Tóm tắt

Một bản Cập Nhật có sẵn cho Windows Embedded Compact 2013. Cập nhật này giải quyết các vấn đề bảo mật được mô tả trong bài viết sau:

CVE-2018-8207 | Windows lõi thông tin tiết lộ lỗ hổng bảo mật

Thông tin về bản cập nhật phần mềm

Thông tin tải xuống

Bản cập nhật Windows Embedded Compact 2013 hàng tháng cho ngày2018 có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật này, hãy đi tới Microsoft OEM trực tuyến hoặc Điện thoại đối tác của Trung tâm (DPC).

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu chọn Sạch giải phápvà sau đó chọn Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, chọn Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin về tệp

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Bcrypt.dll

262,808

30-Nov-2018

22:29

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Ccfgsvc.dll

106,496

04-Dec-2018

05:07

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Ccfgsvc.map

199,859

04-Dec-2018

05:07

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Ccfgsvc.rel

16,549

04-Dec-2018

05:07

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Dssdh.dll

103,064

30-Nov-2018

22:29

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Rsaenh.dll

172,696

30-Nov-2018

22:29

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Bcrypt.dll

262,808

30-Nov-2018

22:33

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Ccfgsvc.dll

139,264

04-Dec-2018

05:07

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Ccfgsvc.map

270,341

04-Dec-2018

05:07

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Ccfgsvc.rel

13,794

04-Dec-2018

05:07

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Dssdh.dll

103,064

30-Nov-2018

22:33

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Rsaenh.dll

172,696

30-Nov-2018

22:33

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Bcrypt.dll

262,808

30-Nov-2018

22:33

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Ccfgsvc.dll

65,536

04-Dec-2018

05:16

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Ccfgsvc.map

97,586

04-Dec-2018

05:16

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Ccfgsvc.rel

7,037

04-Dec-2018

05:16

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Dssdh.dll

103,064

30-Nov-2018

22:33

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Rsaenh.dll

172,696

30-Nov-2018

22:33

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Bcrypt.dll

311,960

30-Nov-2018

22:33

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Ccfgsvc.dll

118,784

04-Dec-2018

05:07

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Ccfgsvc.map

105,334

04-Dec-2018

05:07

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Ccfgsvc.rel

31,310

04-Dec-2018

05:07

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Dssdh.dll

127,640

30-Nov-2018

22:33

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Rsaenh.dll

201,368

30-Nov-2018

22:33

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Bcrypt.dll

311,960

30-Nov-2018

22:33

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Ccfgsvc.dll

135,168

04-Dec-2018

05:06

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Ccfgsvc.map

106,540

04-Dec-2018

05:06

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Ccfgsvc.rel

22,668

04-Dec-2018

05:06

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Dssdh.dll

127,640

30-Nov-2018

22:33

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Rsaenh.dll

201,368

30-Nov-2018

22:33

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Bcrypt.dll

311,960

30-Nov-2018

22:33

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Ccfgsvc.dll

73,728

04-Dec-2018

05:08

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Ccfgsvc.map

56,612

04-Dec-2018

05:08

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Ccfgsvc.rel

10,807

04-Dec-2018

05:08

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Dssdh.dll

127,640

30-Nov-2018

22:33

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Rsaenh.dll

201,368

30-Nov-2018

22:33

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×