Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Giới thiệu

Bản cập nhật này thực hiện thay đổi tính năng và cải tiến đối với thông báo Windows 8.1 nâng cấp Windows 8 hoặc Windows RT. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, nâng cấp sẽ phát hiện và nhanh hơn.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt KB 2957026 được mô tả trong bài viết này.

Thông tin cập nhật

Cách tải xuống bản cập nhật này

Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn từ Windows Update.

Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Các tệp sau đây có sẵn để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:

Hệ điều hành

Bản cập nhật

Tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows 8

Download Tải xuống ngay bây giờ.

Tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows 8

Download Tải xuống ngay bây giờ.

Lưu ý Bản Cập Nhật cho Windows RT có thể được lấy từ Windows Update.

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống tệp hỗ trợ của Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức của Microsoft:

119591 cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyếnMicrosoft đã quét vi-rút tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải đang chạy Windows 8 hoặc Windows RT.

Thông tin đăng ký

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với đăng ký.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật được phát hành trước đó.

Phiên bản toàn cầu của bản cập nhật này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường là liệt kê riêng trong phần "thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 8 và Windows RT". MUM, MANIFEST và các tệp danh mục bảo mật liên quan (.cat) có ý nghĩa rất quan trọng để duy trì trạng thái của các cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.

Đối với tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows 8

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Notificationui.exe

6.2.9200.16891

505,128

14-Apr-2014

00:10

x86

Notificationui.exe

6.2.9200.21012

505,128

14-Apr-2014

00:32

x86

Resources.ar-sa.pri

Không áp dụng

2.360 người

20-Sep-2012

06:06

Không áp dụng

Resources.bg-bg.pri

Không áp dụng

2.368 người

20-Sep-2012

06:06

Không áp dụng

Resources.cs-cz.pri

Không áp dụng

2.360 người

20-Sep-2012

08:02

Không áp dụng

Resources.da-dk.pri

Không áp dụng

2.320 người

20-Sep-2012

08:10

Không áp dụng

Resources.de-de.pri

Không áp dụng

2,336

20-Sep-2012

06:09

Không áp dụng

Resources.el-gr.pri

Không áp dụng

2,376

20-Sep-2012

08:23

Không áp dụng

Resources.en-gb.pri

Không áp dụng

2,336

20-Sep-2012

08:39

Không áp dụng

Resources.en-us.pri

Không áp dụng

2.320 người

20-Sep-2012

06:06

Không áp dụng

Resources.es-es.pri

Không áp dụng

2,352

20-Sep-2012

06:05

Không áp dụng

Resources.et-ee.pri

Không áp dụng

2,352

20-Sep-2012

08:12

Không áp dụng

Resources.fi-fi.pri

Không áp dụng

2.368 người

20-Sep-2012

09:17

Không áp dụng

Resources.fr-fr.pri

Không áp dụng

2,440

20-Sep-2012

06:05

Không áp dụng

Resources.he-il.pri

Không áp dụng

2.320 người

20-Sep-2012

09:13

Không áp dụng

Resources.hr-hr.pri

Không áp dụng

2,392

20-Sep-2012

08:11

Không áp dụng

Resources.hu-hu.pri

Không áp dụng

2,376

20-Sep-2012

08:58

Không áp dụng

Resources.it-it.pri

Không áp dụng

2.320 người

20-Sep-2012

08:28

Không áp dụng

Resources.ja-jp.pri

Không áp dụng

2,272

20-Sep-2012

06:05

Không áp dụng

Resources.ko-kr.pri

Không áp dụng

2,272

20-Sep-2012

09:11

Không áp dụng

Resources.lt-lt.pri

Không áp dụng

2.408

20-Sep-2012

08:40

Không áp dụng

Resources.lv-lv.pri

Không áp dụng

2.360 người

20-Sep-2012

08:31

Không áp dụng

Resources.nb-no.pri

Không áp dụng

2,328

20-Sep-2012

08:09

Không áp dụng

Resources.nl-nl.pri

Không áp dụng

2,344

20-Sep-2012

08:43

Không áp dụng

Resources.pl-pl.pri

Không áp dụng

2,376

20-Sep-2012

08:02

Không áp dụng

Resources.pt-br.pri

Không áp dụng

2,344

20-Sep-2012

08:09

Không áp dụng

Resources.pt-pt.pri

Không áp dụng

2,344

20-Sep-2012

09:08

Không áp dụng

Resources.ro-ro.pri

Không áp dụng

2.368 người

20-Sep-2012

08:38

Không áp dụng

Resources.ru-ru.pri

Không áp dụng

2.360 người

20-Sep-2012

08:47

Không áp dụng

Resources.sk-sk.pri

Không áp dụng

2.360 người

20-Sep-2012

08:23

Không áp dụng

Resources.sl-si.pri

Không áp dụng

2,384

20-Sep-2012

08:08

Không áp dụng

Resources.sr-latn-cs.pri

Không áp dụng

2,416

26-Jul-2012

06:35

Không áp dụng

Resources.sv-se.pri

Không áp dụng

2,336

20-Sep-2012

08:05

Không áp dụng

Resources.th-th.pri

Không áp dụng

2,328

20-Sep-2012

08:02

Không áp dụng

Resources.tr-tr.pri

Không áp dụng

2,392

20-Sep-2012

09:05

Không áp dụng

Resources.uk-ua.pri

Không áp dụng

2,424

20-Sep-2012

08:36

Không áp dụng

Resources.zh-cn.pri

Không áp dụng

2,280

20-Sep-2012

09:03

Không áp dụng

Resources.zh-hk.pri

Không áp dụng

2.264 người

20-Sep-2012

08:39

Không áp dụng

Resources.zh-tw.pri

Không áp dụng

2.264 người

20-Sep-2012

08:55

Không áp dụng

Resources.ar-sa.pri

Không áp dụng

2.360 người

20-Sep-2012

06:25

Không áp dụng

Resources.bg-bg.pri

Không áp dụng

2.368 người

20-Sep-2012

06:31

Không áp dụng

Resources.cs-cz.pri

Không áp dụng

2.360 người

20-Sep-2012

08:06

Không áp dụng

Resources.da-dk.pri

Không áp dụng

2.320 người

20-Sep-2012

08:43

Không áp dụng

Resources.de-de.pri

Không áp dụng

2,336

20-Sep-2012

06:31

Không áp dụng

Resources.el-gr.pri

Không áp dụng

2,376

20-Sep-2012

08:25

Không áp dụng

Resources.en-gb.pri

Không áp dụng

2,336

20-Sep-2012

09:14

Không áp dụng

Resources.en-us.pri

Không áp dụng

2.320 người

20-Sep-2012

06:29

Không áp dụng

Resources.es-es.pri

Không áp dụng

2,352

20-Sep-2012

06:25

Không áp dụng

Resources.et-ee.pri

Không áp dụng

2,352

20-Sep-2012

08:10

Không áp dụng

Resources.fi-fi.pri

Không áp dụng

2.368 người

20-Sep-2012

08:16

Không áp dụng

Resources.fr-fr.pri

Không áp dụng

2,440

20-Sep-2012

06:25

Không áp dụng

Resources.he-il.pri

Không áp dụng

2.320 người

20-Sep-2012

08:19

Không áp dụng

Resources.hr-hr.pri

Không áp dụng

2,392

20-Sep-2012

08:30

Không áp dụng

Resources.hu-hu.pri

Không áp dụng

2,376

20-Sep-2012

08:31

Không áp dụng

Resources.it-it.pri

Không áp dụng

2.320 người

20-Sep-2012

08:49

Không áp dụng

Resources.ja-jp.pri

Không áp dụng

2,272

20-Sep-2012

06:25

Không áp dụng

Resources.ko-kr.pri

Không áp dụng

2,272

20-Sep-2012

08:26

Không áp dụng

Resources.lt-lt.pri

Không áp dụng

2.408

20-Sep-2012

08:24

Không áp dụng

Resources.lv-lv.pri

Không áp dụng

2.360 người

20-Sep-2012

08:56

Không áp dụng

Resources.nb-no.pri

Không áp dụng

2,328

20-Sep-2012

09:04

Không áp dụng

Resources.nl-nl.pri

Không áp dụng

2,344

20-Sep-2012

09:08

Không áp dụng

Resources.pl-pl.pri

Không áp dụng

2,376

20-Sep-2012

08:02

Không áp dụng

Resources.pt-br.pri

Không áp dụng

2,344

20-Sep-2012

09:02

Không áp dụng

Resources.pt-pt.pri

Không áp dụng

2,344

20-Sep-2012

08:05

Không áp dụng

Resources.ro-ro.pri

Không áp dụng

2.368 người

20-Sep-2012

08:43

Không áp dụng

Resources.ru-ru.pri

Không áp dụng

2.360 người

20-Sep-2012

08:24

Không áp dụng

Resources.sk-sk.pri

Không áp dụng

2.360 người

20-Sep-2012

08:28

Không áp dụng

Resources.sl-si.pri

Không áp dụng

2,384

20-Sep-2012

08:55

Không áp dụng

Resources.sr-latn-cs.pri

Không áp dụng

2,416

26-Jul-2012

06:35

Không áp dụng

Resources.sv-se.pri

Không áp dụng

2,336

20-Sep-2012

08:48

Không áp dụng

Resources.th-th.pri

Không áp dụng

2,328

20-Sep-2012

08:02

Không áp dụng

Resources.tr-tr.pri

Không áp dụng

2,392

20-Sep-2012

08:39

Không áp dụng

Resources.uk-ua.pri

Không áp dụng

2,424

20-Sep-2012

09:13

Không áp dụng

Resources.zh-cn.pri

Không áp dụng

2,280

20-Sep-2012

08:02

Không áp dụng

Resources.zh-hk.pri

Không áp dụng

2.264 người

20-Sep-2012

08:47

Không áp dụng

Resources.zh-tw.pri

Không áp dụng

2.264 người

20-Sep-2012

08:52

Không áp dụng

Resources.pri

Không áp dụng

8.544

02-Nov-2012

02:29

Không áp dụng

Windows store.lnk

Không áp dụng

2.028

02-Nov-2012

00:25

Không áp dụng

Winstore.ui.winmd

Không áp dụng

14,336

02-Jul-2013

23:45

Không áp dụng

Winstoreui-ppdlic.xrm-ms

Không áp dụng

2.885 người

14-Apr-2014

00:38

Không áp dụng

Winstoreui.dll

6.2.9200.16891

673,280

13-Apr-2014

23:49

x86

Resources.pri

Không áp dụng

8.544

25-Jul-2012

23:02

Không áp dụng

Windows store.lnk

Không áp dụng

2.028

25-Jul-2012

20:15

Không áp dụng

Winstore.ui.winmd

Không áp dụng

14,336

03-Jul-2013

00:16

Không áp dụng

Winstoreui-ppdlic.xrm-ms

Không áp dụng

2.885 người

14-Apr-2014

00:19

Không áp dụng

Winstoreui.dll

6.2.9200.21012

673,280

14-Apr-2014

00:03

x86

Windows.applicationmodel.store.dll

6.2.9200.16811

143,872

31-Jan-2014

00:48

x86

Windows.applicationmodel.store.testingframework.dll

6.2.9200.16891

124,928

13-Apr-2014

23:49

x86

Wsshared.dll

6.2.9200.16891

566,784

13-Apr-2014

23:49

x86

Windows.applicationmodel.store.dll

6.2.9200.20930

143,872

31-Jan-2014

06:04

x86

Windows.applicationmodel.store.testingframework.dll

6.2.9200.21012

124,928

14-Apr-2014

00:03

x86

Wsshared.dll

6.2.9200.21012

566,784

14-Apr-2014

00:03

x86

Dành cho tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 8

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Notificationui.exe

6.2.9200.16891

623,384

14-Apr-2014

02:32

x64

Notificationui.exe

6.2.9200.21012

623,384

14-Apr-2014

02:32

x64

Resources.ar-sa.pri

Không áp dụng

2.360 người

20-Sep-2012

08:09

Không áp dụng

Resources.bg-bg.pri

Không áp dụng

2.368 người

20-Sep-2012

08:07

Không áp dụng

Resources.cs-cz.pri

Không áp dụng

2.360 người

20-Sep-2012

11:45

Không áp dụng

Resources.da-dk.pri

Không áp dụng

2.320 người

20-Sep-2012

18:05

Không áp dụng

Resources.de-de.pri

Không áp dụng

2,336

20-Sep-2012

08:25

Không áp dụng

Resources.el-gr.pri

Không áp dụng

2,376

20-Sep-2012

12:17

Không áp dụng

Resources.en-gb.pri

Không áp dụng

2,336

20-Sep-2012

18:28

Không áp dụng

Resources.en-us.pri

Không áp dụng

2.320 người

20-Sep-2012

08:23

Không áp dụng

Resources.es-es.pri

Không áp dụng

2,352

20-Sep-2012

08:07

Không áp dụng

Resources.et-ee.pri

Không áp dụng

2,352

20-Sep-2012

18:38

Không áp dụng

Resources.fi-fi.pri

Không áp dụng

2.368 người

20-Sep-2012

11:45

Không áp dụng

Resources.fr-fr.pri

Không áp dụng

2,440

20-Sep-2012

08:09

Không áp dụng

Resources.he-il.pri

Không áp dụng

2.320 người

20-Sep-2012

18:56

Không áp dụng

Resources.hr-hr.pri

Không áp dụng

2,392

20-Sep-2012

18:59

Không áp dụng

Resources.hu-hu.pri

Không áp dụng

2,376

20-Sep-2012

12:02

Không áp dụng

Resources.it-it.pri

Không áp dụng

2.320 người

20-Sep-2012

15:40

Không áp dụng

Resources.ja-jp.pri

Không áp dụng

2,272

20-Sep-2012

08:07

Không áp dụng

Resources.ko-kr.pri

Không áp dụng

2,272

20-Sep-2012

11:48

Không áp dụng

Resources.lt-lt.pri

Không áp dụng

2.408

20-Sep-2012

12:24

Không áp dụng

Resources.lv-lv.pri

Không áp dụng

2.360 người

20-Sep-2012

11:53

Không áp dụng

Resources.nb-no.pri

Không áp dụng

2,328

20-Sep-2012

18:26

Không áp dụng

Resources.nl-nl.pri

Không áp dụng

2,344

20-Sep-2012

15:19

Không áp dụng

Resources.pl-pl.pri

Không áp dụng

2,376

20-Sep-2012

18:01

Không áp dụng

Resources.pt-br.pri

Không áp dụng

2,344

20-Sep-2012

18:04

Không áp dụng

Resources.pt-pt.pri

Không áp dụng

2,344

20-Sep-2012

11:54

Không áp dụng

Resources.ro-ro.pri

Không áp dụng

2.368 người

20-Sep-2012

12:13

Không áp dụng

Resources.ru-ru.pri

Không áp dụng

2.360 người

20-Sep-2012

18:15

Không áp dụng

Resources.sk-sk.pri

Không áp dụng

2.360 người

20-Sep-2012

11:54

Không áp dụng

Resources.sl-si.pri

Không áp dụng

2,384

20-Sep-2012

15:21

Không áp dụng

Resources.sr-latn-cs.pri

Không áp dụng

2,416

26-Jul-2012

07:47

Không áp dụng

Resources.sv-se.pri

Không áp dụng

2,336

20-Sep-2012

18:00

Không áp dụng

Resources.th-th.pri

Không áp dụng

2,328

20-Sep-2012

11:45

Không áp dụng

Resources.tr-tr.pri

Không áp dụng

2,392

20-Sep-2012

16:38

Không áp dụng

Resources.uk-ua.pri

Không áp dụng

2,424

20-Sep-2012

17:40

Không áp dụng

Resources.zh-cn.pri

Không áp dụng

2,280

20-Sep-2012

17:28

Không áp dụng

Resources.zh-hk.pri

Không áp dụng

2.264 người

20-Sep-2012

16:11

Không áp dụng

Resources.zh-tw.pri

Không áp dụng

2.264 người

20-Sep-2012

12:50

Không áp dụng

Resources.ar-sa.pri

Không áp dụng

2.360 người

20-Sep-2012

07:46

Không áp dụng

Resources.bg-bg.pri

Không áp dụng

2.368 người

20-Sep-2012

07:59

Không áp dụng

Resources.cs-cz.pri

Không áp dụng

2.360 người

20-Sep-2012

14:21

Không áp dụng

Resources.da-dk.pri

Không áp dụng

2.320 người

20-Sep-2012

14:35

Không áp dụng

Resources.de-de.pri

Không áp dụng

2,336

20-Sep-2012

07:46

Không áp dụng

Resources.el-gr.pri

Không áp dụng

2,376

20-Sep-2012

14:59

Không áp dụng

Resources.en-gb.pri

Không áp dụng

2,336

20-Sep-2012

11:53

Không áp dụng

Resources.en-us.pri

Không áp dụng

2.320 người

20-Sep-2012

07:46

Không áp dụng

Resources.es-es.pri

Không áp dụng

2,352

20-Sep-2012

08:05

Không áp dụng

Resources.et-ee.pri

Không áp dụng

2,352

20-Sep-2012

12:30

Không áp dụng

Resources.fi-fi.pri

Không áp dụng

2.368 người

20-Sep-2012

14:42

Không áp dụng

Resources.fr-fr.pri

Không áp dụng

2,440

20-Sep-2012

07:47

Không áp dụng

Resources.he-il.pri

Không áp dụng

2.320 người

20-Sep-2012

15:11

Không áp dụng

Resources.hr-hr.pri

Không áp dụng

2,392

20-Sep-2012

14:49

Không áp dụng

Resources.hu-hu.pri

Không áp dụng

2,376

20-Sep-2012

12:00

Không áp dụng

Resources.it-it.pri

Không áp dụng

2.320 người

20-Sep-2012

14:37

Không áp dụng

Resources.ja-jp.pri

Không áp dụng

2,272

20-Sep-2012

07:46

Không áp dụng

Resources.ko-kr.pri

Không áp dụng

2,272

20-Sep-2012

15:11

Không áp dụng

Resources.lt-lt.pri

Không áp dụng

2.408

20-Sep-2012

14:27

Không áp dụng

Resources.lv-lv.pri

Không áp dụng

2.360 người

20-Sep-2012

11:46

Không áp dụng

Resources.nb-no.pri

Không áp dụng

2,328

20-Sep-2012

15:16

Không áp dụng

Resources.nl-nl.pri

Không áp dụng

2,344

20-Sep-2012

15:20

Không áp dụng

Resources.pl-pl.pri

Không áp dụng

2,376

20-Sep-2012

15:33

Không áp dụng

Resources.pt-br.pri

Không áp dụng

2,344

20-Sep-2012

13:49

Không áp dụng

Resources.pt-pt.pri

Không áp dụng

2,344

20-Sep-2012

15:11

Không áp dụng

Resources.ro-ro.pri

Không áp dụng

2.368 người

20-Sep-2012

15:00

Không áp dụng

Resources.ru-ru.pri

Không áp dụng

2.360 người

20-Sep-2012

15:20

Không áp dụng

Resources.sk-sk.pri

Không áp dụng

2.360 người

20-Sep-2012

15:22

Không áp dụng

Resources.sl-si.pri

Không áp dụng

2,384

20-Sep-2012

15:18

Không áp dụng

Resources.sr-latn-cs.pri

Không áp dụng

2,416

26-Jul-2012

07:47

Không áp dụng

Resources.sv-se.pri

Không áp dụng

2,336

20-Sep-2012

15:20

Không áp dụng

Resources.th-th.pri

Không áp dụng

2,328

20-Sep-2012

15:22

Không áp dụng

Resources.tr-tr.pri

Không áp dụng

2,392

20-Sep-2012

13:52

Không áp dụng

Resources.uk-ua.pri

Không áp dụng

2,424

20-Sep-2012

14:02

Không áp dụng

Resources.zh-cn.pri

Không áp dụng

2,280

20-Sep-2012

11:50

Không áp dụng

Resources.zh-hk.pri

Không áp dụng

2.264 người

20-Sep-2012

15:06

Không áp dụng

Resources.zh-tw.pri

Không áp dụng

2.264 người

20-Sep-2012

13:49

Không áp dụng

Resources.pri

Không áp dụng

8.544

02-Nov-2012

02:30

Không áp dụng

Windows store.lnk

Không áp dụng

2.028

02-Nov-2012

00:24

Không áp dụng

Winstore.ui.winmd

Không áp dụng

14,336

02-Jul-2013

23:44

Không áp dụng

Winstoreui-ppdlic.xrm-ms

Không áp dụng

2.885 người

14-Apr-2014

02:31

Không áp dụng

Winstoreui.dll

6.2.9200.16891

822,784

13-Apr-2014

23:05

x64

Resources.pri

Không áp dụng

8.544

25-Jul-2012

23:04

Không áp dụng

Windows store.lnk

Không áp dụng

2.028

25-Jul-2012

20:13

Không áp dụng

Winstore.ui.winmd

Không áp dụng

14,336

03-Jul-2013

05:05

Không áp dụng

Winstoreui-ppdlic.xrm-ms

Không áp dụng

2.885 người

14-Apr-2014

03:00

Không áp dụng

Winstoreui.dll

6.2.9200.21012

822,784

13-Apr-2014

23:32

x64

Windows.applicationmodel.store.dll

6.2.9200.16693

198,656

16-Aug-2013

05:21

x64

Windows.applicationmodel.store.testingframework.dll

6.2.9200.16891

163,840

13-Apr-2014

23:05

x64

Wsshared.dll

6.2.9200.16891

693,760

13-Apr-2014

23:05

x64

Windows.applicationmodel.store.dll

6.2.9200.20801

198,656

16-Aug-2013

05:02

x64

Windows.applicationmodel.store.testingframework.dll

6.2.9200.21012

163,840

13-Apr-2014

23:32

x64

Wsshared.dll

6.2.9200.21012

693,760

13-Apr-2014

23:32

x64

Windows.applicationmodel.store.dll

6.2.9200.16811

143,872

31-Jan-2014

00:48

x86

Windows.applicationmodel.store.testingframework.dll

6.2.9200.16891

124,928

13-Apr-2014

23:49

x86

Wsshared.dll

6.2.9200.16891

566,784

13-Apr-2014

23:49

x86

Windows.applicationmodel.store.dll

6.2.9200.20930

143,872

31-Jan-2014

06:04

x86

Windows.applicationmodel.store.testingframework.dll

6.2.9200.21012

124,928

14-Apr-2014

00:03

x86

Wsshared.dll

6.2.9200.21012

566,784

14-Apr-2014

00:03

x86

Đối với Windows RT

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Notificationui.exe

6.2.9200.16891

529,952

14-Apr-2014

02:20

Không áp dụng

Resources.ar-sa.pri

Không áp dụng

2.360 người

20-Sep-2012

05:40

Không áp dụng

Resources.bg-bg.pri

Không áp dụng

2.368 người

20-Sep-2012

05:40

Không áp dụng

Resources.cs-cz.pri

Không áp dụng

2.360 người

20-Sep-2012

11:46

Không áp dụng

Resources.da-dk.pri

Không áp dụng

2.320 người

20-Sep-2012

11:30

Không áp dụng

Resources.de-de.pri

Không áp dụng

2,336

20-Sep-2012

05:44

Không áp dụng

Resources.el-gr.pri

Không áp dụng

2,376

20-Sep-2012

20:43

Không áp dụng

Resources.en-gb.pri

Không áp dụng

2,336

20-Sep-2012

11:25

Không áp dụng

Resources.en-us.pri

Không áp dụng

2.320 người

20-Sep-2012

05:44

Không áp dụng

Resources.es-es.pri

Không áp dụng

2,352

20-Sep-2012

05:41

Không áp dụng

Resources.et-ee.pri

Không áp dụng

2,352

20-Sep-2012

14:45

Không áp dụng

Resources.fi-fi.pri

Không áp dụng

2.368 người

20-Sep-2012

17:35

Không áp dụng

Resources.fr-fr.pri

Không áp dụng

2,440

20-Sep-2012

05:43

Không áp dụng

Resources.he-il.pri

Không áp dụng

2.320 người

20-Sep-2012

12:08

Không áp dụng

Resources.hr-hr.pri

Không áp dụng

2,392

20-Sep-2012

11:27

Không áp dụng

Resources.hu-hu.pri

Không áp dụng

2,376

20-Sep-2012

18:28

Không áp dụng

Resources.it-it.pri

Không áp dụng

2.320 người

20-Sep-2012

11:47

Không áp dụng

Resources.ja-jp.pri

Không áp dụng

2,272

20-Sep-2012

05:42

Không áp dụng

Resources.ko-kr.pri

Không áp dụng

2,272

20-Sep-2012

17:10

Không áp dụng

Resources.lt-lt.pri

Không áp dụng

2.408

20-Sep-2012

12:15

Không áp dụng

Resources.lv-lv.pri

Không áp dụng

2.360 người

20-Sep-2012

19:04

Không áp dụng

Resources.nb-no.pri

Không áp dụng

2,328

20-Sep-2012

12:17

Không áp dụng

Resources.nl-nl.pri

Không áp dụng

2,344

20-Sep-2012

11:41

Không áp dụng

Resources.pl-pl.pri

Không áp dụng

2,376

20-Sep-2012

11:40

Không áp dụng

Resources.pt-br.pri

Không áp dụng

2,344

20-Sep-2012

17:46

Không áp dụng

Resources.pt-pt.pri

Không áp dụng

2,344

20-Sep-2012

11:28

Không áp dụng

Resources.ro-ro.pri

Không áp dụng

2.368 người

20-Sep-2012

11:22

Không áp dụng

Resources.ru-ru.pri

Không áp dụng

2.360 người

20-Sep-2012

11:25

Không áp dụng

Resources.sk-sk.pri

Không áp dụng

2.360 người

20-Sep-2012

14:24

Không áp dụng

Resources.sl-si.pri

Không áp dụng

2,384

20-Sep-2012

16:31

Không áp dụng

Resources.sr-latn-cs.pri

Không áp dụng

2,416

26-Jul-2012

07:03

Không áp dụng

Resources.sv-se.pri

Không áp dụng

2,336

20-Sep-2012

12:01

Không áp dụng

Resources.th-th.pri

Không áp dụng

2,328

20-Sep-2012

11:50

Không áp dụng

Resources.tr-tr.pri

Không áp dụng

2,392

20-Sep-2012

11:24

Không áp dụng

Resources.uk-ua.pri

Không áp dụng

2,424

20-Sep-2012

11:29

Không áp dụng

Resources.zh-cn.pri

Không áp dụng

2,280

20-Sep-2012

12:08

Không áp dụng

Resources.zh-hk.pri

Không áp dụng

2.264 người

20-Sep-2012

20:42

Không áp dụng

Resources.zh-tw.pri

Không áp dụng

2.264 người

20-Sep-2012

11:55

Không áp dụng

Resources.pri

Không áp dụng

8.544

02-Nov-2012

02:21

Không áp dụng

Windows store.lnk

Không áp dụng

2.028

02-Nov-2012

00:22

Không áp dụng

Winstore.ui.winmd

Không áp dụng

14,336

02-Jul-2013

23:43

Không áp dụng

Winstoreui-ppdlic.xrm-ms

Không áp dụng

2.885 người

13-Apr-2014

23:02

Không áp dụng

Winstoreui.dll

6.2.9200.16891

673,792

13-Apr-2014

22:45

Không áp dụng

Windows.applicationmodel.store.dll

6.2.9200.16891

142,336

13-Apr-2014

22:45

Không áp dụng

Windows.applicationmodel.store.testingframework.dll

6.2.9200.16891

130,560

13-Apr-2014

22:45

Không áp dụng

Wsshared.dll

6.2.9200.16891

568,320

13-Apr-2014

22:45

Không áp dụngTrạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 8 và Windows RT

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 8

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Update.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

17,524

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_053a749311b3137970595c95d134a2c3_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_912df1bdeeb9d101.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_0b5c8e27d087e196a067e300d54bdf56_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_a9308fc94759a32f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_1f5868d60220fcdfe0476c61e77b41d0_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_d228a2aa493386db.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_1f6b96d7a5a8197fdcfed207d66a3248_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_2613045046b1b402.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

716

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_1f85e887eb3e6b4bea49eb5c00348380_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_6faf1573c374bfb9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_215bb7e22b2509e2178203301468e210_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_6a30c6579e216272.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_3391b5ccba795758e760fa4c14bcb5d5_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_977b608c11085c6a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_3458ec661b8d5c5ea0699f95e030a029_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_138309a6daed9fed.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_38a7c6c4688ed72336298a9949a26168_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_0d91969827c4ebbe.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

703

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_3db57d8af8d78572026e0b4050e8ba1f_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_f11a7bd0417070ca.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_3dd7b5985815e05aadfb1b568cec10dc_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_ff43fc39af6da810.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_422c58ed167635bacf55d677f3c4d550_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_4f67e749a74453ba.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_479ecdcdb9662455190aeb92e945d432_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_a623243953f0a2ba.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_4b6e4592348799cf23a9e1189abb7568_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_cb1c547f63c658b7.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_50ff5c60d249fbf06485425b657f8a27_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_5dacc68de77800fd.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_5107939e8254fa5ccec6e20b56157ecf_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_2f0331ea6340a266.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_52707537d4fc63e66de053e68e33c55e_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_2c895f4c71d230ed.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_5395e1ddb2376b32c53cc42a74b52270_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_22cf8fed072a7da2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_549986102476f6af26a5cc0ea2175f68_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_d69aa8eb6c8e9ec8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_55b2a9fb66f36a130208543ab8bec1d2_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_410f3bd2e84b8c37.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

702

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_56151e80820504d177da842ca8da376a_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_cebe79031b0a8df1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_598fc82da7d014b1f69f339f4206a6b4_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_f47f94eb364d91f5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_5ea8df1f0f04a5a3b6fc0487ba0df9a5_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_6a197e516f5f6854.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_5ef8ff8b0c9f55d9b1a4d871641054fc_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_c87dfa552ee78a82.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_610dc1094a70ee565f3e224e2dd517a7_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_6c2f796bc690d427.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_68b3473335d8a4cdcaf72a0a996535e8_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_f09ffd41e36c35f2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_6baba42f703a0ca038301655b9978819_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_6ed3fcc2bb751da5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_6ce1096317cd37df51f39a9db179634c_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_a36731ae7ccaf023.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_72ced6b1283deda2d2e5d4880d77797b_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_93bf5bcca60f450d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_7d5335f49d2d8d13e64548750b7ad61b_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_6e1cbd115e79c5c2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_7df5f1ae4270036414f829e5ffc2ea86_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_e7cd451ec3ed3e0f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_802c3cf5b7167b66b3fa71be881a2476_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_0eb59a008bd6db8b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_83b98ad6a06957d2abb63c349b7bfb8c_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_d65ef86175cdce7b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_8567d6bc1406a7bf6d927815e7f38961_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_2cb1804bbc268a8e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_85a9465ff25de7312b54dcff8b186259_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_936ad947edeeafc4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_8754455270eadd26134a4574f8e1d3c4_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_b0a67eb2295e350d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_884f8805cec6c9901831105c4648abbc_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_57884f5de1ed9ac9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_8db5102e59a25e1b83a1371cb022eff2_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_883d7710ab57e023.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_923dd8fa86f05973f4701e0e9ac6b2eb_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_9b1e76cb344c5026.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_927f4bfd6b2f1a8f137792d85e6b819f_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_33f3688b62913d19.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_975401dfc6ed82ad0ca37bc6a16bee84_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_66b48fbc11b287dc.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_987fd55c80045cae7fa454fffdb40bf7_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_57b2847e40604bf4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_9b312d331b867a42c73ee3fd0b9edf30_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_1deffc143da73b9d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_9e8f251566eb57e2d116931cad0f5492_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_b088b62c37e2817d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_9e9e22fe67861616a6b2c217d8df4d3f_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_7288c76fca9885bc.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_9fbf4e66dd27a97291f81bed9dbf775b_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_0dd007911dd12567.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_a2d641647488bc2925a0613151019ece_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_b93094b97f909ea5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_a461d748d2fa72a34105a23d7791bd9b_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_426a2095f13d947d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_a7149ceeabf918346cf176b5a8092814_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_3a6576dec820ecd5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_ac1b5ed1d3ac2ad343d12f29dd5276ce_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_774cd91872a6e23f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_b0818bc91396a362112fb7f757828010_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_5d8fc72820a61f2a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_b764095f6f259eda985adf8a54c1f85c_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_0737d70ae4642c5a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_ba5251517bdc3ab01f9417a323a944d5_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_576ce1b677894aa0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_baf6e0f74c7a207a9c474bb835d628d9_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_741a9e9b4136d1ff.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

701

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_bbd3fdbb2a72dab67a25bc46443db909_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_95971f0e894d1065.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_c3e6d09226334dada7c33f97fb1be21f_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_eab1e683f14e3095.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_c7139188730d5b5cd626ab9fb2767561_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_aece57fe649642d1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_c8fa0a794a18d91eff2c4bbfb4ce1b8a_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_c49d56675d06530c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_c9062d0a262066ebb6429974d7388666_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_5b584f402c3171ad.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_c9308f01af4cd409352d1a3112e26d57_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_e3d3cc5a93e43177.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_ca19e9195f1ec73d5f439ca787fcab48_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_d7fa72932c240361.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_cc3c4a444cbf43a98246453758df3bc3_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_fab2ec0a61cd235e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_cf3e3e0edfbf5df94ad609253f420c7a_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_2d1976d6149b7a29.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_d5b94ca7072a64c92fc4b78fc4220661_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_e9a99933f4a0ca5b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

702

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_d6b040f6eb6ed84e289f07fe0ab4f991_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_5d69e4c09007c01a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_d9af8892f18ff1640aa99519ae758757_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_d1faee709a17bd76.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_da536cb09eb03df6d6aa3b01aa9c0779_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_199ba681361f2696.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_df8c2da741582c876701448febe35953_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_9ffbda412b5e6460.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_e0ca9f391f9a31816c161e52314d699f_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_b6dc8bd6e8dc2bd2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_e0d27cf056cca9893eb01e58cd98682c_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_df6d24217cc442bc.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

716

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_e4b62ec030066e7eb1a39330835833cd_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_1e63ee7d8342883d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_e86fd1d323f819ed3cfa6ca7094f8bf7_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_f4c68f9c9e9d561f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

701

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_e8cfb1fc8912c054b14aa6cbaa67dd23_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_e859d8ca3ca2c835.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_eba33b718fb88f2b9b96d7733d2474ba_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_7f117e8acbfd84bb.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_f0299500d883bb441b7e2f403aaacae0_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_57051466860bfb72.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_f0e0d40bb4256645a942ce8d91998379_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_2cd3d7333e117bd3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_f6030f64dc6b9630421bcd0ed24a305e_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_315c67349fed4a6b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_f780d3090ebf9b6df829ee76625d6935_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_79188eb113268ad7.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_fb72338fadc060fa431c8c0709a2dd66_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_fcbd1aaff32b82b5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_fdb0869a17c60b6df332e332fa4ef57a_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_7b6a691118563414.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

703

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-notificationui_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_ebf9e2980c0391a2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.856 người

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

00:23

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-notificationui_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_ecdad72f24df9e7d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.856 người

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

00:48

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-store-client-ui_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_b4fb470234ec029b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

64,146

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:31

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-store-client-ui_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_b5dc3b994dc80f76.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

64,146

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:31

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-store-runtime_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_ed82cb3610cdf0cd.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

30,812

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:31

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-store-runtime_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_ee63bfcd29a9fda8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

30,812

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

20:31

Nền tảng

Không áp dụng

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows 8

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Amd64_014b771b27c9765b716c88dea0aa4953_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_09a21fc9b5aaf841.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_059c67fd13a5b3844de61809834a730e_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_366c671dce7a46d2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_0e7ae41f5efa08dae3c82a07a2fe8fc0_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_1eb992197c133c00.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_120d3779a9dd801fe73a5adc8f8bdea4_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_92d8d1789cc00acd.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_14ce2c5415aac6476f268beb58544628_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_afcab607d90b8d21.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_1931fc440ebe654c6cba968a2abeef3e_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_c9593d20732a4118.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_1c9a4f16ab552c5e266b142a3a905d5b_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_88121fa0943baf21.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_1ca5b4f367d947f75547e7587f663eec_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_7c2d69371fce2f02.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_1d79a94cd3c1c4419af9a28c1b9b1495_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_3bf576fb06d27204.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_1e243b17d351e6d4295ecb514e94e047_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_051116c99f79cc93.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_25ae5015878e10506a7b18fa879b0c3e_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_6f23a3ebae1d425f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_268cf77ad6c0643ed143a19379e99303_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_0543b2e632d7259a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_2a887a05971bbbb005f4b9f95a3c5bcb_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_1c3bf9b214de9336.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_2f2e1056b58b32e75d41579f0d74fb06_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_772729b01eabeb34.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_349b5bd44510323bdcd53bf2033c4c9a_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_5c7371ab8941fc3b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_356b38c2cab5665357f0cc904d772c38_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_96757a6b1b914c4c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_3872fae9359ff29a3bc0cb4e2d35139e_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_4c79d8f3d7c90605.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_3b7df50a6b5e6fae30d0fd27e22a5095_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_d0c79ba144411514.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_3b872e95942e292510ff47992459281b_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_b19d56eefedee0cd.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_3ce422847217d4f80b942e981ef10a20_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_4e9bca15d5162a2e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_3d71d4bbb639b6a5270de82b6db3b7aa_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_478c09ff092474db.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_46d15a816c8fb2d462f0d8d80ad6d347_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_403c06fc83527a27.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_48d69765831ce3bfcab8606001d830e9_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_d8eace534d99e830.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_49bc39ae602eac05bef1dc52d1598c30_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_805f7b479e54f09b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_4fab078417a9f2e3375e81a197e0a99a_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_941b2fdf585abfe8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_548ba999066062265476c9e02eaf0b59_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_2f56faaefe481ef0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_55730ba50b1f19f9ab332539b5cd3548_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_67aab87c274c6a2b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_559128077fb1114ced6aaa60f5f08192_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_ba24f1bb2c9025df.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_5de72b99b476c406abcbb8998211522d_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_fdb2c411199cf778.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_5fd51dccd20b793395bddab5800833f5_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_dd693e5c7aa3f2af.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_6111f5ad956e4fdbe45387f51b8e295c_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_8b33ee2618a9e6af.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_63d8e8af8ba33fd89ddb98f6ca87ff1e_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_181dc9e2cf5a1e97.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_6705fb4f98a8e32540715c5e84be0992_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_b8adbd69e9681ff9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_68ffed24164f9d691e977976325e5f9f_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_64a883c3c5b7ef24.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_6c45ce130cabe27bb6ffcca4c6bd2fe3_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_972fdbc105317681.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_6c7aec5b0ca916020baa3387a7bac4e9_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_8a8fefb1cda564c0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

706

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_6d856c1821b0f86696ddffebbc25063b_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_c9d5239acc059447.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

706

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_752e2f9e0b26e8e98394a63833e115a0_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_e86d354de3355c16.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_757cada6352dbdb1dd7d00bd311b2df9_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_7fe7e4fb2ca7a5a9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_7ca000f74a63346a9f6bacbb060060be_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_bf30106adef22a38.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_8a5e18b31201206c140710476a0c9814_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_60191c2f3466e484.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_8c43f5af252bdad7e6f7b5b2241d9062_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_88d579a83de598ee.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_8c989c9907f61baaf5bd14488ec1e289_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_120e01bca99902c6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_8d1d732de786a5e8162d7871c3add43b_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_42aa416e1caef776.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_8d7f8d7b4b392780c7518eea4fdc90a0_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_e409e73cd5af5a8b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_8ff3095ff840dd890ec080be769acf57_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_ef2b358d776d22e1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

707

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_9361e7c49c79603edb2abb7d7299037e_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_6d50aac042fa66f7.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_94905077298dc38d9436172dfa006cbb_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_ef540adb80d64d51.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_985e7555cc49615660c79d58fdafa759_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_f96cb5ad8d5c1fd5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_9be31efb277112645c9cb63459c9dfea_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_b3d6350bddc13ca5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_9e2549c726ba1109bd426c418d80ff04_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_0b80213662a5e85a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_9e3e277af47bf4120181d2ca20ce57c8_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_ff989f2ca9d5667b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_a38bd20efc4bbefa37d2ad4f7bf2010b_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_0c68b7f4e17c210c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_aafde384589efe130a45aed44b34b15f_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_8cdd3b724c299624.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_abb76f3ff71fac93cc5fba96bb3a1a7d_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_f4e02e7deefd9a28.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_ad9a5b6a4bd42948b0f9a0170dd5a330_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_a5da2565316001e3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

707

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_aefd828e199aae842afb10e9c3539ed0_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_2dfed5366329f202.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.050

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_b2d680d9c66a4998e364e29c259455af_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_ed503cc6c611cc1b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_b89f40f698df390e514169ac7d633c10_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_696129aca48f4447.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_b8b9c0f4d1ea4cb1a38975ec4a6c9064_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_301e58f737dec49f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_c11d1b0fdacaa58e8b59072f437b466d_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_3b0eeec36c67597a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_c15d7d561a13b95af4bd01b7eda9adba_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_5917b037bd325d5b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_c741307fd4f2216faa053846dc84edec_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_296066a908b96812.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.050

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_c7e29d1fc0dcc1868ba3e417c100f64a_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_98673d1034efc9da.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_c9677293b3d7d78b7ec6cb398331116a_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_72e13b0d8200bdad.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_c96cd52a539e6e6e6aa0df8a1884fa02_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_5e317e9cbcea21dc.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_cd1f03a00420a369128fb095d09ab593_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_dd101d0c8f5a85c6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_cd5a14f0e1d73e9f728c2bbb6a2657cf_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_0f55d525f37aba1b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_ce1b1fb402012de733fb38b4b02dd1ae_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_51a7631b1530ad71.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_d3ea2c17c0ccbb3d47f167ef29ccf7ef_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_a2ca85a09698f712.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_d52f5b3bd15594b4067324faa5c928d0_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_911222d862b24aba.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_d71e7b3650ab72691c98b96c5dc10f16_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_45daca744b577d75.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_d7253ab5cbe66ae14da01d27b820169e_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_a07d334f7bc1895b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_e2d8f725d9604b6f8f8f5ed3e013aab8_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_e5def0ef88433e3e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_e3cab4f59f5ad728214def5f9aeed064_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_271a040aacd341b2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_ecb8ce05cb68f445b040df818cbf648a_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_069dbed46f6a658a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_f5d7c4c69967979263922173b2a57c4b_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_62a7feab279095be.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_f70b7e30315c7828f672ff67b44e70e7_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_5286c6f90c9b4579.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_f783df65db1608dedbd338a0bd2f43cb_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_bf9c3bf53a498fbd.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_ff4be2d94016849ad48ce3d045f036f0_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_51c1c15a6d1f3888.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-notificationui_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_48187e1bc46102d8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,858

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

04:24

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-notificationui_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_48f972b2dd3d0fb3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,858

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

02:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-store-client-ui_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_1119e285ed4973d1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

64,154

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:06

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-store-client-ui_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_11fad71d062580ac.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

64,154

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:06

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-store-runtime_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_49a166b9c92b6203.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

30,816

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:06

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-store-runtime_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_4a825b50e2076ede.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

30,816

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:06

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Update.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

18.136 người

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:05

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-store-runtime_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_ed82cb3610cdf0cd.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

30,812

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:06

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-store-runtime_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21013_none_ee63bfcd29a9fda8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

30,812

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

22:06

Nền tảng

Không áp dụng

Tệp bổ sung cho Windows RT

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Arm_034fb4cb6a85e140d57556539c41b7bd_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_511104902a327284.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

19:04

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Arm_048bc6fc8af4485664428c45f685a5f7_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_9fb17335b187d0b8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

19:04

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Arm_0ce9413cc14cdc2cc20f900822e09a47_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_53c96043ce648fe3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

19:04

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Arm_15076490fe9d3964121af4fb358abb59_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_686c127d0e8043ce.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

19:04

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Arm_29addfa7a922380e731a0627917e9bfb_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_48857054eab30a2e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

19:04

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Arm_2a6f5d4e729761f67a764f5122497a3f_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_6e95d8145c32beb8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

19:04

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Arm_339f3ca413ef07e7ae8b8f8563553b7a_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_61a048eb96986d15.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

19:04

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Arm_3695ce01234fcaaca9dce91256da62ea_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_69685ef6f92a9b21.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

19:04

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Arm_3abdf38590aa67c6c040aaf22e6a9202_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_8867b63dfb6d1a97.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

19:04

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Arm_3b4847a5c6ccdb73ca0c9ead5423879a_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_7d80cb871fbb4268.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

19:04

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Arm_3c15ea237f199009caab64a39483134d_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_4beac75931673bdf.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

702

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

19:04

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Arm_4347a9389af3a5ac06cfd47cf43f2afb_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_1888d17f960e0e51.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

19:04

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Arm_452f0d380be8b16cddda36cc3052c464_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_27493dc92695bd56.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

703

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

19:04

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Arm_46f707dd8891c6b51143c603e908ffc7_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_556711cb3800eac9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

19:04

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Arm_4a289e36fe9e8429c185c53ee0fead3d_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_a7c3030b23383f37.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

19:04

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Arm_4aa01c4f9d302b64fb514fb27539be6d_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_38ed62ea601b97f5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

19:04

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Arm_4cc609868f037e0ff4ea0e04e35c33c5_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_d0843f5290134f0d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

19:04

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Arm_4d760bc18c52e0b6afdc2166a3658229_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_c1aaa7cdd286f71b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

19:04

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Arm_4e81ead87fef116025680120b0b75109_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_2b3694f3bcf8d7fc.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

19:04

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Arm_57d9180c073abea60e7be8e2a81e9039_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_a9f4bed527255148.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

19:04

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Arm_649dab59678355765a71efa1dd80b018_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_00ff8c974c91bbaf.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

19:04

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Arm_668a15025cd204d6fd8dc8d5090c6bc3_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_f94db78f7d71ed1b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

19:04

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Arm_6c789ef7804465edc639d882e869c0ca_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_14a1d60d3606c0e7.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

19:04

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Arm_77bdb2ba68c0f43057067d8f70bb1df7_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_16dd880dc3912407.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

19:04

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Arm_7bb066f048f964d0cac412ac727f4aca_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_76845508bc0d22a1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

19:04

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Arm_861d03e1c50a5433b7c29beb7a19e308_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_54ab8a06c74e1770.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

19:04

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Arm_9befcb223313b27f2307a13781eab07f_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_b5d6a2ffa34ac53e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

701

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

19:04

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Arm_b089c7e3d3e571d03b406c4bc3076195_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_fe53040f4f43c0fa.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

19:04

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Arm_bf4c71437a4bb764cef286ef7f2d63a2_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_ecbc32469a11c757.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

19:04

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Arm_c1aa51ae45e340bbfaf2cb2fc3628b38_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_140290f831e0bb96.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

716

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

19:04

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Arm_c3f1b87e268981d0b75294435b9ef389_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_b928c0503198391e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

19:04

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Arm_c94e6aa4ed43985626603df5f57da945_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_53d0283a91a14fe0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

19:04

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Arm_c9dc3863177ae1b985f5984c0b422755_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_de2cc24f7d4c58c7.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

19:04

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Arm_d7437e7f5e5beefcd40bbebea0c92b33_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_5a6da165c4e19332.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

19:04

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Arm_d89e39097dfe09cca80abf7a3b9eefb8_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_646a88a6b5ee88ee.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

19:04

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Arm_d9309cdf155857ffafecffaa07c1ee2d_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_afb3b486d6f37047.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

19:04

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Arm_e40fee19b5b2e2720c375ed458c83fbb_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_ec9b88c5a2720874.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

19:04

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Arm_f10a1ac24f1fe1510f166184b85f175f_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_b524daac05d90020.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

19:04

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Arm_f2d2543a3e723dbe6c8ab740577f30b1_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_a881fa984994d438.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

19:04

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Arm_f76bff865d39427049a7f8efd7032c7c_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_dcfc49f0aa4ed45a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

19:04

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Arm_microsoft-windows-notificationui_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_ebfc54f00c00b068.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.856 người

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

02:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Arm_microsoft-windows-store-client-ui_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_b4fdb95a34e92161.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

64,146

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

21:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Arm_microsoft-windows-store-runtime_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16892_none_ed853d8e10cb0f93.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

30,809

Ngày (UTC)

13-Apr-2014

Thời gian (UTC)

23:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Update.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

9,445

Ngày (UTC)

14-Apr-2014

Thời gian (UTC)

19:04

Nền tảng

Không áp dụngBạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×