Bản Cập Nhật cải thiện chế độ Enterprise trong Internet Explorer 11

Bài viết này mô tả bản Cập Nhật cho Internet Explorer 11 trên Windows 7, Windows 8.1 và Windows 10 phiên bản 1511 RTM.

Giới thiệu về bản cập nhật này

Bản cập nhật này cung cấp một số cải tiến chế độ doanh nghiệp, được mô tả trong tiếp tục dễ dàng hơn cho khách hàng doanh nghiệp nâng cấp lên Internet Explorer 11- và Windows 10. Điều này bao gồm:

  • Cung cấp các về: ột giao diện người dùng để hiển thị các tính năng tương thích đã được áp dụng cho các trang web trong Internet Explorer 11.

  • Giới thiệu doanh nghiệp chế độ XML Sơ đồ v.2 hỗ trợ.


    Chú ý Internet Explorer sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp chế độ XML v1.

Cách nhận bản cập nhật này

Cài đặt bản Cập Nhật bảo mật tích luỹ mới nhất cho Internet Explorer. Để thực hiện việc này, hãy truy cập Microsoft Update. Ngoài ra, hãy xem Cập nhật thông tin kỹ thuật về bảo mật tích luỹ mới nhất cho Internet Explorer.

Lưu ý Bản cập nhật này lần đầu tiên được đưa vào các MS16-063: Cập Nhật bảo mật dành cho Internet Explorer: 14 tháng 6 năm 2016.

Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, danh sách trang web doanh nghiệp chế độ đệm ẩn cục bộ sẽ bị xóa tạm thời. Internet Explorer sẽ yêu cầu quyền truy cập vào doanh nghiệp chế độ trang web XML danh sách để hiển thị trang web trong chế độ tương thích được chỉ định.

Tham khảo

Tìm hiểu thêm về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×