Tóm tắt

Bản cập nhật này đã được cung cấp trên cơ sở giới hạn cho khách hàng tham gia một bản xem trước của nền tảng Cập Nhật hợp nhất (UUP). Nó hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm và chỉ nên được cài đặt trên các thiết bị đăng ký xem trước UUP.

Bài viết này sẽ được cập nhật khi bản cập nhật sẵn sàng để có sẵn rộng hơn.

Cách tải bản cập nhật này

Bản cập nhật này là để kiểm tra xem trước UUP chỉ. Không cài đặt bản cập nhật này trên bất kỳ thiết bị nào không được sử dụng để kiểm tra UUP.

Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang webdanh mục Microsoft Update .

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế bản Cập Nhật đã phát hành KB 4483541.

Thông tin tệp

Thuộc tính tệp

Xác minh tệp

Tên tệp

SHA1 băm

SHA256 băm

Windows10.0-KB4512745-v2-x86.msu

D80E977BB2DB81D117A4D11BE93830EA612DBF4F

5D542E23A085A7BC94C3AA4519DC9FA222CAC5E2D4A62542427AFEF1C0D1D386

Windows10.0-KB4512745-v2-arm64.msu

987687A76A021BC9223A573ADB4FDA8CF5555794

8FBB39BC9FA4C54A3D6E33D7FB6465AB863AE3E6CBE0A3083CFE47BB765CCB10

Windows10.0-KB4512745-v2-x64.msu

080DD92248973F1FCCA1F35B6C4F77C1A3EB6903

67BE9DECEE69ED3A04B3590E4E4E9F4C23B20636B61033F763B868288E54CAB4

Windows 10, phiên bản 1803

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Storewuauth.dll

10.0.17134.799

230.912

17-May-2019

06:19

x86

Updatepolicy.dll

10.0.17134.1269

119.296

04-Nov-2019

23:16

x86

Wuuhext.dll

10.0.17134.1269

367.616

04-Nov-2019

23:16

x86

Wuuhosdeployment.dll

10.0.17134.1269

146.944

04-Nov-2019

23:16

x86

Wuapi.dll

10.0.17134.1269

835.584

04-Nov-2019

23:16

x86

Wups.dll

10.0.17134.799

31.232

17-May-2019

06:22

x86

Msft_wuoperations.cdxml

Not applicable

2.109

29-Oct-2017

23:54

Not applicable

Msft_wuoperations.psm1

Not applicable

1.160

29-Oct-2017

23:41

Not applicable

Msft_wusettings.cdxml

Not applicable

3.015

29-Oct-2017

23:44

Not applicable

Msft_wuupdate.cdxml

Not applicable

2.623

29-Oct-2017

23:54

Not applicable

Msft_wuupdate.format.ps1xml

Not applicable

3.857

29-Oct-2017

23:55

Not applicable

Msft_wuupdate.types.ps1xml

Not applicable

2.924

29-Oct-2017

23:50

Not applicable

Windowsupdateprovider.psd1

Not applicable

1.175

29-Oct-2017

23:50

Not applicable

Wuaprovider.dll

10.0.17134.1

31.744

11-Apr-2018

04:10

x86

Wuaprovider.mof

Not applicable

3.904

29-Oct-2017

23:49

Not applicable

Wuaprovider_uninstall.mof

Not applicable

1.286

29-Oct-2017

23:51

Not applicable

14a3f9e824793931d34f7f786a538bbc9ef1f0d6.xml

Not applicable

4.030

04-Nov-2019

23:16

Not applicable

Wuauclt.exe

10.0.17134.1

40.840

11-Apr-2018

04:25

x86

Wuaueng.dll

10.0.17134.1269

2.427.392

04-Nov-2019

23:16

x86

Wups2.dll

10.0.17134.799

18.432

17-May-2019

06:23

x86

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Updatepolicy.dll

10.0.17134.915

131.072

09-Jul-2019

02:52

Not applicable

Wuapi.dll

10.0.17134.1269

794.624

04-Nov-2019

23:21

Not applicable

Wups.dll

10.0.17134.799

49.152

17-May-2019

05:38

Not applicable

Updatepolicy.dll

10.0.17134.1269

119.296

04-Nov-2019

23:21

x86

Wuapi.dll

10.0.17134.1269

835.584

04-Nov-2019

23:21

x86

Wups.dll

10.0.17134.799

31.232

17-May-2019

06:22

x86

Storewuauth.dll

10.0.17134.799

272.384

17-May-2019

05:43

Not applicable

Updatepolicy.dll

10.0.17134.1269

154.624

04-Nov-2019

23:21

Not applicable

Wuuhext.dll

10.0.17134.1269

481.792

04-Nov-2019

23:21

Not applicable

Wuuhosdeployment.dll

10.0.17134.1269

189.952

04-Nov-2019

23:21

Not applicable

Wuapi.dll

10.0.17134.1269

1.001.984

04-Nov-2019

23:21

Not applicable

Wups.dll

10.0.17134.1269

68.608

04-Nov-2019

23:21

Not applicable

Msft_wuoperations.cdxml

Not applicable

2.109

27-Oct-2017

00:40

Not applicable

Msft_wuoperations.psm1

Not applicable

1.160

27-Oct-2017

00:47

Not applicable

Msft_wusettings.cdxml

Not applicable

3.015

27-Oct-2017

00:47

Not applicable

Msft_wuupdate.cdxml

Not applicable

2.623

27-Oct-2017

00:44

Not applicable

Msft_wuupdate.format.ps1xml

Not applicable

3.857

27-Oct-2017

00:41

Not applicable

Msft_wuupdate.types.ps1xml

Not applicable

2.924

27-Oct-2017

00:47

Not applicable

Windowsupdateprovider.psd1

Not applicable

1.175

27-Oct-2017

00:44

Not applicable

Wuaprovider.dll

10.0.17134.1

41,984

11-Apr-2018

04:25

Not applicable

Wuaprovider.mof

Not applicable

3.904

27-Oct-2017

00:35

Not applicable

Wuaprovider_uninstall.mof

Not applicable

1.286

27-Oct-2017

00:46

Not applicable

14a3f9e824793931d34f7f786a538bbc9ef1f0d6.xml

Not applicable

4.030

04-Nov-2019

23:21

Not applicable

Wuauclt.exe

10.0.17134.1

45.008

11-Apr-2018

04:46

Not applicable

Wuaueng.dll

10.0.17134.1269

2.793.472

04-Nov-2019

23:21

Not applicable

Wups2.dll

10.0.17134.799

36.352

17-May-2019

05:47

Not applicable

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Storewuauth.dll

10.0.17134.799

270.336

17-May-2019

05:33

x64

Updatepolicy.dll

10.0.17134.1269

142.848

04-Nov-2019

23:18

x64

Wuuhext.dll

10.0.17134.1269

466.432

04-Nov-2019

23:18

x64

Wuuhext.dll

10.0.17134.1269

466.432

04-Nov-2019

23:18

x64

Wuuhosdeployment.dll

10.0.17134.1269

177.152

04-Nov-2019

23:18

x64

Wuapi.dll

10.0.17134.1269

917.504

04-Nov-2019

23:18

x64

Wups.dll

10.0.17134.1269

67.072

04-Nov-2019

23:18

x64

Msft_wuoperations.cdxml

Not applicable

2.109

30-Oct-2017

01:19

Not applicable

Msft_wuoperations.psm1

Not applicable

1.160

30-Oct-2017

01:07

Not applicable

Msft_wusettings.cdxml

Not applicable

3.015

30-Oct-2017

01:19

Not applicable

Msft_wuupdate.cdxml

Not applicable

2.623

30-Oct-2017

01:13

Not applicable

Msft_wuupdate.format.ps1xml

Not applicable

3.857

30-Oct-2017

01:17

Not applicable

Msft_wuupdate.types.ps1xml

Not applicable

2.924

30-Oct-2017

01:19

Not applicable

Windowsupdateprovider.psd1

Not applicable

1.175

30-Oct-2017

01:07

Not applicable

Wuaprovider.dll

10.0.17134.1

38.400

11-Apr-2018

04:07

x64

Wuaprovider.mof

Not applicable

3.904

30-Oct-2017

00:58

Not applicable

Wuaprovider_uninstall.mof

Not applicable

1.286

30-Oct-2017

01:03

Not applicable

14a3f9e824793931d34f7f786a538bbc9ef1f0d6.xml

Not applicable

4.030

04-Nov-2019

23:18

Not applicable

Wuauclt.exe

10.0.17134.1

50.200

11-Apr-2018

04:39

x64

Wuaueng.dll

10.0.17134.1269

2.921.984

04-Nov-2019

23:18

x64

Wups2.dll

10.0.17134.799

34,816

17-May-2019

05:36

x64

Updatepolicy.dll

10.0.17134.1269

119.296

04-Nov-2019

23:18

x86

Wuapi.dll

10.0.17134.1269

835.584

04-Nov-2019

23:18

x86

Wups.dll

10.0.17134.799

31.232

17-May-2019

06:22

x86

Tham khảo

Tìm hiểu vềthuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×