Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Một bản Cập Nhật có sẵn cho Windows Embedded Compact 7. Cập nhật này giải quyết các vấn đề bảo mật được mô tả trong bài viết sau đây của Microsoft TechNet:

CVE-2018-0896 | Windows lõi thông tin tiết lộ lỗ hổng bảo mật

Thông tin về bản cập nhật phần mềm

Thông tin tải xuống

Windows nhúng Compact 7 hàng tháng Cập Nhật (ngày 2018) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản Cập Nhật, hãy đi tới Trung tâm đối tác thiết bị (DPC).

Loại bộ xử lý áp dụng cho mỗi tệp được hiển thị trong tên của mỗi tệp trong phần "Thông tin tệp".

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả bản Cập Nhật cho sản phẩm này được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau:

  • Tạo menu chọn Sạch giải phápvà sau đó chọn Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, chọn Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch - mùa (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Rpcrt4.dll

638,976

03-May-2018

12:43

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Rpcrt4.map

355,828

03-May-2018

12:43

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Rpcrt4.rel

267,379

03-May-2018

12:43

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Rpcrt4.dll

1,101,824

03-May-2018

12:42

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Rpcrt4.map

484,797

03-May-2018

12:42

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Rpcrt4.rel

300,207

03-May-2018

12:42

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Rpcrt4.dll

360,448

03-May-2018

12:43

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Rpcrt4.map

213,475

03-May-2018

12:43

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Rpcrt4.rel

120,813

03-May-2018

12:43

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Rpcrt4.dll

634,880

03-May-2018

12:43

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Rpcrt4.map

355,470

03-May-2018

12:43

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Rpcrt4.rel

266,654

03-May-2018

12:43

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Rpcrt4.dll

1,097,728

03-May-2018

12:41

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Rpcrt4.map

484,531

03-May-2018

12:41

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Rpcrt4.rel

299,569

03-May-2018

12:41

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Rpcrt4.dll

356,352

03-May-2018

12:42

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Rpcrt4.map

213,137

03-May-2018

12:42

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Rpcrt4.rel

120,436

03-May-2018

12:42

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Rpcrt4.dll

622,592

03-May-2018

12:43

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Rpcrt4.map

355,543

03-May-2018

12:43

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Rpcrt4.rel

266,828

03-May-2018

12:43

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Rpcrt4.dll

1,085,440

03-May-2018

12:41

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Rpcrt4.map

484,526

03-May-2018

12:41

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Rpcrt4.rel

299,569

03-May-2018

12:41

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Rpcrt4.dll

356,352

03-May-2018

12:42

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Rpcrt4.map

213,219

03-May-2018

12:42

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Rpcrt4.rel

120,523

03-May-2018

12:42

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Rpcrt4.dll

847,872

03-May-2018

12:43

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Rpcrt4.map

357,401

03-May-2018

12:43

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Rpcrt4.rel

950,909

03-May-2018

12:43

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Rpcrt4.dll

1,257,472

03-May-2018

12:42

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Rpcrt4.map

483,172

03-May-2018

12:42

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Rpcrt4.rel

1,351,486

03-May-2018

12:42

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Rpcrt4.dll

475,136

03-May-2018

12:42

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Rpcrt4.map

214,503

03-May-2018

12:42

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Rpcrt4.rel

417,802

03-May-2018

12:42

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Rpcrt4.dll

847,872

03-May-2018

12:43

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Rpcrt4.map

356,441

03-May-2018

12:43

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Rpcrt4.rel

948,966

03-May-2018

12:43

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Rpcrt4.dll

1,257,472

03-May-2018

12:42

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Rpcrt4.map

482,207

03-May-2018

12:42

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Rpcrt4.rel

1,350,384

03-May-2018

12:42

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Rpcrt4.dll

475,136

03-May-2018

12:41

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Rpcrt4.map

213,721

03-May-2018

12:41

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Rpcrt4.rel

417,193

03-May-2018

12:41

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Rpcrt4.dll

471,040

03-May-2018

12:41

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Rpcrt4.map

382,862

03-May-2018

12:41

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Rpcrt4.rel

252,096

03-May-2018

12:41

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Rpcrt4.dll

757,760

03-May-2018

12:42

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Rpcrt4.map

481,472

03-May-2018

12:42

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Rpcrt4.rel

349,739

03-May-2018

12:42

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Rpcrt4.dll

253,952

03-May-2018

12:43

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Rpcrt4.map

245,682

03-May-2018

12:43

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Rpcrt4.rel

75,602

03-May-2018

12:43

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×