Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Một bản Cập Nhật có sẵn cho Internet Explorer cho Windows Embedded Compact 7. Bản cập nhật này giải quyết các vấn đề bảo mật được mô tả trong bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

  • 2870699 MS13-069: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: 10 tháng 9 năm 2012

  • 2888505 MS13-088: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: ngày 12 tháng 8 năm 2013

Giải pháp

Thông tin về bản cập nhật phần mềm

Thông tin tải xuống

Windows nhúng Compact 7 tháng Update (tháng 4 năm 2014) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống Windows Embedded Compact 7 tháng bản cập nhật này, hãy truy cập website sau của Microsoft Download Center:

Bản cập nhật Windows Embedded Compact 7Loại bộ xử lý áp dụng cho mỗi tệp được hiển thị trong tên của mỗi tệp trong phần "Thông tin tệp".

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả bản Cập Nhật cho sản phẩm này được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, tệp đó đã được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Mshtml.dll

3,264,512

12-Jun-2014

20:20

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.map

3,166,766

12-Jun-2014

20:20

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.rel

1,897,904

12-Jun-2014

20:20

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Mshtmled.dll

454,656

12-Jun-2014

20:20

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Mshtmled.map

325,519

12-Jun-2014

20:20

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Mshtmled.rel

107,125

12-Jun-2014

20:20

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.dll

9,117,696

12-Jun-2014

23:08

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.map

8,890,765

12-Jun-2014

23:08

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.rel

5,289,106

12-Jun-2014

23:08

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Mshtmled.dll

1,646,592

12-Jun-2014

23:08

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Mshtmled.map

1,453,181

12-Jun-2014

23:08

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Mshtmled.rel

852,541

12-Jun-2014

23:08

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.dll

6,811,648

12-Jun-2014

20:20

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.map

8,189,642

12-Jun-2014

20:20

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.rel

4,818,871

12-Jun-2014

20:20

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Mshtmled.dll

1,216,512

12-Jun-2014

20:20

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Mshtmled.map

1,362,395

12-Jun-2014

20:20

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Mshtmled.rel

597,399

12-Jun-2014

20:20

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.dll

4,448,256

12-Jun-2014

20:22

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Mshtml.map

2,990,495

12-Jun-2014

20:22

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Mshtml.rel

2,265,073

12-Jun-2014

20:22

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Mshtmled.dll

712,704

12-Jun-2014

20:22

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Mshtmled.map

314,197

12-Jun-2014

20:22

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Mshtmled.rel

145,405

12-Jun-2014

20:22

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Mshtml.dll

13,021,184

12-Jun-2014

22:16

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Mshtml.map

8,909,644

12-Jun-2014

22:16

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Mshtml.rel

4,495,753

12-Jun-2014

22:16

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Mshtmled.dll

2,289,664

12-Jun-2014

22:16

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Mshtmled.map

1,460,260

12-Jun-2014

22:16

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Mshtmled.rel

604,968

12-Jun-2014

22:16

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Mshtml.dll

8,724,480

12-Jun-2014

20:31

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Mshtml.map

8,059,576

12-Jun-2014

20:31

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Mshtml.rel

4,231,331

12-Jun-2014

20:31

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Mshtmled.dll

1,658,880

12-Jun-2014

20:31

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Mshtmled.map

1,357,153

12-Jun-2014

20:31

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Mshtmled.rel

562,628

12-Jun-2014

20:31

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Mshtml.dll

4,427,776

12-Jun-2014

20:22

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Mshtml.map

2,991,632

12-Jun-2014

20:22

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Mshtml.rel

2,256,634

12-Jun-2014

20:22

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Mshtmled.dll

712,704

12-Jun-2014

20:22

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Mshtmled.map

313,594

12-Jun-2014

20:22

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Mshtmled.rel

144,970

12-Jun-2014

20:22

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Mshtml.dll

12,996,608

12-Jun-2014

22:17

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Mshtml.map

8,911,235

12-Jun-2014

22:17

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Mshtml.rel

4,485,226

12-Jun-2014

22:17

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Mshtmled.dll

2,289,664

12-Jun-2014

22:16

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Mshtmled.map

1,459,650

12-Jun-2014

22:16

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Mshtmled.rel

604,533

12-Jun-2014

22:16

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Mshtml.dll

8,704,000

12-Jun-2014

20:30

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Mshtml.map

8,061,351

12-Jun-2014

20:31

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Mshtml.rel

4,221,297

12-Jun-2014

20:30

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Mshtmled.dll

1,658,880

12-Jun-2014

20:30

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Mshtmled.map

1,356,548

12-Jun-2014

20:30

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Mshtmled.rel

562,193

12-Jun-2014

20:30

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Mshtml.dll

4,415,488

12-Jun-2014

20:22

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.map

2,990,723

12-Jun-2014

20:22

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.rel

2,258,171

12-Jun-2014

20:22

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtmled.dll

712,704

12-Jun-2014

20:22

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtmled.map

313,594

12-Jun-2014

20:22

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtmled.rel

144,970

12-Jun-2014

20:22

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.dll

12,861,440

12-Jun-2014

22:17

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.map

8,911,242

12-Jun-2014

22:17

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.rel

4,484,385

12-Jun-2014

22:17

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtmled.dll

2,252,800

12-Jun-2014

22:17

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtmled.map

1,459,656

12-Jun-2014

22:17

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtmled.rel

604,243

12-Jun-2014

22:17

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.dll

8,589,312

12-Jun-2014

20:22

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.map

8,062,407

12-Jun-2014

20:22

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.rel

4,221,094

12-Jun-2014

20:22

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtmled.dll

1,626,112

12-Jun-2014

20:22

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtmled.map

1,356,549

12-Jun-2014

20:22

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtmled.rel

561,990

12-Jun-2014

20:22

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.dll

5,591,040

12-Jun-2014

20:21

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Mshtml.map

2,981,866

12-Jun-2014

20:21

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Mshtml.rel

5,525,978

12-Jun-2014

20:21

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Mshtmled.dll

786,432

12-Jun-2014

20:21

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Mshtmled.map

310,496

12-Jun-2014

20:21

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Mshtmled.rel

520,839

12-Jun-2014

20:21

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Mshtml.dll

14,278,656

12-Jun-2014

22:22

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Mshtml.map

8,890,165

12-Jun-2014

22:22

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Mshtml.rel

16,523,822

12-Jun-2014

22:22

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Mshtmled.dll

2,580,480

12-Jun-2014

22:22

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Mshtmled.map

1,454,520

12-Jun-2014

22:22

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Mshtmled.rel

3,110,858

12-Jun-2014

22:22

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Mshtml.dll

10,813,440

12-Jun-2014

20:23

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Mshtml.map

8,059,152

12-Jun-2014

20:23

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Mshtml.rel

12,074,932

12-Jun-2014

20:23

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Mshtmled.dll

1,884,160

12-Jun-2014

20:23

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Mshtmled.map

1,351,795

12-Jun-2014

20:23

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Mshtmled.rel

1,861,828

12-Jun-2014

20:23

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Mshtml.dll

5,586,944

12-Jun-2014

20:21

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Mshtml.map

2,980,848

12-Jun-2014

20:21

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Mshtml.rel

5,500,139

12-Jun-2014

20:21

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Mshtmled.dll

782,336

12-Jun-2014

20:21

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Mshtmled.map

308,585

12-Jun-2014

20:21

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Mshtmled.rel

518,867

12-Jun-2014

20:21

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Mshtml.dll

14,266,368

12-Jun-2014

22:23

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Mshtml.map

8,889,650

12-Jun-2014

22:23

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Mshtml.rel

16,497,925

12-Jun-2014

22:23

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Mshtmled.dll

2,576,384

12-Jun-2014

22:23

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Mshtmled.map

1,452,610

12-Jun-2014

22:23

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Mshtmled.rel

3,108,770

12-Jun-2014

22:23

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Mshtml.dll

10,801,152

12-Jun-2014

20:23

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Mshtml.map

8,058,790

12-Jun-2014

20:23

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Mshtml.rel

12,044,018

12-Jun-2014

20:23

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Mshtmled.dll

1,884,160

12-Jun-2014

20:23

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Mshtmled.map

1,349,883

12-Jun-2014

20:23

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Mshtmled.rel

1,859,943

12-Jun-2014

20:23

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Mshtml.dll

3,985,408

12-Jun-2014

20:21

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Mshtml.map

2,989,066

12-Jun-2014

20:21

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Mshtml.rel

3,669,369

12-Jun-2014

20:21

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Mshtmled.dll

499,712

12-Jun-2014

20:21

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Mshtmled.map

312,452

12-Jun-2014

20:21

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Mshtmled.rel

298,583

12-Jun-2014

20:21

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Mshtml.dll

11,300,864

12-Jun-2014

23:07

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Mshtml.map

8,909,462

12-Jun-2014

23:07

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Mshtml.rel

8,308,528

12-Jun-2014

23:07

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Mshtmled.dll

2,121,728

12-Jun-2014

23:07

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Mshtmled.map

1,458,996

12-Jun-2014

23:07

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Mshtmled.rel

1,271,040

12-Jun-2014

23:07

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Mshtml.dll

7,815,168

12-Jun-2014

20:21

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Mshtml.map

8,071,843

12-Jun-2014

20:21

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Mshtml.rel

6,514,472

12-Jun-2014

20:21

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Mshtmled.dll

1,335,296

12-Jun-2014

20:21

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Mshtmled.map

1,356,377

12-Jun-2014

20:21

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Mshtmled.rel

875,132

12-Jun-2014

20:21

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Thông tin Bổ sung

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ Cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×