Bản Cập Nhật bao gồm các bản Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer cho Windows Embedded Compact 2013 (tháng 4 năm 2014)

Một bản Cập Nhật có sẵn cho Internet Explorer cho Windows Embedded Compact 2013. Bản cập nhật này giải quyết các vấn đề bảo mật được mô tả trong bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

  • 2792100 MS13-009: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: 12/2/2013

  • 2829530 MS13-037: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: ngày 14 tháng 8 năm 2013

  • 2862772 MS13-059: Các bản Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: ngày 13 tháng 8 năm 2013

  • 2879017 MS13-080: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: ngày 8 tháng 8 năm 2013

  • 2888505 MS13-088: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: ngày 12 tháng 8 năm 2013

  • 2898785 MS13-097: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: ngày 10 tháng 8 năm 2013

  • 2909921 MS14-010: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: ngày 11 tháng 4 năm 2014

  • 2925418 MS14-012: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: ngày 11 tháng 4 năm 2014

Thông tin Bổ sung

Thông tin về bản cập nhật phần mềm

Thông tin tải xuống

Windows nhúng Compact 2013 Cập nhật hàng tháng (tháng 4 năm 2014) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật hàng tháng này Windows Embedded Compact 2013, hãy đi tới Microsoft OEM trực tuyến hoặc MyOEM.

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, tệp đó đã được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tệp được bao gồm trong gói hotfix này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Mshtml.dll

3,481,600

24-Jun-2014

05:04

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.map

3,682,408

24-Jun-2014

05:04

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.rel

1,931,506

24-Jun-2014

05:04

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Mshtmled.dll

446,464

24-Jun-2014

05:04

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Mshtmled.map

371,803

24-Jun-2014

05:04

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Mshtmled.rel

108,624

24-Jun-2014

05:04

Public\Html\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.dll

9,883,648

24-Jun-2014

05:04

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.map

10,274,406

24-Jun-2014

05:04

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.rel

5,480,439

24-Jun-2014

05:04

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Mshtmled.dll

1,720,320

24-Jun-2014

05:03

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Mshtmled.map

1,761,346

24-Jun-2014

05:03

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Mshtmled.rel

859,782

24-Jun-2014

05:03

Public\Html\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.dll

7,360,512

24-Jun-2014

05:05

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.map

10,049,145

24-Jun-2014

05:05

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.rel

5,241,131

24-Jun-2014

05:05

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Mshtmled.dll

1,306,624

24-Jun-2014

05:04

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Mshtmled.map

1,748,810

24-Jun-2014

05:04

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Mshtmled.rel

774,899

24-Jun-2014

05:04

Public\Html\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.dll

3,346,432

24-Jun-2014

05:05

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.map

7,252,902

24-Jun-2014

05:05

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.rel

1,731,580

24-Jun-2014

05:05

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtmled.dll

397,312

24-Jun-2014

05:05

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtmled.map

702,544

24-Jun-2014

05:05

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtmled.rel

85,279

24-Jun-2014

05:05

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.dll

9,977,856

24-Jun-2014

05:04

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.map

32,138,038

24-Jun-2014

05:04

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.rel

3,602,109

24-Jun-2014

05:04

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtmled.dll

1,679,360

24-Jun-2014

05:04

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtmled.map

4,363,098

24-Jun-2014

05:04

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtmled.rel

482,753

24-Jun-2014

05:04

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.dll

7,135,232

24-Jun-2014

05:06

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.map

22,734,913

24-Jun-2014

05:06

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.rel

3,677,451

24-Jun-2014

05:06

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtmled.dll

1,212,416

24-Jun-2014

05:06

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtmled.map

3,457,150

24-Jun-2014

05:06

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtmled.rel

479,418

24-Jun-2014

05:06

Public\Html\Oak\Target\Armv7\Checked

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×