You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Giới thiệu

Bài viết này mô tả các bản Cập Nhật cho phiên bản Windows 8.1 Preview được nâng cấp từ Windows 8 qua ứng dụng Windows Store hoặc hình ảnh ISO được cung cấp trên trang web của Microsoft. Bản cập nhật này giải quyết sự cố trong đó sai phiên bản Windows 8.1 được cài đặt khi bạn nâng cấp lên Windows 8.1 Preview Windows 8.1. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, phiên bản chính xác của Windows 8.1 được cài đặt khi bạn nâng cấp từ Windows 8.1 Preview.

Giải pháp

Thông tin cập nhật

Cách nhận bản cập nhật này

Bản cập nhật này hiện đã có trên Windows Update.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải đang chạy Windows 8.1 Preview.

Thông tin sổ đăng ký

Để sử dụng bản cập nhật trong gói này, bạn không cần thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với sổ đăng ký.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật đã phát hành trước đó.

Thông tin Bổ sung

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×