Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Một bản Cập Nhật có sẵn cho Windows OLE cho Windows Embedded Compact 2013. Bản cập nhật này giải quyết các vấn đề bảo mật được mô tả trong bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

  • 3006226 MS14-064: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Windows OLE: ngày 11 tháng 4 năm 2014

Thông tin về bản cập nhật phần mềm

Thông tin tải xuống

Windows nhúng Compact 2013 Cập nhật hàng tháng (tháng 4 năm 2014) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật này, hãy truy cập Microsoft OEM trực tuyến hoặc MyOEM.

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, tệp đó đã được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tệp được bao gồm trong gói cập nhật này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Class.lib

640,032

02-Jan-2015

14:04

Public\Dcom\Oak\Lib\X86\Retail

Dcomidl.lib

136,008

02-Jan-2015

14:04

Public\Dcom\Oak\Lib\X86\Retail

Dcomssd.lib

2,074

02-Jan-2015

14:04

Public\Dcom\Oak\Lib\X86\Retail

Dcomssd.exp

1.021 người

02-Jan-2015

14:04

Public\Dcom\Oak\Lib\X86\Retail

Idl.lib

1.022

02-Jan-2015

14:04

Public\Dcom\Oak\Lib\X86\Retail

Oleaut32.lib

1,492,670

02-Jan-2015

14:04

Public\Dcom\Oak\Lib\X86\Retail

Class.lib

716,272

02-Jan-2015

14:03

Public\Dcom\Oak\Lib\X86\Debug

Dcomidl.lib

133,250

02-Jan-2015

14:03

Public\Dcom\Oak\Lib\X86\Debug

Dcomssd.lib

2,074

02-Jan-2015

14:03

Public\Dcom\Oak\Lib\X86\Debug

Dcomssd.exp

1.021 người

02-Jan-2015

14:03

Public\Dcom\Oak\Lib\X86\Debug

Idl.lib

1.016 người

02-Jan-2015

14:03

Public\Dcom\Oak\Lib\X86\Debug

Oleaut32.lib

1,142,776

02-Jan-2015

14:03

Public\Dcom\Oak\Lib\X86\Debug

Class.lib

773,464

02-Jan-2015

14:05

Public\Dcom\Oak\Lib\X86\Checked

Dcomidl.lib

133,048

02-Jan-2015

14:05

Public\Dcom\Oak\Lib\X86\Checked

Dcomssd.lib

2,074

02-Jan-2015

14:05

Public\Dcom\Oak\Lib\X86\Checked

Dcomssd.exp

1.021 người

02-Jan-2015

14:05

Public\Dcom\Oak\Lib\X86\Checked

Idl.lib

1.022

02-Jan-2015

14:05

Public\Dcom\Oak\Lib\X86\Checked

Oleaut32.lib

1,421,870

02-Jan-2015

14:05

Public\Dcom\Oak\Lib\X86\Checked

Class.lib

630,208

02-Jan-2015

14:04

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv7\Retail

Dcomidl.lib

139,896

02-Jan-2015

14:04

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv7\Retail

Dcomssd.lib

2,060

02-Jan-2015

14:04

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv7\Retail

Dcomssd.exp

1.009 người

02-Jan-2015

14:04

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv7\Retail

Idl.lib

1.024

02-Jan-2015

14:04

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv7\Retail

Oleaut32.lib

1,323,450

02-Jan-2015

14:04

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv7\Retail

Class.lib

850,726

02-Jan-2015

14:04

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv7\Debug

Dcomidl.lib

141,682

02-Jan-2015

14:04

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv7\Debug

Dcomssd.lib

2,060

02-Jan-2015

14:04

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv7\Debug

Dcomssd.exp

1.005 người

02-Jan-2015

14:04

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv7\Debug

Idl.lib

1.022

02-Jan-2015

14:04

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv7\Debug

Oleaut32.lib

1,588,434

02-Jan-2015

14:04

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv7\Debug

Class.lib

760,650

02-Jan-2015

14:05

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv7\Checked

Dcomidl.lib

136,288

02-Jan-2015

14:05

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv7\Checked

Dcomssd.lib

2,060

02-Jan-2015

14:05

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv7\Checked

Dcomssd.exp

1.009 người

02-Jan-2015

14:05

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv7\Checked

Idl.lib

1,028

02-Jan-2015

14:05

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv7\Checked

Oleaut32.lib

1,227,040

02-Jan-2015

14:05

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv7\Checked

Dcomssd.dll

81,920

02-Jan-2015

14:04

Public\Dcom\Oak\Target\X86\Retail

Dcomssd.map

109,414

02-Jan-2015

14:04

Public\Dcom\Oak\Target\X86\Retail

Dcomssd.rel

41,866

02-Jan-2015

14:04

Public\Dcom\Oak\Target\X86\Retail

Rpcrt4.dll

262,144

02-Jan-2015

14:04

Public\Dcom\Oak\Target\X86\Retail

Rpcrt4.map

333,456

02-Jan-2015

14:04

Public\Dcom\Oak\Target\X86\Retail

Rpcrt4.rel

111,669

02-Jan-2015

14:04

Public\Dcom\Oak\Target\X86\Retail

Dllhost.exe

20,480

02-Jan-2015

14:04

Public\Dcom\Oak\Target\X86\Retail

Dllhost.map

26,370

02-Jan-2015

14:04

Public\Dcom\Oak\Target\X86\Retail

Dcomssd.dll

180,224

02-Jan-2015

14:03

Public\Dcom\Oak\Target\X86\Debug

Dcomssd.map

193,393

02-Jan-2015

14:04

Public\Dcom\Oak\Target\X86\Debug

Dcomssd.rel

81,828

02-Jan-2015

14:03

Public\Dcom\Oak\Target\X86\Debug

Rpcrt4.dll

499,712

02-Jan-2015

14:03

Public\Dcom\Oak\Target\X86\Debug

Rpcrt4.map

451,547

02-Jan-2015

14:04

Public\Dcom\Oak\Target\X86\Debug

Rpcrt4.rel

207,891

02-Jan-2015

14:03

Public\Dcom\Oak\Target\X86\Debug

Dllhost.exe

36,864

02-Jan-2015

14:03

Public\Dcom\Oak\Target\X86\Debug

Dllhost.map

71,080

02-Jan-2015

14:03

Public\Dcom\Oak\Target\X86\Debug

Dcomssd.dll

131,072

02-Jan-2015

14:05

Public\Dcom\Oak\Target\X86\Checked

Dcomssd.map

190,347

02-Jan-2015

14:05

Public\Dcom\Oak\Target\X86\Checked

Dcomssd.rel

75,883

02-Jan-2015

14:05

Public\Dcom\Oak\Target\X86\Checked

Rpcrt4.dll

307,200

02-Jan-2015

14:05

Public\Dcom\Oak\Target\X86\Checked

Rpcrt4.map

415,995

02-Jan-2015

14:05

Public\Dcom\Oak\Target\X86\Checked

Rpcrt4.rel

166,363

02-Jan-2015

14:05

Public\Dcom\Oak\Target\X86\Checked

Dllhost.exe

32,768

02-Jan-2015

14:05

Public\Dcom\Oak\Target\X86\Checked

Dllhost.map

70,212

02-Jan-2015

14:05

Public\Dcom\Oak\Target\X86\Checked

Dcomssd.dll

81,920

02-Jan-2015

14:04

Public\Dcom\Oak\Target\Armv7\Retail

Dcomssd.map

195,199

02-Jan-2015

14:04

Public\Dcom\Oak\Target\Armv7\Retail

Dcomssd.rel

27,511

02-Jan-2015

14:04

Public\Dcom\Oak\Target\Armv7\Retail

Rpcrt4.dll

233,472

02-Jan-2015

14:04

Public\Dcom\Oak\Target\Armv7\Retail

Rpcrt4.map

704,718

02-Jan-2015

14:04

Public\Dcom\Oak\Target\Armv7\Retail

Rpcrt4.rel

88,034

02-Jan-2015

14:04

Public\Dcom\Oak\Target\Armv7\Retail

Dllhost.exe

24,576

02-Jan-2015

14:04

Public\Dcom\Oak\Target\Armv7\Retail

Dllhost.map

40,026

02-Jan-2015

14:04

Public\Dcom\Oak\Target\Armv7\Retail

Dcomssd.dll

180,224

02-Jan-2015

14:04

Public\Dcom\Oak\Target\Armv7\Debug

Dcomssd.map

520,592

02-Jan-2015

14:04

Public\Dcom\Oak\Target\Armv7\Debug

Dcomssd.rel

50,972

02-Jan-2015

14:04

Public\Dcom\Oak\Target\Armv7\Debug

Rpcrt4.dll

479,232

02-Jan-2015

14:04

Public\Dcom\Oak\Target\Armv7\Debug

Rpcrt4.map

1,325,366

02-Jan-2015

14:04

Public\Dcom\Oak\Target\Armv7\Debug

Rpcrt4.rel

129,214

02-Jan-2015

14:04

Public\Dcom\Oak\Target\Armv7\Debug

Dllhost.exe

45,056

02-Jan-2015

14:04

Public\Dcom\Oak\Target\Armv7\Debug

Dllhost.map

115,301

02-Jan-2015

14:04

Public\Dcom\Oak\Target\Armv7\Debug

Dcomssd.dll

122,880

02-Jan-2015

14:05

Public\Dcom\Oak\Target\Armv7\Checked

Dcomssd.map

399,051

02-Jan-2015

14:05

Public\Dcom\Oak\Target\Armv7\Checked

Dcomssd.rel

52,393

02-Jan-2015

14:05

Public\Dcom\Oak\Target\Armv7\Checked

Rpcrt4.dll

282,624

02-Jan-2015

14:05

Public\Dcom\Oak\Target\Armv7\Checked

Rpcrt4.map

941,162

02-Jan-2015

14:05

Public\Dcom\Oak\Target\Armv7\Checked

Rpcrt4.rel

122,602

02-Jan-2015

14:05

Public\Dcom\Oak\Target\Armv7\Checked

Dllhost.exe

36,864

02-Jan-2015

14:05

Public\Dcom\Oak\Target\Armv7\Checked

Dllhost.map

95,159

02-Jan-2015

14:05

Public\Dcom\Oak\Target\Armv7\Checked

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×