Một bản Cập Nhật có sẵn cho Windows Embedded Compact 2013. Cập nhật này giải quyết các vấn đề bảo mật được mô tả trong bài viết sau:

CVE 2017 0175 | Windows lõi thông tin tiết lộ lỗ hổng bảo mật

Thông tin Bổ sung

Thông tin về bản cập nhật phần mềm

Thông tin tải xuống

Bản cập nhật Windows Embedded Compact 2013 hàng tháng cho tháng 6 năm 2017 có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật hàng tháng này Windows Embedded Compact 2013, hãy đi tới Microsoft OEM trực tuyến hoặc MyOEM.

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch - mùa (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định đối với tệp.

Tệp được bao gồm trong gói hotfix này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Raw.lib

721,094

22-Jun-2017

11:43

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Tcpnglib.lib

61,536

22-Jun-2017

11:43

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Km_ale.lib

1,940,546

22-Jun-2017

11:43

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Tcpv.lib

4,959,870

22-Jun-2017

11:43

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Commonv.lib

1,565,960

22-Jun-2017

11:43

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Udp.lib

844,220

22-Jun-2017

11:43

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Raw.lib

686,602

22-Jun-2017

11:43

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Tcpnglib.lib

59,712

22-Jun-2017

11:43

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Km_ale.lib

1,791,730

22-Jun-2017

11:43

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Tcpv.lib

4,732,022

22-Jun-2017

11:43

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Commonv.lib

1,532,348

22-Jun-2017

11:43

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Udp.lib

833,566

22-Jun-2017

11:43

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Raw.lib

653,726

22-Jun-2017

11:42

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Tcpnglib.lib

59,062

22-Jun-2017

11:42

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Km_ale.lib

1,706,750

22-Jun-2017

11:42

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Tcpv.lib

4,421,662

22-Jun-2017

11:42

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Commonv.lib

1,447,608

22-Jun-2017

11:42

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Udp.lib

772,940

22-Jun-2017

11:42

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Raw.lib

702,982

22-Jun-2017

11:43

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Tcpnglib.lib

61,076

22-Jun-2017

11:43

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Km_ale.lib

1,813,686

22-Jun-2017

11:43

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Tcpv.lib

4,719,508

22-Jun-2017

11:43

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Commonv.lib

1,495,580

22-Jun-2017

11:43

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Udp.lib

819,204

22-Jun-2017

11:43

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Raw.lib

658,864

22-Jun-2017

11:43

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Tcpnglib.lib

59,268

22-Jun-2017

11:43

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Km_ale.lib

1,655,826

22-Jun-2017

11:43

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Tcpv.lib

4,448,484

22-Jun-2017

11:43

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Commonv.lib

1,458,006

22-Jun-2017

11:43

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Udp.lib

789,244

22-Jun-2017

11:43

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Raw.lib

766,842

22-Jun-2017

11:42

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Tcpnglib.lib

64,230

22-Jun-2017

11:42

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Km_ale.lib

2,002,250

22-Jun-2017

11:42

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Tcpv.lib

5,354,050

22-Jun-2017

11:42

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Commonv.lib

1,576,168

22-Jun-2017

11:42

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Udp.lib

916,978

22-Jun-2017

11:42

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu thêm về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×