Tóm tắt

Bài viết này mô tả các bản Cập Nhật cho Windows 10 và Windows 10 phiên bản 1511. Cập Nhật bản sửa lỗi chức năng và tính khả dụng của vấn đề mà bạn có thể gặp phải khi bạn sử dụng Windows DVD Player Windows 10 hay Windows 10 phiên bản 1511 này.

Cách nhận bản cập nhật này

Quan trọng Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bất kỳ gói ngôn ngữ mà bạn phải trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem thêm gói ngôn ngữ Windows.

Bản cập nhật này có sẵn trong Windows Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động.

Điều kiện tiên quyết

Không có điều kiện tiên quyết nào để cài đặt bản cập nhật này.

Thông tin khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin

Để biết thêm thông tin về các ứng dụng trình phát DVD, hãy xem bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

3081704 ứng dụng Windows DVD Player được cung cấp miễn phí cho đủ điều kiện nâng cấp Windows 10

Tham khảo

Tìm hiểu thêm về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×