Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Trong một số trường hợp, bạn có thể đặt giá trị của thuộc tính Lô kích thước tối đa và Tối đa thư trong lô thông lượng tối đa của thông báo nhận được bộ điều hợp BizTalk dành cho WebSphere MQ (MQSC Adapter). Bộ điều hợp MQSC có giá trị tối đa sau cho các thuộc tính hai.

Thuộc tính

Giá trị tối đa

Kích thước tối đa lô

1.024 KB

Thông báo tối đa trong hàng loạt

200 thư

Tuy nhiên, giá trị tối đa được hỗ trợ bởi bộ điều hợp MQSC không phù hợp với các giá trị tối đa được hỗ trợ bởi IBM WebSphere MQ. Điều này giới hạn linh hoạt có thể sử dụng kích thước lô thông báo khác nhau. IBM WebSphere MQ hỗ trợ tối đa giá trị sau cho thuộc tính tương đương.

Thuộc tính IBM WebSphere MQ

Giá trị tối đa

Thuộc tính tương đương MQSC

Giới hạn bó (BATCHLIM)

999,999 KB

Kích thước tối đa lô

Kích thước lô (BATCHSZ)

thông báo 9,999

Thông báo tối đa trong hàng loạt

Giải pháp

Tích hợp máy chủ Microsoft Server 2013

Thông tin Cập Nhật tích luỹ

Khắc phục sự cố giúp giải quyết vấn đề này nằm trong 2 bản Cập Nhật tích luỹ cho máy chủ tích hợp máy chủ 2013.

Tích hợp máy chủ Microsoft Server 2010

Thông tin Cập Nhật tích luỹ

Khắc phục sự cố giúp giải quyết vấn đề này nằm trong 10 Cập Nhật tích luỹ cho máy chủ tích hợp Server 2010.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin

Sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật, giá trị tối đa cho thuộc tính Lô kích thước tối đa và Tối đa thư trong lô tăng phù hợp với các giá trị tối đa được hỗ trợ bởi IBM WebSphere MQ.

Để tìm hiểu thêm về các tham số IBM WebSphere MQ, hãy truy cập trang web IBM sau:

Trung tâm kiến thức IBM WebSphere MQ

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không bảo hành, theo ngụ ý hay cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×