Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Một bản Cập Nhật có sẵn cho Windows Embedded Compact 7. Bản cập nhật này giải quyết các vấn đề bảo mật được mô tả trong bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

  • 2761226 MS12-075: Lỗ hổng trong trình điều khiển chế độ lõi Windows có thể cho phép thực thi mã từ xa: 13 tháng 11 năm 2012

Giải pháp

Thông tin về bản cập nhật phần mềm

Thông tin tải xuống

Windows nhúng Compact 7 tháng Update (tháng 4 năm 2014) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống Windows Embedded Compact 7 tháng bản cập nhật này, hãy truy cập website sau của Microsoft Download Center:

Bản cập nhật Windows Embedded Compact 7Loại bộ xử lý áp dụng cho mỗi tệp được hiển thị trong tên của mỗi tệp trong phần "Thông tin tệp".

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả bản Cập Nhật cho sản phẩm này được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, tệp đó đã được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Mgtt_o.lib

1,187,762

19-Nov-2014

13:15

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Mgtt_o.lib

1,220,678

19-Nov-2014

13:15

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Mgtt_o.lib

1,077,254

19-Nov-2014

13:15

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Mgtt_o.lib

1,390,534

19-Nov-2014

13:16

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Mgtt_o.lib

1,637,498

19-Nov-2014

13:15

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Mgtt_o.lib

1,224,428

19-Nov-2014

13:16

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Mgtt_o.lib

1,388,512

19-Nov-2014

13:17

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Mgtt_o.lib

1,632,222

19-Nov-2014

13:15

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Mgtt_o.lib

1,222,406

19-Nov-2014

13:16

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Mgtt_o.lib

1,380,618

19-Nov-2014

13:16

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Mgtt_o.lib

1,624,904

19-Nov-2014

13:15

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Mgtt_o.lib

1,214,454

19-Nov-2014

13:16

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Mgtt_o.lib

1,300,810

19-Nov-2014

13:16

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Mgtt_o.lib

1,576,326

19-Nov-2014

13:15

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Mgtt_o.lib

1,158,708

19-Nov-2014

13:16

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Mgtt_o.lib

1,302,264

19-Nov-2014

13:16

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Mgtt_o.lib

1,577,766

19-Nov-2014

13:15

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Mgtt_o.lib

1,160,086

19-Nov-2014

13:16

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Mgtt_o.lib

1,198,786

19-Nov-2014

13:16

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Mgtt_o.lib

1,320,922

19-Nov-2014

13:16

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Mgtt_o.lib

1,047,598

19-Nov-2014

13:16

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Mgtt_o.lib

4,650

19-Nov-2014

13:15

Public\Common\Exp\Lib\X86\Retail

Mgtt_o.exp

2.582 người

19-Nov-2014

13:15

Public\Common\Exp\Lib\X86\Retail

Mgtt_o.lib

4,650

19-Nov-2014

13:15

Public\Common\Exp\Lib\X86\Debug

Mgtt_o.exp

2,581

19-Nov-2014

13:15

Public\Common\Exp\Lib\X86\Debug

Mgtt_o.lib

4,650

19-Nov-2014

13:15

Public\Common\Exp\Lib\X86\Checked

Mgtt_o.exp

2,583

19-Nov-2014

13:15

Public\Common\Exp\Lib\X86\Checked

Mgtt_o.lib

4,582

19-Nov-2014

13:16

Public\Common\Exp\Lib\Armv5\Retail

Mgtt_o.exp

2,554

19-Nov-2014

13:16

Public\Common\Exp\Lib\Armv5\Retail

Mgtt_o.lib

4,582

19-Nov-2014

13:15

Public\Common\Exp\Lib\Armv5\Debug

Mgtt_o.exp

2,553

19-Nov-2014

13:15

Public\Common\Exp\Lib\Armv5\Debug

Mgtt_o.lib

4,582

19-Nov-2014

13:16

Public\Common\Exp\Lib\Armv5\Checked

Mgtt_o.exp

2.555 người

19-Nov-2014

13:16

Public\Common\Exp\Lib\Armv5\Checked

Mgtt_o.lib

4,582

19-Nov-2014

13:17

Public\Common\Exp\Lib\Armv6\Retail

Mgtt_o.exp

2,554

19-Nov-2014

13:17

Public\Common\Exp\Lib\Armv6\Retail

Mgtt_o.lib

4,582

19-Nov-2014

13:15

Public\Common\Exp\Lib\Armv6\Debug

Mgtt_o.exp

2,553

19-Nov-2014

13:15

Public\Common\Exp\Lib\Armv6\Debug

Mgtt_o.lib

4,582

19-Nov-2014

13:16

Public\Common\Exp\Lib\Armv6\Checked

Mgtt_o.exp

2.555 người

19-Nov-2014

13:16

Public\Common\Exp\Lib\Armv6\Checked

Mgtt_o.lib

4,582

19-Nov-2014

13:16

Public\Common\Exp\Lib\Armv7\Retail

Mgtt_o.exp

2,554

19-Nov-2014

13:16

Public\Common\Exp\Lib\Armv7\Retail

Mgtt_o.lib

4,582

19-Nov-2014

13:15

Public\Common\Exp\Lib\Armv7\Debug

Mgtt_o.exp

2,553

19-Nov-2014

13:15

Public\Common\Exp\Lib\Armv7\Debug

Mgtt_o.lib

4,582

19-Nov-2014

13:16

Public\Common\Exp\Lib\Armv7\Checked

Mgtt_o.exp

2.555 người

19-Nov-2014

13:16

Public\Common\Exp\Lib\Armv7\Checked

Mgtt_o.lib

4,582

19-Nov-2014

13:16

Public\Common\Exp\Lib\Mipsii\Retail

Mgtt_o.exp

2.559

19-Nov-2014

13:16

Public\Common\Exp\Lib\Mipsii\Retail

Mgtt_o.lib

4,582

19-Nov-2014

13:15

Public\Common\Exp\Lib\Mipsii\Debug

Mgtt_o.exp

2,558

19-Nov-2014

13:15

Public\Common\Exp\Lib\Mipsii\Debug

Mgtt_o.lib

4,582

19-Nov-2014

13:16

Public\Common\Exp\Lib\Mipsii\Checked

Mgtt_o.exp

2,560

19-Nov-2014

13:16

Public\Common\Exp\Lib\Mipsii\Checked

Mgtt_o.lib

4,582

19-Nov-2014

13:16

Public\Common\Exp\Lib\Mipsii_fp\Retail

Mgtt_o.exp

2.562

19-Nov-2014

13:16

Public\Common\Exp\Lib\Mipsii_fp\Retail

Mgtt_o.lib

4,582

19-Nov-2014

13:15

Public\Common\Exp\Lib\Mipsii_fp\Debug

Mgtt_o.exp

2,561

19-Nov-2014

13:15

Public\Common\Exp\Lib\Mipsii_fp\Debug

Mgtt_o.lib

4,582

19-Nov-2014

13:16

Public\Common\Exp\Lib\Mipsii_fp\Checked

Mgtt_o.exp

2.563

19-Nov-2014

13:16

Public\Common\Exp\Lib\Mipsii_fp\Checked

Mgtt_o.lib

4,650

19-Nov-2014

13:16

Public\Common\Exp\Lib\Sh4\Retail

Mgtt_o.exp

2.582 người

19-Nov-2014

13:16

Public\Common\Exp\Lib\Sh4\Retail

Mgtt_o.lib

4,650

19-Nov-2014

13:16

Public\Common\Exp\Lib\Sh4\Debug

Mgtt_o.exp

2,581

19-Nov-2014

13:16

Public\Common\Exp\Lib\Sh4\Debug

Mgtt_o.lib

4,650

19-Nov-2014

13:16

Public\Common\Exp\Lib\Sh4\Checked

Mgtt_o.exp

2.579 người

19-Nov-2014

13:16

Public\Common\Exp\Lib\Sh4\Checked

Thông tin Bổ sung

Xem thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×