Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Giới thiệu

Bài viết này mô tả các bản Cập Nhật cho Microsoft Lync dành cho Mac 2011 thực hiện thiếu dữ liệu chất lượng trải nghiệm (QoE).

Thông tin

Để biết thêm thông tin về bản cập nhật này, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2909662 mô tả Microsoft Lync dành cho Mac 2011 14.0.7 Cập Nhật

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×