Giới thiệu

Bài viết này giới thiệu bản Cập Nhật cho các anh nhập cá nhân từ điển cho Windows 8.1. Bản cập nhật này là bản cập nhật hàng ngày xu hướng điều khoản Anh nhập cá nhân từ điển. Bản cập nhật này cung cấp các đề xuất văn bản Cập Nhật và phù hợp và tự động chỉnh sửa.

Lưu ý:

  • Bản cập nhật này chỉ áp dụng cho thiết bị có gói ngôn ngữ tiếng Anh như một ngôn ngữ nhập và có bàn phím cảm ứng được kích hoạt.

  • Bản cập nhật này được cung cấp chỉ khi bạn sử dụng bàn phím chạm nhập tối thiểu 50 từ mỗi ngày.

  • Bản cập nhật này được cung cấp dưới dạng bản cập nhật quan trọng cho Windows update.

  • Nếu bạn chọn các cài đặt bản cập nhật tự động (khuyến cáo) Windows Update thiết lập, từ điển được cập nhật tự động.

  • Nếu bạn chọn các cài đặt Windows Update, chạm hoặc bấm kiểm tra các bản Cập Nhật để tải xuống bản Cập Nhật.


Thông tin

Thông tin cập nhật

Cách tải xuống bản cập nhật này

Bản cập nhật này có sẵn từ .

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải đang chạy Windows 8.1 hoặc Windows 8.1 Preview trên máy tính hỗ trợ liên lạc có gói ngôn ngữ en-US cài đặt làm ngôn ngữ nhập.

Thông tin đăng ký

Sử dụng bản Cập Nhật, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ đăng ký.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật được phát hành trước đó.

Thông tin

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×