Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Một bản Cập Nhật có sẵn cho Windows Embedded Compact 2013. Cập nhật này giải quyết các vấn đề bảo mật được mô tả trong bài viết sau đây:

Thông tin về bản cập nhật phần mềm

Thông tin tải xuống

Bản cập nhật Windows Embedded Compact 2013 hàng tháng cho ngày2018 có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật này, hãy đi tới Microsoft OEM trực tuyến hoặc Điện thoại đối tác của Trung tâm (DPC).

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu chọn Sạch giải phápvà sau đó chọn Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, chọn Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin về tệp

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Oleaut32.lib

1,227,560

07-Dec-2018

11:28

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv7\Checked

Oleaut32.lib

1,589,150

07-Dec-2018

11:26

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv7\Debug

Oleaut32.lib

1,323,970

07-Dec-2018

11:27

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv7\Retail

Oleaut32.lib

1,422,050

07-Dec-2018

11:29

Public\Dcom\Oak\Lib\X86\Checked

Oleaut32.lib

1,143,454

07-Dec-2018

11:28

Public\Dcom\Oak\Lib\X86\Debug

Oleaut32.lib

1,492,856

07-Dec-2018

11:29

Public\Dcom\Oak\Lib\X86\Retail

Jscript.dll

790,528

07-Dec-2018

11:36

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Jscript.map

2,220,230

07-Dec-2018

11:36

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Jscript.rel

412,138

07-Dec-2018

11:36

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Msxml3.dll

1,069,056

07-Dec-2018

11:36

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Msxml3.map

4,049,987

07-Dec-2018

11:36

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Msxml3.rel

559,284

07-Dec-2018

11:36

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Msxml3_noui.dll

864,256

07-Dec-2018

11:36

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Msxml3_noui.map

3,133,544

07-Dec-2018

11:36

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Msxml3_noui.rel

444,009

07-Dec-2018

11:36

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Vbscript.dll

585,728

07-Dec-2018

11:36

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Vbscript.map

1,755,874

07-Dec-2018

11:36

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Vbscript.rel

233,556

07-Dec-2018

11:36

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Jscript.dll

1,101,824

07-Dec-2018

11:34

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Jscript.map

2,744,231

07-Dec-2018

11:34

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Jscript.rel

386,154

07-Dec-2018

11:34

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Msxml3.dll

1,736,704

07-Dec-2018

11:34

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Msxml3.map

7,553,999

07-Dec-2018

11:34

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Msxml3.rel

497,775

07-Dec-2018

11:34

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Msxml3_noui.dll

1,363,968

07-Dec-2018

11:34

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Msxml3_noui.map

5,950,476

07-Dec-2018

11:34

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Msxml3_noui.rel

401,524

07-Dec-2018

11:34

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Vbscript.dll

847,872

07-Dec-2018

11:34

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Vbscript.map

2,231,786

07-Dec-2018

11:34

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Vbscript.rel

228,510

07-Dec-2018

11:34

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Jscript.dll

487,424

07-Dec-2018

11:35

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Jscript.map

1,018,036

07-Dec-2018

11:35

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Jscript.rel

198,756

07-Dec-2018

11:35

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Msxml3.dll

876,544

07-Dec-2018

11:35

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Msxml3.map

2,657,231

07-Dec-2018

11:35

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Msxml3.rel

501,458

07-Dec-2018

11:35

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Msxml3_noui.dll

696,320

07-Dec-2018

11:35

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Msxml3_noui.map

1,926,891

07-Dec-2018

11:35

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Msxml3_noui.rel

397,551

07-Dec-2018

11:35

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Vbscript.dll

368,640

07-Dec-2018

11:35

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Vbscript.map

848,119

07-Dec-2018

11:35

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Vbscript.rel

118,977

07-Dec-2018

11:35

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Jscript.dll

802,816

07-Dec-2018

11:38

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Jscript.map

971,789

07-Dec-2018

11:38

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Jscript.rel

509,085

07-Dec-2018

11:38

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Msxml3.dll

1,024,000

07-Dec-2018

11:38

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Msxml3.map

2,080,986

07-Dec-2018

11:38

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Msxml3.rel

647,241

07-Dec-2018

11:38

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Msxml3_noui.dll

823,296

07-Dec-2018

11:38

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Msxml3_noui.map

1,656,199

07-Dec-2018

11:38

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Msxml3_noui.rel

507,345

07-Dec-2018

11:38

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Vbscript.dll

610,304

07-Dec-2018

11:38

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Vbscript.map

839,728

07-Dec-2018

11:38

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Vbscript.rel

312,523

07-Dec-2018

11:38

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Jscript.dll

1,122,304

07-Dec-2018

11:36

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Jscript.map

990,955

07-Dec-2018

11:36

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Jscript.rel

597,361

07-Dec-2018

11:36

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Msxml3.dll

1,593,344

07-Dec-2018

11:36

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Msxml3.map

2,099,117

07-Dec-2018

11:36

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Msxml3.rel

678,184

07-Dec-2018

11:36

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Msxml3_noui.dll

1,241,088

07-Dec-2018

11:36

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Msxml3_noui.map

1,671,484

07-Dec-2018

11:36

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Msxml3_noui.rel

542,870

07-Dec-2018

11:36

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Vbscript.dll

839,680

07-Dec-2018

11:36

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Vbscript.map

870,241

07-Dec-2018

11:36

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Vbscript.rel

370,813

07-Dec-2018

11:36

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Jscript.dll

491,520

07-Dec-2018

11:37

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Jscript.map

480,719

07-Dec-2018

11:37

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Jscript.rel

243,358

07-Dec-2018

11:37

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Msxml3.dll

880,640

07-Dec-2018

11:37

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Msxml3.map

1,352,365

07-Dec-2018

11:37

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Msxml3.rel

609,193

07-Dec-2018

11:37

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Msxml3_noui.dll

692,224

07-Dec-2018

11:37

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Msxml3_noui.map

1,011,948

07-Dec-2018

11:37

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Msxml3_noui.rel

475.561

07-Dec-2018

11:37

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Vbscript.dll

393,216

07-Dec-2018

11:37

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Vbscript.map

403,549

07-Dec-2018

11:37

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Vbscript.rel

163,840

07-Dec-2018

11:37

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×