Triệu chứng

Bản cập nhật này cài đặt Visual Studio 2010 công cụ cho Office chạy. Điều này là cần thiết để chạy Microsoft Office dựa trên giải pháp được xây dựng bằng cách sử dụng Microsoft Visual Studio 2010, Visual Studio 2012 và Visual Studio 2013.

Bản cập nhật này giải quyết các vấn đề sau:

  • Đối với công cụ Visual Studio cho Office add-in sử dụng Windows Presentation Foundation (WPF), khách hàng sử dụng hỗ trợ cảm ứng thiết bị gặp một 15-20 giây chậm trễ khi họ đóng ứng dụng Office.

  • Dành cho nhà phát triển sử dụng sa 256 mã ký chứng chỉ, tin nhắc cài đặt không chính xác sẽ hiển thị "Nhà xuất bản không xác định" ngay cả khi nhà phát hành tin cậy hoàn toàn.

Lưu ý Bản Cập Nhật sẽ tự động cấu hình VSTO sử dụng ngôn ngữ cùng với bản sao của Windows. Nếu bạn cần một gói ngôn ngữ khác (ví dụ: Nếu bản sao Windows của bạn sử dụng nhiều ngôn ngữ cài đặt, hoặc nếu bạn chuyển đổi từ một cài đặt ngôn ngữ khác sau khi bạn cài đặt thời gian VSTO), bạn có thể tìm thấy các gói ngôn ngữ ở đây.

Giải pháp

Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn từ Windows Update.

Thông tin tải xuống

Tệp sau đây có sẵn để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống Microsoft:
Download Tải xuống ngay bây giờ.

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống tệp hỗ trợ của Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức của Microsoft:

119591 cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyếnMicrosoft đã quét vi-rút tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải có Microsoft Visual Studio 2010 được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt hotfix nếu tệp bị ảnh hưởng không được dùng khi cài đặt. Chúng tôi khuyên bạn đóng tất cả các thành phần liên quan đến Visual Studio 2010 trước khi cài đặt hotfix.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×