Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Giới thiệu

Bài viết này mô tả các bản Cập Nhật giải quyết sự cố trong Windows Server 2008 gói dịch vụ 2 (SP2) được mô tả trong bài viết cơ sở kiến thức sau:

4020302 công .NET Framework 4.7 cài đặt bị chặn trên Windows 7, Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2012 vì thiếu d3dcompiler Cập Nhật

Vào .NET Framework 4.6 dịch vụ Cập Nhật có phụ thuộc vào các tệp yêu cầu bản Cập Nhật d3dcompiler_47.dll. D3dcompiler_47.dll Cập Nhật được cài đặt cùng với bảo mật và chất lượng lên hoặc xem trước của chất lượng bản được cài đặt trên hệ thống này.

Phiên bản cài đặt d3dcompiler_47.dll nên 6.3.9600.18611.

Thông tin Bổ sung

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có gói dịch vụ 2 cho Windows Server 2008 cài đặt.

Thông tin về khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật phát hành trước đó.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

Windows Server 2008

Lưu ý

Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường được liệt kê trong phần "thông tin tệp bổ sung". MUM, MANIFEST và các tệp danh mục bảo mật liên quan (.cat) có ý nghĩa rất quan trọng để duy trì trạng thái của các cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.

 

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

D3dcompiler_47.dll

6.3.9600.18611

3,550,208

11-Apr-2017

13:14

x86

D3dcompiler_47.dll

6.3.9600.18611

3,550,208

07-Apr-2017

13:16

x86

Thông tin về tệp bổ sung

 

Tên tệp

Package_1_for_kb4019478_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1.750

Date (UTC)

13-Apr-2017

Time (UTC)

19:20

Tên tệp

Package_1_for_kb4019478~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2.468 người

Date (UTC)

13-Apr-2017

Time (UTC)

19:20

Tên tệp

Package_2_for_kb4019478_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1.750

Date (UTC)

13-Apr-2017

Time (UTC)

19:20

Tên tệp

Package_2_for_kb4019478~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2.468 người

Date (UTC)

13-Apr-2017

Time (UTC)

19:20

Tên tệp

Package_for_kb4019478_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1.351 người

Date (UTC)

13-Apr-2017

Time (UTC)

19:20

Tên tệp

Package_for_kb4019478_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1.370

Date (UTC)

13-Apr-2017

Time (UTC)

19:20

Tên tệp

Package_for_kb4019478_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,417

Date (UTC)

13-Apr-2017

Time (UTC)

19:20

Tên tệp

Package_for_kb4019478_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1.436

Date (UTC)

13-Apr-2017

Time (UTC)

19:20

Tên tệp

Package_for_kb4019478_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1.351 người

Date (UTC)

13-Apr-2017

Time (UTC)

19:20

Tên tệp

Package_for_kb4019478_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1.370

Date (UTC)

13-Apr-2017

Time (UTC)

19:20

Tên tệp

Package_for_kb4019478_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,417

Date (UTC)

13-Apr-2017

Time (UTC)

19:20

Tên tệp

Package_for_kb4019478_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1.436

Date (UTC)

13-Apr-2017

Time (UTC)

19:20

Tên tệp

Update-bf.mum

File version

Not applicable

File size

1,893

Date (UTC)

13-Apr-2017

Time (UTC)

19:20

Tên tệp

X86_88dcb20eada6ed76434ac0ed33541646_31bf3856ad364e35_6.0.6002.19771_none_6db8df0f1417a910.manifest

File version

Not applicable

File size

707

Date (UTC)

13-Apr-2017

Time (UTC)

19:20

Tên tệp

X86_909c074a949ceab3c665648f7b82e0e2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.24089_none_a925640a0de21aa0.manifest

File version

Not applicable

File size

707

Date (UTC)

13-Apr-2017

Time (UTC)

19:20

Tên tệp

X86_microsoft-windows-directx-d3dcompiler_31bf3856ad364e35_6.0.6002.19771_none_eaedd946196e97fd.manifest

File version

Not applicable

File size

2.368 người

Date (UTC)

11-Apr-2017

Time (UTC)

16:09

Tên tệp

X86_microsoft-windows-directx-d3dcompiler_31bf3856ad364e35_6.0.6002.24089_none_eb74827d328d4ed9.manifest

File version

Not applicable

File size

2.368 người

Date (UTC)

07-Apr-2017

Time (UTC)

15:47

Tham khảo

Tìm hiểu về cácthuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×