Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Một bản Cập Nhật có sẵn cho Windows Embedded nhỏ gọn. Bản cập nhật này giải quyết các vấn đề bảo mật được mô tả trong bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

  • 4013242MS17-015: Cập Nhật bảo mật cho Microsoft Exchange Server: 14 tháng 3 năm 2017

Thông tin Bổ sung

Thông tin về bản cập nhật phần mềm

Thông tin tải xuống

Windows nhúng Compact 7 hàng tháng Cập Nhật (ngày 2017) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật Windows Embedded Compact 7 tháng, hãy truy cập trang web Microsoft Download Center sau:

Bản cập nhật Windows Embedded Compact 7

Loại bộ xử lý áp dụng cho mỗi tệp được hiển thị trong tên của mỗi tệp trong phần "Thông tin tệp".

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả bản Cập Nhật cho sản phẩm này được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Asyncrdr.lib

460,438

16-Feb-2017

17:15

Public\Directx\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Asyncrdr.lib

454,148

16-Feb-2017

17:15

Public\Directx\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Asyncrdr.lib

477,420

16-Feb-2017

17:12

Public\Directx\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Asyncrdr.lib

463,376

16-Feb-2017

17:16

Public\Directx\Oak\Lib\Armv6\Checked

Asyncrdr.lib

455,482

16-Feb-2017

17:23

Public\Directx\Oak\Lib\Armv6\Retail

Asyncrdr.lib

477,928

16-Feb-2017

17:13

Public\Directx\Oak\Lib\Armv6\Debug

Asyncrdr.lib

444,068

16-Feb-2017

17:12

Public\Directx\Oak\Lib\X86\Checked

Asyncrdr.lib

436,588

16-Feb-2017

17:12

Public\Directx\Oak\Lib\X86\Retail

Asyncrdr.lib

447,142

16-Feb-2017

17:09

Public\Directx\Oak\Lib\X86\Debug

Asyncrdr.lib

460,642

16-Feb-2017

17:15

Public\Directx\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Asyncrdr.lib

454,340

16-Feb-2017

17:21

Public\Directx\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Asyncrdr.lib

477,616

16-Feb-2017

17:13

Public\Directx\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Asyncrdr.lib

462,290

16-Feb-2017

17:16

Public\Directx\Oak\Lib\Armv7\Checked

Asyncrdr.lib

454,600

16-Feb-2017

17:22

Public\Directx\Oak\Lib\Armv7\Retail

Asyncrdr.lib

477,064

16-Feb-2017

17:13

Public\Directx\Oak\Lib\Armv7\Debug

Asyncrdr.lib

463,352

16-Feb-2017

17:16

Public\Directx\Oak\Lib\Armv5\Checked

Asyncrdr.lib

455,458

16-Feb-2017

17:28

Public\Directx\Oak\Lib\Armv5\Retail

Asyncrdr.lib

477,912

16-Feb-2017

17:13

Public\Directx\Oak\Lib\Armv5\Debug

Tham khảo

Tìm hiểu thêm về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×