Tóm tắt

Một bản Cập Nhật có sẵn cho Windows Embedded Compact 2013. Cập nhật này giải quyết các vấn đề bảo mật được mô tả trong bài viết sau:

CVE 2018 8475 NGƯỜI | Lỗ hổng bảo mật thực thi mã từ xa Windows

Thông tin về bản cập nhật phần mềm

Thông tin tải xuống

Bản cập nhật Windows Embedded Compact 2013 hàng tháng cho ngày2018 có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật này, hãy đi tới Microsoft OEM trực tuyến hoặc Điện thoại đối tác của Trung tâm (DPC).

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu chọn Sạch giải phápvà sau đó chọn Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, chọn Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin về tệp

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Windowscodecs.dll

888,832

04-Dec-2018

05:13

Public\Wgi\Oak\Target\Armv7\Checked

Windowscodecs.map

3,022,507

04-Dec-2018

05:13

Public\Wgi\Oak\Target\Armv7\Checked

Windowscodecs.rel

468,311

04-Dec-2018

05:13

Public\Wgi\Oak\Target\Armv7\Checked

Windowscodecs.dll

1,536,000

04-Dec-2018

05:13

Public\Wgi\Oak\Target\Armv7\Debug

Windowscodecs.map

4,447,869

04-Dec-2018

05:13

Public\Wgi\Oak\Target\Armv7\Debug

Windowscodecs.rel

549,424

04-Dec-2018

05:13

Public\Wgi\Oak\Target\Armv7\Debug

Windowscodecs.dll

704,512

04-Dec-2018

05:24

Public\Wgi\Oak\Target\Armv7\Retail

Windowscodecs.map

2,041,329

04-Dec-2018

05:24

Public\Wgi\Oak\Target\Armv7\Retail

Windowscodecs.rel

297,646

04-Dec-2018

05:24

Public\Wgi\Oak\Target\Armv7\Retail

Windowscodecs.dll

937,984

04-Dec-2018

05:12

Public\Wgi\Oak\Target\X86\Checked

Windowscodecs.map

1,210,147

04-Dec-2018

05:12

Public\Wgi\Oak\Target\X86\Checked

Windowscodecs.rel

532,198

04-Dec-2018

05:12

Public\Wgi\Oak\Target\X86\Checked

Windowscodecs.dll

1,683,456

04-Dec-2018

05:11

Public\Wgi\Oak\Target\X86\Debug

Windowscodecs.map

1,242,839

04-Dec-2018

05:11

Public\Wgi\Oak\Target\X86\Debug

Windowscodecs.rel

729,833

04-Dec-2018

05:11

Public\Wgi\Oak\Target\X86\Debug

Windowscodecs.dll

782,336

04-Dec-2018

05:14

Public\Wgi\Oak\Target\X86\Retail

Windowscodecs.map

958,450

04-Dec-2018

05:14

Public\Wgi\Oak\Target\X86\Retail

Windowscodecs.rel

345,786

04-Dec-2018

05:14

Public\Wgi\Oak\Target\X86\Retail

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×