Tóm tắt

Bản Cập Nhật có sẵn cho Windows 8.1 Preview. Bản cập nhật này bao gồm các bản sửa lỗi cho truyền thích nghi và tính năng phát lại quản lý quyền kỹ thuật số (DRM) cho Internet Explorer 11 Preview trong Windows 8.1 Preview.

Thông tin

Bản cập nhật này (2875111) có sẵn từ Windows Update.

Lưu ý Một bản Cập Nhật 2875636 có mà cải thiện khả năng phát lại video.

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×