Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Giới thiệu về bản cập nhật này

Bản cập nhật này dùng để cài đặt Windows 8.1 ra dễ (OOBE). Bản cập nhật này cho phép bạn khởi động một ngay lập tức miễn phí nâng cấp lên Windows 10 trong quá trình Windows 8.1 OOBE. Bản cập nhật này chỉ áp dụng cho trình Windows 8.1 OOBE. Nó có sẵn khi OOBE bản Cập Nhật được cài đặt.

Bạn có thể tìm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về nâng cấp miễn phí Windows 10 Q&A trang.

Cách tải xuống bản cập nhật này

Quan trọng Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ vào Windows

Windows Update

Bản cập nhật này được cung cấp dưới dạng bản Cập Nhật tuỳ chọn trên Windows Update. Để biết thêm thông tin o làm thế nào để chạy Windows Update, hãy xem cách nhận bản cập nhật thông qua Windows Update.

Cập nhật thông tin chi tiết

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để cài đặt bản cập nhật này.

Thông tin đăng ký

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với đăng ký.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật được phát hành trước đó.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Xem thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Xin lưu ý rằng ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè hiện tại của bạn. Ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác trên tệp.

Lưu ý:

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và dịch vụ chi nhánh (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.3.960 0,17 xxx

  Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

  RTM

  GDR

  6.3.960 0,18 xxx

  Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

  RTM

  GDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

 • Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường được liệt kê trong phần "thông tin tệp bổ sung". MUM, MANIFEST và các tệp danh mục bảo mật liên quan (.cat) có ý nghĩa rất quan trọng để duy trì trạng thái của các cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.

x86 Windows 8.1

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Explorer-ppdlic.xrm-ms

Không áp dụng

3,107

10-Aug-2015

19:08

Không áp dụng

Explorer.exe

6.3.9600.18009

2,414,096

11-Aug-2015

02:47

x86

Config.dat

Không áp dụng

87,888

24-Sep-2015

13:35

Không áp dụng

Detectorn.dat

Không áp dụng

112

24-Sep-2015

13:35

Không áp dụng

Gwxgc.exe

6.3.9600.18064

20,480

24-Sep-2015

16:40

x86

Gwx.exe

6.3.9600.18064

445,440

24-Sep-2015

18:20

x86

Gwxconfigmanager.exe

6.3.9600.18064

536,064

24-Sep-2015

16:40

Không áp dụng

Gwxdetector.exe

6.3.9600.18064

288,768

24-Sep-2015

16:40

x86

Gwxui.dll

6.3.9600.18064

519,680

24-Sep-2015

18:19

x86

Gwxux.exe

6.3.9600.18064

356,864

24-Sep-2015

18:19

x86

Gwxuxworker.exe

6.3.9600.18064

323,376

24-Sep-2015

18:33

x86

Restoreoptin.exe

6.3.9600.18127

114,160

14-Nov-2015

14:50

x86

Wu.upgrade.ps.dll

7.9.9600.17729

11,776

14-Mar-2015

01:11

x86

Wuapi.dll

7.9.9600.18094

721,920

20-Oct-2015

14:14

x86

Wudriver.dll

7.9.9600.18094

81,920

20-Oct-2015

14:13

x86

Wups.dll

7.9.9600.17918

27,136

27-Jun-2015

02:14

x86

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

36,980

15-May-2015

21:47

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

35,954

15-May-2015

21:47

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

38,258

15-May-2015

21:47

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

64,380

15-May-2015

21:43

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

33,083

15-May-2015

21:02

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

38,428

15-May-2015

21:43

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

37,431

15-May-2015

21:46

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

41,195

15-May-2015

21:46

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

39,976

15-May-2015

21:48

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

38,658

15-May-2015

21:47

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

43,481

15-May-2015

21:48

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

38,302

15-May-2015

21:45

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

34,864

15-May-2015

21:46

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

36,608

15-May-2015

21:50

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

39,599

15-May-2015

21:49

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

38,695

15-May-2015

21:49

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

38,618

15-May-2015

21:49

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

59,982

15-May-2015

21:50

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

35,246

15-May-2015

21:49

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

37,607

15-May-2015

21:50

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

29,864

15-May-2015

21:50

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

30,190

15-May-2015

21:46

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

30,190

15-May-2015

21:45

Không áp dụng

Wuapp.exe

7.9.9600.18094

29,696

20-Oct-2015

14:13

x86

Wuwebv.dll

7.9.9600.18094

124,928

20-Oct-2015

14:13

x86

Windowsupdateclient-core.ptxml

Không áp dụng

11,791

21-Aug-2013

23:40

Không áp dụng

Wuauclt.exe

7.9.9600.18094

128,568

20-Oct-2015

21:59

x86

Wuaueng.dll

7.9.9600.18094

3,066,368

20-Oct-2015

14:21

x86

Wups2.dll

7.9.9600.17918

23,552

27-Jun-2015

02:14

x86

Windowsupdate.admx

Không áp dụng

24,553

01-May-2015

23:33

Không áp dụng

Wuaext.dll

7.9.9600.17404

14,848

18-Oct-2014

06:29

x86

Wucltux.dll

7.9.9600.18094

2,175,488

20-Oct-2015

14:14

x86

Wusettingsprovider.dll

7.9.9600.18094

334,336

20-Oct-2015

14:13

x86

Winsetupui.dll

6.3.9600.17918

239,104

27-Jun-2015

03:08

x86

x64 Windows 8.1

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Explorer-ppdlic.xrm-ms

Không áp dụng

3,107

10-Aug-2015

20:40

Không áp dụng

Explorer.exe

6.3.9600.18009

2,757,072

11-Aug-2015

02:47

x64

Config.dat

Không áp dụng

87,888

24-Sep-2015

13:39

Không áp dụng

Detectorn.dat

Không áp dụng

112

24-Sep-2015

13:39

Không áp dụng

Gwxgc.exe

6.3.9600.18064

24,576

24-Sep-2015

17:06

x64

Gwx.exe

6.3.9600.18064

522,752

24-Sep-2015

19:04

x64

Gwxconfigmanager.exe

6.3.9600.18064

706,560

24-Sep-2015

17:06

x64

Gwxdetector.exe

6.3.9600.18064

360,960

24-Sep-2015

17:05

x64

Gwxui.dll

6.3.9600.18064

628,736

24-Sep-2015

19:04

x64

Gwxux.exe

6.3.9600.18064

418,304

24-Sep-2015

19:04

x64

Gwxuxworker.exe

6.3.9600.18064

388,400

24-Sep-2015

19:25

x64

Restoreoptin.exe

6.3.9600.18128

133,248

14-Nov-2015

14:50

x64

Wu.upgrade.ps.dll

7.9.9600.17729

15,360

14-Mar-2015

01:51

x64

Wuapi.dll

7.9.9600.18094

891,904

20-Oct-2015

14:35

x64

Wudriver.dll

7.9.9600.18094

95,744

20-Oct-2015

14:33

x64

Wups.dll

7.9.9600.17918

66,048

27-Jun-2015

03:08

x64

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

36,980

15-May-2015

22:29

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

35,954

15-May-2015

22:29

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

38,258

15-May-2015

22:29

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

64,380

15-May-2015

22:26

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

33,083

15-May-2015

21:47

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

38,428

15-May-2015

22:27

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

37,431

15-May-2015

22:28

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

41,195

15-May-2015

22:28

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

39,976

15-May-2015

22:26

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

38,658

15-May-2015

22:26

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

43,481

15-May-2015

22:26

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

38,302

15-May-2015

22:27

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

34,864

15-May-2015

22:28

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

36,608

15-May-2015

22:29

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

39,599

15-May-2015

22:29

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

38,695

15-May-2015

22:27

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

38,618

15-May-2015

22:27

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

59,982

15-May-2015

22:26

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

35,246

15-May-2015

22:26

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

37,607

15-May-2015

22:25

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

29,864

15-May-2015

22:25

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

30,190

15-May-2015

22:23

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

30,190

15-May-2015

22:23

Không áp dụng

Wuapp.exe

7.9.9600.18094

35,840

20-Oct-2015

14:34

x64

Wuwebv.dll

7.9.9600.18094

140,288

20-Oct-2015

14:34

x64

Windowsupdateclient-core.ptxml

Không áp dụng

11,791

22-Aug-2013

06:45

Không áp dụng

Wuauclt.exe

7.9.9600.18094

136,904

20-Oct-2015

21:54

x64

Wuaueng.dll

7.9.9600.18094

3,705,856

20-Oct-2015

14:53

x64

Wups2.dll

7.9.9600.17918

52,224

27-Jun-2015

03:08

x64

Windowsupdate.admx

Không áp dụng

24,553

01-May-2015

23:33

Không áp dụng

Wuaext.dll

7.9.9600.17404

17,408

18-Oct-2014

06:50

x64

Wucltux.dll

7.9.9600.18094

2,243,072

20-Oct-2015

14:36

x64

Wusettingsprovider.dll

7.9.9600.18094

409,088

20-Oct-2015

14:34

x64

Winsetupui.dll

6.3.9600.17930

359,936

09-Jul-2015

18:40

x64

Explorer.exe

6.3.9600.18009

2,414,096

11-Aug-2015

02:47

x86

Gwx.exe

6.3.9600.18064

445,440

24-Sep-2015

18:20

x86

Wuapi.dll

7.9.9600.18094

721,920

20-Oct-2015

14:14

x86

Wudriver.dll

7.9.9600.18094

81,920

20-Oct-2015

14:13

x86

Wups.dll

7.9.9600.17918

27,136

27-Jun-2015

02:14

x86

Wuapp.exe

7.9.9600.18094

29,696

20-Oct-2015

14:13

x86

Wuwebv.dll

7.9.9600.18094

124,928

20-Oct-2015

14:13

x86

Restoreoptin.exe

6.3.9600.18127

114,160

14-Nov-2015

14:50

x86


x86 Windows 8.1

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Update.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

26,836

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_00c70a91322fc6e0bc21177bf6121160_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_325194574bdff35e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_013857a2e776339fb922d5449dd78725_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_93a57ded2d96809a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

708

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_036e62c03ecfc4ee7dc467e26788e54d_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_09cbe1c844be9cf6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_0390c9f0d16e25384e3e7c88865ad71c_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_fdae7017b0b8331a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_04daff726289b44ce2a74e8a7bc0627f_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_b96621245835d154.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_0a84d6b33cfb29bd28331203ef0cb9ea_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_c49abddf55d288eb.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

708

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_0cf3a5effbfec04f6d97164b75681521_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_aea62a442172ae9e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

708

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_0d37cbad3c45c9e767b1a981b5b52150_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_0008e60c1a60df72.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_107f144f7b04ab12f617470f52e2ae1d_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_69f74d55c9254bce.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_112455b687ce5b358422edc9970f8967_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_fb66a600134d57b3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_136dfd056a8eb2af5913ec68358aa5b0_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_39c6f47c0e264ff5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_13f4ab7cdb99786315a85df4dc4ed09b_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_ff0a48bee59575f8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_15249897a2a7487ef7ec51ecefb1d59d_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_3797867f91a3faad.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_167094fa09dfa42db5835832f4f18c89_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_2e16ccb76f2a7df5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_16dd45207739b7e6ac79f370c1806a61_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_d68b534742c229f8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_18be6932bc07e4ee3275622f25031bbd_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_e24373759793ea0a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

708

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_1ac55b05cc6cff4b9a78be0654d48f40_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_d6e2b49a5f9b72f0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_1bd456e23dad5946471f72fba4ad6559_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_2310906195541c4f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_1ebb5499e88c59f1fca780d5f003171f_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_f3fe5ad23480026c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_1f97ccb2a80c93e7b2f9e4e55035bee1_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_f58c9ba05e9aaf21.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

725

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_21c1cb7fb806255e1a661949f47a0c90_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_acbc77cd4df342b3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_22ed6bc02ac1362911314094675e61c6_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_833d029381dfe561.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_260d4992bfe0c69e7c7c82ab3453dcbf_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_cf625640d18e8bd8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

708

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_28faa378db488a910c4d1377be4ca8e3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_5245adfef75c85be.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

708

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_29b8a417926b3e88b42c51dfbc754681_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_96a6466cc1d35e13.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

708

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_2cba4d5a6b49ca10faa732f7f7d55dcd_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_08e6e3cfd8d2dac0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

708

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_2db8701b12991cc24b750442185faf58_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_02d8c930b010afdc.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_2ec57eb13ffd2520bfd58f54e80981ca_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_d9d6f14c63f4e40e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

708

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_3012a872c669477aa197870260d66edd_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_8bd9d14e3ac010ed.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

705

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_305c2afb61efbe7fd6e59fede04ba47e_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_9ea1399becbca314.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_325fa8182768b1c30963c43cdf5e6643_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18094_none_fa3ab2a62991c105.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

698

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_32a40bb1b81258ad613c6ba008dc80c8_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_69e2b40cf6f50320.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_3337f3c0733adb6838464dbb996deb38_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_532fe59fe4a5aa6d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_336643d2023c37c9da6626f049cb5139_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_f0916ff58ae6aef8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_33a50ecfc87d1af8b8d4927e6544d045_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_3a41ba51854c9f56.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

708

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_3b6d3ea47ee2b35b29baf73dec0eb23a_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_35e9bd04a86a0506.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_3e76049a32f550cd60879fae2ab35cc9_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_e311cc33f7703ce1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_408c6bbee80e48d9f22a7dc3865c772a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_682a1204e0565e99.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

708

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_41153173a8d4b24ccf315f5631f71338_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_c97f6b09b0ac9cde.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_4272f07eb072b451bb988958099dc466_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_10e76b1cf555c232.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_44152cfcb563dc005852517f84608df7_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_e95c7f8a623c200f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_443e47602af97e6e588a10d4569da2b0_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_34434a63dc6021c0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_446e7505dd5821d7b241f7cca3f8baa3_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_ab5e65c4aae8d708.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_449445729fee637ad3b0128bd6cc5036_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_8e0b272fa93fc999.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_463a4e3cd90ab6d6d9d098eac98468af_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_6c779496802b490c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_473466d087de4947073778d215a8cdb3_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_34a021da523ea807.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_47546235fbed404a887c1100f4884e22_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_86078ad749cd7f6c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

708

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_47a7f15501554f31c15a555b8541c6c8_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_bbbf2b1125d4c695.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

700

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_48471318ad204fdf839df10d2f01fbd9_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_416219764d0ac326.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_4cafcb6b353a394d3cc05339c0becc35_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_bf03f98b2da5ef29.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

708

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_4ece58ab0483f9ee226829de7f111f50_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_9bc02f6f3901b9a8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_4f47bb3fbccb30408feb7896891047af_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_fe3a81a3b68a109e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_5178e5479fc2f51a64ae9b2acc84b109_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_5c8b584742904a5f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_547ceaa369204f4bebc7387b09a188a0_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_c33d3e1b92302253.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_55ec89e822d268a855c22aaed028ee07_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_959324c8d3e2c78d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

708

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_56f257350c660d06f7b65410b192677c_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_77e91c39527068f0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_572df0c3cffb27279ade9a5fb25cb507_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_6e974147b03edab1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_57b552ba8609afe0a7c788d4c12600a6_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_3d6ebaedf5c3cbac.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

708

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_5884b6596c5e434bf3d1bd88606b8346_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_53c4bd790fd531cc.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_58fd5e8273133ea54186d3be2e1b19b0_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_b84c2a986a154266.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_5a8ee3058cbe60c4962f8978d3384067_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_c414fba835714a2d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_5abdad172796fd68d3620731d2c1f395_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_967574fc9f0ae914.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_5b6fba38fe634be510db4dbb3b7b7d3b_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_253aba8cc08fce2a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_5ee40388b1382695a52cb4be611f5d72_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_4b9e8c0ab85938d6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_5f5818d42b4051ad52ae4e40d22d925b_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_ff39f198711923fc.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_61e32b576ec3ff8defb716573bba6ba8_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_1c680debde531008.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_62707d9edf7365048b84fa61f7ef1451_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_4e70f66ac5d7fc5a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_62e2409a45aebf3509c9fe04216ef2da_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_8f72fb8dfcfe162f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_631f9381caf927d78896f762f1fe4d72_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_44e0b449cfce587d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_689da431af7aa4f103e6dbb187111621_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_3d8416888dbbdcc5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_68ca262bde029ed579473c0ee76d15c5_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_08499d11a165ce18.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_69562d4b3540ac22d12326802688d82b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_f0223b3ba8f0ed19.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

708

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_6af25790b5a7bd44227559bf549daa2e_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_040f0df1d52a7101.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

708

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_75c5d48218a2821e897adee159f413ee_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_7a9fe49c04888aee.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_76eebeaa60d0171bc1974ce8f06398ee_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_b4a7707205cc0dff.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_790f4c42cc8a09249adc80f6f9dd7623_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_b6d2a4b6557258b1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_79bc7f71944290eda72d365aef33f690_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_25fb5608fb1aa39c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_7b1679535914e0dc50222a2f552c6760_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_5a9c6e0b4e4ea119.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_7b3c462c57babe67b7ae722260797186_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_4d50c3a5f4d3e2dd.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_7b528a35a224203da8f55289ae699218_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_d305849209a64b8c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_7b853803633c13d125d516618d159226_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_c4bd1bbc9e8020af.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_7c6049766241b2bace8e0a2695df486a_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_b19931db8efb90f7.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_7c978698198c40ac8ba87e0c1e9ab226_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_207f38b8a5d7d8ba.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_7cecfee7cf2c54f2cc0e089bf5c5f27f_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_23df4b3aa0642ba8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_7de43d64a43ecf97691f908b943ff2f8_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_d8574d33f57835ec.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_7eccd1060818a5a84f9b41946a7eca8d_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_9ae12d7d616b3e23.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_7ef2a47435f62d212307b5b9d0557c58_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_1aa9723c589a2d9e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_809644289b1155e362a56f8af3c11717_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_17ab0408686450ab.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

708

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_83d3543c21d0bc7e0826f2343f0e604a_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_a1c578e2308674dd.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_8414bfdcf71789007a48b8fa45b79eaf_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_74b836b356b2d6b0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_8908e08d2be1124b3653eac7c8619d77_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_8ec9a52ce3bade47.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_890c8a1142213217f849d9f61cb842e6_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_045feaa0e0789d4d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

708

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_8921fa50608325aef5b8132196d1fdd7_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_bdcf78ba2b3ee257.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_8c2bc39af6134ba4252a4b407609643a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_5fe2a2dddb7925ab.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

708

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_8cdd8fafb6cc9f3130d68eff96400101_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_b75108599fa6fcf9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

708

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_902356ddf63df4107f15ddac5a836d02_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_50f0fad658fcb0b9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_902586c26221358a1c310a10cc6e004d_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_db4b0074878f6eb8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_915ddc7dca9918cd017ad7bb7dc4a0c7_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_18d9e5e4e4ffbf4f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

708

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_9238c30bffa4c76e29dee4e884e8511b_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_a6a3d9fa7036d838.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_939486570c71fc665676c0abfce4dd7f_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_ba114f5611546428.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_94b1774f762f0b9c4b27612122ff09bb_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_6522b8e796ce60cd.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_950724edf8e1a4d0c4ec5b229cd5299a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_13ee9e5f0613beec.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

708

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_959792e1b1e5942e087b5d0bc14fea2f_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_5494bbcd47f770f4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_974ba8ecf2de89b9248c180b6d4cdddc_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_4b4ad1af737dcfce.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_99646878813bc93fb179060711bbd908_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_616076fc2653f0d3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_9d0fcc366252aa6eb2c9443d2fc368cf_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_3e2663b71dfcdae8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_9e0338c8264d586a3f17cba8757946ed_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_d868c7f607fc7387.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_9f209466da081e41701baaa4b92cf246_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_e4d7b9f385a1f196.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

708

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_a00f17c0dff95f181afc2021176b4395_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_f84578525e2ef516.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_a0385b274ca8dfa8966e35b700915b5f_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_f473c86cf8bfd46e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_a1f06ed5fd2ff7f4ffbe3ed9d1daf462_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_2272188f55513883.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_a37046712c7538e96ec498566893c0ea_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_d20bf9e89c84e3a4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_a4f4109e72e9036d774eefd1c26566e2_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_b98f03c092bcbe0c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_a7433ed64072da32fbf52b2bedcb3a78_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_ecb55bb8ed3f1c06.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_a9ff510f8bd7360acb1b1ae0effa0b47_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_ef1213fef8ff09f1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_ade43bd13bc4a471179a304c751baf01_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_361983d34b6f97c7.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

708

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_af2a645085f6b6f516c357e33c9acb21_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_3b6fafd08d20f4c0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_afca7465f437a97490edeab10d709b45_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_7feb7fb13745b262.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_b031902bc0f458f0a6c6394ebdb6a7ef_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_bcc1b0910dd86121.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_b0c85004c16d4bdb43b2862ff3638d4e_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_05b2abec454a5366.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_b0d360e6bf89d9113dbdb35662815567_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18064_none_9c5f565f5bb50685.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.715

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_b26b6f779891a685d837131a3e2976d9_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_0f78901ccbdc678f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

708

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_b27616a429d27af9d333cf3ecf3c5e7b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_ea1e8a157c7b59ea.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

708

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_b4bf672c369e39608121523b0f86f151_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_9f821be160739137.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

708

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_b618050f70613d0ba9e5696b6009c134_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_647fd5256aff33e6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_b777529abd912be10573f83f5149d53d_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_c04a4bdc39bf6b12.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

708

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_b7c88c5056305e31107c976d79ea65d4_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_068c68b44a2a2f32.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_b87b74804637a194d8ed88142e201602_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_81f5f4910a5550eb.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_be2d0674c9d51cdc43b3a40f82f0bee1_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_1e4f616082f90380.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_be99f9c0e62f5e8f57ba021f0fbfc577_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_241f67f259421c10.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_bf7b3a745b0d1a0b281a82888acc03e5_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_d52ad9c869ede127.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

712

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_c237a5f257833963d862643b6a97eae0_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_6a0b1fffe56a32a2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_c46d7707c2db3f9a1871c8fec16a962c_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_ff0d22a51d2707fa.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_c49a9dcb6db6c3c795eb91ccc2511b0e_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_327808b9caf0be11.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_c6668059ac27d0f546d8eb9a98a53130_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_6e8886e35a20e2a8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_c6b45e1f79116c5439ed6e06e5d6ca13_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_1fc7e09ad503dc8c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_c820129643af6d608b3a6e8e2de54c05_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_fe645fb22c3b9c61.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_c9a52d38245cbdd2faf3d7f6d7b87ffd_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_a031adf417f5c3f0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_cbd4208e59169f1c905ab18425549445_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_e7970942b1715118.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_cc2915ebd3121260fa19ef9d5af3b43f_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_b80200eeaa913e26.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_cc3000cabe7aead1515d4ef936fe0244_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_59319796e90f8292.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_d1e494644eabf54ed4c8fbbbd99f0695_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_9f784ae4ad35ed5e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_d20d54381134d378e044cfa9f8648150_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_e42eefcdb35fe0e9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_d2a6f3e342a169b3390b705005c7ae87_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_b83aa21e07f22350.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_d3023ad3107e34d0d22f7f0bb49e4c69_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_d3e7a9dbfdd27dab.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_d3d687cbdb00d69d63c67e30563a5b44_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_f0ba1c23d6e57781.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_d4120b09cbd43bb913c6d0b95bc13d81_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_87b3cf8abe8605ba.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_d54a424fd540b3b0ee605c2f1b5e8dc0_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_0fe78114cc479948.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

710

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_d775fb9b81ecdbc37d9559dad02b0f56_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_f423e7ef82146ee1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

708

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_d9b3e90edd3cfae0a3f4a67204aec011_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_87917ac288ba89a2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_dae0d781c61bbf364687b593322ff498_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_4378b178af425fa1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_dc50335853090fe0b90c28e1221f5a2e_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_c9c2ce2fae69c8e1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_dca17425630ada411ac7415ead8ab6c0_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_2862560b3ef9fd66.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

708

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_dd4d05a83c99303c03b6758d595e2e5d_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_2ef084b39fe348ce.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_dd81e77bcd6839bc3c455c66a4d47b23_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_79477d0d14aed80a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_e053f0dc9b4cada5b5123e640ae27ac1_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_c903fc07e7277e51.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_e07a502bb98539e51d3cbcfb8198adc8_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_2c1ac4cfe19f5e6e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_e0a8a0f5996d7e44fb4511ec3f350916_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_32667a9d0e645582.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_e1b51696c82cff868f20f8a3e719ea63_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_b1a62020e833c2ee.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_e1c969e3e968c685f806f6cb011b503f_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_5635aa125d4c67e0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_e5fcf2b365046fa53e47c1f29bc42db0_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_e68a23188e313028.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_ea07faa8a57cdc4f08a58717eb48cbee_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_b231257bf920b8d2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

708

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_ea659d358c7b546b744338aae8752339_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_3f22b4ae8fcedfaa.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_ea881e985ee2101df587dad056477f61_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_4cb044adb7778d68.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

708

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_eaf9a7be550487191fd3a04a482593c8_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_508c163411795879.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_eb49163526e6256bc95b691d7810ecbe_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_2f128b3751a9da3f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_ebfcb5f4c0925e3be0959654afeb5a8b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_972a35f2ac75bdec.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

708

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_ed1de73083c78998c83908f1b59d81b7_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_923ef8dab5e5e5e1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_ed440950fdd9861c5e8cbd3752028c97_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_a84a0aca8b4f760b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_ef9f1c5ae782a2893736003735e32f21_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_aa2355ea26587231.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

708

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_f1fb227a558e12fb3e0b2f4058e4e0ea_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_95287afa03974bf0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_f2853abbd96a8bf233a02caf3d3a5ab2_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_c80674c007cc71e3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_f4f247b72318fe6578e2362c5f89e373_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_028802edb3d0de86.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_f8796b705ac5f1fe899bd6750c5d96d0_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_4123dd56f9a50946.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_fa59c34972114aac7141bad37d271a44_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18009_none_8e7ba2158b557820.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

696

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_fa752814746f937630b890a63ab8f16d_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_250ff4cf8e8f541e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_fad103269218bded6403eb12f51f968c_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_a6d2abf1b33733f5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_fb7fe3c1c02aa467a7037b1ddc55d5c2_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_e15466de5161e0fb.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_fbad9d2c792970d70f7b6e7f44a8ee99_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_7a5be71cdb1cea5a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_fdd5c80e7fbbcdd39774ac61faddccb0_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_acf6f3de482cf175.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_fee677509fb92491141622fb181518bc_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_2627028d39104265.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

708

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18009_none_e6afb9299510def5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

45,672

Ngày (UTC)

11-Aug-2015

Thời gian (UTC)

03:04

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-gwx-ins_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18064_none_df18b2ad6d2f5a96.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3.266

Ngày (UTC)

24-Sep-2015

Thời gian (UTC)

18:42

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-gwx-task_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18064_none_f078e8b7e01f2f3f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

10,432

Ngày (UTC)

24-Sep-2015

Thời gian (UTC)

18:43

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-gwx-uninstall_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18064_none_41e7aa9b16f9fc5a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,231

Ngày (UTC)

24-Sep-2015

Thời gian (UTC)

18:43

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-gwx_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18064_none_452d846f71cb2151.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

12,055

Ngày (UTC)

24-Sep-2015

Thời gian (UTC)

18:43

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-restoreoptin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_ar-sa_573748e1ec2625e3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,151

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:22

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-restoreoptin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_bg-bg_fd772a6adca6773a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,151

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:27

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-restoreoptin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_cs-cz_a880a105ca2e5365.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,151

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:27

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-restoreoptin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_da-dk_45ba812cc0744f64.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,151

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:27

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-restoreoptin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_de-de_42e61668c24aa3fe.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,151

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:27

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-restoreoptin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_el-gr_eb7c43fbb1600c8c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,151

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:25

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-restoreoptin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_en-gb_e44e3143b5fffbfe.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,151

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:25

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-restoreoptin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_en-us_ebd6ec61b128afc3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,151

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

05:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-restoreoptin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_es-es_eba24945b14fa168.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,151

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:25

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-restoreoptin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_et-ee_e56214d5b5557df7.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,151

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:25

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-restoreoptin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_fi-fi_8abd4df2a6699392.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,151

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:24

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-restoreoptin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_fr-fr_8e59bf44a421b7ca.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,151

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:22

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-restoreoptin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_he-il_d27966e68a90b8b8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,151

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:24

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-restoreoptin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_hr-hr_d49619c68944257e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,151

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:24

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-restoreoptin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_hu-hu_d5ca3f8c888186e6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,151

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:24

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-restoreoptin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_it-it_7881b58b7b539d48.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,151

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:26

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-restoreoptin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_ja-jp_1aa734986e6eaf23.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,151

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:26

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-restoreoptin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_ko-kr_be11114d60df7639.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,151

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:26

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-restoreoptin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_lt-lt_61dc3d4e530741d6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,151

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:26

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-restoreoptin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_lv-lv_62a9abd2528582c6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,151

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:26

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-restoreoptin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_nb-no_a6a392823904a1f5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,151

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:26

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-restoreoptin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_nl-nl_a4e2ddc03a30abca.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,151

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:26

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-restoreoptin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_pl-pl_eb1f38421f53197e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,151

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:26

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-restoreoptin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_pt-br_ed7322e61ddcad62.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,151

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:24

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-restoreoptin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_pt-pt_ee54f2521d4c1d3e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,151

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:24

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-restoreoptin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_ro-ro_328fb88a03b2e89a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,151

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-restoreoptin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_ru-ru_34f80416022dab6a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,151

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-restoreoptin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_sk-sk_d41308c2f7479d94.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,151

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-restoreoptin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_sl-si_d3252a7af7e1b077.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,151

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-restoreoptin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_sr-..-rs_795592bf6cf357a8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.166 người

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:25

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-restoreoptin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_sv-se_d0f2ee8af956b5c5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,151

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:25

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-restoreoptin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_th-th_75fd103dea9b7306.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,151

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:25

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-restoreoptin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_tr-tr_7a0038d1e812b7b6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,151

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:25

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-restoreoptin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_uk-ua_15e01b78df43de02.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,151

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-restoreoptin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_zh-cn_4b5d56cf984a89d5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,151

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-restoreoptin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_zh-hk_4a084f5d9925fc65.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,151

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:22

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-restoreoptin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_zh-tw_4f59942595bb6645.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,151

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:22

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-restoreoptin_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_dede9acbbd7476b8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,151

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

15:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_ar-sa_b82d3b35062b432a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,420

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_bg-bg_5e6d1cbdf6ab9481.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,420

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_cs-cz_09769358e43370ac.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,420

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_da-dk_a6b0737fda796cab.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,420

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_de-de_a3dc08bbdc4fc145.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,420

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_el-gr_4c72364ecb6529d3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,420

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_en-gb_45442396d0051945.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,420

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_en-us_4cccdeb4cb2dcd0a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,420

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_es-es_4c983b98cb54beaf.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,420

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_et-ee_46580728cf5a9b3e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,420

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_fi-fi_ebb34045c06eb0d9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,420

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_fr-fr_ef4fb197be26d511.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,420

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_he-il_336f5939a495d5ff.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,420

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_hr-hr_358c0c19a34942c5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,420

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_hu-hu_36c031dfa286a42d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,420

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_it-it_d977a7de9558ba8f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,420

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_ja-jp_7b9d26eb8873cc6a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,420

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_ko-kr_1f0703a07ae49380.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,420

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_lt-lt_c2d22fa16d0c5f1d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,420

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_lv-lv_c39f9e256c8aa00d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,420

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_nb-no_079984d55309bf3c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,420

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_nl-nl_05d8d0135435c911.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,420

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_pl-pl_4c152a95395836c5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,420

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_pt-br_4e69153937e1caa9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,420

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_pt-pt_4f4ae4a537513a85.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,420

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_ro-ro_9385aadd1db805e1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,420

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_ru-ru_95edf6691c32c8b1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,420

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_sk-sk_3508fb16114cbadb.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,420

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_sl-si_341b1cce11e6cdbe.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,420

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_sr-..-rs_da4b851286f874ef.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4.460 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_sv-se_31e8e0de135bd30c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,420

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_th-th_d6f3029104a0904d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,420

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_tr-tr_daf62b250217d4fd.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,420

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_uk-ua_76d60dcbf948fb49.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,420

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_zh-cn_ac534922b24fa71c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,420

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_zh-hk_aafe41b0b32b19ac.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,420

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_zh-tw_b04f8678afc0838c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,420

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ent-internalupgrade_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_2a398e072c37bd86.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4.976 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_ar-sa_a6d5342a787d4ba9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.668 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_bg-bg_4d1515b368fd9d00.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.668 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_cs-cz_f81e8c4e5685792b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.668 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_da-dk_95586c754ccb752a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.668 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_de-de_928401b14ea1c9c4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.668 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_el-gr_3b1a2f443db73252.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.668 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_en-gb_33ec1c8c425721c4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.668 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_en-us_3b74d7aa3d7fd589.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.668 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_es-es_3b40348e3da6c72e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.668 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_et-ee_3500001e41aca3bd.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.668 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_fi-fi_da5b393b32c0b958.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.668 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_fr-fr_ddf7aa8d3078dd90.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.668 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_he-il_2217522f16e7de7e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.668 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_hr-hr_2434050f159b4b44.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.668 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_hu-hu_25682ad514d8acac.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.668 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_it-it_c81fa0d407aac30e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.668 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_ja-jp_6a451fe0fac5d4e9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.668 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_ko-kr_0daefc95ed369bff.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.668 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_lt-lt_b17a2896df5e679c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.668 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_lv-lv_b247971adedca88c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.668 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_nb-no_f6417dcac55bc7bb.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.668 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_nl-nl_f480c908c687d190.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.668 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_pl-pl_3abd238aabaa3f44.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.668 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_pt-br_3d110e2eaa33d328.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.668 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_pt-pt_3df2dd9aa9a34304.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.668 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_ro-ro_822da3d2900a0e60.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.668 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_ru-ru_8495ef5e8e84d130.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.668 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_sk-sk_23b0f40b839ec35a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.668 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_sl-si_22c315c38438d63d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.668 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_sr-..-rs_c8f37e07f94a7d6e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.685 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

17:20

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_sv-se_2090d9d385addb8b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.668 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_th-th_c59afb8676f298cc.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.668 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_tr-tr_c99e241a7469dd7c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.668 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_uk-ua_657e06c16b9b03c8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.668 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_zh-cn_9afb421824a1af9b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.668 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_zh-hk_99a63aa6257d222b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.668 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_zh-tw_9ef77f6e22128c0b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.668 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_ar-sa_510293d8f32504ae.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.736 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_bg-bg_f7427561e3a55605.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.736 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_cs-cz_a24bebfcd12d3230.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.736 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_da-dk_3f85cc23c7732e2f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.736 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_de-de_3cb1615fc94982c9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.736 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_el-gr_e5478ef2b85eeb57.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.736 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_en-gb_de197c3abcfedac9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.736 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_en-us_e5a23758b8278e8e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.736 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_es-es_e56d943cb84e8033.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.736 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_et-ee_df2d5fccbc545cc2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.736 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_fi-fi_848898e9ad68725d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.736 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_fr-fr_88250a3bab209695.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.736 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_he-il_cc44b1dd918f9783.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.736 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_hr-hr_ce6164bd90430449.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.736 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_hu-hu_cf958a838f8065b1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.736 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_it-it_724d008282527c13.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.736 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_ja-jp_14727f8f756d8dee.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.736 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_ko-kr_b7dc5c4467de5504.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.736 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_lt-lt_5ba788455a0620a1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.736 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_lv-lv_5c74f6c959846191.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.736 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_nb-no_a06edd79400380c0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.736 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_nl-nl_9eae28b7412f8a95.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.736 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_pl-pl_e4ea83392651f849.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.736 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_pt-br_e73e6ddd24db8c2d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.736 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_pt-pt_e8203d49244afc09.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.736 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_ro-ro_2c5b03810ab1c765.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.736 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_ru-ru_2ec34f0d092c8a35.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.736 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_sk-sk_cdde53b9fe467c5f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.736 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_sl-si_ccf07571fee08f42.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.736 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_sr-..-rs_7320ddb673f23673.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.756

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_sv-se_cabe398200559490.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.736 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_th-th_6fc85b34f19a51d1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.736 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_tr-tr_73cb83c8ef119681.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.736 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_uk-ua_0fab666fe642bccd.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.736 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_zh-cn_4528a1c69f4968a0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.736 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_zh-hk_43d39a54a024db30.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.736 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_zh-tw_4924df1c9cba4510.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.736 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..owsupdateclient-aux_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_cc11a46f1ca67ec5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

153,872

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_cs-cz_51d5bcd63b143f91.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.690

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

17:27

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_da-dk_ef0f9cfd315a3b90.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.690

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

17:27

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_de-de_ec3b32393330902a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.690

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

17:27

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_el-gr_94d15fcc2245f8b8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.690

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

17:27

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_en-us_952c0832220e9bef.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.690

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

15:48

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_es-es_94f7651622358d94.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.690

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

17:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_fi-fi_341269c3174f7fbe.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.690

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

17:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_fr-fr_37aedb151507a3f6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.690

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

17:27

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_hu-hu_7f1f5b5cf9677312.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.690

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

17:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_it-it_21d6d15bec398974.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.690

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

17:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_ja-jp_c3fc5068df549b4f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.690

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

17:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_ko-kr_67662d1dd1c56265.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.690

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

17:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_nb-no_4ff8ae52a9ea8e21.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.690

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

17:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_nl-nl_4e37f990ab1697f6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.690

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

17:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_pl-pl_94745412903905aa.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.690

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

17:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_pt-br_96c83eb68ec2998e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.690

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

17:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_pt-pt_97aa0e228e32096a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.690

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

17:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_ru-ru_de4d1fe673139796.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.690

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

17:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_sv-se_7a480a5b6a3ca1f1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.690

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

17:20

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_tr-tr_235554a258f8a3e2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.690

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

17:20

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_zh-cn_f4b272a009307601.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.690

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

17:20

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_zh-hk_f35d6b2e0a0be891.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.690

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

17:27

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_zh-tw_f8aeaff606a15271.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.690

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

17:27

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..pdateclient-activex_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_761c64afc25db0c1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

10,178

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

15:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..wsupdateclient-core_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_e6006a2308e625c2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

98,262

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-windowsupdate-adm_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_a2922108720b542a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,810

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

15:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-windowsupdateclient-ui_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_63ad8dcda8ea6873.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

21.879

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-winsetupui_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18094_none_f3a0eecfe14cbc23.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.856 người

Ngày (UTC)

20-Oct-2015

Thời gian (UTC)

22:15

Nền tảng

Không áp dụng

x64 Windows 8.1

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Amd64_009fb63accd81172875ccd9ca7dcba5a_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_f960dc99cbd70cd2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_00ffee3477ff7cda81c39429a91669ce_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_1e00f404149ad985.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_01264f75fe119de4ec18797c6e8591c2_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_dc298c863887d3dc.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_013857a2e776339fb922d5449dd78725_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_efc41970e5f3f1d0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

710

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_051c50290f20ebc5c62aac793a9d5514_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_1d2f7ab0d3e42b6c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_06e50164d18676409c0374383260cf7d_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_3523c0bbdde6c677.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_07aea2384c881eb92b37e20a402817d2_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_9e08c165757f9f3d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_08a1a1291eb54c70415e14f371e3eb1c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_91baba2a390b99f3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

712

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_096cfafe98018d8857c65737f577522f_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_aa5d8e36b2a9ea3d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_09f515e174dd4a6b6965074bc2312869_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_5a56532b50fb4fbd.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_0a6afd99bbf1e47961611caf6b5862bf_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_88703cbe37db0d6c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_0a84d6b33cfb29bd28331203ef0cb9ea_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_20b959630e2ffa21.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

710

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_0b73dab53dc7a442c12d033090e197a7_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_e7b33c16e9759871.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_0c33e81739dc5387bf479db7467c130f_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_cdce624313a55b13.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_0c73e7bfaf655595a1c12b948da34389_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_efecaf8cf824b438.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_0c9104f9d3304e71476fdf23242f0c8e_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_7de4d40f83d35e8f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_0cf3a5effbfec04f6d97164b75681521_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_0ac4c5c7d9d01fd4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

710

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_0d4920af40de5ef6b649b12c2f45109b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_550545318a9b18c0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

712

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_10c29d3dd6cf69e43542b5b8169bc0c8_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_45b8577f1f9243a2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_10d3287c6a637b5e1895154211971a58_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_35bae493c3ff73d5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

728

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_11a455f05ef120209110ede4a965878c_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_082f07590fd4a4cc.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_124dc02810935b16444704be47548d8a_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_98c6598b7d546a7c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_12bd7a124b38f4ce3aff669bb04b77c2_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_e8d1654168ecfa7d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_140eb8a6943c318fd417cfbeb5389a59_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_9ae5ed62653c394a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_146aa0692333c0ff12a0efacf9d033e5_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_a0688e19ac66cc36.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_14a9419cdd4a73552e6a2af1fbe6ce81_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_5ecb515d715e694f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_166476f96cb1ce0cb31e6c1fd0480f18_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_5b82e03d8c7d01b4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_18be6932bc07e4ee3275622f25031bbd_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_3e620ef94ff15b40.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

710

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_18eb3dda51b08af59438ccb145dec4f3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18064_none_7983866dfe3bbeed.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,062

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_1c3d63bc27e5275a1247ba825a4589d6_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_919afa1279580194.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_1cddde2f178922e08b7a708d1f1e5def_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_da59ac6dca358a29.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_1d93eeaeac7aee1d2f7e399eb36caaea_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_5dad9c28d55281ad.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

712

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_1e7503dd1d3c073d7f33dc732e24a751_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_938d0ceaf8c533f8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

712

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_1eab3d7df870fddfff2915db4aae731d_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_25970b1521c1b2d1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_1ed582c8d85560fd16a4fbe8483d897a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_11c85fdda09124c4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

712

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_1f66120b0cb23a6216ba422f925fd78b_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_3810b4c346eb1d78.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_1fa039a63d1ec43dd8a1ad1e1f5ca412_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_a449a9154f26fa49.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_216a4d66f028971ed2953b383e6cda88_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_9521bce335c37f82.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_21bca5e3c8fd3027258f5482093673f0_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_fca291ce3c5f7774.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

704

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_236b65ba9ba01d9c4360f383d2c88606_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_787b636741afafa0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_25359c25ec48cafba35fe5e0ade98de2_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_bd17813d9e62e3b4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_256d0e3774e9c88cc3ba5610478d8e86_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_d73b56ce9f3f7a55.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

712

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_25883b5e504014b8a3fc6682020b399b_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_d9baa1bd526b422e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_260d4992bfe0c69e7c7c82ab3453dcbf_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_2b80f1c489ebfd0e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

710

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_28c5204210eb4fba55f3594af005d727_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_fb42c7e5b9fe1090.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_28faa378db488a910c4d1377be4ca8e3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_ae644982afb9f6f4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

710

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_29b8a417926b3e88b42c51dfbc754681_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_f2c4e1f07a30cf49.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

710

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_2c4c7f2434adddb33aec2e52cc4bd732_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_a02265c255a04778.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_2cba4d5a6b49ca10faa732f7f7d55dcd_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_65057f5391304bf6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

710

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_2de73331f9a4e5e13c09aaf41737b4cd_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_2392b31260c390c8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_2ec57eb13ffd2520bfd58f54e80981ca_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_35f58cd01c525544.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

710

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_2ee025faecb7d568b5ea8d2dad4e11d8_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_1aa7a4d85f27a6a9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_2fd9e8c9a7a06e195787d7939ef2c514_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_9c482138b4cfd7cd.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_3315d2206ff17087748bdd77013172ef_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_5c7f6f022a4a152d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_33a50ecfc87d1af8b8d4927e6544d045_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_966055d53daa108c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

710

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_3557f34ef3a221f955fcd89b86e93535_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_ab524c04f6c2d542.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_36159cecfb4bfc2bffb46205c7dcc6fb_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_27b155e4b30e6761.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_3673c8e2b801cf31b29a057431e2a773_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_2deb1a59a1099d30.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_38007093ce6239eb7c913b486b3e38f1_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_4147271e399716de.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_39534529ba3d05667ce8d5ca379d5490_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_601633d118dfb662.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_3caac94fe503b249261df7c64854a748_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_221888375f7b3e80.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_3e7b618f334de0f1094e0334f114b4a3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_e29b5d3ad1898223.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

712

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_408c6bbee80e48d9f22a7dc3865c772a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_c448ad8898b3cfcf.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

710

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_41c6ebc538ffffdc0be20d75b6b656ff_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_dd9768b93b2b3746.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

712

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_41db38db70d038f9345aad96900bb826_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_9335afd63de23fc1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_430602e659d5f6eab57d0c761a8b4b11_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_b4fc5fb84f0fba55.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_4466c3fce353428ccbf8653c4802760b_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_cac085026dc3daa5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_45747228a1d6895bb7a3a402d19e90c1_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_20df7c8b7dcf5e03.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_470621cff23d8149d01911acfc99a1f1_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_2bd5065d31958c80.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_47546235fbed404a887c1100f4884e22_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_e226265b022af0a2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

710

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_47a7f15501554f31c15a555b8541c6c8_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_17ddc694de3237cb.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

702

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_49d94d9f03b2d1b9461b702c018c86e5_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_07801182afac5da6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

712

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_4aca44554938c2fa8b94a5e9dd266279_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_d3754ae7b489931b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

712

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_4c36e647451ff15c09039dcedac286e5_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_36c6686964cf2cea.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_4cafcb6b353a394d3cc05339c0becc35_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_1b22950ee603605f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

710

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_4cb3d2795e0c9881393ee3f46180c70a_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_3caaf803c94d0095.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_4e62c02f96629f4d66e2085ae8683246_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_de98935d46a34e0c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

712

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_501d07e91b03e066919aaa8a56cb407a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_f3ba53ada6e342e4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

712

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_504d2d0d01913b0998abb0c70fe5d5f4_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_59997f6ce0443e6f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_50626995eb69ffc0c20e9f08c4fa4726_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_f6acaece4a1217eb.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_5231b8c257e96296e0245eaf0614610b_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_0ec638d230dc171b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_55ec89e822d268a855c22aaed028ee07_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_f1b1c04c8c4038c3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

710

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_57b552ba8609afe0a7c788d4c12600a6_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_998d5671ae213ce2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

710

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_57b93bd1e81b6f2c36e9c3ee11b294c0_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_ea713419a9e2d7db.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_581c492b795336c7c5af0e8dbd99dd2e_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_852d7d9df5ba424c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_5a32550ecf2e2ef225ed5138278340e2_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_5a53c97d5eaf66fd.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_5a7b58413c2a72f5223577f38720ecb8_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_4952203232172ab8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_5b3ab7d85f9357c9cebf25d447cad8dd_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_26fc5f84b66e825d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

727

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_5c2a45a213062066c16ddf9203f607d8_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_67286705e40767ac.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_5ce229b067b78055113300e1fa9cb870_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_cf0024d95d9cb1d4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_5e7fb06d2f8e8482da5aabad6ecb0bc9_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_6dacfce84008b971.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_5fc8113866a1d489a6844c5a05ef5cfd_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_61cb9c39976b38da.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_6029eae73c12615695a6aa61de27d1f6_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_32064b30ee30d1fb.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_60327e0484fe753c0645e0b6143ad85d_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_ac6ff6b1c3f23ac8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_60904b8a3ea085a46b1d6434a59296d1_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_6c5c92a02fec53fc.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_60ae393302877ac89e013449546f0812_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_b453f6cd8241a913.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_61c9013c7c1f48c4b0d00353be759bc9_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_74ec5364b342e693.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_626a63fe5d836cf4e327a2cf3b3ba7d2_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_6a31c291a3d8c487.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_627ac39d98a86f2c4e9f70df6a4dfb29_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_ed66ac508dbf511f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_6334f863c4dd88c8822ad44a383f0e6a_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_970e306423bf016b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_655f17f97f6bc8eee806f25d010dfef6_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_2a4849579f3fc079.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_65df417b0efda86928b472d42478344d_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_f3aa09a9581a5b19.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_66aaab61106acf4d9a9f2d26348cfe06_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_e761e3285ce73b89.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_67171e4eb3183b563f21f28ed46a13bb_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_34082a30e8e6751e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_675d98c9e1258917910289ecc163f0d1_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_cab2da613a5093b0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_69478af0b5bf2c143ecfc4851c86b9ff_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_1799dbb4f9f43eeb.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

712

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_69562d4b3540ac22d12326802688d82b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_4c40d6bf614e5e4f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

710

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_6957d7ad18bd51ea3245a3c7db5af4c9_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18009_none_b99a220d59345317.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

700

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_6af25790b5a7bd44227559bf549daa2e_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_602da9758d87e237.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

710

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_6b4420a32e608d88d623b59f0b3bda0d_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_57e90cb657da865a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_6c088b26370adc80191c97ca45c25f6d_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_8d460242199d396d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

712

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_72ba81c171de5a13295a9e2996183657_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_3ecab7b51050f91b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_732a68f90c82ab6ba7fac09fe265c263_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_952c7dc16855f1dd.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_74b63cb4a3ac58213aaf6ea85702c7be_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_b13bd753f9a02eb7.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_75c2800a4dfc1c744c653607ba00598c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_169ee929a44c80d3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

712

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_76ba723e01f46937345bb9eed2a33ef2_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_4cc6cfa7365098b8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_779c0db2851c62824324df6e66950be5_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_059fff68756e75b1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_78321c7f243f6617603c5f6af512b7c4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_eceeca233e5cb9d3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

712

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_785315b2eefac536e6a6ca342141d5e5_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_ea85601b10b2673e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

712

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_7862131b48bdff12b40f72d84d98eb31_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_d4a936ff5f04b6e6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_788f730997eac118c5d7b81512bba8a9_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_5f15d4f730381a1e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_79e885adc0c65b48392ae9324d434124_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_2a0d7b33a4f5c904.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_7abee186e9f8bddf27c809dd03bdf068_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_1811ff2d533e791a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

712

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_7ad098e8596ebe4d9767c8a75ce5b012_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_1a85e0ef8b2b120b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_7b856eb2637747388281770bc36c4034_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_266308cec5a85f03.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_7b8d25405f63797fbb8667fcbda0bc3e_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_0faaf294519ec90f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_7e11ee4f867b63502513568704814e0d_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_0b010ff5528135b7.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

712

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_7f9ecf2454b32f051b0b35c1d0d7a0b3_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_ba61e6ac41ee2bf3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_8040f2e35dd3d566727121069671d218_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_299f94bcc9482971.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_809644289b1155e362a56f8af3c11717_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_73c99f8c20c1c1e1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

710

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_809d2beddb10896add805f5039371e8e_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_870a9c518954f528.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_80aae60763fa0da954373cd4e055045a_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_81809baf125646e0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_81218702bb92c22110f9db7214edeb14_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_82a01736fb03cca5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_842cdbcd7939d900b4ecec622df106e2_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_6a69ab55994d53a8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

712

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_853486dc62495bcd2a727f47f154dce6_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_5c4dc738ecccf124.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_8701a767c59275a962269f8d112009c7_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_6607d530c923c90c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_890c8a1142213217f849d9f61cb842e6_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_607e862498d60e83.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

710

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_89a1acd557e96137e419a55e63250650_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_d2c4921aec2f3abb.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_89bc2038c3210f41531b5929a6804e23_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_2f71cba54aa5cd78.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_8be3473afa97d2f1cc406b4979df8ee8_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_8a52d7f3c8f2942c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_8c1674656041781d0ebcdc07c1126ea3_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_31b111dac57fb875.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_8c2bc39af6134ba4252a4b407609643a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_bc013e6193d696e1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

710

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_8cdd8fafb6cc9f3130d68eff96400101_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_136fa3dd58046e2f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

710

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_905e04e41486e3d3f46bcd9eb042ea3d_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18009_none_ca3321d48b873e0b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

700

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_915ddc7dca9918cd017ad7bb7dc4a0c7_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_74f881689d5d3085.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

710

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_9183c9915e3f376e655315946cae543b_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_e2bc07f1a913195c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_91f6416b257efa1e911934becd3eaf5d_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_6f5eef41ba13a4e6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_94888a570f8a8b6d4b80151d48f8c67f_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_e2900279ec581518.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_94b7614308f7515ee5a465612f6fcfae_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_a92fd19388d929d1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_950724edf8e1a4d0c4ec5b229cd5299a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_700d39e2be713022.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

710

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_9611d5fcc0cc792b200ed32fc2a1a5ab_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_62b18547fa2045c6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

716

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_973c9f6fe7048b1eb79330a7fd9b6dc6_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_514175826dad2817.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_9812ae73f91d2ce8680e1aad39198af7_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_1550893690fec408.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_984bd461e9438f56cea0596291078119_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_32839010805af72d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_99b3aa5eaade856f6daa148309eca95d_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_74a2a2dfa2427d95.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_9a9f7804786e610649fa66e40cba5663_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_fe220d837042885e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_9b182ebfd449f71d8f3e07fb56ba0916_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_ddacd72c19f89159.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_9c06a028a8c7d18b128cbbd68bf7a52a_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_54e3a1535a400a21.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_9d5e4a31d4572f655d4cff2cf2b2f85e_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_b86a88d069ac7fac.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_9f041971775feb9f7cc17b01e6eec684_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_115f1384b756ae54.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_9f209466da081e41701baaa4b92cf246_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_40f655773dff62cc.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

710

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_9ffbd7777a5711da37cf56ff6944e85f_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_41af912f20c68cf8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_a07ce3a5d82e0cf706e9a733c7f0a8d0_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_01e62d1a9b69da4f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_a0b4c2f168026fdb17d9ff7ca1bf554c_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_c38c786201dc78f1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_a0e8b83a4bcd750e4b89b9059efc2f1a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_1e821781543360df.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

712

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_a1089b7d2504e938b6ff9ebb6fe4ca0f_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_c1c21648a5eaa5ff.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_a3855e550e642c44478cb4148fbff3c7_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_5a2e6af6eafaee5f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_a4205fcba03ba2691a86a6c8850a7a5a_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_565f3759854012a3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_a4672e9c365eda43ab0a3d514299967a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18094_none_5969ed79b35939c3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

702

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_a491b7788b9796973623b07a15b51a7f_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_65a189f6a68ba694.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_a4c7ed9b05091e912db67cecaf1e42aa_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_5308195fdb3119c9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

712

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_a5db190df3393413750ed8326e0844fa_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_8e498a8fc902fcd8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_a64997d5c434901e9205cefcaa70181f_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_6ce2ad1a58530b14.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_a726854985b2ba2aa3e73afdbc58f124_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_e05445f950410ed4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_a7e04740d0c60b584582fa06b5ec1693_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_5c5ff8ac9ab9ff72.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_a8a1a363117e03fbbb2e6379904fe1b7_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_0be2a80c268768c6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

712

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_a95069f55fcca4c25acf527823d61a6e_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_1892ecc639aaec85.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_aae0c38ae1960503c2d94ebd5bf80bca_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_2bb3cc0e53ffe41f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

729

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_aae729fedb5968e12098f041a4375fd6_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_6e871de5b2c4c588.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_ab401a27c8b7dd203d0c2d4f1f84e8b9_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_99a483ac1b7a24f7.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_ada5752ba5ced2584f78526ab191f166_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_2b34b41595214a1c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

712

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_ade43bd13bc4a471179a304c751baf01_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_92381f5703cd08fd.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

710

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_af55c5050f183886c98254d10ee794a9_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_0e90e05ebed3ffc2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

727

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_b15198c423839d837349e428b077a982_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_1ac3e6f1b457c959.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_b176ceb226c72dce6892a91b575c3476_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_8f954f991ddd90a8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_b26b6f779891a685d837131a3e2976d9_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_6b972ba08439d8c5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

710

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_b27616a429d27af9d333cf3ecf3c5e7b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_463d259934d8cb20.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

710

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_b3b316d117b08fd610e21f22c1225901_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_fe449c2c2041b5c6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_b4bf672c369e39608121523b0f86f151_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_fba0b76518d1026d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

710

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_b5ee92aa59fd7933595b49ec6024ba35_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_76af61f91eeb4626.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

712

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_b6fe0b9f86e24bb212987852666e2d0c_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_c299387eb0b1cc85.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_b777529abd912be10573f83f5149d53d_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_1c68e75ff21cdc48.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

710

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_b7eb52da10561dd98c0c4d2c402ee7a6_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_483238a3c0dcaf05.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_b80d6bf26d1d395619027c9e63361670_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_a81fbc55acccce7a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

709

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_b9290da309195abfb450b2d23ebd1d94_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_24aa042d368e3a4c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_b9295eae9644ef412c4a247d9854557b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_5305b306196b63c6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

712

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_b97f93b6801ba6233a9c50de2b772680_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_ac9e85d7a3769a47.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_ba6b8d1df04ec5c5122e255d5c272b33_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_1c51efcf8c287dc9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

712

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_bcd08f3719c9d1f4d447b62c17bf0b88_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_e8f074122a0fd2be.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_bdb718c9fe0457e8fd2d350e3061fe1e_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_e45e22fa2d289054.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_bf0ade73ef4a03a63dc725e81794b55f_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_c1ff772f97454f30.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

714

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_bfc5485f0afc12c442615be5bbe34438_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_e6492f259de64860.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_bfd8b9c1b63bd45a60a83a81a02b59ab_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_8a115d908f64012b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

712

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_c0b92e165654ff94ba198d01a40cebbc_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_d2eb3747f614f4df.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_c3067bb0d78ef978bb1835f0088fddec_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_ec46e9fc5d85cf66.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_c66fc62dc101f79ee8e0ac47cc8926dc_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_abb32763e96f506b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_c7223aa37e29b97ba7be5dd772c71e2c_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_fbbd8081be759c1a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_c8f7444c19bb6c64119775509560c58e_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_6a4d1678dc03e042.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_cc20851ba5bf07d8c3f33d62010ab3ff_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_5c713136b8d40acc.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_cd76f8113f9cf43547e4b6a6f4f41a3c_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_6e468cae15fd1df2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_cd8f2aafb8dac795c108c3ea70a83833_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_7c445d8e3e4f1467.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_ce1c6f33da7ca119552c1048b198c203_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_faf8dbeae14e8793.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_d3bf55bce71a5de6db0da6b14a7012a0_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_e0e6271abe3484d9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

712

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_d5e579c1e0e618973cd53588fb5c64e6_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_85c6f4f9e75215ff.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

712

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_d775fb9b81ecdbc37d9559dad02b0f56_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_504283733a71e017.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

710

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_d7ab5f10b6afb552a4394b11e315c4d5_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_8e3ed67d46074eb2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_d8200581b3f97dc86a657df55726dff4_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_20f12753769cd6d8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_d88776411022e04abfabf44123cc399c_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_18a6a3297b472341.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_da39d8df078e65e7f4ac1eff13858565_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_9926fbb68bcb93ab.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_da968379eef807edebb0566026c89d6f_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_3fe941b4cd4adc3b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_dade83e169caebb5e4bedc3132d9d63c_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_1d244b859f741c2b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_db92dde89d2af607c90587eb194ab654_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_8eef642a83f04882.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_dca17425630ada411ac7415ead8ab6c0_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_8480f18ef7576e9c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

710

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_dd15a5ce1950cd53771f8507510bf3f8_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_d217cc46b0299b80.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_ddcb5fc9ee5391d06b831054d453d8b0_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_b562fc24285e0253.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_e04341f1862871a252cf6c03d4c8de91_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_886708cf70397743.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_e0776605075dce698a297369389f380c_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_a7453724ba0d4190.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_e1f53e09d33da3d3eb1e13d136ce8e45_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_923afa756e3182f2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_e26186ef2519e1a11a3c161f1c8b08f0_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_8244019def8fcfea.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_e26a19a97f7bd9c21c64ca074d85859b_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_94e9260ae9e9e1da.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_e2862470a546b2a45147cb77c03585f3_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_12ed471bd4f577e2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_e2c9e494bad8b0ac9198b1c4a75980fb_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_d33d8245171be0b9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_e56b6fd0ad95cb950c70fb81c2e7b9ea_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_6f1496d6f527be31.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_e85486a593c272fc4eafb28703d30791_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_ccf1de4b4880690e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

712

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_e96c9eb9aeae734a6c24043f2eab4e67_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_c0eebb2785b44cda.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

712

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_e9a2a42f71498d86b7627ad6c8edb6e0_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_ca41daf712678fec.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

712

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_e9c7b088710a4c5ebdd54eddf5a7898b_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_ee73287c3c6e2d48.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_e9e6b992336e8fff394a5a5d7bb4365c_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_4a1451fa844f4bb8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_ea07faa8a57cdc4f08a58717eb48cbee_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_0e4fc0ffb17e2a08.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

710

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_ea881e985ee2101df587dad056477f61_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_a8cee0316fd4fe9e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

710

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_eac53b07f09cece8aa3712898f61a8f1_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_bb98cb0c34ccb7ae.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_ebfcb5f4c0925e3be0959654afeb5a8b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_f348d17664d32f22.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

710

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_ec123eb876282b0377a2234dd0f0ff97_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_1ebb014809e7ede9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_ed1de73083c78998c83908f1b59d81b7_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_ee5d945e6e435717.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_ed9340e5f2794cf3997c34ef466eaba0_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_1be39e21f49408f8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_ee49945baba39726ecb079df811410d8_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_aa1327559c0785b3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_ef9f1c5ae782a2893736003735e32f21_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_0641f16ddeb5e367.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

710

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_efc26ba59a9fb527f97004524f9806a7_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_2eed35c32ce4e7fd.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_f01db651816a63618a52b51fd52a41b9_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_a6d145f57e63f236.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

712

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_f2a0e47d84479a07d6d703d576293900_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_1f8b26de7bd1a672.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_f4be1c857c9e2b9abe1a700b0ef45955_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_8bde6bf5098b0869.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

728

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_f60fac9f68dd490a2a277143911ede74_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_9882e0ed9620f5ed.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

712

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_f6be5d3430ae0350bec2c4145901c9b0_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_719bd57e1208cc2d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_f72c8d289d1f8152b8340e10e3414d6c_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_c9bf0f7c0cadafe7.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_f7833d9b3d85303273c789aff62e521c_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_32bf3120cbbcd6f0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_f7f45a5f82d5673dece62d5c2f455165_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_9d208da15de0c176.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_fb10d2e5df86e47affd81309d734d360_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_5cc5f4a3c6250b91.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

712

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_fb5a13e8c737eac80314384de1bcc4e9_31bf3856ad364e35_7.9.9600.18094_none_d9e5b3598355d97f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_fee677509fb92491141622fb181518bc_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_none_82459e10f16db39b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

710

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

14:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18009_none_42ce54ad4d6e502b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

45,676

Ngày (UTC)

11-Aug-2015

Thời gian (UTC)

02:51

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-gwx-ins_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18064_none_3b374e31258ccbcc.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3.268

Ngày (UTC)

24-Sep-2015

Thời gian (UTC)

19:34

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-gwx-task_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18064_none_4c97843b987ca075.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

10,434

Ngày (UTC)

24-Sep-2015

Thời gian (UTC)

19:34

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-gwx-uninstall_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18064_none_9e06461ecf576d90.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,233

Ngày (UTC)

24-Sep-2015

Thời gian (UTC)

19:34

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-gwx_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18064_none_a14c1ff32a289287.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

12,057

Ngày (UTC)

24-Sep-2015

Thời gian (UTC)

19:34

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-restoreoptin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_ar-sa_b355e465a4839719.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.153 người

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

09:34

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-restoreoptin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_bg-bg_5995c5ee9503e870.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.153 người

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

09:33

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-restoreoptin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_cs-cz_049f3c89828bc49b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.153 người

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

09:33

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-restoreoptin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_da-dk_a1d91cb078d1c09a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.153 người

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

09:33

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-restoreoptin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_de-de_9f04b1ec7aa81534.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.153 người

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

09:33

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-restoreoptin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_el-gr_479adf7f69bd7dc2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.153 người

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

09:35

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-restoreoptin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_en-gb_406cccc76e5d6d34.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.153 người

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

09:35

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-restoreoptin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_en-us_47f587e5698620f9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.153 người

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

08:52

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-restoreoptin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_es-es_47c0e4c969ad129e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.153 người

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

09:35

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-restoreoptin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_et-ee_4180b0596db2ef2d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.153 người

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

09:35

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-restoreoptin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_fi-fi_e6dbe9765ec704c8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.153 người

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

09:34

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-restoreoptin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18128_fr-fr_ea785ac85c7f2900.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.153 người

Ngày (UTC)

14-Nov-2015

Thời gian (UTC)

09:34

Nền tảng