map

1,085,669

08-Feb-2017

12:45

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.dll

9,146,368

08-Feb-2017

12:46

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Wininet.dll

1,351,680

08-Feb-2017

12:45

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.map

8,924,191

08-Feb-2017

12:46

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.rel

5,308,101

08-Feb-2017

12:46

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Wininet.rel

652,412

08-Feb-2017

12:45

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Wininet.map

969,660

08-Feb-2017

12:49

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Mshtml.dll

10,846,208

08-Feb-2017

12:49

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Wininet.dll

1,495,040

08-Feb-2017

12:49

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Mshtml.map

8,084,587

08-Feb-2017

12:49

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Mshtml.rel

12,111,791

08-Feb-2017

12:49

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Wininet.rel

1,593,085

08-Feb-2017

12:49

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Wininet.map

406,891

08-Feb-2017

12:50

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Mshtml.dll

5,599,232

08-Feb-2017

12:50

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Wininet.dll

892,928

08-Feb-2017

12:50

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Mshtml.map

2,994,885

08-Feb-2017

12:50

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Mshtml.rel

5,532,677

08-Feb-2017

12:50

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Wininet.rel

702,292

08-Feb-2017

12:50

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Wininet.map

1,085,973

08-Feb-2017

12:48

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Mshtml.dll

14,323,712

08-Feb-2017

12:48

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Wininet.dll

2,019,328

08-Feb-2017

12:48

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Mshtml.map

8,923,094

08-Feb-2017

12:48

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Mshtml.rel

16,583,388

08-Feb-2017

12:48

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Wininet.rel

2,079,212

08-Feb-2017

12:48

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Wininet.map

976,267

08-Feb-2017

12:49

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.dll

8,622,080

08-Feb-2017

12:49

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Wininet.dll

1,191,936

08-Feb-2017

12:49

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.map

8,087,895

08-Feb-2017

12:49

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.rel

4,240,466

08-Feb-2017

12:49

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Wininet.rel

464,695

08-Feb-2017

12:49

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Wininet.map

412,619

08-Feb-2017

12:51

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.dll

4,435,968

08-Feb-2017

12:51

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Wininet.dll

708,608

08-Feb-2017

12:51

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.map

3,004,182

08-Feb-2017

12:51

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.rel

2,265,653

08-Feb-2017

12:51

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Wininet.rel

185,077

08-Feb-2017

12:51

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Wininet.map

1,096,556

08-Feb-2017

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.dll

12,914,688

08-Feb-2017

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Wininet.dll

1,777,664

08-Feb-2017

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.map

8,944,587

08-Feb-2017

12:48

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.rel

4,506,164

08-Feb-2017

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Wininet.rel

506,919

08-Feb-2017

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Wininet.map

976,577

08-Feb-2017

12:49

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Mshtml.dll

8,757,248

08-Feb-2017

12:49

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Wininet.dll

1,204,224

08-Feb-2017

12:49

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Mshtml.map

8,085,068

08-Feb-2017

12:49

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Mshtml.rel

4,250,616

08-Feb-2017

12:49

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Wininet.rel

464,840

08-Feb-2017

12:49

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Wininet.map

412,712

08-Feb-2017

12:52

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Mshtml.dll

4,464,640

08-Feb-2017

12:52

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Wininet.dll

716,800

08-Feb-2017

12:52

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Mshtml.map

3,003,954

08-Feb-2017

12:52

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Mshtml.rel

2,272,497

08-Feb-2017

12:52

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Wininet.rel

185,106

08-Feb-2017

12:52

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Wininet.map

1,096,560

08-Feb-2017

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Mshtml.dll

13,074,432

08-Feb-2017

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Wininet.dll

1,798,144

08-Feb-2017

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Mshtml.map

8,943,005

08-Feb-2017

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Mshtml.rel

4,517,706

08-Feb-2017

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Wininet.rel

506,890

08-Feb-2017

12:47

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Tham khảo

Tìm hiểu thêm về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×