Bản cập nhật có sẵn cho Lync dành cho Mac 2011 để dữ liệu QoE thiếu

Giới thiệu

Bài viết này mô tả các bản Cập Nhật cho Microsoft Lync dành cho Mac 2011 thực hiện thiếu dữ liệu chất lượng trải nghiệm (QoE).

Thông tin

Để biết thêm thông tin về bản cập nhật này, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2909662 mô tả Microsoft Lync dành cho Mac 2011 14.0.7 Cập Nhật

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×