Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Thông tin

Để cài đặt bản cập nhật này, hãy truy cập vào một trong các bài viết cơ sở kiến thức Microsoft:

  • 2973938 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật tích luỹ cho phiên bản điện thoại Lync Aastra 6721ip và điện thoại Aastra 6725ip (KB2973938)

  • 2973939 tháng 4 năm 2014 tích lũy Cập Nhật cho phiên bản điện thoại Lync cho HP 4110 và HP 4120 điện thoại (KB2973939)

  • 2973941 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật tích luỹ cho phiên bản điện thoại Lync Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000 (KB2973941)

  • 2973942 tháng 4 năm 2014 tích lũy Cập Nhật cho phiên bản điện thoại Lync cho điện thoại Polycom CX700 LG-Nortel IP Phone 8540 (KB2973942)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×