Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Một bản Cập Nhật có sẵn cho Windows lõi dành cho Windows Embedded Compact 7. Cập nhật này giải quyết các vấn đề bảo mật được mô tả trong bài viết sau đây của Microsoft TechNet:

CVE-2017-8564 | Windows lõi thông tin tiết lộ lỗ hổng bảo mật

Thông tin cập nhật phần mềm

Thông tin tải xuống

Windows lõi cho Windows Embedded Compact 7 hàng tháng Cập Nhật (ngày 2017) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản Cập Nhật, hãy truy cập trang web Microsoft Download Center sau:

Bản cập nhật Windows Embedded Compact 7

Loại bộ xử lý áp dụng cho mỗi tệp được hiển thị trong tên của mỗi tệp trong phần "Thông tin tệp".

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả bản Cập Nhật cho sản phẩm này được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch - mùa (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Nsik.lib

506,338

21-Aug-2017

12:03

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Nsik.lib

478,374

21-Aug-2017

12:04

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Nsik.lib

537,204

21-Aug-2017

12:03

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Nsik.lib

521,484

21-Aug-2017

12:03

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Nsik.lib

483,932

21-Aug-2017

12:04

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Nsik.lib

543,952

21-Aug-2017

12:03

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Nsik.lib

452,710

21-Aug-2017

12:02

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Nsik.lib

427,024

21-Aug-2017

12:02

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Nsik.lib

453,102

21-Aug-2017

12:03

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Nsik.lib

506,796

21-Aug-2017

12:03

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Nsik.lib

478,870

21-Aug-2017

12:03

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Nsik.lib

537,698

21-Aug-2017

12:02

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Nsik.lib

519,442

21-Aug-2017

12:03

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Nsik.lib

483,038

21-Aug-2017

12:04

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Nsik.lib

542,798

21-Aug-2017

12:02

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Nsik.lib

521,410

21-Aug-2017

12:03

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Nsik.lib

483,860

21-Aug-2017

12:05

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Nsik.lib

543,940

21-Aug-2017

12:02

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Tham khảo

Tìm hiểu thêm về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×