Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bài viết này mô tả bản Cập Nhật cho thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày (DST) thay đổi cho Vương Quốc Morocco trong Windows Embedded Compact 7. Trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này, tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành trước đó cho sản phẩm này phải được cài đặt.

Thay đổi theo vị trí

Rốc

Nhân dịp tháng thánh lễ Ramadan, Vương Quốc Morocco sẽ quan sát những thay đổi thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày sau đây của bạn:

  • Ma-Rốc sẽ trở về thời gian trung bình Greenwich (GMT) vào Chủ Nhật, ngày 19 tháng 4, 2020, tại 03:00.

  • Sau tháng Ramadan, đồng hồ sẽ được đặt trước một giờ (đến GMT + 1) vào Chủ Nhật, ngày 31 tháng 5, 2020, tại 02:00.

Tên khóa múi giờ

Tên hiển thị

Ngày kết thúc mới

Ngày bắt đầu của DST mới

Giờ chuẩn Ma-Rốc

(UTC + 01:00) Casablanca

19 tháng tư, 2020, tại 03:00

31 tháng 5, 2020, tại 02:00

Thông tin về bản cập nhật phần mềm

Tải xuống thông tin

Bản cập nhật hàng tháng của Windows được nhúng nhỏ gọn (tháng sáu 2020) hiện đã có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản Cập Nhật, hãy đi đến Trung tâm đối tác thiết bị (PC).

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này chỉ được hỗ trợ nếu tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành trước đó cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện một bản dựng sạch toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau:

  • Trên menu bản dựng , bấm giải pháp sạch, rồi bấm vào xây dựng giải pháp.

  • Trên menu bản dựng , bấm vào xây dựng lại giải pháp.

Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Cập Nhật thay thế

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật nào khác.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp sau này) được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, tệp đó đã được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác biệt giữa UTC và giờ địa phương, hãy dùng tab múi giờ trong Pa-nen điều khiển ngày và thời gian.

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Lộ

Timezones.reg

140.148

10-Jun-2020

12:25

Public\Common\Oak\Files

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×