Giới thiệu

Bài viết này mô tả bản cập nhật thêm tính năng vào Microsoft Lync for Mac 2011 giúp bạn quản lý đại diện. Sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật, các tính năng sau đây sẵn dùng trong Lync for Mac 2011:

  • Các đại diện được hiển thị trong nhóm delegate trên tab liên hệ .

  • Bạn có thể thêm một đại diện vào nhóm đại diện hoặc bạn có thể loại bỏ đại diện khỏi nhóm xóa bỏ .

  • Bạn nhận được thông báo bánh mỳ khi điện thoại của đại diện bị đổ chuông. Thông báo cho biết người đại diện đang nhận cuộc gọi.

    Lưu ý Tính năng này chỉ sẵn dùng sau khi bạn chọn tùy chọn đại diện của tôi cho tính năng "đổ chuông đồng thời" trên tab cuộc gọi điện thoại .

  • Bạn nhận được thông báo bánh mỳ khi đại diện trả lời cuộc gọi điện thoại. Thông báo cho biết người đại diện đã trả lời cuộc gọi.

Thông tin Bổ sung

Để thêm các tính năng này vào Lync for Mac 2011, hãy cài đặt bản Cập Nhật tích lũy sau đây:

2844274 Mô tả về bản cập nhật Microsoft Lync for Mac 2011 14.0.5 Bạn có thể sử dụng công cụ kích hoạt tính năng mở rộng phụ (SEFAUtil) để thiết lập chuyển tiếp cuộc gọi đại diện và trả lời cho những người dùng khác.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×