Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Cảnh báo: Ứng dụng dành cho máy tính để bàn Internet Explorer 11 đã ngừng hoạt động và không còn được hỗ trợ đã bị vô hiệu hóa vĩnh viễn thông qua bản cập nhật Microsoft Edge trên một số phiên bản trình Windows 10. Để biết thêm thông tin, hãy xem Câu hỏi thường gặp về việc ngừng hoạt động của ứng dụng Internet Explorer 11 trên máy tính.

Giới thiệu

Bài viết này mô tả bản cập nhật cải thiện hiệu suất mạng của Windows Internet Explorer 11 trong Windows RT 8.1, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 7 Gói Dịch vụ 1 (SP1) hoặc Windows Server 2008 R2 SP1. 

Giải pháp

Để giải quyết sự cố này, hãy cài đặt bản cập nhật 2919355 trong Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 hoặc cài đặt bản cập nhật 2888049 trong Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1.

Thông tin Thêm

Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, Windows sẽ gửi thư ACK mà không có sự chậm trễ khi nó sử dụng kết nối giao thức truyền điều khiển (TCP).

Lưu ý Giao thức TCP là một giao thức phổ biến mà máy tính sử dụng trong kết nối mạng.
 

Cập nhật thông tin Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Để biết thêm thông tin về cách nhận bản cập 2919355, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

2919355 Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Bản cập nhật Windows Server 2012 R2 tháng 4 năm 2014
 

Thông tin cập nhật cho Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1

Cách nhận bản cập nhật này

Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn từ Windows Update.

Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Các tệp sau có sẵn để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:

Hệ điều hành

Cập nhật

Tất cả các phiên bản Windows 7 dựa trên x86 được hỗ trợ

Tải xuống Tải xuống gói ngay.

Tất cả các phiên bản Windows 7 dựa trên x64 được hỗ trợ

Tải xuống Tải xuống gói ngay.

Tất cả các phiên bản Windows Server 2008 R2 dựa trên x64 được hỗ trợ

Tải xuống Tải xuống gói ngay.

Tất cả các phiên bản Windows Server 2008 R2 dựa trên IA-64 được hỗ trợ

Tải xuống Tải xuống gói ngay.

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

119591 Cách nhận tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến Microsoft quét tệp này để tìm vi rút. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất có sẵn vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên các máy chủ nâng cao bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật nóng này, bạn phải đang chạy Windows 7 SP1 hoặc Windows Server 2008 R2 SP1. Để biết thêm thông tin về cách nhận gói dịch vụ Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

976932 Thông tin về Gói Dịch vụ 1 dành cho Windows 7 và dành cho Windows Server 2008 R2

Thông tin sổ đăng ký

Để áp dụng hotfix này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với sổ đăng ký.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật nóng này.

Thông tin về việc thay thế hotfix

Hotfix này không thay thế một hotfix đã phát hành trước đó.

Phiên bản toàn cầu của bản cập nhật nóng này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ cho các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày (DST) hiện tại. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định trên các tệp.

Ghi chú thông tin tệp của Windows 7 và Windows Server 2008 R2

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm, mốc thời gian cụ thể (RTM, SPn) và nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra số phiên bản tệp như minh họa trong bảng sau đây:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Mốc

  Nhánh dịch vụ

  6.1.760
  1.17xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.760
  1.22xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản sửa lỗi được phát hành rộng rãi để giải quyết các sự cố phổ biến, quan trọng. Các nhánh dịch vụ LDR có chứa các bản cập nhật nóng ngoài các bản sửa lỗi được phát hành rộng rãi.

 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho mỗi môi trường được liệt kê riêng biệt trong phần "Thông tin tệp bổ sung ". Các tệp MUM và MANIFEST và các tệp danh mục bảo mật liên quan (.cat) rất quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục bảo mật, mà các thuộc tính không được liệt kê, được ký bằng chữ ký số Microsoft.

Đối với tất cả các phiên bản Windows 7 dựa trên x86 được hỗ trợ

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Netio.sys

6.1.7601.17939

240,496

Ngày 22 tháng 8 năm 2012

17:16

x86

Netio.sys

6.1.7601.22457

240,576

Ngày 14 tháng 9 năm 2013

1:51

x86

Fwpkclnt.sys

6.1.7601.18042

187,752

Ngày 3 tháng 1 năm 2013

5:04

x86

Tcpip.sys

6.1.7601.18254

1,294,272

Ngày 8 tháng 9 năm 2013

2:07

x86

Fwpkclnt.sys

6.1.7601.22444

187,840

Ngày 7 tháng 9 năm 2013

2:06

x86

Tcpip.sys

6.1.7601.22444

1,309,120

Ngày 7 tháng 9 năm 2013

2:06

x86

Mswsock.dll

6.1.7601.18254

231,424

Ngày 8 tháng 9 năm 2013

2:03

x86

Mswsock.dll

6.1.7601.22444

231,424

Ngày 7 tháng 9 năm 2013

2:04

x86

Afd.sys

6.1.7601.18264

338,944

Ngày 14 tháng 9 năm 2013

0:48

x86

Afd.sys

6.1.7601.22457

338,944

Ngày 14 tháng 9 năm 2013

0:57

x86

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Netio.sys

6.1.7601.17939

376,688

Ngày 22 tháng 8 năm 2012

18:12

x64

Netio.sys

6.1.7601.22457

376,768

Ngày 14 tháng 9 năm 2013

2:20

x64

Fwpkclnt.sys

6.1.7601.18042

288,088

Ngày 3 tháng 1 năm 2013

6:00

x64

Tcpip.sys

6.1.7601.18254

1,903,552

Ngày 8 tháng 9 năm 2013

2:30

x64

Fwpkclnt.sys

6.1.7601.22444

288,192

Ngày 7 tháng 9 năm 2013

2:27

x64

Tcpip.sys

6.1.7601.22444

1,896,896

Ngày 7 tháng 9 năm 2013

2:27

x64

Mswsock.dll

6.1.7601.18254

327,168

Ngày 8 tháng 9 năm 2013

2:27

x64

Mswsock.dll

6.1.7601.22444

327,168

Ngày 7 tháng 9 năm 2013

2:24

x64

Afd.sys

6.1.7601.18264

497,152

Ngày 14 tháng 9 năm 2013

1:10

x64

Afd.sys

6.1.7601.22457

496,128

Ngày 14 tháng 9 năm 2013

1:11

x64

Mswsock.dll

6.1.7601.18254

231,424

Ngày 8 tháng 9 năm 2013

2:03

x86

Mswsock.dll

6.1.7601.22444

231,424

Ngày 7 tháng 9 năm 2013

2:04

x86

Đối với tất cả các phiên bản Windows Server 2008 R2 dựa trên IA-64 được hỗ trợ

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Netio.sys

6.1.7601.17939

711,024

Ngày 22 tháng 8 năm 2012

16:51

IA-64

Netio.sys

6.1.7601.22457

711,104

Ngày 14 tháng 9 năm 2013

1:34

IA-64

Fwpkclnt.sys

6.1.7601.18042

482,152

Ngày 3 tháng 1 năm 2013

4:45

IA-64

Tcpip.sys

6.1.7601.18254

3,790,272

Ngày 8 tháng 9 năm 2013

1:35

IA-64

Fwpkclnt.sys

6.1.7601.22444

482,240

Ngày 7 tháng 9 năm 2013

1:36

IA-64

Tcpip.sys

6.1.7601.22444

3,805,120

Ngày 7 tháng 9 năm 2013

1:36

IA-64

Mswsock.dll

6.1.7601.18254

750,592

Ngày 8 tháng 9 năm 2013

1:32

IA-64

Mswsock.dll

6.1.7601.22444

750,592

Ngày 7 tháng 9 năm 2013

1:34

IA-64

Afd.sys

6.1.7601.18264

1,114,624

Ngày 14 tháng 9 năm 2013

0:38

IA-64

Afd.sys

6.1.7601.22457

1,115,136

Ngày 14 tháng 9 năm 2013

0:42

IA-64

Mswsock.dll

6.1.7601.18254

231,424

Ngày 8 tháng 9 năm 2013

2:03

x86

Mswsock.dll

6.1.7601.22444

231,424

Ngày 7 tháng 9 năm 2013

2:04

x86

Thông tin tệp bổ sung

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×