We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Một bản Cập Nhật có sẵn cho Internet Explorer cho Windows Embedded Compact 7. Cập nhật này giải quyết các vấn đề bảo mật được mô tả trong bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

  • 3116178 MS15-126: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho JScript và VBScript tới địa chỉ thực thi mã từ xa: ngày 8 tháng 12 năm 2015

  • 3104517 MS15-112: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: ngày 10 tháng 12 năm 2015

  • 3089659 MS15-108: Bản Cập Nhật JScript và VBScript để thực thi mã từ xa địa chỉ: ngày 13 tháng 12 năm 2015

Giải pháp

Thông tin về bản cập nhật phần mềm

Thông tin tải xuống

Windows nhúng Compact 7 hàng tháng Cập Nhật (ngày 2016) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật hàng tháng này Windows Embedded Compact 7, hãy truy cập website sau của Microsoft Download Center:

Bản cập nhật Windows Embedded Compact 7Loại bộ xử lý áp dụng cho mỗi tệp được hiển thị trong tên của mỗi tệp trong phần "Thông tin tệp".

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả bản Cập Nhật cho sản phẩm này được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Jscript.dll

1,212,416

20-Jun-2016

21:38

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Vbscript.rel

873,276

20-Jun-2016

21:38

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Mshtml.dll

10,854,400

20-Jun-2016

21:39

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Vbscript.map

509,416

20-Jun-2016

21:38

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Mshtml.map

8,084,598

20-Jun-2016

21:39

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Jscript.map

621,946

20-Jun-2016

21:39

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Mshtml.rel

12,141,400

20-Jun-2016

21:39

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Jscript.rel

1,298,445

20-Jun-2016

21:38

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Vbscript.dll

876,544

20-Jun-2016

21:38

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Jscript.dll

823,296

20-Jun-2016

21:40

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Vbscript.rel

521,419

20-Jun-2016

21:40

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Mshtml.dll

5,607,424

20-Jun-2016

21:40

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Vbscript.map

316,704

20-Jun-2016

21:40

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Mshtml.map

2,995,277

20-Jun-2016

21:40

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Jscript.map

385,777

20-Jun-2016

21:40

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Mshtml.rel

5,557,153

20-Jun-2016

21:40

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Jscript.rel

761,510

20-Jun-2016

21:40

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Vbscript.dll

622,592

20-Jun-2016

21:40

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Jscript.dll

1,687,552

20-Jun-2016

21:37

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Vbscript.rel

1,221,653

20-Jun-2016

21:37

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Mshtml.dll

14,336,000

20-Jun-2016

21:37

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Vbscript.map

569,728

20-Jun-2016

21:37

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Mshtml.map

8,923,392

20-Jun-2016

21:37

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Jscript.map

687,110

20-Jun-2016

21:37

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Mshtml.rel

16,607,632

20-Jun-2016

21:37

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Jscript.rel

1,772,537

20-Jun-2016

21:37

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Vbscript.dll

1,265,664

20-Jun-2016

21:37

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Jscript.dll

974,848

20-Jun-2016

21:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Vbscript.rel

287,592

20-Jun-2016

21:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Mshtml.dll

8,736,768

20-Jun-2016

21:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Vbscript.map

517,007

20-Jun-2016

21:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Mshtml.map

8,086,555

20-Jun-2016

21:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Jscript.map

629,853

20-Jun-2016

21:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Mshtml.rel

4,240,321

20-Jun-2016

21:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Jscript.rel

480,065

20-Jun-2016

21:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Vbscript.dll

716,800

20-Jun-2016

21:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Jscript.dll

647,168

20-Jun-2016

21:41

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Vbscript.rel

171,998

20-Jun-2016

21:41

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Mshtml.dll

4,444,160

20-Jun-2016

21:41

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Vbscript.map

317,313

20-Jun-2016

21:41

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Mshtml.map

3,004,550

20-Jun-2016

21:41

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Jscript.map

389,567

20-Jun-2016

21:41

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Mshtml.rel

2,263,768

20-Jun-2016

21:41

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Jscript.rel

314,591

20-Jun-2016

21:41

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Vbscript.dll

495,616

20-Jun-2016

21:41

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Jscript.dll

1,531,904

20-Jun-2016

21:37

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Vbscript.rel

315,084

20-Jun-2016

21:37

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Mshtml.dll

13,045,760

20-Jun-2016

21:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Vbscript.map

574,623

20-Jun-2016

21:37

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Mshtml.map

8,944,466

20-Jun-2016

21:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Jscript.map

694,069

20-Jun-2016

21:37

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Mshtml.rel

4,506,860

20-Jun-2016

21:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Jscript.rel

506,716

20-Jun-2016

21:37

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Vbscript.dll

1,138,688

20-Jun-2016

21:37

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Jscript.dll

741,376

20-Jun-2016

21:37

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Vbscript.rel

289,332

20-Jun-2016

21:37

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.dll

6,828,032

20-Jun-2016

21:37

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Vbscript.map

524,783

20-Jun-2016

21:37

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.map

8,217,815

20-Jun-2016

21:37

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Jscript.map

643,889

20-Jun-2016

21:37

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.rel

4,836,068

20-Jun-2016

21:37

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Jscript.rel

467,363

20-Jun-2016

21:37

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Vbscript.dll

557,056

20-Jun-2016

21:37

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Jscript.dll

483,328

20-Jun-2016

21:36

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Vbscript.rel

160,514

20-Jun-2016

21:36

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.dll

3,280,896

20-Jun-2016

21:36

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Vbscript.map

335,050

20-Jun-2016

21:36

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.map

3,191,676

20-Jun-2016

21:36

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Jscript.map

413,237

20-Jun-2016

21:36

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.rel

1,901,326

20-Jun-2016

21:36

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Jscript.rel

271,381

20-Jun-2016

21:36

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Vbscript.dll

389,120

20-Jun-2016

21:36

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Jscript.dll

1,069,056

20-Jun-2016

21:37

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Vbscript.rel

361,281

20-Jun-2016

21:37

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.dll

9,146,368

20-Jun-2016

21:37

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Vbscript.map

566,906

20-Jun-2016

21:37

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.map

8,924,007

20-Jun-2016

21:37

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Jscript.map

687,809

20-Jun-2016

21:37

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.rel

5,307,637

20-Jun-2016

21:37

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Jscript.rel

589,018

20-Jun-2016

21:37

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Vbscript.dll

786,432

20-Jun-2016

21:37

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Jscript.dll

847,872

20-Jun-2016

21:38

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Vbscript.rel

449,035

20-Jun-2016

21:38

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Mshtml.dll

7,839,744

20-Jun-2016

21:38

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Vbscript.map

517,997

20-Jun-2016

21:38

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Mshtml.map

8,097,057

20-Jun-2016

21:38

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Jscript.map

629,424

20-Jun-2016

21:38

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Mshtml.rel

6,549,997

20-Jun-2016

21:38

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Jscript.rel

713,370

20-Jun-2016

21:38

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Vbscript.dll

626,688

20-Jun-2016

21:38

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Jscript.dll

581,632

20-Jun-2016

21:38

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Vbscript.rel

296,176

20-Jun-2016

21:38

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Mshtml.dll

4,005,888

20-Jun-2016

21:38

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Vbscript.map

320,535

20-Jun-2016

21:38

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Mshtml.map

3,002,227

20-Jun-2016

21:38

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Jscript.map

390,035

20-Jun-2016

21:38

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Mshtml.rel

3,684,304

20-Jun-2016

21:38

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Jscript.rel

483,429

20-Jun-2016

21:38

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Vbscript.dll

446,464

20-Jun-2016

21:38

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Jscript.dll

1,282,048

20-Jun-2016

21:37

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Vbscript.rel

552,159

20-Jun-2016

21:37

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Mshtml.dll

11,350,016

20-Jun-2016

21:37

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Vbscript.map

573,771

20-Jun-2016

21:37

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Mshtml.map

8,942,681

20-Jun-2016

21:37

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Jscript.map

691,685

20-Jun-2016

21:37

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Mshtml.rel

8,356,262

20-Jun-2016

21:37

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Jscript.rel

849,293

20-Jun-2016

21:37

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Vbscript.dll

946,176

20-Jun-2016

21:37

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Jscript.dll

1,208,320

20-Jun-2016

21:39

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Vbscript.rel

868,346

20-Jun-2016

21:39

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Mshtml.dll

10,842,112

20-Jun-2016

21:39

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Vbscript.map

506,750

20-Jun-2016

21:39

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Mshtml.map

8,084,233

20-Jun-2016

21:39

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Jscript.map

623,055

20-Jun-2016

21:39

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Mshtml.rel

12,110,515

20-Jun-2016

21:39

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Jscript.rel

1,292,413

20-Jun-2016

21:39

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Vbscript.dll

876,544

20-Jun-2016

21:39

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Jscript.dll

815,104

20-Jun-2016

21:40

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Vbscript.rel

516,489

20-Jun-2016

21:40

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Mshtml.dll

5,599,232

20-Jun-2016

21:40

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Vbscript.map

314,039

20-Jun-2016

21:40

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Mshtml.map

2,994,262

20-Jun-2016

21:40

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Jscript.map

386,177

20-Jun-2016

21:40

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Mshtml.rel

5,531,372

20-Jun-2016

21:40

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Jscript.rel

756,725

20-Jun-2016

21:40

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Vbscript.dll

622,592

20-Jun-2016

21:40

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Jscript.dll

1,675,264

20-Jun-2016

21:40

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Vbscript.rel

1,215,418

20-Jun-2016

21:40

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Mshtml.dll

14,319,616

20-Jun-2016

21:40

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Vbscript.map

567,233

20-Jun-2016

21:40

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Mshtml.map

8,922,907

20-Jun-2016

21:40

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Jscript.map

687,699

20-Jun-2016

21:40

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Mshtml.rel

16,581,735

20-Jun-2016

21:40

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Jscript.rel

1,764,475

20-Jun-2016

21:40

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Vbscript.dll

1,261,568

20-Jun-2016

21:40

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Jscript.dll

958,464

20-Jun-2016

21:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Vbscript.rel

287,621

20-Jun-2016

21:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.dll

8,622,080

20-Jun-2016

21:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Vbscript.map

517,007

20-Jun-2016

21:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.map

8,087,605

20-Jun-2016

21:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Jscript.map

629,851

20-Jun-2016

21:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.rel

4,240,205

20-Jun-2016

21:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Jscript.rel

480,007

20-Jun-2016

21:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Vbscript.dll

704,512

20-Jun-2016

21:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Jscript.dll

647,168

20-Jun-2016

21:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Vbscript.rel

171,969

20-Jun-2016

21:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.dll

4,431,872

20-Jun-2016

21:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Vbscript.map

317,221

20-Jun-2016

21:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.map

3,003,641

20-Jun-2016

21:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Jscript.map

389,567

20-Jun-2016

21:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.rel

2,265,363

20-Jun-2016

21:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Jscript.rel

314,562

20-Jun-2016

21:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Vbscript.dll

491,520

20-Jun-2016

21:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Jscript.dll

1,519,616

20-Jun-2016

21:37

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Vbscript.rel

315,026

20-Jun-2016

21:37

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.dll

12,910,592

20-Jun-2016

21:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Vbscript.map

574,625

20-Jun-2016

21:37

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.map

8,944,471

20-Jun-2016

21:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Jscript.map

694,071

20-Jun-2016

21:37

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.rel

4,505,816

20-Jun-2016

21:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Jscript.rel

506,745

20-Jun-2016

21:37

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Vbscript.dll

1,130,496

20-Jun-2016

21:37

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Jscript.dll

983,040

20-Jun-2016

21:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Vbscript.rel

289,970

20-Jun-2016

21:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Mshtml.dll

8,757,248

20-Jun-2016

21:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Vbscript.map

517,935

20-Jun-2016

21:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Mshtml.map

8,084,767

20-Jun-2016

21:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Jscript.map

628,028

20-Jun-2016

21:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Mshtml.rel

4,250,355

20-Jun-2016

21:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Jscript.rel

483,719

20-Jun-2016

21:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Vbscript.dll

720,896

20-Jun-2016

21:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Jscript.dll

655,360

20-Jun-2016

21:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Vbscript.rel

174,347

20-Jun-2016

21:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Mshtml.dll

4,464,640

20-Jun-2016

21:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Vbscript.map

318,167

20-Jun-2016

21:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Mshtml.map

3,003,413

20-Jun-2016

21:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Jscript.map

387,894

20-Jun-2016

21:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Mshtml.rel

2,272,207

20-Jun-2016

21:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Jscript.rel

318,303

20-Jun-2016

21:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Vbscript.dll

499,712

20-Jun-2016

21:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Jscript.dll

1,548,288

20-Jun-2016

21:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Vbscript.rel

317,201

20-Jun-2016

21:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Mshtml.dll

13,074,432

20-Jun-2016

21:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Vbscript.map

575,385

20-Jun-2016

21:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Mshtml.map

8,942,883

20-Jun-2016

21:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Jscript.map

692,309

20-Jun-2016

21:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Mshtml.rel

4,517,387

20-Jun-2016

21:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Jscript.rel

511,037

20-Jun-2016

21:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Vbscript.dll

1,150,976

20-Jun-2016

21:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Thông tin Bổ sung

Tìm hiểu thêm về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×