Một bản Cập Nhật có sẵn cho Windows Embedded Compact 2013. Cập nhật này giải quyết các vấn đề bảo mật được mô tả trong bài viết sau:

CVE 2017 13080 | Lỗ hổng bảo mật quan trọng cài đặt lại Windows không dây WPA nhóm

Thông tin cập nhật phần mềm

Thông tin tải xuống

Bản cập nhật Windows Embedded Compact 2013 hàng tháng cho năm 2017 có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật hàng tháng này Windows Embedded Compact 2013, hãy đi tới Microsoft OEM trực tuyến hoặc MyOEM.

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:
 

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch - mùa (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Tệp được bao gồm trong gói hotfix này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Wlansec.map

401,400

27-Oct-2017

19:18

Public\Servers\Oak\Target\X86\Checked

Wlansec.rel

191,100

27-Oct-2017

19:18

Public\Servers\Oak\Target\X86\Checked

Wlansec.dll

356,352

27-Oct-2017

19:18

Public\Servers\Oak\Target\X86\Checked

Wlansec.map

147,812

27-Oct-2017

19:24

Public\Servers\Oak\Target\X86\Retail

Wlansec.rel

52,683

27-Oct-2017

19:24

Public\Servers\Oak\Target\X86\Retail

Wlansec.dll

172,032

27-Oct-2017

19:24

Public\Servers\Oak\Target\X86\Retail

Wlansec.map

407,076

27-Oct-2017

19:17

Public\Servers\Oak\Target\X86\Debug

Wlansec.rel

280,391

27-Oct-2017

19:17

Public\Servers\Oak\Target\X86\Debug

Wlansec.dll

499,712

27-Oct-2017

19:17

Public\Servers\Oak\Target\X86\Debug

Wlansec.map

783,411

27-Oct-2017

19:20

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Checked

Wlansec.rel

114,047

27-Oct-2017

19:20

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Checked

Wlansec.dll

311,296

27-Oct-2017

19:20

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Checked

Wlansec.map

260,064

27-Oct-2017

19:19

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Retail

Wlansec.rel

23,654

27-Oct-2017

19:19

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Retail

Wlansec.dll

131,072

27-Oct-2017

19:19

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Retail

Wlansec.map

934,490

27-Oct-2017

19:18

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Debug

Wlansec.rel

113,902

27-Oct-2017

19:18

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Debug

Wlansec.dll

446,464

27-Oct-2017

19:18

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Debug

Nwifi.lib

1,999,142

27-Oct-2017

18:59

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Nwifi.lib

1,811,258

27-Oct-2017

19:00

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Nwifi.lib

1,787,824

27-Oct-2017

18:58

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Nwifi.lib

1,857,466

27-Oct-2017

18:59

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Nwifi.lib

1,627,002

27-Oct-2017

18:59

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Nwifi.lib

2,056,792

27-Oct-2017

18:58

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu thêm về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×