Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Khi bạn thực hiện thao tác I/O đĩa trên máy tính chạy Windows 2012, mất nhiều thời gian hơn dự kiến để xác định các vấn đề về hiệu suất hoặc unresponsiveness.

Lưu ý Một nguyên nhân phổ biến của các vấn đề về độ trễ I/O là trình điều khiển bị lỗi hoặc underperforming. Các sự cố trễ đặc biệt xảy ra trong trình điều khiển đĩa hoặc bộ lọc. Trình điều khiển đĩa có thường liên quan đến sản phẩm của bên thứ ba mạng khu vực lưu trữ (SAN). Trình điều khiển bộ lọc thường được liên kết với các sản phẩm chống vi-rút, bảo mật hoặc mã hoá.

Giải pháp

Thông tin Cập Nhật tích luỹ


Để giải quyết vấn đề này, cài đặt Windows 8 và Windows Server 2012 tích luỹ 2822241. Để biết thêm thông tin về cách lấy gói Cập Nhật tích luỹ này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2822241 Windows 8 và Windows Server 2012 lũy: tháng 4 năm 2013
Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể đăng nhập một sự kiện khi thời gian trễ cho I/O để lưu trữ bằng hoặc hơn một ngưỡng. Giá trị ngưỡng có thể được đặt bởi người dùng. Thao tác này được thực hiện cấp trình điều khiển bộ điều hợp để bạn có thể thấy nếu có một vấn đề hiệu suất trên máy SAN. Sau đó, bạn có thể liên hệ với nhà cung cấp lưu trữ để giải quyết vấn đề.

Lưu ý Bản cập nhật này khôi phục chức năng được cung cấp trong Windows 7 và Windows Server 2008 R2. Khi chức năng được kích hoạt, giá trị ngưỡng được đo bằng 100 nanoseconds (0.0001 mili giây). Ngoài ra, các giá trị được ghi trong trường hợp:

  • BuildIoDuration:

  • StartIoDuration: <khoảng thời gian trình có dung lượng sử dụng chức năng I/O bắt đầu yêu cầu này>

  • DataTransferLength: <kích thước của truyền byte>

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×