Triệu chứng

Bài viết này bao gồm các bản Cập Nhật bao gồm các thay đổi giờ mùa hè (DST) 2013 Chile và Paraguay trong Windows CE cho Microsoft Lync Phiên bản điện thoại.

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, dữ liệu DST cho Chile là như sau:

  • Giờ chuẩn cho Chile (UTC -4:00), DST đã kết thúc vào ngày 27 tháng 8 năm 2013 tại 23:59:59.999. Đồng hồ phải được thiết lập để quay lại 23:00:00.000 cùng.

  • Giờ chuẩn cho Chile (UTC -4:00), DST bắt đầu từ ngày 7 tháng 9 năm 2013 23:59:59.999. Đồng hồ phải được đặt để đi tiếp 01:00:00.000 tháng 8.

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, liệu DST của Paraguay là như sau:

  • Cho múi giờ Paraguay Asuncion (UTC -4:00), DST đã kết thúc vào ngày 23 tháng 8 năm 2013 tại 23:59:59.999. Đồng hồ phải được thiết lập để quay lại 23:00:00.000 cùng.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật tích lũy phù hợp cho điện thoại mà bạn đang sử dụng:

Aastra 6721ip và Aastra 6725ip điện thoại

Mô tả bản Cập Nhật tích luỹ cho phiên bản điện thoại Lync Aastra 6721ip và Aastra 6725ip 2860668 : tháng 7 năm 2013

Cho HP 4110 và HP 4120 điện thoại

2860669 mô tả các bản Cập Nhật tích luỹ cho phiên bản điện thoại Lync cho HP 4110 và HP 4120: tháng 7 năm 2013

Cho điện thoại Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000

Mô tả bản Cập Nhật tích luỹ cho phiên bản điện thoại Lync cho điện thoại Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000 2860671 : tháng 7 năm 2013

Cho điện thoại Polycom CX700 và LG-Nortel IP Phone 8540

2860672 mô tả các bản Cập Nhật tích luỹ cho phiên bản điện thoại Lync Polycom CX700 và LG-Nortel IP Phone 8540 động: tháng 7 năm 2013

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin

Để biết thêm thông tin về các thay đổi DST 2013 cho Chile, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

Cập Nhật 2826771 bao gồm các thay đổi DST 2013 cho Chile trong Windows CE 5.0

2826774 bản cập nhật sẵn có bao gồm các thay đổi DST 2013 Chile cho Windows Embedded CE 6.0 R3

2826777 bản cập nhật sẵn có bao gồm thay đổi DST 2013 cho Chile trong Windows Embedded Compact 7Để biết thêm thông tin về các thay đổi DST 2013 cho Paraguay, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2828889 Cập Nhật bao gồm 2013 DST thay đổi Paraguay Windows CE 5.0

2828890 Cập Nhật bao gồm 2013 DST thay đổi Paraguay trong Windows Embedded CE 6.0 R3

Cập Nhật 2828891 bao gồm các thay đổi DST 2013 cho Paraguay Windows Embedded Compact 7

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×