Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này áp dụng cho Microsoft Dynamics AX cho vùng Séc (cz).

GIỚI THIỆU

Bài viết này mô tả bản Cập Nhật quốc gia cụ thể cho Microsoft Dynamics AX 2012 R2 có sẵn. Bản cập nhật này bao gồm các thay đổi để sửa đổi luật tháng 4 năm 2011 VAT cho Séc.

Thông tin

Sửa đổi luật thuế giá trị gia tăng (VAT) cho Séc biết rằng bắt đầu từ tháng 4 năm 2011, công ty phải tạo VAT chỉnh sửa tài liệu có các mục sau đây:

 • Số đơn (ngoài cơ sở VAT và số từ tài liệu gốc)

 • Lý do sửa đổi

Công ty cũng phải đưa ghi chú tín dụng bao gồm các yêu cầu xác định ở đây để giảm giá tiền cho khách hàng.

Tính năng Cập Nhật

 • Thêm một phương pháp ghi lý do sửa đổi trong các trường hợp sau:

  • Bán hàng và hoá đơn miễn phí văn bản (tiêu đề và dòng)

  • Dự án đơn (tiêu đề)

 • Mở rộng mô hình dữ liệu Microsoft Dynamics AX với thuộc tính lưu trữ do mã trong phần sau:

  • Bán hàng (tiêu đề và dòng)

  • Hoá đơn miễn phí văn bản (tiêu đề và dòng)

  • Nhật ký hoá đơn bán hàng (tiêu đề và dòng)

  • Dự án đơn đề nghị (tiêu đề)

  • Nhật ký đơn dự án (tiêu đề)

 • Thêm một phương pháp để tự nhập do mẫu sau:

  • Bán hàng

  • Miễn phí văn bản đơn

  • Dự án đơn đề xuất

 • Thêm một phương pháp để chọn thủ công do khi bạn chạy chức năng tạo tín dụng lưu ý trong bán hàng và hoá đơn văn bản miễn phí.

 • Thêm một số tham số tài khoản phải thu để kiểm soát lý trở lại. Tham số này phải được nhập cho mỗi dòng tín dụng lưu ý trong bài viết hóa đơn bán hàng trong tài khoản phải thu và dự án.

 • Thêm một chức năng ghi chú tín dụng không ảnh hưởng của tài liệu dấu (tích cực hay tiêu cực) và gán một số từ dòng số tín dụng chú thích. Điều này áp dụng cho mô-đun tài khoản phải thu và dự án.

  • Thay đổi in hóa đơn bán hàng cho chú tín dụng được in từ bán hàng, từ miễn phí văn hoá và từ dự án đơn.

  • In tên tài liệu bao gồm "Thuế tài liệu khắc phục" ghi chú tín dụng.

  • Thay đổi thuế bán hàng kỹ thuật về máy in để in các mục sau:

   • Chuẩn ban đầu đơn số và thuế

   • Các kỹ thuật liệu thuế hiện tại, nhóm gốc đơn số

   • Sự khác biệt giữa hóa đơn gốc và tài liệu hiện tại

 • In nhận xét do trong tiêu đề tài liệu. Nếu nhận xét dòng do khác với nhận xét trong tiêu đề, in lý do thảo luận trong dòng.

 • Thay đổi chiết khấu tiền mặt đăng thuật toán khoản thu bên thêm tự động tạo và đăng tải ghi tín dụng giảm giá tiền mặt.

 • Thêm trường mới sau tham số tài khoản khoản phải thu:

  • Tạo tín dụng lưu ý để giảm giá tiền mặt

  • Lý do mã giảm giá tiền mặt

 • Nếu tham số tạo tín dụng chú ý cho tiền giảm được kích hoạt nếu hệ thống bài viết khách hàng hoá đơn và ứng dụng thanh toán đã giảm giá tiền tính toán, Hệ thống bây giờ không như sau:

  1. Bài viết số thanh toán đầy đủ mà không có giảm giá tiền giao dịch khách hàng và sổ cái chung.

  2. Tự động tạo và bài viết một đơn miễn phí văn bản có chứa thông tin giảm giá tiền mặt.

  3. Giải quyết đơn miễn phí văn bản trong bước 2 cùng với khách hàng hoá trong bước 1.

Sau khi Cập Nhật thủ tục

Thiết lập một mã do mặc định, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong tài khoản phải thu, bấm cài đặtrồi sau đó bấm lý do khách hàng.

 2. Tạo một dòng mới do mã mới, và rồi đặt giá trị trường khách hàngđúng.

Để tạo cái tham số để đảo ngược, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trên tab thuế bán hàng , hãy chọn ngược thuế bán hàng giảm giá tiền mặt.

 2. Trên tab chung , trong nhóm thuế , chọn ngược thuế bán hàng giảm giá tiền mặt.

Thiết lập tài khoản phải thu tham số để ghi chú tín dụng, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong tài khoản phải thu, bấm vào cài đặtrồi sau đó bấm tham số.

 2. Yêu cầu mã do nhóm trên tab chung , đặt trường yêu cầu lý do ghi chú tín dụngđúng.

 3. Trên tab thanh toán , đặt trường bài chú ý tín dụng tiền mặt giảm giáđúng.

 4. Bấm vào Tìm kiếm trường do mã tiền giảm giá , và sau đó chọn một từ danh sách các lý do mã .


Tạo, gửi và in chú tín dụng để bán hàng, hãy làm theo các bước sau:

 1. Bấm chức năngvà sau đó bấm tạo tín dụng chú ý.

 2. Bấm chọn tất cả các nút trong dòng hoá đơn được đăng trong tiêu đề đơn.

 3. Lý do mã trường, chọn một mã lý do.

 4. Đặt tham số tạo đúng đườngđúng, và sau đó xác nhận hoạt động.

 5. Chỉnh sửa trường nhóm thuế bán hàng và trường mục thuế bán hàng nhóm trên dòng đúng.

 6. Đơn đăng trên cửa sổ, bấm gửi, bấm đơnvà sau đó bấm OK.

Thông tin về cập nhật nóng

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Đó là một phần "Tải xuống Hotfix sẵn có" ở đầu bài viết cơ sở kiến thức này. Nếu bạn đang gặp sự cố tải xuống, cài đặt hotfix này, hoặc có câu hỏi hỗ trợ kỹ thuật khác, liên hệ với đối tác của bạn hoặc, nếu đăng ký kế hoạch hỗ trợ trực tiếp với Microsoft, bạn có thể liên hệ với hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics và tạo ra một yêu cầu hỗ trợ mới. Để thực hiện việc này, ghé thăm website sau của Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxBạn cũng có thể liên hệ hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics qua điện thoại bằng cách sử dụng các liên kết cho quốc gia số điện thoại cụ thể. Để thực hiện việc này, ghé thăm một web site sau của Microsoft:

Đối tác

https://mbs.microsoft.com/partnersource/support/Khách hàng

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmTrong trường hợp đặc biệt, chi phí thường phát sinh để hỗ trợ cuộc gọi có thể bị hủy bỏ nếu chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics và sản phẩm liên quan xác định rằng một Cập Nhật cụ thể sẽ giải quyết vấn đề của bạn. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng bất kỳ vấn đề không Cập Nhật cụ thể trong câu hỏi và câu hỏi hỗ trợ bổ sung.

Thông tin cài đặt

Nếu bạn đã tuỳ chỉnh cho một hoặc nhiều phương pháp hay các bảng mà bị ảnh hưởng bởi hotfix này, bạn phải áp dụng các thay đổi trong môi trường thử nghiệm trước khi bạn áp dụng hotfix trong một môi trường sản xuất.
Để biết thêm thông tin về cách cài đặt hotfix này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

893082 làm thế nào để cài đặt một hotfix Microsoft Dynamics AX

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải có Microsoft Dynamics AX 2012 R2 cài đặt để áp dụng hotfix này.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại dịch vụ ứng dụng đối tượng máy chủ (AOS) sau khi bạn áp dụng hotfix.

Phiên bản tiếng Séc của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Aximpactanalysis.exe

Không áp dụng

61,136

31-Jan-2013

05:27

x86

Axupdate.exe

Không áp dụng

61,120

31-Jan-2013

05:27

x86

Dynamicsax2012r2-kb2820342-foundation.axmodel

6.2.1000.736

12,585,816

25-Mar-2013

14:42

Không áp dụng

Dynamicsax2012r2-kb2820342-syplabels.axmodel

6.2.1000.736

1,251,672

25-Mar-2013

14:42

Không áp dụng

Axsetupsp.exe

6.2.139.8316

1,390,784

31-Jan-2013

05:27

x86

Axutillib.dll

6.2.120.0

929,560

25-Mar-2013

14:42

x86

Microsoft.dynamics.servicing.operations.dll

6.2.73.8303

37,168

31-Jan-2013

05:27

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

387,368

25-Mar-2013

14:42

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

375,080

25-Mar-2013

14:42

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

375,080

25-Mar-2013

14:42

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

379,176

25-Mar-2013

14:41

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

379,176

25-Mar-2013

14:42

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

370,984

25-Mar-2013

14:42

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

375,080

25-Mar-2013

14:42

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

383,272

25-Mar-2013

14:41

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

395,560

25-Mar-2013

14:41

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

375,080

25-Mar-2013

14:42

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

379,176

25-Mar-2013

14:41

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

387,368

25-Mar-2013

14:42

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

375,080

25-Mar-2013

14:42

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

375,080

25-Mar-2013

14:41

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

375,080

25-Mar-2013

14:42

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

379,176

25-Mar-2013

14:42

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

379,176

25-Mar-2013

14:42

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

379,176

25-Mar-2013

14:41

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

395,560

25-Mar-2013

14:42

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

375,080

25-Mar-2013

14:41

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

416,040

25-Mar-2013

14:41

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

370,984

25-Mar-2013

14:42

x86


Hotfix này ảnh hưởng đến các đối tượng sau:
Đối tượng được thay đổi

 • \Classes\CustReversePosting

 • \Classes\CustVendReversePosting

 • \Classes\CustVendSettle

 • \Classes\CustVendSettle_cust

 • \Classes\FormletterService

 • \Classes\FreeTextInvoiceController

 • \Classes\FreeTextInvoiceDP

 • \Classes\ProjInvoiceController

 • \Classes\ProjInvoiceDP

 • \Classes\ProjInvoiceJournalPost

 • \Classes\SalesInvoiceController

 • \Classes\SalesInvoiceDP

 • \Classes\Salesinvoicedpbase

 • \Classes\taxproformaspec

 • \Data dictionary\tables\CustInvoiceJour

 • \Data dictionary\tables\CustInvoiceJour_W

 • \Data dictionary\tables\CustInvoiceTrans

 • \Data dictionary\tables\CustParameters

 • \Data dictionary\tables\FreeTextInvoiceLocalizationTmp

 • \Data dictionary\tables\ProjInvoiceJour

 • \Data dictionary\tables\ProjInvoiceLocalizationTmp

 • \Data dictionary\tables\SalesInvoiceLocalizationTmp

 • \Data dictionary\tables\SalesLine

 • \Forms\CustParameters

 • \Ssrs reports\reports\FreeTextInvoice

 • \Ssrs reports\reports\ProjInvoice

 • \Ssrs reports\reports\SalesInvoice

Đối tượng được thêm vào

 • \Data dictionary\extended dữ liệu types\CreditNoteCashDiscount_CZ

 • \Data dictionary\extended dữ liệu types\ReasonCodeCashDiscount_CZ

 • \Data dictionary\maps\ProjInvoiceTransMap_CZ


Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Lưu ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin này được cung cấp-trả lời cho các vấn đề mới xuất hiện. Vì nhanh chóng có sẵn, các tài liệu có thể bao gồm lỗi và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Xem Điều khoản sử dụng để xem xét khác.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×