Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Áp dụng cho: Microsoft .NET Framework 4.7.2

Giới thiệu

Này ngày 30, 2018, Cập Nhật cho Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1 khắc phục sự cố trong .NET Framework 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, và 4.7.2. Ngoài ra, bản cập nhật này là dành cho .NET Framework 4.6 trên Windows Server 2008 SP2. Chúng tôi khuyên bạn áp dụng bản cập nhật này là một phần trong công việc bảo trì thường xuyên. Trước khi cài đặt bản cập nhật này, hãy xem phần điều kiện tiên quyếtyêu cầu khởi động lại .

Khắc phục sự cố

Bản cập nhật này giải quyết sự cố đã được giới thiệu trong ngày 2018 .NET Framework bản Cập Nhật. Ứng dụng dựa trên cấu phần COM đã không tải hoặc chạy đúng vì "access denied," "lớp không được đăng ký" hoặc "xảy ra lỗi nội bộ không rõ lý do" lỗi. Để biết thêm thông tin về sự cố này, hãy xem bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

4345913 "Truy cập từ chối" lỗi và ứng dụng COM kích hoạt không thành công sau khi cài đặt ngày 2018 bản Cập Nhật bảo mật và chất lượng Nhật cho .NET Framework

Cách nhận bản cập nhật này

Đối với Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 SP1 và Windows Server 2008 SP2

Bản cập nhật này có sẵn bằng cách tải xuống thủ công chỉ.

Tải xuống thủ công

Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi tới phầnDanh mục Microsoft Updatetrang web.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có .NET Framework4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, hoặc 4.7.2 cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này nếu bất kỳ tệp nào bị ảnh hưởng đang được sử dụng. Chúng tôi khuyên bạn thoát tất cả các ứng dụng dựa trên .NET Framework trước khi bạn áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật này cài đặt các tệp có thuộc tính được liệt kê trong các bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè hiện tại của bạn (DST). Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định đối với tệp.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

clr.dll

4.7.3133.0

7,249,400

26-Jul-2018

21:17

clrjit.dll

4.7.3133.0

524,288

26-Jul-2018

21:17

mscordacwks.dll

4.7.3133.0

1,345,992

26-Jul-2018

21:17

mscordbi.dll

4.7.3133.0

1,170,440

26-Jul-2018

21:17

mscorlib.dll

4.7.3133.0

5,638,272

26-Jul-2018

21:17

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52519.0

485,576

26-Jul-2018

21:18

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52519.0

987,840

26-Jul-2018

21:18

peverify.dll

4.7.3133.0

189,960

26-Jul-2018

21:17

SOS.dll

4.7.3133.0

744,952

26-Jul-2018

21:17

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

clr.dll

4.7.3133.0

10,378,664

26-Jul-2018

22:13

clr.dll

4.7.3133.0

7,249,400

26-Jul-2018

21:17

clrjit.dll

4.7.3133.0

1,227,192

26-Jul-2018

22:13

clrjit.dll

4.7.3133.0

524,288

26-Jul-2018

21:17

compatjit.dll

4.7.3133.0

1,262,528

26-Jul-2018

22:13

mscordacwks.dll

4.7.3133.0

1,843,656

26-Jul-2018

22:13

mscordacwks.dll

4.7.3133.0

1,345,992

26-Jul-2018

21:17

mscordbi.dll

4.7.3133.0

1,625,024

26-Jul-2018

22:13

mscordbi.dll

4.7.3133.0

1,170,440

26-Jul-2018

21:17

mscorlib.dll

4.7.3133.0

5,420,992

26-Jul-2018

22:13

mscorlib.dll

4.7.3133.0

5,638,272

26-Jul-2018

21:17

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52519.0

690,008

26-Jul-2018

22:13

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52519.0

485,576

26-Jul-2018

21:18

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52519.0

993,632

26-Jul-2018

22:13

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52519.0

987,840

26-Jul-2018

21:18

peverify.dll

4.7.3133.0

263,104

26-Jul-2018

22:13

peverify.dll

4.7.3133.0

189,960

26-Jul-2018

21:17

SOS.dll

4.7.3133.0

874,920

26-Jul-2018

22:13

SOS.dll

4.7.3133.0

744,952

26-Jul-2018

21:17

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×