Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Một bản Cập Nhật có sẵn cho Internet Explorer cho Windows Embedded Compact 2013. Cập nhật này giải quyết các vấn đề bảo mật được mô tả trong bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

  • 3058515 MS15-056: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: ngày 9 tháng 12 năm 2015

  • 3057263 MS15-053: Lỗ hổng trong JScript và VBScript kịch bản công cụ có thể cho phép bỏ qua tính năng bảo mật: ngày 12 tháng 12 năm 2015

  • 3038314 MS15-032: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: ngày 14 tháng 12 năm 2015

Thông tin Bổ sung

Thông tin về bản cập nhật phần mềm

Thông tin tải xuống

Bản cập nhật Windows Embedded Compact 2013 hàng tháng cho tháng 12 năm 2015 có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật hàng tháng này Windows Embedded Compact 2013, hãy đi tới Microsoft OEM trực tuyến hoặc MyOEM.

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, tệp đó đã được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tệp được bao gồm trong bản cập nhật này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Vbscript.rel

311,827

28-Oct-2015

09:26

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Mshtmled.dll

1,310,720

28-Oct-2015

09:26

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.dll

7,376,896

28-Oct-2015

09:26

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Mshtmled.map

1,752,665

28-Oct-2015

09:26

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Mshtmled.rel

775,479

28-Oct-2015

09:26

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Vbscript.map

837,898

28-Oct-2015

09:26

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.map

10,081,726

28-Oct-2015

09:27

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.rel

5,258,067

28-Oct-2015

09:26

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Vbscript.dll

606,208

28-Oct-2015

09:26

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Vbscript.rel

162,796

28-Oct-2015

09:26

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Mshtmled.dll

442,368

28-Oct-2015

09:26

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.dll

3,489,792

28-Oct-2015

09:26

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Mshtmled.map

372,512

28-Oct-2015

09:26

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Mshtmled.rel

107,870

28-Oct-2015

09:26

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Vbscript.map

401,984

28-Oct-2015

09:26

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.map

3,705,459

28-Oct-2015

09:26

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.rel

1,932,840

28-Oct-2015

09:26

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Vbscript.dll

389,120

28-Oct-2015

09:26

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Vbscript.rel

369,450

28-Oct-2015

09:24

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Mshtmled.dll

1,720,320

28-Oct-2015

09:24

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.dll

9,912,320

28-Oct-2015

09:25

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Mshtmled.map

1,765,100

28-Oct-2015

09:24

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Mshtmled.rel

860,217

28-Oct-2015

09:24

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Vbscript.map

868,406

28-Oct-2015

09:25

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.map

10,307,860

28-Oct-2015

09:25

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.rel

5,498,912

28-Oct-2015

09:25

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Vbscript.dll

835,584

28-Oct-2015

09:24

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Vbscript.rel

232,773

28-Oct-2015

09:27

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtmled.dll

1,212,416

28-Oct-2015

09:27

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.dll

7,159,808

28-Oct-2015

09:27

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtmled.map

3,465,227

28-Oct-2015

09:27

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtmled.rel

480,636

28-Oct-2015

09:27

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Vbscript.map

1,748,057

28-Oct-2015

09:27

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.map

22,856,430

28-Oct-2015

09:27

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.rel

3,692,328

28-Oct-2015

09:27

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Vbscript.dll

581,632

28-Oct-2015

09:27

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Vbscript.rel

118,919

28-Oct-2015

09:26

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtmled.dll

393,216

28-Oct-2015

09:26

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.dll

3,354,624

28-Oct-2015

09:26

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtmled.map

702,371

28-Oct-2015

09:26

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtmled.rel

85,163

28-Oct-2015

09:26

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Vbscript.map

844,990

28-Oct-2015

09:26

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.map

7,284,894

28-Oct-2015

09:26

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.rel

1,735,292

28-Oct-2015

09:26

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Vbscript.dll

368,640

28-Oct-2015

09:26

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Vbscript.rel

227,988

28-Oct-2015

09:25

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtmled.dll

1,683,456

28-Oct-2015

09:25

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.dll

10,010,624

28-Oct-2015

09:25

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtmled.map

4,374,363

28-Oct-2015

09:25

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtmled.rel

483,768

28-Oct-2015

09:25

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Vbscript.map

2,222,016

28-Oct-2015

09:25

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.map

32,307,157

28-Oct-2015

09:25

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.rel

3,615,710

28-Oct-2015

09:25

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Vbscript.dll

839,680

28-Oct-2015

09:25

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu thêm về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×