Một bản Cập Nhật có sẵn cho Windows Embedded Compact 7. Cập nhật này giải quyết các vấn đề bảo mật được mô tả trong bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

  • 3046049 MS15-031: Lỗ hổng trong SChannel có thể cho phép bỏ qua tính năng bảo mật: ngày 10 tháng 12 năm 2015

Giải pháp

Thông tin về bản cập nhật phần mềm

Thông tin tải xuống

Windows nhúng Compact 7 tháng Update (tháng 3 năm 2015) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống Windows Embedded Compact 7 tháng bản cập nhật này, hãy truy cập website sau của Microsoft Download Center:

Bản cập nhật Windows Embedded Compact 7Loại bộ xử lý áp dụng cho mỗi tệp được hiển thị trong tên của mỗi tệp trong phần "Thông tin tệp".

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả bản Cập Nhật cho sản phẩm này được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, tệp đó đã được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Schannel.dll

139,264

30-Mar-2015

16:17

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Schannel.map

115,857

30-Mar-2015

16:17

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Schannel.rel

47,878

30-Mar-2015

16:17

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Schannel.dll

462,848

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Schannel.map

377,884

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Schannel.rel

246,876

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Schannel.dll

344,064

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Schannel.map

369,571

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Schannel.rel

184,120

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Schannel.dll

180,224

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Schannel.map

118,009

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Schannel.rel

50,575

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Schannel.dll

598,016

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Schannel.map

384,725

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Schannel.rel

153,351

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Schannel.dll

417,792

30-Mar-2015

16:19

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Schannel.map

374,145

30-Mar-2015

16:19

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Schannel.rel

148,015

30-Mar-2015

16:19

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Schannel.dll

180,224

30-Mar-2015

16:19

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Schannel.map

118,009

30-Mar-2015

16:19

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Schannel.rel

50,575

30-Mar-2015

16:19

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Schannel.dll

598,016

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Schannel.map

384,722

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Schannel.rel

153,351

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Schannel.dll

417,792

30-Mar-2015

16:19

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Schannel.map

374,141

30-Mar-2015

16:19

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Schannel.rel

148,015

30-Mar-2015

16:19

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Schannel.dll

180,224

30-Mar-2015

16:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Schannel.map

118,009

30-Mar-2015

16:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Schannel.rel

50,575

30-Mar-2015

16:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Schannel.dll

593,920

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Schannel.map

384,722

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Schannel.rel

153,264

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Schannel.dll

409,600

30-Mar-2015

16:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Schannel.map

374,144

30-Mar-2015

16:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Schannel.rel

148,015

30-Mar-2015

16:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Schannel.dll

225,280

30-Mar-2015

16:19

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Schannel.map

112,170

30-Mar-2015

16:19

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Schannel.rel

187,107

30-Mar-2015

16:19

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Schannel.dll

684,032

30-Mar-2015

16:17

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Schannel.map

378,102

30-Mar-2015

16:17

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Schannel.rel

765,889

30-Mar-2015

16:17

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Schannel.dll

512,000

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Schannel.map

367,623

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Schannel.rel

606,795

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Schannel.dll

225,280

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Schannel.map

112,170

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Schannel.rel

187,107

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Schannel.dll

684,032

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Schannel.map

377,937

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Schannel.rel

765,802

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Schannel.dll

512,000

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Schannel.map

367,460

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Schannel.rel

606,708

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Schannel.dll

155,648

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Schannel.map

118,276

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Schannel.rel

104.950

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Schannel.dll

479,232

30-Mar-2015

16:19

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Schannel.map

385,014

30-Mar-2015

16:19

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Schannel.rel

258,998

30-Mar-2015

16:19

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Schannel.dll

360,448

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Schannel.map

373,978

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Schannel.rel

232,927

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Schannel.lib

9,354

30-Mar-2015

16:17

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Schannel.exp

5,393

30-Mar-2015

16:17

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Spbase.lib

1,170,218

30-Mar-2015

16:17

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Ssl_lsa.lib

317,714

30-Mar-2015

16:17

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Schannel.lib

9,354

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Schannel.exp

5397 người

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Spbase.lib

1,918,480

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Ssl_lsa.lib

496,964

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Schannel.lib

9,354

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Schannel.exp

5397 người

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Spbase.lib

1,826,496

30-Mar-2015

16:17

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Ssl_lsa.lib

475,198

30-Mar-2015

16:17

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Schannel.lib

9,200

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Schannel.exp

5,328

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Spbase.lib

1,296,124

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Ssl_lsa.lib

350,414

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Schannel.lib

9,200

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Schannel.exp

5,328

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Spbase.lib

2,270,730

30-Mar-2015

16:17

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Ssl_lsa.lib

577,464

30-Mar-2015

16:17

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Schannel.lib

9,200

30-Mar-2015

16:19

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Schannel.exp

5,328

30-Mar-2015

16:19

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Spbase.lib

2,074,828

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Ssl_lsa.lib

532,340

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Schannel.lib

9,200

30-Mar-2015

16:19

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Schannel.exp

5,328

30-Mar-2015

16:19

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Spbase.lib

1,296,336

30-Mar-2015

16:19

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Ssl_lsa.lib

350,474

30-Mar-2015

16:19

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Schannel.lib

9,200

30-Mar-2015

16:17

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Schannel.exp

5,328

30-Mar-2015

16:17

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Spbase.lib

2,270,852

30-Mar-2015

16:17

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Ssl_lsa.lib

577,496

30-Mar-2015

16:17

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Schannel.lib

9,200

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Schannel.exp

5,328

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Spbase.lib

2,075,036

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Ssl_lsa.lib

532,406

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Schannel.lib

9,200

30-Mar-2015

16:19

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Schannel.exp

5,328

30-Mar-2015

16:19

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Spbase.lib

1,282,792

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Ssl_lsa.lib

344,698

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Schannel.lib

9,200

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Schannel.exp

5,328

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Spbase.lib

2,252,024

30-Mar-2015

16:17

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Ssl_lsa.lib

570,506

30-Mar-2015

16:17

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Schannel.lib

9,200

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Schannel.exp

5,328

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Spbase.lib

2,055,146

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Ssl_lsa.lib

525,074

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Schannel.lib

9,200

30-Mar-2015

16:19

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Schannel.exp

5.332 người

30-Mar-2015

16:19

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Spbase.lib

1,266,500

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Ssl_lsa.lib

340,540

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Schannel.lib

9,200

30-Mar-2015

16:17

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Schannel.exp

5.332 người

30-Mar-2015

16:17

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Spbase.lib

2,195,418

30-Mar-2015

16:17

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Ssl_lsa.lib

561,350

30-Mar-2015

16:17

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Schannel.lib

9,200

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Schannel.exp

5.332 người

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Spbase.lib

1,993,236

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Ssl_lsa.lib

512,474

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Schannel.lib

9,200

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Schannel.exp

5.332 người

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Spbase.lib

1,268,206

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Ssl_lsa.lib

340,968

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Schannel.lib

9,200

30-Mar-2015

16:17

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Schannel.exp

5.332 người

30-Mar-2015

16:17

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Spbase.lib

2,196,996

30-Mar-2015

16:17

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Ssl_lsa.lib

561,770

30-Mar-2015

16:17

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Schannel.lib

9,200

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Schannel.exp

5.332 người

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Spbase.lib

1,994,948

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Ssl_lsa.lib

512,900

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Schannel.lib

9,354

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Schannel.exp

5,393

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Spbase.lib

1,187,472

30-Mar-2015

16:17

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Ssl_lsa.lib

317,684

30-Mar-2015

16:17

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Schannel.lib

9,354

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Schannel.exp

5,393

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Spbase.lib

1,911,608

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Ssl_lsa.lib

492,664

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Schannel.lib

9,354

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Schannel.exp

5,393

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Spbase.lib

1,769,468

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Ssl_lsa.lib

455,804

30-Mar-2015

16:18

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Thông tin Bổ sung

Xem thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×