Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản cập nhật này dành cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 bao gồm các cải tiến chất lượng từ KB4503290 (phát hành tháng 11, 2019), ngoài những thay đổi quan trọng:

  • Giải quyết sự cố có thể hiển thị lỗi "MMC đã phát hiện lỗi trong một phần đính vào và sẽ lấy nó" khi bạn cố gắng mở rộng, xem hoặc tạo Chế độ xem tuỳ chỉnh trong trình xem sự kiện. Ngoài ra, ứng dụng có thể ngừng đáp ứng hoặc đóng. Bạn cũng có thể nhận được lỗi tương tự khi sử dụng Bộ lọc hiện tại đăng nhập vào menu hành động với chế độ xem sẵn hoặc Nhật ký.

Các vấn đề trong bản cập nhật này

Hiện tượng

Cách giải quyết

Một số thao tác nhất định, chẳng hạn như đổi tên, bạn thực hiện trên tệp hoặc cặp trên ổ đĩa chia sẻ cụm (CSV) có thể không thành công với lỗi "STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)". Điều này xảy ra khi bạn thực hiện thao tác trên máy chủ CSV nút từ một quá trình mà không có quyền quản trị viên.

Thực hiện một trong những cách sau:

  • Thực hiện thao tác từ trình có đặc quyền quản trị viên.

  • Thực hiện thao tác từ một nút mà không có quyền sở hữu CSV.

Microsoft đang nghiên cứu giải pháp và sẽ cung cấp bản Cập Nhật trong phiên bản phát hành sắp tới.

Cách tải và cài đặt bản cập nhật

Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, truy cập website Danh mục Cập Nhật của Microsoft .

Thông tin về tệp

Để có danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, tải xuống tệp thông tin Cập Nhật 4508773.

Thông tin Bổ sung

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để cài đặt bản cập nhật này trên hệ điều hành khác.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật phát hành trước đó.

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Thông tin tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2

Lưu ý́

Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường được liệt kê trong phần "thông tin tệp bổ sung". MUM, MANIFEST và các tệp danh mục bảo mật liên quan (.cat) có ý nghĩa rất quan trọng để duy trì trạng thái của các cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.

Thông tin về tệp bổ sung

x64 Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Yêu cầu SP

Nhánh dịch vụ

Bthenum.sys

6.3.9600.17901

53,248

09-Jun-2015

22:39

x64

Không có

Not applicable

Bthmini.sys

6.3.9600.17901

31,744

09-Jun-2015

22:39

x64

Không có

Not applicable

Bthport.sys

6.3.9600.19369

1,202,176

03-May-2019

13:34

x64

Không có

Not applicable

Bthusb.sys

6.3.9600.19369

81,920

03-May-2019

13:51

x64

Không có

Not applicable

Fsquirt.exe

6.3.9600.17415

241,152

29-Oct-2014

02:03

x64

Không có

Not applicable

Amdk8.sys

6.3.9600.19067

95,744

20-Jun-2018

18:48

x64

Không có

Not applicable

Amdppm.sys

6.3.9600.19067

98,816

20-Jun-2018

16:58

x64

Không có

Not applicable

Fxppm.sys

6.3.9600.19067

27,136

20-Jun-2018

18:48

x64

Không có

Not applicable

Intelppm.sys

6.3.9600.19067

98,816

20-Jun-2018

16:58

x64

Không có

Not applicable

Processr.sys

6.3.9600.19067

92,672

20-Jun-2018

16:58

x64

Không có

Not applicable

Synthstor.dll

6.3.9600.19000

324,096

10-Apr-2018

17:43

x64

Không có

Not applicable

Synthfcvdev.dll

6.3.9600.19000

261,632

10-Apr-2018

17:43

x64

Không có

Not applicable

Rdvgpuinfo.dll

6.3.9600.17396

61,440

08-Oct-2014

05:58

x64

Không có

Not applicable

Vmms.exe

6.3.9600.19388

13,840,384

18-May-2019

15:21

x64

Không có

Not applicable

Vmwp.exe

6.3.9600.19388

6,285,824

18-May-2019

16:44

x64

Không có

Not applicable

Authui-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

2,894

09-May-2019

09:48

Not applicable

Không có

Not applicable

Authui.dll

6.3.9600.19371

2,779,648

09-May-2019

06:40

x64

Không có

Not applicable

Audiodg.exe

6.3.9600.19377

272,184

25-May-2019

02:30

x64

Không có

Not applicable

Audioendpointbuilder.dll

6.3.9600.19377

230,400

25-May-2019

00:17

x64

Không có

Not applicable

Audioeng.dll

6.3.9600.17415

482,872

29-Oct-2014

03:52

x64

Không có

Not applicable

Audiokse.dll

6.3.9600.19377

394,568

25-May-2019

02:30

x64

Không có

Not applicable

Audioses.dll

6.3.9600.19377

500,464

25-May-2019

02:30

x64

Không có

Not applicable

Audiosrv.dll

6.3.9600.19377

911,360

25-May-2019

00:16

x64

Không có

Not applicable

Encdump.dll

5.0.1.1

108,944

08-Dec-2014

19:42

x64

Không có

Not applicable

Prod_audio-audiocore.ptxml

Not applicable

667

22-Aug-2013

06:45

Not applicable

Không có

Not applicable

Chs_boot.ttf

Not applicable

3,695,552

21-May-2019

01:33

Not applicable

Không có

Not applicable

Msyhn_boot.ttf

Not applicable

150,629

21-May-2019

01:33

Not applicable

Không có

Not applicable

Msyh_boot.ttf

Not applicable

154,733

21-May-2019

01:33

Not applicable

Không có

Not applicable

Cht_boot.ttf

Not applicable

3,878,244

21-May-2019

01:33

Not applicable

Không có

Not applicable

Msjhn_boot.ttf

Not applicable

161,397

21-May-2019

01:33

Not applicable

Không có

Not applicable

Msjh_boot.ttf

Not applicable

163,401

21-May-2019

01:33

Not applicable

Không có

Not applicable

Segmono_boot.ttf

Not applicable

44,734

21-May-2019

01:33

Not applicable

Không có

Not applicable

Segoen_slboot.ttf

Not applicable

85,593

21-May-2019

01:33

Not applicable

Không có

Not applicable

Segoe_slboot.ttf

Not applicable

85,909

21-May-2019

01:33

Not applicable

Không có

Not applicable

Wgl4_boot.ttf

Not applicable

48,924

21-May-2019

01:33

Not applicable

Không có

Not applicable

Jpn_boot.ttf

Not applicable

1,985,908

21-May-2019

01:33

Not applicable

Không có

Not applicable

Meiryon_boot.ttf

Not applicable

141,393

21-May-2019

01:33

Not applicable

Không có

Not applicable

Meiryo_boot.ttf

Not applicable

143,013

21-May-2019

01:33

Not applicable

Không có

Not applicable

Kor_boot.ttf

Not applicable

2,372,832

21-May-2019

01:33

Not applicable

Không có

Not applicable

Malgunn_boot.ttf

Not applicable

174,268

21-May-2019

01:33

Not applicable

Không có

Not applicable

Malgun_boot.ttf

Not applicable

176,713

21-May-2019

01:33

Not applicable

Không có

Not applicable

Winload.efi

6.3.9600.19358

1,677,024

06-May-2019

03:36

Not applicable

Không có

Not applicable

Winload.exe

6.3.9600.19358

1,537,776

06-May-2019

03:36

x64

Không có

Not applicable

Winresume.efi

6.3.9600.19304

1,501,056

06-Mar-2019

07:23

Not applicable

Không có

Not applicable

Winresume.exe

6.3.9600.19304

1,371,464

06-Mar-2019

07:23

x64

Không có

Not applicable

Bcrypt.dll

6.3.9600.18541

152,856

19-Nov-2016

21:24

x64

Không có

Not applicable

Bcryptprimitives.dll

6.3.9600.18895

397,224

02-Jan-2018

07:56

x64

Không có

Not applicable

Certcli.dll

6.3.9600.19373

445,440

11-May-2019

16:21

x64

Không có

Not applicable

Clfs.sys

6.3.9600.19373

377,800

14-May-2019

20:23

x64

Không có

Not applicable

Wdstftp.dll

6.3.9600.19373

477,696

11-May-2019

15:54

x64

Không có

Not applicable

Wdstftpctr.h

Not applicable

880

18-Jun-2013

15:08

Not applicable

Không có

Not applicable

Wdstftpctr.ini

Not applicable

3.844 người

18-Jun-2013

15:08

Not applicable

Không có

Not applicable

Fntcache.dll

6.3.9600.19376

1,383,424

21-May-2019

00:50

x64

Không có

Not applicable

Dwrite.dll

6.3.9600.19376

1,993,728

21-May-2019

00:57

x64

Không có

Not applicable

Mf3216.dll

6.3.9600.19375

60,416

17-May-2019

04:47

x64

Không có

Not applicable

Msimg32.dll

6.3.9600.17415

7,680

29-Oct-2014

01:28

x64

Không có

Not applicable

Gdi32.dll

6.3.9600.19376

1,368,592

21-May-2019

01:42

x64

Không có

Not applicable

Hal.dll

6.3.9600.18969

418,640

09-Mar-2018

21:20

x64

Không có

Not applicable

Modrqflt.dll

8.5.9600.19364

44,032

24-Apr-2019

16:14

x64

Không có

Not applicable

Msi.dll

5.0.9600.19371

3,325,440

09-May-2019

07:41

x64

Không có

Not applicable

Msimsg.dll

5.0.9600.16384

25,088

22-Aug-2013

11:44

x64

Không có

Not applicable

Msiexec.exe

5.0.9600.19082

65,536

19-Jun-2018

13:29

x64

Không có

Not applicable

Msihnd.dll

5.0.9600.17415

428,032

29-Oct-2014

02:22

x64

Không có

Not applicable

Kdcsvc.dll

6.3.9600.19373

562,176

11-May-2019

15:42

x64

Không có

Not applicable

Kdcsvc.mof

Not applicable

5,300

18-Jun-2013

15:04

Not applicable

Không có

Not applicable

Kernelbase.dll

6.3.9600.19358

1,136,208

06-May-2019

03:33

x64

Không có

Not applicable

Cng.sys

6.3.9600.19032

567,152

12-May-2018

21:06

x64

Không có

Not applicable

Ksecpkg.sys

6.3.9600.19343

177,608

05-Apr-2019

22:46

x64

Không có

Not applicable

Lsasrv.dll

6.3.9600.19373

1,441,792

11-May-2019

15:50

x64

Không có

Not applicable

Appinfo.dll

6.3.9600.18895

110,080

02-Jan-2018

05:37

x64

Không có

Not applicable

Consent.exe

6.3.9600.18224

118,624

31-Jan-2016

19:17

x64

Không có

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

293,888

22-Jan-2017

09:59

Not applicable

Không có

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

172,544

29-Oct-2014

08:11

Not applicable

Không có

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

75,264

22-Jan-2017

09:58

Not applicable

Không có

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

283,648

22-Jan-2017

09:59

Not applicable

Không có

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

166,912

29-Oct-2014

08:14

Not applicable

Không có

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

69,632

22-Jan-2017

09:58

Not applicable

Không có

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

310,784

22-Jan-2017

09:59

Not applicable

Không có

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

168,448

29-Oct-2014

08:13

Not applicable

Không có

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

75,264

22-Jan-2017

09:59

Not applicable

Không có

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

343.040

21-Jan-2017

22:26

Not applicable

Không có

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

196,608

29-Oct-2014

08:13

Not applicable

Không có

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

77,824

21-Jan-2017

22:25

Not applicable

Không có

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

278,016

21-Jan-2017

21:15

Not applicable

Không có

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

154,112

29-Oct-2014

03:37

Not applicable

Không có

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

61,952

21-Jan-2017

21:14

Not applicable

Không có

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

330,752

21-Jan-2017

22:26

Not applicable

Không có

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

194,560

29-Oct-2014

08:13

Not applicable

Không có

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

71,168

21-Jan-2017

22:25

Not applicable

Không có

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

284,160

21-Jan-2017

22:26

Not applicable

Không có

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

167,936

29-Oct-2014

08:14

Not applicable

Không có

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

71,680

21-Jan-2017

22:26

Not applicable

Không có

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

347,648

22-Jan-2017

09:59

Not applicable

Không có

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

193,024

29-Oct-2014

08:14

Not applicable

Không có

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

71,168

22-Jan-2017

09:59

Not applicable

Không có

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

311,808

21-Jan-2017

22:26

Not applicable

Không có

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

178,688

29-Oct-2014

08:14

Not applicable

Không có

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

79,872

21-Jan-2017

22:26

Not applicable

Không có

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

314,368

22-Jan-2017

15:36

Not applicable

Không có

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

176,640

29-Oct-2014

08:16

Not applicable

Không có

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

73,728

22-Jan-2017

15:35

Not applicable

Không có

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

198,144

22-Jan-2017

15:35

Not applicable

Không có

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

115,200

29-Oct-2014

08:14

Not applicable

Không có

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

45,056

22-Jan-2017

15:35

Not applicable

Không có

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

178,688

22-Jan-2017

15:36

Not applicable

Không có

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

105,984

29-Oct-2014

08:14

Not applicable

Không có

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

44,032

22-Jan-2017

15:35

Not applicable

Không có

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

286,208

22-Jan-2017

15:36

Not applicable

Không có

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

161.280

29-Oct-2014

08:21

Not applicable

Không có

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

68,096

22-Jan-2017

15:35

Not applicable

Không có

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

300,032

22-Jan-2017

15:36

Not applicable

Không có

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

174,080

29-Oct-2014

08:22

Not applicable

Không có

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

74,240

22-Jan-2017

15:35

Not applicable

Không có

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

324,096

22-Jan-2017

15:35

Not applicable

Không có

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

188,928

29-Oct-2014

08:15

Not applicable

Không có

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

75,776

22-Jan-2017

15:35

Not applicable

Không có

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

327,168

21-Jan-2017

22:48

Not applicable

Không có

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

189,952

29-Oct-2014

08:15

Not applicable

Không có

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

71,680

21-Jan-2017

22:48

Not applicable

Không có

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

322,048

21-Jan-2017

22:48

Not applicable

Không có

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

189,952

29-Oct-2014

08:15

Not applicable

Không có

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

71,168

21-Jan-2017

22:48

Not applicable

Không có

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

315,904

21-Jan-2017

22:48

Not applicable

Không có

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

172,032

29-Oct-2014

08:15

Not applicable

Không có

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

78,848

21-Jan-2017

22:47

Not applicable

Không có

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

285,696

21-Jan-2017

22:47

Not applicable

Không có

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

168,960

29-Oct-2014

08:16

Not applicable

Không có

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

68,608

21-Jan-2017

22:47

Not applicable

Không có

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

286,208

21-Jan-2017

22:09

Not applicable

Không có

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

166,912

29-Oct-2014

08:20

Not applicable

Không có

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

63,488

21-Jan-2017

22:08

Not applicable

Không có

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

153,088

21-Jan-2017

22:09

Not applicable

Không có

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

90,624

29-Oct-2014

08:15

Not applicable

Không có

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

34,304

21-Jan-2017

22:09

Not applicable

Không có

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

156,672

22-Jan-2017

09:58

Not applicable

Không có

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

93,696

29-Oct-2014

08:15

Not applicable

Không có

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

37,376

22-Jan-2017

09:58

Not applicable

Không có

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

156,672

22-Jan-2017

09:59

Not applicable

Không có

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

93,696

29-Oct-2014

08:16

Not applicable

Không có

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

37,376

22-Jan-2017

09:58

Not applicable

Không có

Not applicable

Msado15.dll

6.3.9600.19371

1,350,656

09-May-2019

07:36

x64

Không có

Not applicable

Adtschema.dll

6.3.9600.18581

756,736

21-Jan-2017

19:27

x64

Không có

Not applicable

Msaudite.dll

6.3.9600.17415

154,112

29-Oct-2014

02:51

x64

Không có

Not applicable

Msobjs.dll

6.3.9600.18581

61,952

21-Jan-2017

19:27

x64

Không có

Not applicable

Rpcxdr.mof

Not applicable

1,336

18-Jun-2013

15:17

Not applicable

Không có

Not applicable

Rpcxdr.sys

6.3.9600.19364

131,072

24-Apr-2019

17:10

x64

Không có

Not applicable

Ntdll.dll

6.3.9600.19304

1,737,712

06-Mar-2019

07:23

x64

Không có

Not applicable

Ocspisapi.dll

6.3.9600.18895

293,376

02-Jan-2018

04:49

x64

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspisapictrs.h

Not applicable

1.421 người

18-Jun-2013

15:06

Not applicable

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspisapictrs.ini

Not applicable

2,636

18-Jun-2013

15:06

Not applicable

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvc.exe.mui

6.3.9600.17042

9,728

09-Mar-2014

01:20

Not applicable

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

2,960

22-Aug-2013

19:26

Not applicable

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvc.exe.mui

6.3.9600.17042

10,752

09-Mar-2014

01:23

Not applicable

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

3.134 người

22-Aug-2013

19:44

Not applicable

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvc.exe.mui

6.3.9600.17042

9,728

08-Mar-2014

11:35

Not applicable

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

2,918

22-Aug-2013

12:30

Not applicable

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvc.exe.mui

6.3.9600.17042

11,264

09-Mar-2014

01:17

Not applicable

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

3,210

22-Aug-2013

19:43

Not applicable

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvc.exe.mui

6.3.9600.17042

11,776

09-Mar-2014

01:21

Not applicable

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

3.098

22-Aug-2013

19:30

Not applicable

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvc.exe.mui

6.3.9600.17042

9,728

09-Mar-2014

01:18

Not applicable

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

3,028

22-Aug-2013

19:46

Not applicable

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvc.exe.mui

6.3.9600.17042

10,752

09-Mar-2014

01:15

Not applicable

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

3,140

22-Aug-2013

19:31

Not applicable

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvc.exe.mui

6.3.9600.17042

6,656

09-Mar-2014

01:19

Not applicable

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

2.642 người

22-Aug-2013

19:30

Not applicable

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvc.exe.mui

6.3.9600.17042

6,144

09-Mar-2014

01:22

Not applicable

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

2,576

22-Aug-2013

19:31

Not applicable

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvc.exe.mui

6.3.9600.17042

9,728

09-Mar-2014

01:20

Not applicable

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

3.026 người

22-Aug-2013

19:23

Not applicable

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvc.exe.mui

6.3.9600.17042

9,728

09-Mar-2014

01:25

Not applicable

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

3,028

22-Aug-2013

19:23

Not applicable

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvc.exe.mui

6.3.9600.17042

10,752

09-Mar-2014

01:21

Not applicable

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

3,188

22-Aug-2013

19:23

Not applicable

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvc.exe.mui

6.3.9600.17042

9,728

09-Mar-2014

01:23

Not applicable

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

3,126

22-Aug-2013

19:33

Not applicable

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvc.exe.mui

6.3.9600.17042

10.240 người

09-Mar-2014

01:17

Not applicable

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

3.064 người

22-Aug-2013

19:36

Not applicable

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvc.exe.mui

6.3.9600.17042

9,728

09-Mar-2014

01:23

Not applicable

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

3,092

22-Aug-2013

19:36

Not applicable

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvc.exe.mui

6.3.9600.17042

9,728

09-Mar-2014

01:20

Not applicable

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

2.828 người

22-Aug-2013

19:32

Not applicable

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvc.exe.mui

6.3.9600.17042

5.120

09-Mar-2014

01:24

Not applicable

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

2,464

22-Aug-2013

19:20

Not applicable

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvc.exe.mui

6.3.9600.17042

5.120

09-Mar-2014

01:22

Not applicable

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

2.480

22-Aug-2013

19:20

Not applicable

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvc.exe.mui

6.3.9600.17042

5.120

09-Mar-2014

01:21

Not applicable

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

2.460 người

22-Aug-2013

19:21

Not applicable

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvc.exe

6.3.9600.18895

219,136

02-Jan-2018

05:16

x64

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.h

Not applicable

1,569

18-Jun-2013

15:06

Not applicable

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Not applicable

2,918

18-Jun-2013

15:06

Not applicable

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ntoskrnl.exe

6.3.9600.19376

7,362,808

21-May-2019

01:34

x64

Không có

Not applicable

Pdc-mw.ptxml

Not applicable

4,498

22-Aug-2013

06:45

Not applicable

Không có

Not applicable

Pdc.sys

6.3.9600.18756

86,360

08-Jul-2017

03:16

x64

Không có

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

88,576

04-Feb-2017

21:25

Not applicable

Không có

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

87,040

04-Feb-2017

21:23

Not applicable

Không có

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

96,256

04-Feb-2017

21:20

Not applicable

Không có

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

99,328

04-Feb-2017

21:19

Not applicable

Không có

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

79,872

04-Feb-2017

20:18

Not applicable

Không có

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

94,208

04-Feb-2017

21:19

Not applicable

Không có

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

89,088

04-Feb-2017

21:17

Not applicable

Không có

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

97,792

04-Feb-2017

21:20

Not applicable

Không có

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

94,208

04-Feb-2017

21:19

Not applicable

Không có

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

93,696

05-Feb-2017

03:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

56,832

05-Feb-2017

03:08

Not applicable

Không có

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

54,784

05-Feb-2017

03:13

Not applicable

Không có

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

83,968

05-Feb-2017

03:11

Not applicable

Không có

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

91,648

05-Feb-2017

03:10

Not applicable

Không có

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

95,744

05-Feb-2017

03:10

Not applicable

Không có

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

88,576

04-Feb-2017

21:35

Not applicable

Không có

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

90,624

04-Feb-2017

21:33

Not applicable

Không có

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

88,576

04-Feb-2017

21:31

Not applicable

Không có

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

84,480

04-Feb-2017

21:30

Not applicable

Không có

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

83,968

04-Feb-2017

21:13

Not applicable

Không có

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

42,496

04-Feb-2017

21:11

Not applicable

Không có

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

43,520

04-Feb-2017

21:22

Not applicable

Không có

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

43,520

04-Feb-2017

21:19

Not applicable

Không có

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll

6.3.9600.19035

251,392

23-May-2018

04:13

x64

Không có

Not applicable

Kerberos.dll

6.3.9600.19377

963,072

25-May-2019

00:31

x64

Không có

Not applicable

Netlogon.dll

6.3.9600.19373

840,704

11-May-2019

15:46

x64

Không có

Not applicable

Msv1_0.dll

6.3.9600.19373

444,144

16-May-2019

18:23

x64

Không có

Not applicable

Shell32.dll

6.3.9600.19377

22,373,096

25-May-2019

02:36

x64

Không có

Not applicable

Windows.systemtoast.explorer.lnk

Not applicable

1.450

22-Aug-2013

06:54

Not applicable

Không có

Not applicable

Windowsshell.manifest

Not applicable

670

18-Jun-2013

15:00

Not applicable

Không có

Not applicable

Mrxsmb10.sys

6.3.9600.19293

285,184

09-Feb-2019

17:46

x64

Không có

Not applicable

Mrxsmb20.sys

6.3.9600.18586

201,728

01-Feb-2017

19:44

x64

Không có

Not applicable

Mrxsmb.sys

6.3.9600.19149

401,920

01-Sep-2018

16:43

x64

Không có

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

17:04

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

17:08

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

19:38

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

17:01

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

17:06

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

19:36

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

17:04

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

17:06

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

19:38

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

17:01

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

17:07

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

19:20

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

17:01

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

17:06

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

19:56

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

17:01

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

17:04

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

19:36

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

17:01

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

17:04

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

19:25

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:17

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:18

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

12:36

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

17:01

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

17:04

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

19:56

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

17:02

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

17:04

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

19:36

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

16:59

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

17:03

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

19:41

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

17:04

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

17:08

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

19:38

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

16:59

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

17:03

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

19:41

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

17:00

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

17:04

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

19:41

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

17:02

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

17:03

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

19:56

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

16:59

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

17:04

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

19:41

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

16:59

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

17:04

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

19:41

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

17:00

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

17:04

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

19:41

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

16:59

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

17:04

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

19:38

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

16:59

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

17:02

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

19:37

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

17:00

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

17:02

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

19:37

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

17:02

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

17:04

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

19:39

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

17:01

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

17:03

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

19:39

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

17:00

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

17:04

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

19:39

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

17:02

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

17:04

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

19:50

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

16:59

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

17:03

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

19:34

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

16:59

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

17:03

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

19:50

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

16:59

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

17:03

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

19:37

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

17:01

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

17:03

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

19:37

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.19364

224,256

24-Apr-2019

20:18

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,404

24-Apr-2019

20:25

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.454

22-Aug-2013

19:20

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

16:57

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

17:02

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

19:50

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

16:59

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

17:02

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

19:45

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

16:58

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

17:02

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

19:45

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

16:52

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

16:56

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

19:45

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

16:54

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

16:56

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

19:22

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

17:02

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

17:08

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

19:20

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

17:03

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

17:08

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

19:22

Not applicable

Không có

Not applicable

Taskcomp.dll

6.3.9600.19378

504,832

31-May-2019

16:54

x64

Không có

Not applicable

Iphlpapi.dll

6.3.9600.18264

160,160

12-Mar-2016

00:47

x64

Không có

Not applicable

D61d61c8-d73a-4eee-8cdd-f6f9786b7124.xml

Not applicable

3,188

18-Jun-2013

15:04

Not applicable

Không có

Not applicable

Schedsvc.dll

6.3.9600.19378

1,265,152

31-May-2019

16:55

x64

Không có

Not applicable

Schedsvc.mof

Not applicable

2,684

18-Jun-2013

15:04

Not applicable

Không có

Not applicable

Schedsvc.ptxml

Not applicable

1.099 người

22-Aug-2013

06:45

Not applicable

Không có

Not applicable

Fwpkclnt.sys

6.3.9600.19051

428,888

24-May-2018

21:29

x64

Không có

Not applicable

Tcpip.sys

6.3.9600.19364

2,452,208

24-Apr-2019

22:38

x64

Không có

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

88,064

11-Mar-2016

16:51

Not applicable

Không có

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

95,232

11-Mar-2016

16:51

Not applicable

Không có

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

100,352

11-Mar-2016

16:51

Not applicable

Không có

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

94,208

11-Mar-2016

16:52

Not applicable

Không có

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

101,888

11-Mar-2016

16:51

Not applicable

Không có

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

98,816

11-Mar-2016

16:51

Not applicable

Không có

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

86,528

11-Mar-2016

16:51

Not applicable

Không có

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

86,528

11-Mar-2016

15:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

98,304

11-Mar-2016

16:51

Not applicable

Không có

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

90,624

11-Mar-2016

16:51

Not applicable

Không có

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

95,232

11-Mar-2016

16:52

Not applicable

Không có

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

97,280

11-Mar-2016

16:51

Not applicable

Không có

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

83,456

11-Mar-2016

16:52

Not applicable

Không có

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

96,256

11-Mar-2016

16:52

Not applicable

Không có

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

102,912

11-Mar-2016

16:52

Not applicable

Không có

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

98,304

11-Mar-2016

16:52

Not applicable

Không có

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

68,608

11-Mar-2016

16:52

Not applicable

Không có

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

67,072

11-Mar-2016

16:52

Not applicable

Không có

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

91,648

11-Mar-2016

16:52

Not applicable

Không có

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

93,184

11-Mar-2016

16:52

Not applicable

Không có

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

90,112

11-Mar-2016

16:52

Not applicable

Không có

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

96,256

11-Mar-2016

16:52

Not applicable

Không có

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

105,472

11-Mar-2016

16:52

Not applicable

Không có

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

94,720

11-Mar-2016

16:51

Not applicable

Không có

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

95,232

11-Mar-2016

16:51

Not applicable

Không có

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

93,184

11-Mar-2016

16:50

Not applicable

Không có

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

97,792

11-Mar-2016

16:50

Not applicable

Không có

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

96,256

11-Mar-2016

16:50

Not applicable

Không có

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

97,280

11-Mar-2016

16:50

Not applicable

Không có

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.19364

92,672

24-Apr-2019

19:08

Not applicable

Không có

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

92,160

11-Mar-2016

16:51

Not applicable

Không có

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

90,624

11-Mar-2016

16:51

Not applicable

Không có

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

91,648

11-Mar-2016

16:51

Not applicable

Không có

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

97,280

11-Mar-2016

16:49

Not applicable

Không có

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

59,904

11-Mar-2016

16:49

Not applicable

Không có

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

60,416

11-Mar-2016

16:51

Not applicable

Không có

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

60,416

11-Mar-2016

16:51

Not applicable

Không có

Not applicable

Msft_netcompartment.cdxml

Not applicable

1.046

18-Jun-2013

14:57

Not applicable

Không có

Not applicable

Msft_netipaddress.cdxml

Not applicable

20,027

18-Jun-2013

14:57

Not applicable

Không có

Not applicable

Msft_netipinterface.cdxml

Not applicable

23,952

18-Jun-2013

14:57

Not applicable

Không có

Not applicable

Msft_netipv4protocol.cdxml

Not applicable

10,531

18-Jun-2013

14:57

Not applicable

Không có

Not applicable

Msft_netipv6protocol.cdxml

Not applicable

13,685

18-Jun-2013

14:57

Not applicable

Không có

Not applicable

Msft_netneighbor.cdxml

Not applicable

10,723

18-Jun-2013

14:57

Not applicable

Không có

Not applicable

Msft_netoffloadglobalsetting.cdxml

Not applicable

5,275

18-Jun-2013

14:57

Not applicable

Không có

Not applicable

Msft_netprefixpolicy.cdxml

Not applicable

1.373

18-Jun-2013

14:57

Not applicable

Không có

Not applicable

Msft_netroute.cdxml

Not applicable

16,129

18-Jun-2013

14:57

Not applicable

Không có

Not applicable

Msft_nettcpconnection.cdxml

Not applicable

4,526

28-Dec-2015

14:32

Not applicable

Không có

Not applicable

Msft_nettcpsetting.cdxml

Not applicable

16,052

20-Feb-2016

15:45

Not applicable

Không có

Not applicable

Msft_nettransportfilter.cdxml

Not applicable

5,085

18-Jun-2013

14:57

Not applicable

Không có

Not applicable

Msft_netudpendpoint.cdxml

Not applicable

1.188 người

18-Jun-2013

14:57

Not applicable

Không có

Not applicable

Msft_netudpsetting.cdxml

Not applicable

1.837 người

18-Jun-2013

14:57

Not applicable

Không có

Not applicable

Netipconfiguration.psm1

Not applicable

11,496

18-Jul-2013

15:53

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.dll

6.3.9600.18911

530,944

12-Jan-2018

18:15

x64

Không có

Not applicable

Nettcpip.mof

Not applicable

87,320

20-Feb-2016

15:45

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.psd1

Not applicable

2,146

18-Jun-2013

14:57

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mof

Not applicable

3,178

18-Jun-2013

14:58

Not applicable

Không có

Not applicable

Tcpip.format.ps1xml

Not applicable

68,467

20-Feb-2016

15:45

Not applicable

Không có

Not applicable

Tcpip.types.ps1xml

Not applicable

46,236

28-Dec-2015

14:32

Not applicable

Không có

Not applicable

Test-netconnection.psm1

Not applicable

16,463

18-Jun-2013

14:57

Not applicable

Không có

Not applicable

Userenv.dll

6.3.9600.19388

120,312

22-May-2019

18:20

x64

Không có

Not applicable

Win32k.ptxml

Not applicable

4,213

22-Aug-2013

06:44

Not applicable

Không có

Not applicable

Win32k.sys

6.3.9600.19374

4,168,704

14-May-2019

14:01

x64

Không có

Not applicable

Krnlprov.dll

6.3.9600.18292

46,592

31-Mar-2016

04:59

x64

Không có

Not applicable

Krnlprov.mof

Not applicable

14,840

22-Aug-2013

06:51

Not applicable

Không có

Not applicable

Ntvdm64.dll

6.3.9600.18146

16,896

21-Nov-2015

18:32

x64

Không có

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64.dll

6.3.9600.18895

284,672

02-Jan-2018

05:40

x64

Không có

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64cpu.dll

6.3.9600.18931

13,312

01-Feb-2018

18:51

x64

Không có

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Comctl32.dll

6.10.9600.19371

2,583,552

09-May-2019

08:19

x64

Không có

Not applicable

Gdiplus.dll

6.3.9600.19376

1,756,160

21-May-2019

00:49

x64

Không có

Not applicable

Gdiplus.dll

6.3.9600.19376

1,756,160

21-May-2019

00:49

x64

Không có

Not applicable

Gdiplus.dll

6.3.9600.19376

1,756,160

21-May-2019

00:49

x64

Không có

Not applicable

Vhdmp.sys

6.3.9600.19388

551,152

25-May-2019

00:19

x64

Không có

Not applicable

Miguicontrols.dll

6.3.9600.19399

3,413,504

14-Jun-2019

16:59

x86

Không có

Not applicable

Audioeng.dll

6.3.9600.17415

424,544

29-Oct-2014

03:07

x86

Không có

Not applicable

Audiokse.dll

6.3.9600.19377

344,984

25-May-2019

01:56

x86

Không có

Not applicable

Audioses.dll

6.3.9600.19377

370,872

25-May-2019

01:56

x86

Không có

Not applicable

Prod_wow64_audio-audiocore.ptxml

Not applicable

667

21-Aug-2013

23:39

Not applicable

Không có

Not applicable

Bcrypt.dll

6.3.9600.18541

111,104

19-Nov-2016

17:22

x86

Không có

Not applicable

Gdi32.dll

6.3.9600.19376

1,085,952

21-May-2019

00:46

x86

Không có

Not applicable

Modrqflt.dll

8.5.9600.19364

38,912

24-Apr-2019

16:01

x86

Không có

Not applicable

Msi.dll

5.0.9600.19371

3,619,328

09-May-2019

06:30

x86

Không có

Not applicable

Msimsg.dll

5.0.9600.16384

25,088

22-Aug-2013

04:15

x86

Không có

Not applicable

Kernelbase.dll

6.3.9600.19358

861,184

06-May-2019

02:12

x86

Không có

Not applicable

Msado15.dll

6.3.9600.19371

1,165,312

09-May-2019

06:26

x86

Không có

Not applicable

Ntdll.dll

6.3.9600.18895

1,502,000

02-Jan-2018

05:58

x86

Không có

Not applicable

Kerberos.dll

6.3.9600.19236

780,800

27-Dec-2018

22:24

x86

Không có

Not applicable

Netlogon.dll

6.3.9600.19373

697,344

11-May-2019

15:34

x86

Không có

Not applicable

Msv1_0.dll

6.3.9600.19373

334,280

16-May-2019

18:22

x86

Không có

Not applicable

Shell32.dll

6.3.9600.19377

19,790,160

25-May-2019

01:59

x86

Không có

Not applicable

Schedsvc.mof

Not applicable

2,684

18-Jun-2013

12:38

Not applicable

Không có

Not applicable

Wow64_schedsvc.ptxml

Not applicable

1.099 người

21-Aug-2013

23:39

Not applicable

Không có

Not applicable

Msft_netcompartment.cdxml

Not applicable

1.046

18-Jun-2013

12:29

Not applicable

Không có

Not applicable

Msft_netipaddress.cdxml

Not applicable

20,027

18-Jun-2013

12:29

Not applicable

Không có

Not applicable

Msft_netipinterface.cdxml

Not applicable

23,952

18-Jun-2013

12:29

Not applicable

Không có

Not applicable

Msft_netipv4protocol.cdxml

Not applicable

10,531

18-Jun-2013

12:29

Not applicable

Không có

Not applicable

Msft_netipv6protocol.cdxml

Not applicable

13,685

18-Jun-2013

12:29

Not applicable

Không có

Not applicable

Msft_netneighbor.cdxml

Not applicable

10,723

18-Jun-2013

12:29

Not applicable

Không có

Not applicable

Msft_netoffloadglobalsetting.cdxml

Not applicable

5,275

18-Jun-2013

12:29

Not applicable

Không có

Not applicable

Msft_netprefixpolicy.cdxml

Not applicable

1.373

18-Jun-2013

12:29

Not applicable

Không có

Not applicable

Msft_netroute.cdxml

Not applicable

16,129

18-Jun-2013

12:29

Not applicable

Không có

Not applicable

Msft_nettcpconnection.cdxml

Not applicable

4,526

30-Jan-2016

14:18

Not applicable

Không có

Not applicable

Msft_nettcpsetting.cdxml

Not applicable

16,052

20-Feb-2016

15:47

Not applicable

Không có

Not applicable

Msft_nettransportfilter.cdxml

Not applicable

5,085

18-Jun-2013

12:29

Not applicable

Không có

Not applicable

Msft_netudpendpoint.cdxml

Not applicable

1.188 người

18-Jun-2013

12:29

Not applicable

Không có

Not applicable

Msft_netudpsetting.cdxml

Not applicable

1.837 người

18-Jun-2013

12:29

Not applicable

Không có

Not applicable

Netipconfiguration.psm1

Not applicable

11,496

18-Jul-2013

15:53

Not applicable

Không có

Not applicable

Nettcpip.psd1

Not applicable

2,146

18-Jun-2013

12:29

Not applicable

Không có

Not applicable

Tcpip.format.ps1xml

Not applicable

68,467

20-Feb-2016

15:47

Not applicable

Không có

Not applicable

Tcpip.types.ps1xml

Not applicable

46,236

30-Jan-2016

14:18

Not applicable

Không có

Not applicable

Test-netconnection.psm1

Not applicable

16,463

18-Jun-2013

12:29

Not applicable

Không có

Not applicable

Wow64_win32k.ptxml

Not applicable

4,213

21-Aug-2013

23:39

Not applicable

Không có

Not applicable

Acwow64.dll

6.3.9600.17734

37,376

20-Mar-2015

03:06

x86

Không có

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Instnm.exe

6.3.9600.17475

8.704 người

29-Oct-2014

01:13

x86

Không có

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ntvdm64.dll

6.3.9600.18968

14,336

08-Mar-2018

18:14

x86

Không có

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Setup16.exe

3.1.0.1918

25.600

02-Jan-2018

04:57

x86

Không có

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

User.exe

6.3.9600.17475

4,096

29-Oct-2014

01:14

x86

Không có

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow32.dll

6.3.9600.18968

5,632

08-Mar-2018

18:15

x86

Không có

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Authui-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

2,894

09-May-2019

07:57

Not applicable

Không có

Not applicable

Authui.dll

6.3.9600.19371

2,464,256

09-May-2019

05:47

x86

Không có

Not applicable

Bcryptprimitives.dll

6.3.9600.18895

341,384

02-Jan-2018

06:03

x86

Không có

Not applicable

Certcli.dll

6.3.9600.19373

324,096

11-May-2019

16:00

x86

Không có

Not applicable

Dwrite.dll

6.3.9600.19376

1,560,064

21-May-2019

00:47

x86

Không có

Not applicable

Mf3216.dll

6.3.9600.19375

46,080

17-May-2019

04:07

x86

Không có

Not applicable

Msimg32.dll

6.3.9600.17415

6,144

29-Oct-2014

01:05

x86

Không có

Not applicable

Msiexec.exe

5.0.9600.19082

60,416

19-Jun-2018

13:31

x86

Không có

Not applicable

Msihnd.dll

5.0.9600.17415

325,120

29-Oct-2014

01:42

x86

Không có

Not applicable

Msrd2x40.dll

4.0.9801.12

313,344

20-Feb-2019

20:17

x86

Không có

Not applicable

Msrd3x40.dll

4.0.9801.16

353,280

10-May-2019

13:20

x86

Không có

Not applicable

Msjet40.dll

4.0.9801.16

1,311,744

10-May-2019

13:20

x86

Không có

Not applicable

Msexcl40.dll

4.0.9801.16

341,504

10-May-2019

13:20

x86

Không có

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

293,888

21-Jan-2017

21:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

172,544

29-Oct-2014

06:10

Not applicable

Không có

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

75,264

21-Jan-2017

21:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

283,648

21-Jan-2017

21:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

166,912

29-Oct-2014

06:13

Not applicable

Không có

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

69,632

21-Jan-2017

21:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

310,784

21-Jan-2017

21:13

Not applicable

Không có

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

168,448

29-Oct-2014

06:18

Not applicable

Không có

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

75,264

21-Jan-2017

21:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

343.040

21-Jan-2017

21:17

Not applicable

Không có

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

196,608

29-Oct-2014

06:24

Not applicable

Không có

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

77,824

21-Jan-2017

21:17

Not applicable

Không có

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

278,016

21-Jan-2017

19:11

Not applicable

Không có

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

154,112

29-Oct-2014

02:56

Not applicable

Không có

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

61,952

21-Jan-2017

19:11

Not applicable

Không có

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

330,752

21-Jan-2017

21:18

Not applicable

Không có

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

194,560

29-Oct-2014

06:21

Not applicable

Không có

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

71,168

21-Jan-2017

21:19

Not applicable

Không có

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

284,160

21-Jan-2017

21:16

Not applicable

Không có

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

167,936

29-Oct-2014

06:24

Not applicable

Không có

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

71,680

21-Jan-2017

21:17

Not applicable

Không có

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

347,648

21-Jan-2017

21:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

193,024

29-Oct-2014

06:20

Not applicable

Không có

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

71,168

21-Jan-2017

21:13

Not applicable

Không có

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

311,808

21-Jan-2017

21:15

Not applicable

Không có

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

178,688

29-Oct-2014

06:10

Not applicable

Không có

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

79,872

21-Jan-2017

21:16

Not applicable

Không có

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

314,368

21-Jan-2017

19:59

Not applicable

Không có

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

176,640

29-Oct-2014

06:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

73,728

21-Jan-2017

19:59

Not applicable

Không có

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

198,144

21-Jan-2017

19:59

Not applicable

Không có

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

115,200

29-Oct-2014

06:15

Not applicable

Không có

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

45,056

21-Jan-2017

19:59

Not applicable

Không có

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

178,688

21-Jan-2017

19:58

Not applicable

Không có

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

105,984

29-Oct-2014

06:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

44,032

21-Jan-2017

19:59

Not applicable

Không có

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

286,208

21-Jan-2017

19:59

Not applicable

Không có

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

161.280

29-Oct-2014

06:18

Not applicable

Không có

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

68,096

21-Jan-2017

19:59

Not applicable

Không có

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

300,032

21-Jan-2017

19:58

Not applicable

Không có

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

174,080

29-Oct-2014

06:17

Not applicable

Không có

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

74,240

21-Jan-2017

19:57

Not applicable

Không có

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

324,096

21-Jan-2017

19:58

Not applicable

Không có

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

188,928

29-Oct-2014

06:13

Not applicable

Không có

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

75,776

21-Jan-2017

19:59

Not applicable

Không có

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

327,168

21-Jan-2017

19:59

Not applicable

Không có

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

189,952

29-Oct-2014

06:15

Not applicable

Không có

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

71,680

21-Jan-2017

19:57

Not applicable

Không có

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

322,048

21-Jan-2017

19:59

Not applicable

Không có

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

189,952

29-Oct-2014

06:13

Not applicable

Không có

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

71,168

21-Jan-2017

19:56

Not applicable

Không có

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

315,904

21-Jan-2017

19:57

Not applicable

Không có

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

172,032

29-Oct-2014

06:14

Not applicable

Không có

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

78,848

21-Jan-2017

19:57

Not applicable

Không có

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

285,696

21-Jan-2017

19:55

Not applicable

Không có

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

168,960

29-Oct-2014

06:30

Not applicable

Không có

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

68,608

21-Jan-2017

19:54

Not applicable

Không có

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

286,208

21-Jan-2017

19:52

Not applicable

Không có

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

166,912

29-Oct-2014

06:11

Not applicable

Không có

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

63,488

21-Jan-2017

19:51

Not applicable

Không có

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

153,088

21-Jan-2017

19:51

Not applicable

Không có

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

90,624

29-Oct-2014

06:10

Not applicable

Không có

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

34,304

21-Jan-2017

19:51

Not applicable

Không có

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

156,672

21-Jan-2017

21:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

93,696

29-Oct-2014

06:13

Not applicable

Không có

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

37,376

21-Jan-2017

21:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

156,672

21-Jan-2017

21:13

Not applicable

Không có

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

93,696

29-Oct-2014

06:13

Not applicable

Không có

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

37,376

21-Jan-2017

21:12

Not applicable

Không có

Not applicable

Msexch40.dll

4.0.9756.0

409,600

18-Jun-2013

12:17

x86

Không có

Not applicable

Msltus40.dll

4.0.9801.16

241,152

10-May-2019

13:20

x86

Không có

Not applicable

Adtschema.dll

6.3.9600.18581

756,736

21-Jan-2017

18:40

x86

Không có

Not applicable

Msaudite.dll

6.3.9600.17415

154,112

29-Oct-2014

02:06

x86

Không có

Not applicable

Msobjs.dll

6.3.9600.18581

61,952

21-Jan-2017

18:40

x86

Không có

Not applicable

Taskcomp.dll

6.3.9600.19378

394,240

31-May-2019

16:53

x86

Không có

Not applicable

Iphlpapi.dll

6.3.9600.18264

121,912

12-Mar-2016

00:47

x86

Không có

Not applicable

Userenv.dll

6.3.9600.19388

98,320

22-May-2019

17:50

x86

Không có

Not applicable

Comctl32.dll

6.10.9600.19371

2,106,880

09-May-2019

06:46

x86

Không có

Not applicable

Gdiplus.dll

6.3.9600.19376

1,494,016

21-May-2019

00:45

x86

Không có

Not applicable

Gdiplus.dll

6.3.9600.19376

1,494,016

21-May-2019

00:45

x86

Không có

Not applicable

Gdiplus.dll

6.3.9600.19376

1,494,016

21-May-2019

00:45

x86

Không có

Not applicable

Windows RT 8.1

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Bthenum.sys

6.3.9600.17901

39,936

09-Jun-2015

21:11

Not applicable

Bthmini.sys

6.3.9600.17901

25.600

09-Jun-2015

21:12

Not applicable

Bthport.sys

6.3.9600.19369

949,248

03-May-2019

13:34

Not applicable

Bthusb.sys

6.3.9600.19369

59,904

03-May-2019

13:52

Not applicable

Fsquirt.exe

6.3.9600.16384

226,816

22-Aug-2013

02:39

Not applicable

Fxppm.sys

6.3.9600.16384

24,576

22-Aug-2013

01:36

Not applicable

Authui-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

2,894

09-May-2019

06:53

Not applicable

Authui.dll

6.3.9600.19371

2,286,080

09-May-2019

05:20

Not applicable

Audiodg.exe

6.3.9600.19377

186,448

25-May-2019

01:11

Not applicable

Audioendpointbuilder.dll

6.3.9600.19377

167,936

24-May-2019

23:51

Not applicable

Audioeng.dll

6.3.9600.19377

389,640

25-May-2019

01:12

Not applicable

Audiokse.dll

6.3.9600.19377

246,344

25-May-2019

01:13

Not applicable

Audioses.dll

6.3.9600.19377

335,232

25-May-2019

01:12

Not applicable

Audiosrv.dll

6.3.9600.19377

598,016

24-May-2019

23:51

Not applicable

Encdump.dll

5.0.1.1

92,448

08-Dec-2014

19:50

Not applicable

Prod_audio-audiocore.ptxml

Not applicable

667

21-Aug-2013

23:33

Not applicable

Chs_boot.ttf

Not applicable

3,695,565

21-May-2019

16:46

Not applicable

Msyh_boot.ttf

Not applicable

154,745

21-May-2019

16:47

Not applicable

Cht_boot.ttf

Not applicable

3,878,258

21-May-2019

16:46

Not applicable

Msjh_boot.ttf

Not applicable

163,413

21-May-2019

16:46

Not applicable

Segmono_boot.ttf

Not applicable

44,533

21-May-2019

16:46

Not applicable

Segoe_slboot.ttf

Not applicable

86,134

21-May-2019

16:47

Not applicable

Wgl4_boot.ttf

Not applicable

48,937

21-May-2019

16:47

Not applicable

Jpn_boot.ttf

Not applicable

1,985,929

21-May-2019

16:46

Not applicable

Meiryo_boot.ttf

Not applicable

143,022

21-May-2019

16:46

Not applicable

Kor_boot.ttf

Not applicable

2,372,846

21-May-2019

16:46

Not applicable

Malgun_boot.ttf

Not applicable

176,726

21-May-2019

16:46

Not applicable

Winload.efi

6.3.9600.19321

782,920

14-Mar-2019

04:26

Not applicable

Bcrypt.dll

6.3.9600.18541

103,296

19-Nov-2016

19:01

Not applicable

Bcryptprimitives.dll

6.3.9600.18340

272,192

16-May-2016

21:21

Not applicable

Clfs.sys

6.3.9600.19373

257,792

14-May-2019

20:23

Not applicable

Fntcache.dll

6.3.9600.19375

968,192

17-May-2019

03:03

Not applicable

Dwrite.dll

6.3.9600.19375

1,404,416

17-May-2019

03:03

Not applicable

Mf3216.dll

6.3.9600.19375

41,984

17-May-2019

03:38

Not applicable

Msimg32.dll

6.3.9600.19125

6,144

12-Aug-2018

16:05

Not applicable

Gdi32.dll

6.3.9600.19375

933,240

21-May-2019

23:47

Not applicable

Hal.dll

6.3.9600.18969

216,416

09-Mar-2018

21:19

Not applicable

Msi.dll

5.0.9600.19371

2,074,368

10-May-2019

02:30

Not applicable

Msimsg.dll

5.0.9600.16384

25,088

22-Aug-2013

03:16

Not applicable

Msiexec.exe

5.0.9600.19082

55,808

19-Jun-2018

13:30

Not applicable

Msihnd.dll

5.0.9600.17289

284,160

29-Aug-2014

00:37

Not applicable

Kernelbase.dll

6.3.9600.19358

760,680

06-May-2019

02:11

Not applicable

Cng.sys

6.3.9600.19032

418,336

11-May-2018

04:12

Not applicable

Ksecpkg.sys

6.3.9600.19343

150,272

05-Apr-2019

22:45

Not applicable

Lsasrv.dll

6.3.9600.19236

997,376

27-Dec-2018

22:09

Not applicable

Appinfo.dll

6.3.9600.18224

78,336

31-Jan-2016

17:12

Not applicable

Consent.exe

6.3.9600.18224

103,792

31-Jan-2016

17:52

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

293,888

21-Jan-2017

20:20

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17396

172,544

09-Oct-2014

06:47

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

75,264

21-Jan-2017

20:20

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

283,648

21-Jan-2017

20:21

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17396

166,912

09-Oct-2014

06:47

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

69,632

21-Jan-2017

20:21

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

310,784

21-Jan-2017

20:21

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17396

168,448

09-Oct-2014

06:48

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

75,264

21-Jan-2017

20:21

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

343.040

21-Jan-2017

20:21

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17396

196,608

09-Oct-2014

06:47

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

77,824

21-Jan-2017

20:21

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

278,016

21-Jan-2017

18:05

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17396

154,112

09-Oct-2014

04:15

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

61,952

21-Jan-2017

18:05

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

330,752

21-Jan-2017

20:21

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17396

194,560

09-Oct-2014

06:47

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

71,168

21-Jan-2017

20:21

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

284,160

21-Jan-2017

20:21

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17396

167,936

09-Oct-2014

06:48

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

71,680

21-Jan-2017

20:21

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

347,648

21-Jan-2017

20:20

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17396

193,024

09-Oct-2014

06:48

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

71,168

21-Jan-2017

20:20

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

311,808

21-Jan-2017

20:21

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17396

178,688

09-Oct-2014

06:47

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

79,872

21-Jan-2017

20:21

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

314,368

21-Jan-2017

20:21

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17396

176,640

09-Oct-2014

06:48

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

73,728

21-Jan-2017

20:21

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

198,144

21-Jan-2017

20:20

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17396

115,200

09-Oct-2014

06:48

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

45,056

21-Jan-2017

20:20

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

178,688

21-Jan-2017

20:20

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17396

105,984

09-Oct-2014

06:45

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

44,032

21-Jan-2017

20:20

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

286,208

21-Jan-2017

20:20

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17396

161.280

09-Oct-2014

06:49

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

68,096

21-Jan-2017

20:20

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

300,032

21-Jan-2017

20:20

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17396

174,080

09-Oct-2014

06:49

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

74,240

21-Jan-2017

20:20

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

324,096

21-Jan-2017

20:21

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17396

188,928

09-Oct-2014

06:48

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

75,776

21-Jan-2017

20:20

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

327,168

21-Jan-2017

20:18

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17396

189,952

09-Oct-2014

06:48

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

71,680

21-Jan-2017

20:19

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

322,048

21-Jan-2017

20:19

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17396

189,952

09-Oct-2014

06:48

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

71,168

21-Jan-2017

20:18

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

315,904

21-Jan-2017

20:18

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17396

172,032

09-Oct-2014

06:47

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

78,848

21-Jan-2017

20:18

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

285,696

21-Jan-2017

20:18

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17396

168,960

09-Oct-2014

06:47

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

68,608

21-Jan-2017

20:18

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

286,208

21-Jan-2017

20:17

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17396

166,912

09-Oct-2014

06:47

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

63,488

21-Jan-2017

20:17

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

153,088

21-Jan-2017

20:17

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17396

90,624

09-Oct-2014

06:47

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

34,304

21-Jan-2017

20:17

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

156,672

21-Jan-2017

20:20

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17396

93,696

09-Oct-2014

06:47

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

37,376

21-Jan-2017

20:21

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

156,672

21-Jan-2017

20:21

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17396

93,696

09-Oct-2014

06:47

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

37,376

21-Jan-2017

20:20

Not applicable

Msado15.dll

6.3.9600.19371

1,158,656

09-May-2019

05:57

Not applicable

Adtschema.dll

6.3.9600.18581

756,736

21-Jan-2017

17:43

Not applicable

Msaudite.dll

6.3.9600.17396

154,112

08-Oct-2014

06:14

Not applicable

Msobjs.dll

6.3.9600.18581

61,952

21-Jan-2017

17:43

Not applicable

Ntdll.dll

6.3.9600.19304

1,350,096

06-Mar-2019

05:52

Not applicable

Ntoskrnl.exe

6.3.9600.19376

5,138,184

21-May-2019

16:47

Not applicable

Pdc-mw.ptxml

Not applicable

4,498

21-Aug-2013

23:34

Not applicable

Pdc.sys

6.3.9600.18756

78,176

08-Jul-2017

03:14

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

88,576

04-Feb-2017

20:53

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

87,040

04-Feb-2017

20:52

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

96,256

04-Feb-2017

20:52

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

99,328

04-Feb-2017

20:54

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

79,872

04-Feb-2017

18:14

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

94,208

04-Feb-2017

20:52

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

89,088

04-Feb-2017

20:53

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

97,792

04-Feb-2017

20:52

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

94,208

04-Feb-2017

20:54

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

93,696

04-Feb-2017

20:52

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

56,832

04-Feb-2017

20:51

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

54,784

04-Feb-2017

20:53

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

83,968

04-Feb-2017

20:51

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

91,648

04-Feb-2017

20:52

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

95,744

04-Feb-2017

20:51

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

88,576

04-Feb-2017

20:57

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

90,624

04-Feb-2017

20:57

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

88,576

04-Feb-2017

20:57

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

84,480

04-Feb-2017

20:57

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

83,968

04-Feb-2017

20:44

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

42,496

04-Feb-2017

20:45

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

43,520

04-Feb-2017

20:51

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

43,520

04-Feb-2017

20:51

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll

6.3.9600.19035

251,392

23-May-2018

03:04

Not applicable

Kerberos.dll

6.3.9600.19236

643,584

27-Dec-2018

22:08

Not applicable

Netlogon.dll

6.3.9600.19373

615,936

11-May-2019

15:47

Not applicable

Msv1_0.dll

6.3.9600.19373

286,456

16-May-2019

18:25

Not applicable

Shell32.dll

6.3.9600.19377

18,368,248

25-May-2019

01:13

Not applicable

Windows.systemtoast.explorer.lnk

Not applicable

1.450

21-Aug-2013

23:43

Not applicable

Windowsshell.manifest

Not applicable

670

18-Jun-2013

14:54

Not applicable

Mrxsmb10.sys

6.3.9600.19293

210,944

09-Feb-2019

16:42

Not applicable

Mrxsmb20.sys

6.3.9600.18586

147,456

01-Feb-2017

14:56

Not applicable

Mrxsmb.sys

6.3.9600.19149

316,928

01-Sep-2018

15:35

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:34

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:36

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

12:29

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:35

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:37

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

12:27

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:34

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:38

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

12:30

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:35

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:38

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

12:13

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:35

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:38

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

12:31

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:35

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:36

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

12:26

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:35

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:36

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

12:23

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:14

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:15

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

03:50

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:34

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:36

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

12:31

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:35

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:36

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

12:26

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:33

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:36

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

12:29

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:35

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:36

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

12:30

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:33

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:36

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

12:28

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:32

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:36

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

12:28

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:33

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:36

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

12:30

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:34

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:36

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

12:23

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:35

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:37

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

12:23

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:34

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:36

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

12:23

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:34

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:36

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

12:30

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:34

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:36

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

12:30

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:33

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:36

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

12:31

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:33

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:36

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

12:28

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:34

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:36

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

12:29

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:35

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:36

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

12:29

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:35

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:36

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

12:33

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:35

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:36

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

12:19

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:34

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:37

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

12:33

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:34

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:36

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

12:19

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:35

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:36

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

12:19

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.19353

224,256

24-Apr-2019

14:45

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,404

24-Apr-2019

14:48

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.454

22-Aug-2013

12:13

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:34

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:36

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

12:31

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:34

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:36

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

12:27

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:33

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:36

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

12:27

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:32

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:32

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

12:27

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:31

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:32

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

12:30

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:35

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:36

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

12:29

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:33

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:36

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

12:29

Not applicable

Taskcomp.dll

6.3.9600.19378

385,536

31-May-2019

16:52

Not applicable

Iphlpapi.dll

6.3.9600.18264

111,632

12-Mar-2016

01:01

Not applicable

D61d61c8-d73a-4eee-8cdd-f6f9786b7124.xml

Not applicable

3,188

18-Jun-2013

15:04

Not applicable

Schedsvc.dll

6.3.9600.19378

968,192

31-May-2019

16:52

Not applicable

Schedsvc.mof

Not applicable

2,684

18-Jun-2013

15:04

Not applicable

Schedsvc.ptxml

Not applicable

1.099 người

21-Aug-2013

23:33

Not applicable

Fwpkclnt.sys

6.3.9600.17336

278,864

08-Sep-2014

01:20

Not applicable

Tcpip.sys

6.3.9600.19364

1,760,512

24-Apr-2019

22:41

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

88,064

11-Mar-2016

15:29

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

95,232

11-Mar-2016

15:31

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

100,352

11-Mar-2016

15:31

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

94,208

11-Mar-2016

15:31

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

101,888

11-Mar-2016

15:31

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

98,816

11-Mar-2016

15:30

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

86,528

11-Mar-2016

15:30

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

86,528

11-Mar-2016

15:11

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

98,304

11-Mar-2016

15:30

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

90,624

11-Mar-2016

15:30

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

95,232

11-Mar-2016

15:30

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

97,280

11-Mar-2016

15:29

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

83,456

11-Mar-2016

15:30

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

96,256

11-Mar-2016

15:30

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

102,912

11-Mar-2016

15:30

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

98,304

11-Mar-2016

15:29

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

68,608

11-Mar-2016

15:29

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

67,072

11-Mar-2016

15:30

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

91,648

11-Mar-2016

15:29

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

93,184

11-Mar-2016

15:30

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

90,112

11-Mar-2016

15:30

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

96,256

11-Mar-2016

15:30

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

105,472

11-Mar-2016

15:30

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

94,720

11-Mar-2016

15:30

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

95,232

11-Mar-2016

15:30

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

93,184

11-Mar-2016

15:29

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

97,792

11-Mar-2016

15:29

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

96,256

11-Mar-2016

15:29

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

97,280

11-Mar-2016

15:29

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.19364

92,672

24-Apr-2019

14:35

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

92,160

11-Mar-2016

15:30

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

90,624

11-Mar-2016

15:30

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

91,648

11-Mar-2016

15:30

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

97,280

11-Mar-2016

15:28

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

59,904

11-Mar-2016

15:28

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

60,416

11-Mar-2016

15:29

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

60,416

11-Mar-2016

15:29

Not applicable

Msft_netcompartment.cdxml

Not applicable

1.046

18-Jun-2013

15:00

Not applicable

Msft_netipaddress.cdxml

Not applicable

20,027

18-Jun-2013

15:00

Not applicable

Msft_netipinterface.cdxml

Not applicable

23,952

18-Jun-2013

15:00

Not applicable

Msft_netipv4protocol.cdxml

Not applicable

10,531

18-Jun-2013

15:00

Not applicable

Msft_netipv6protocol.cdxml

Not applicable

13,685

18-Jun-2013

15:00

Not applicable

Msft_netneighbor.cdxml

Not applicable

10,723

18-Jun-2013

15:00

Not applicable

Msft_netoffloadglobalsetting.cdxml

Not applicable

5,275

18-Jun-2013

15:00

Not applicable

Msft_netprefixpolicy.cdxml

Not applicable

1.373

18-Jun-2013

15:00

Not applicable

Msft_netroute.cdxml

Not applicable

16,129

18-Jun-2013

15:00

Not applicable

Msft_nettcpconnection.cdxml

Not applicable

4,526

28-Dec-2015

14:47

Not applicable

Msft_nettcpsetting.cdxml

Not applicable

16,052

20-Feb-2016

15:47

Not applicable

Msft_nettransportfilter.cdxml

Not applicable

5,085

18-Jun-2013

15:00

Not applicable

Msft_netudpendpoint.cdxml

Not applicable

1.188 người

18-Jun-2013

15:00

Not applicable

Msft_netudpsetting.cdxml

Not applicable

1.837 người

18-Jun-2013

15:00

Not applicable

Netipconfiguration.psm1

Not applicable

11,496

18-Jul-2013

15:53

Not applicable

Nettcpip.dll

6.3.9600.18878

361,984

05-Dec-2017

15:41

Not applicable

Nettcpip.mof

Not applicable

87,320

20-Feb-2016

15:47

Not applicable

Nettcpip.psd1

Not applicable

2,146

18-Jun-2013

15:00

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mof

Not applicable

3,178

18-Jun-2013

15:00

Not applicable

Tcpip.format.ps1xml

Not applicable

68,467

20-Feb-2016

15:47

Not applicable

Tcpip.types.ps1xml

Not applicable

46,236

28-Dec-2015

14:47

Not applicable

Test-netconnection.psm1

Not applicable

16,463

18-Jun-2013

15:00

Not applicable

Userenv.dll

6.3.9600.19388

89,496

22-May-2019

17:52

Not applicable

Win32k.ptxml

Not applicable

4,213

21-Aug-2013

23:33

Not applicable

Win32k.sys

6.3.9600.19374

2,997,760

14-May-2019

14:00

Not applicable

Krnlprov.dll

6.3.9600.18292

37,888

31-Mar-2016

03:51

Not applicable

Krnlprov.mof

Not applicable

14,840

21-Aug-2013

23:38

Not applicable

Comctl32.dll

6.10.9600.19371

1,826,304

09-May-2019

06:15

Not applicable

Gdiplus.dll

6.3.9600.19375

1,158,656

17-May-2019

02:59

Not applicable

Gdiplus.dll

6.3.9600.19375

1,158,656

17-May-2019

02:59

Not applicable

Vhdmp.sys

6.3.9600.19388

388,864

25-May-2019

00:23

Not applicable

Miguicontrols.dll

6.3.9600.19399

3,413,504

14-Jun-2019

16:59

x86

x86 Windows 8.1

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Miguicontrols.dll

6.3.9600.19399

3,413,504

14-Jun-2019

16:59

x86

Bthenum.sys

6.3.9600.17901

39,424

09-Jun-2015

22:02

x86

Bthmini.sys

6.3.9600.17901

23,552

09-Jun-2015

22:03

x86

Bthport.sys

6.3.9600.19369

1,015,296

03-May-2019

13:34

x86

Bthusb.sys

6.3.9600.19369

60,928

03-May-2019

13:49

x86

Fsquirt.exe

6.3.9600.17415

229,376

29-Oct-2014

01:28

x86

Amdk8.sys

6.3.9600.19067

85,504

20-Jun-2018

05:34

x86

Amdppm.sys

6.3.9600.19067

83,456

20-Jun-2018

05:34

x86

Fxppm.sys

6.3.9600.19067

22,016

20-Jun-2018

05:34

x86

Intelppm.sys

6.3.9600.19067

86,528

20-Jun-2018

05:34

x86

Processr.sys

6.3.9600.19067

82,944

20-Jun-2018

05:34

x86

Viac7.sys

6.3.9600.19067

83,456

20-Jun-2018

05:34

x86

Authui-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

2,894

09-May-2019

07:57

Not applicable

Authui.dll

6.3.9600.19371

2,464,256

09-May-2019

05:47

x86

Audiodg.exe

6.3.9600.19377

213,512

25-May-2019

01:56

x86

Audioendpointbuilder.dll

6.3.9600.19377

193,536

25-May-2019

00:03

x86

Audioeng.dll

6.3.9600.17415

424,544

29-Oct-2014

03:07

x86

Audiokse.dll

6.3.9600.19377

344,984

25-May-2019

01:56

x86

Audioses.dll

6.3.9600.19377

370,872

25-May-2019

01:56

x86

Audiosrv.dll

6.3.9600.19377

694,272

25-May-2019

00:03

x86

Encdump.dll

5.0.1.1

108,944

08-Dec-2014

19:46

x86

Prod_audio-audiocore.ptxml

Not applicable

667

21-Aug-2013

23:39

Not applicable

Chs_boot.ttf

Not applicable

3,695,764

21-May-2019

01:34

Not applicable

Msyhn_boot.ttf

Not applicable

150,625

21-May-2019

01:33

Not applicable

Msyh_boot.ttf

Not applicable

154,946

21-May-2019

01:33

Not applicable

Cht_boot.ttf

Not applicable

3,878,456

21-May-2019

01:33

Not applicable

Msjhn_boot.ttf

Not applicable

161,393

21-May-2019

01:33

Not applicable

Msjh_boot.ttf

Not applicable

163,611

21-May-2019

01:33

Not applicable

Segmono_boot.ttf

Not applicable

44,738

21-May-2019

01:33

Not applicable

Segoen_slboot.ttf

Not applicable

85,806

21-May-2019

01:33

Not applicable

Segoe_slboot.ttf

Not applicable

86,122

21-May-2019

01:33

Not applicable

Wgl4_boot.ttf

Not applicable

48,924

21-May-2019

01:33

Not applicable

Jpn_boot.ttf

Not applicable

1,985,912

21-May-2019

01:34

Not applicable

Meiryon_boot.ttf

Not applicable

141,606

21-May-2019

01:33

Not applicable

Meiryo_boot.ttf

Not applicable

143,013

21-May-2019

01:34

Not applicable

Kor_boot.ttf

Not applicable

2,373,044

21-May-2019

01:33

Not applicable

Malgunn_boot.ttf

Not applicable

174,481

21-May-2019

01:33

Not applicable

Malgun_boot.ttf

Not applicable

176,717

21-May-2019

01:33

Not applicable

Winload.efi

6.3.9600.19321

1,406,912

14-Mar-2019

05:18

Not applicable

Winload.exe

6.3.9600.19321

1,296,880

14-Mar-2019

05:18

x86

Winresume.efi

6.3.9600.19304

1,281,072

06-Mar-2019

06:40

Not applicable

Winresume.exe

6.3.9600.19304

1,181,944

06-Mar-2019

06:40

x86

Bcrypt.dll

6.3.9600.18541

130,624

19-Nov-2016

20:14

x86

Bcryptprimitives.dll

6.3.9600.18895

341,384

02-Jan-2018

06:03

x86

Clfs.sys

6.3.9600.19373

279,496

14-May-2019

20:21

x86

Fntcache.dll

6.3.9600.19376

1,088,512

21-May-2019

00:45

x86

Dwrite.dll

6.3.9600.19376

1,560,064

21-May-2019

00:47

x86

Mf3216.dll

6.3.9600.19375

46,080

17-May-2019

04:07

x86

Msimg32.dll

6.3.9600.17415

6,144

29-Oct-2014

01:05

x86

Gdi32.dll

6.3.9600.19376

1,118,584

21-May-2019

01:36

x86

Hal.dll

6.3.9600.19067

331,104

20-Jun-2018

08:09

x86

Halmacpi.dll

6.3.9600.19067

331,104

20-Jun-2018

08:09

x86

Modrqflt.dll

8.5.9600.19364

38,912

24-Apr-2019

16:01

x86

Msi.dll

5.0.9600.19371

3,619,328

09-May-2019

06:30

x86

Msimsg.dll

5.0.9600.16384

25,088

22-Aug-2013

04:15

x86

Msiexec.exe

5.0.9600.19082

60,416

19-Jun-2018

13:31

x86

Msihnd.dll

5.0.9600.17415

325,120

29-Oct-2014

01:42

x86

Kernelbase.dll

6.3.9600.19358

887,776

06-May-2019

03:02

x86

Cng.sys

6.3.9600.19032

482,904

11-May-2018

05:25

x86

Ksecpkg.sys

6.3.9600.19343

147,184

05-Apr-2019

22:43

x86

Lsasrv.dll

6.3.9600.19236

1,124,864

27-Dec-2018

22:25

x86

Appinfo.dll

6.3.9600.18895

89,600

02-Jan-2018

04:59

x86

Consent.exe

6.3.9600.18224

108,896

31-Jan-2016

18:37

x86

Msrd2x40.dll

4.0.9801.12

313,344

20-Feb-2019

20:17

x86

Msrd3x40.dll

4.0.9801.16

353,280

10-May-2019

13:20

x86

Msjet40.dll

4.0.9801.16

1,311,744

10-May-2019

13:20

x86

Msexcl40.dll

4.0.9801.16

341,504

10-May-2019

13:20

x86

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

293,888

21-Jan-2017

21:12

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

172,544

29-Oct-2014

06:10

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

75,264

21-Jan-2017

21:12

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

283,648

21-Jan-2017

21:12

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

166,912

29-Oct-2014

06:13

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

69,632

21-Jan-2017

21:12

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

310,784

21-Jan-2017

21:13

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

168,448

29-Oct-2014

06:18

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

75,264

21-Jan-2017

21:12

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

343.040

21-Jan-2017

21:17

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

196,608

29-Oct-2014

06:24

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

77,824

21-Jan-2017

21:17

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

278,016

21-Jan-2017

19:11

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

154,112

29-Oct-2014

02:56

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

61,952

21-Jan-2017

19:11

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

330,752

21-Jan-2017

21:18

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

194,560

29-Oct-2014

06:21

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

71,168

21-Jan-2017

21:19

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

284,160

21-Jan-2017

21:16

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

167,936

29-Oct-2014

06:24

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

71,680

21-Jan-2017

21:17

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

347,648

21-Jan-2017

21:12

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

193,024

29-Oct-2014

06:20

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

71,168

21-Jan-2017

21:13

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

311,808

21-Jan-2017

21:15

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

178,688

29-Oct-2014

06:10

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

79,872

21-Jan-2017

21:16

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

314,368

21-Jan-2017

19:59

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

176,640

29-Oct-2014

06:12

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

73,728

21-Jan-2017

19:59

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

198,144

21-Jan-2017

19:59

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

115,200

29-Oct-2014

06:15

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

45,056

21-Jan-2017

19:59

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

178,688

21-Jan-2017

19:58

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

105,984

29-Oct-2014

06:12

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

44,032

21-Jan-2017

19:59

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

286,208

21-Jan-2017

19:59

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

161.280

29-Oct-2014

06:18

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

68,096

21-Jan-2017

19:59

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

300,032

21-Jan-2017

19:58

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

174,080

29-Oct-2014

06:17

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

74,240

21-Jan-2017

19:57

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

324,096

21-Jan-2017

19:58

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

188,928

29-Oct-2014

06:13

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

75,776

21-Jan-2017

19:59

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

327,168

21-Jan-2017

19:59

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

189,952

29-Oct-2014

06:15

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

71,680

21-Jan-2017

19:57

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

322,048

21-Jan-2017

19:59

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

189,952

29-Oct-2014

06:13

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

71,168

21-Jan-2017

19:56

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

315,904

21-Jan-2017

19:57

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

172,032

29-Oct-2014

06:14

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

78,848

21-Jan-2017

19:57

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

285,696

21-Jan-2017

19:55

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

168,960

29-Oct-2014

06:30

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

68,608

21-Jan-2017

19:54

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

286,208

21-Jan-2017

19:52

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

166,912

29-Oct-2014

06:11

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

63,488

21-Jan-2017

19:51

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

153,088

21-Jan-2017

19:51

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

90,624

29-Oct-2014

06:10

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

34,304

21-Jan-2017

19:51

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

156,672

21-Jan-2017

21:12

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

93,696

29-Oct-2014

06:13

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

37,376

21-Jan-2017

21:12

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

156,672

21-Jan-2017

21:13

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

93,696

29-Oct-2014

06:13

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

37,376

21-Jan-2017

21:12

Not applicable

Msado15.dll

6.3.9600.19371

1,165,312

09-May-2019

06:26

x86

Msexch40.dll

4.0.9756.0

409,600

18-Jun-2013

12:17

x86

Msltus40.dll

4.0.9801.16

241,152

10-May-2019

13:20

x86

Adtschema.dll

6.3.9600.18581

756,736

21-Jan-2017

18:40

x86

Msaudite.dll

6.3.9600.17415

154,112

29-Oct-2014

02:06

x86

Msobjs.dll

6.3.9600.18581

61,952

21-Jan-2017

18:40

x86

Rpcxdr.mof

Not applicable

1,336

18-Jun-2013

12:53

Not applicable

Rpcxdr.sys

6.3.9600.19364

100,864

24-Apr-2019

16:40

x86

Ntdll.dll

6.3.9600.18895

1,472,056

02-Jan-2018

05:58

x86

Ntoskrnl.exe

6.3.9600.19376

5,680,376

21-May-2019

01:34

Not applicable

Pdc-mw.ptxml

Not applicable

4,498

21-Aug-2013

23:40

Not applicable

Pdc.sys

6.3.9600.18756

76,120

08-Jul-2017

03:12

x86

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

88,576

04-Feb-2017

21:23

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

87,040

04-Feb-2017

21:26

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

96,256

04-Feb-2017

21:25

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

99,328

04-Feb-2017

21:31

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

79,872

04-Feb-2017

19:11

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

94,208

04-Feb-2017

21:29

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

89,088

04-Feb-2017

21:28

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

97,792

04-Feb-2017

21:23

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

94,208

04-Feb-2017

21:25

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

93,696

04-Feb-2017

20:24

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

56,832

04-Feb-2017

20:24

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

54,784

04-Feb-2017

20:24

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

83,968

04-Feb-2017

20:23

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

91,648

04-Feb-2017

20:22

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

95,744

04-Feb-2017

20:22

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

88,576

04-Feb-2017

20:20

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

90,624

04-Feb-2017

20:18

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

88,576

04-Feb-2017

20:17

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

84,480

04-Feb-2017

20:19

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

83,968

04-Feb-2017

20:02

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

42,496

04-Feb-2017

20:03

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

43,520

04-Feb-2017

21:23

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

43,520

04-Feb-2017

21:25

Not applicable

Microsoft-windows-system-events.dll

6.3.9600.19035

251,392

23-May-2018

03:39

x86

Kerberos.dll

6.3.9600.19236

780,800

27-Dec-2018

22:24

x86

Netlogon.dll

6.3.9600.19373

697,344

11-May-2019

15:34

x86

Msv1_0.dll

6.3.9600.19373

334,280

16-May-2019

18:22

x86

Shell32.dll

6.3.9600.19377

19,790,160

25-May-2019

01:59

x86

Windows.systemtoast.explorer.lnk

Not applicable

1.450

21-Aug-2013

23:49

Not applicable

Windowsshell.manifest

Not applicable

670

18-Jun-2013

12:32

Not applicable

Mrxsmb10.sys

6.3.9600.19293

229,888

09-Feb-2019

17:19

x86

Mrxsmb20.sys

6.3.9600.18586

153,088

01-Feb-2017

14:58

x86

Mrxsmb.sys

6.3.9600.19149

328,192

01-Sep-2018

16:09

x86

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:45

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:50

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

11:49

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:53

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:56

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

11:45

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:54

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:56

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

11:49

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:54

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:56

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

11:17

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:53

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:56

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

11:51

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:53

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

16:00

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

11:45

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:55

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:59

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

11:33

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:15

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:17

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

05:21

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:54

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:59

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

11:50

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:54

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:59

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

11:45

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:52

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:55

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

11:47

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:47

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:50

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

11:50

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:51

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:54

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

11:47

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:51

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:54

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

11:47

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:50

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:54

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

11:50

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:55

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:56

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

11:50

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:54

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:56

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

11:49

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:55

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:57

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

11:48

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:54

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:56

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

11:48

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:51

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:55

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

11:48

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:52

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:55

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

11:48

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:54

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:55

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

11:50

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:52

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:55

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

11:49

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:51

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:54

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

11:49

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:47

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:54

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

11:47

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:52

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:56

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

11:46

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:52

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:56

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

11:48

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:51

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:56

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

11:40

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:51

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:56

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

11:45

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.19364

224,256

24-Apr-2019

18:36

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,404

24-Apr-2019

18:46

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.454

22-Aug-2013

11:17

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:49

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:51

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

11:47

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:48

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:51

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

11:40

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:47

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:51

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

11:40

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:42

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:44

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

11:40

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:42

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:45

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

11:41

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:47

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:50

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

11:41

Not applicable

Nettcpip.dll.mui

6.3.9600.18264

224,256

11-Mar-2016

15:45

Not applicable

Nettcpip.mfl

Not applicable

318,300

11-Mar-2016

15:50

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mfl

Not applicable

2.452 người

22-Aug-2013

11:41

Not applicable

Taskcomp.dll

6.3.9600.19378

394,240

31-May-2019

16:53

x86

Iphlpapi.dll

6.3.9600.18264

121,912

12-Mar-2016

00:47

x86

D61d61c8-d73a-4eee-8cdd-f6f9786b7124.xml

Not applicable

3,188

18-Jun-2013

12:38

Not applicable

Schedsvc.dll

6.3.9600.19378

1,015,808

31-May-2019

16:53

x86

Schedsvc.mof

Not applicable

2,684

18-Jun-2013

12:38

Not applicable

Schedsvc.ptxml

Not applicable

1.099 người

21-Aug-2013

23:39

Not applicable

Fwpkclnt.sys

6.3.9600.17485

286,528

10-Nov-2014

17:47

x86

Tcpip.sys

6.3.9600.19364

1,842,416

24-Apr-2019

22:34

x86

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

88,064

11-Mar-2016

15:40

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

95,232

11-Mar-2016

15:41

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

100,352

11-Mar-2016

15:41

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

94,208

11-Mar-2016

15:41

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

101,888

11-Mar-2016

15:41

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

98,816

11-Mar-2016

15:40

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

86,528

11-Mar-2016

15:40

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

86,528

11-Mar-2016

15:10

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

98,304

11-Mar-2016

15:40

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

90,624

11-Mar-2016

15:40

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

95,232

11-Mar-2016

15:42

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

97,280

11-Mar-2016

15:40

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

83,456

11-Mar-2016

15:42

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

96,256

11-Mar-2016

15:42

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

102,912

11-Mar-2016

15:42

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

98,304

11-Mar-2016

15:41

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

68,608

11-Mar-2016

15:41

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

67,072

11-Mar-2016

15:41

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

91,648

11-Mar-2016

15:41

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

93,184

11-Mar-2016

15:41

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

90,112

11-Mar-2016

15:41

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

96,256

11-Mar-2016

15:41

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

105,472

11-Mar-2016

15:41

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

94,720

11-Mar-2016

15:42

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

95,232

11-Mar-2016

15:42

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

93,184

11-Mar-2016

15:40

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

97,792

11-Mar-2016

15:40

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

96,256

11-Mar-2016

15:40

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

97,280

11-Mar-2016

15:40

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.19364

92,672

24-Apr-2019

18:17

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

92,160

11-Mar-2016

15:41

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

90,624

11-Mar-2016

15:40

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

91,648

11-Mar-2016

15:41

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

97,280

11-Mar-2016

15:39

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

59,904

11-Mar-2016

15:39

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

60,416

11-Mar-2016

15:40

Not applicable

Tcpip.sys.mui

6.3.9600.18264

60,416

11-Mar-2016

15:40

Not applicable

Msft_netcompartment.cdxml

Not applicable

1.046

18-Jun-2013

12:29

Not applicable

Msft_netipaddress.cdxml

Not applicable

20,027

18-Jun-2013

12:29

Not applicable

Msft_netipinterface.cdxml

Not applicable

23,952

18-Jun-2013

12:29

Not applicable

Msft_netipv4protocol.cdxml

Not applicable

10,531

18-Jun-2013

12:29

Not applicable

Msft_netipv6protocol.cdxml

Not applicable

13,685

18-Jun-2013

12:29

Not applicable

Msft_netneighbor.cdxml

Not applicable

10,723

18-Jun-2013

12:29

Not applicable

Msft_netoffloadglobalsetting.cdxml

Not applicable

5,275

18-Jun-2013

12:29

Not applicable

Msft_netprefixpolicy.cdxml

Not applicable

1.373

18-Jun-2013

12:29

Not applicable

Msft_netroute.cdxml

Not applicable

16,129

18-Jun-2013

12:29

Not applicable

Msft_nettcpconnection.cdxml

Not applicable

4,526

30-Jan-2016

14:18

Not applicable

Msft_nettcpsetting.cdxml

Not applicable

16,052

20-Feb-2016

15:47

Not applicable

Msft_nettransportfilter.cdxml

Not applicable

5,085

18-Jun-2013

12:29

Not applicable

Msft_netudpendpoint.cdxml

Not applicable

1.188 người

18-Jun-2013

12:29

Not applicable

Msft_netudpsetting.cdxml

Not applicable

1.837 người

18-Jun-2013

12:29

Not applicable

Netipconfiguration.psm1

Not applicable

11,496

18-Jul-2013

15:53

Not applicable

Nettcpip.dll

6.3.9600.18878

418,816

05-Dec-2017

15:53

x86

Nettcpip.mof

Not applicable

87,320

20-Feb-2016

15:47

Not applicable

Nettcpip.psd1

Not applicable

2,146

18-Jun-2013

12:29

Not applicable

Nettcpip_uninstall.mof

Not applicable

3,178

18-Jun-2013

12:30

Not applicable

Tcpip.format.ps1xml

Not applicable

68,467

20-Feb-2016

15:47

Not applicable

Tcpip.types.ps1xml

Not applicable

46,236

30-Jan-2016

14:18

Not applicable

Test-netconnection.psm1

Not applicable

16,463

18-Jun-2013

12:29

Not applicable

Userenv.dll

6.3.9600.19388

98,320

22-May-2019

17:50

x86

Win32k.ptxml

Not applicable

4,213

21-Aug-2013

23:39

Not applicable

Win32k.sys

6.3.9600.19374

3,420,160

14-May-2019

13:59

x86

Krnlprov.dll

6.3.9600.18292

38,912

31-Mar-2016

04:20

x86

Krnlprov.mof

Not applicable

14,840

21-Aug-2013

23:46

Not applicable

Comctl32.dll

6.10.9600.19371

2,106,880

09-May-2019

06:46

x86

Gdiplus.dll

6.3.9600.19376

1,494,016

21-May-2019

00:45

x86

Gdiplus.dll

6.3.9600.19376

1,494,016

21-May-2019

00:45

x86

Gdiplus.dll

6.3.9600.19376

1,494,016

21-May-2019

00:45

x86

Vhdmp.sys

6.3.9600.19388

410,864

25-May-2019

00:16

x86

x64 Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Thuộc tính tệp

Giá trị

Amd64_01b0d96abf37956b17013f69e907d696_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_5745e2cdfda36584.manifest

Not applicable

721

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_01c3e32ab50674286ad857c68a488d7f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_29aa2fa73dc242ba.manifest

Not applicable

719

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_027eeca6bea73b4f7a17557785760006_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_be17f686b9a91d25.manifest

Not applicable

719

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_02ff62606c6652fe26326b7d423cbe8f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19385_none_561f765b4f7b9c35.manifest

Not applicable

711

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_057593d6368a8c8b60bac49d32d35e93_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_6f134b968f51b781.manifest

Not applicable

712

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_05940a77a9faaf0b1448ef0675d61fd3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19385_none_a1bc906ac8e50f22.manifest

Not applicable

713

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_06dad6c08610f9aa19d5bdef8a46f917_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_92d013e3a4714cda.manifest

Not applicable

724

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_076e90edd0af29d96485fe8b0fca837b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19378_none_0be57926da0cd270.manifest

Not applicable

717

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_0830d80e66ef9265e148074d219a9fc7_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19385_none_fc396308f3411e3d.manifest

Not applicable

1.390

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_088616f039f74c3fa920b9ddad507216_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19385_none_a99ec7ca1e132260.manifest

Not applicable

730

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_08b921a3094ff9461d29ef2bf6c4990c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19385_none_7c050311ce22d2b6.manifest

Not applicable

713

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_091ba492746d58a0b3951a337c9a3aa8_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19385_none_ef5878edcd788e2e.manifest

Not applicable

707

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_093092c40c2c6bfbb17602c48e79904b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19385_none_45c70ab83cde1114.manifest

Not applicable

713

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_0c06fcdf3896cea74687a5bddd13f948_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_5a95b3bcd9943506.manifest

Not applicable

712

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_0d2e1a3090d3f807119b15c52bdcd478_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19376_none_276940aefec50a57.manifest

Not applicable

723

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_0d5005f1364a5d0451c9a97e997a6906_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_2407a7ebb2fbae1f.manifest

Not applicable

712

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_0d83c48d1464da70e19edf9a39fa7a5d_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19385_none_a470df5dbcebab9e.manifest

Not applicable

711

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_0decf59aa612bcc7b0ca4687f764f139_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19376_none_e80daf6a9db7ebf2.manifest

Not applicable

723

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_10e33f6fbda63d2c6b4dd2b47d0f563f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_d5d74aa2513b6826.manifest

Not applicable

719

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_123d232fcb747d7359ea95f6817662f3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_593ad8dab7f2cdbd.manifest

Not applicable

724

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_1260b4d044a9c2c17bfd382ded7ff6c2_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_9debf73adbd6e3bf.manifest

Not applicable

712

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_131d6b312fbda07961a4e73602de9284_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_e48bbec8494a6881.manifest

Not applicable

712

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_1326af20b054b4c7e9697d4d85dca318_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19376_none_5dcb9358951ad718.manifest

Not applicable

723

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_13471d99f34002208fbf4cdd96ff21e4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19376_none_4cff088ef908885a.manifest

Not applicable

2,193

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_14f3631f80e26f0d82a29c528cccce87_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_e022bedad93df563.manifest

Not applicable

719

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_169ec67276155bd84fac6a8b0d9d7b6b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19385_none_74e99f7a99e8c22d.manifest

Not applicable

713

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_1739786acf25957801158063d6943976_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_f210f33ab221dc8f.manifest

Not applicable

712

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_1852b126430c218140a3c0134c2bb5c6_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_a165041cbc5c8ded.manifest

Not applicable

719

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_1a333e120f25269ad8f7abba2c3ed78d_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19385_none_ef4b761d9eeaee9e.manifest

Not applicable

711

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_1aa36846c667bd903a37d46bd633976e_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_0bfd9c97f7fbef7c.manifest

Not applicable

719

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_1b053f73c44e452d4659a2444bd64bea_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19385_none_b0564dd8da793810.manifest

Not applicable

711

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_1d794c67d4385fcc834fe9f141223751_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19376_none_a693b4178cee230b.manifest

Not applicable

697

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_1d859ccc1b31a5a765fe72815bba1a48_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_695a96a8a9b1ef03.manifest

Not applicable

719

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_1e1d855e3866d3e180fb061959d98136_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_02f71ee270973389.manifest

Not applicable

719

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_1e5c2a3f12e5745879e99a07fc387572_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_064d255f5edb7777.manifest

Not applicable

719

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_20dfa4e787f9ab3cd21c946fcaf70201_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19385_none_beeda4cd41bd5634.manifest

Not applicable

707

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_249acb67872f287d9e15af5babbda405_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_8d5ebfbcb5676575.manifest

Not applicable

719

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_287b107d4127e6dd1bc772b038f47aa1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_607078f2a07ff955.manifest

Not applicable

719

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_28f9c35c310d2ef8046f01c9412aa1e7_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19385_none_e06d26afb579d07a.manifest

Not applicable

705

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_2933460e151574f059bedacd594c567b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19385_none_cb0399c4a9a61220.manifest

Not applicable

711

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_293399bf84af0ee9d166817bf2e828d3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_55434cd9afb978f2.manifest

Not applicable

719

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_29d0852194b93882445593efc435ee40_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_7266db451a08b4da.manifest

Not applicable

712

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_29d1b324007c83eca6f36d3401b4615a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19385_none_bf4085c0417bd37e.manifest

Not applicable

707

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_2a80caa5d6811c5de3f12d6193c3cb43_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19376_none_a8b62075da1db7d8.manifest

Not applicable

703

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_2b5545ce4b9830295a1b2b7cc1857a3c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19385_none_baa63e022386d391.manifest

Not applicable

711

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_2c33dfdaaecf5ccb9fd4027a7d673b8c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_c330f286256ff2c7.manifest

Not applicable

719

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_2c8650f89e67222acdf1b7bbe1499391_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_aa924055806dfd2a.manifest

Not applicable

712

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_2dda1637d08d45a2c31e1417fca205fe_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19376_none_6dc0167bfe7647ae.manifest

Not applicable

723

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_2e294ed50dc347716da40c5fa1d3c917_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_f3523a0b7a1e66e9.manifest

Not applicable

719

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_2e98e01800fd1135c9feede9cf52f2c1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_e8a62651839808f4.manifest

Not applicable

712

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_2ed44b5fea0a03e6abbff90eb669550b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19376_none_1eeb2d374358d7b8.manifest

Not applicable

727

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_2f60dbd3ea15a44989d90597a63da836_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19371_none_7646c96bf1537b64.manifest

Not applicable

723

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_30363cc4932656d76b5c73d52ac5ed2e_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19385_none_bc8af5cd6ae8fd24.manifest

Not applicable

711

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_310279e347725e3b4457899c9c0cf34f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_914f616916d1e804.manifest

Not applicable

719

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_33c4506f7b9657f5e224e3b097b696f4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_be16782aea1e4019.manifest

Not applicable

719

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_34f2531cd9c89dc51c48d3fef147b567_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_f6aeaed1d10b551c.manifest

Not applicable

719

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_3630af06d753397aa591cee5cceed726_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19385_none_88499917b7417e70.manifest

Not applicable

1.390

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_363c4952ce84909e4a9dda82ea69f3f2_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_143bfe59304492ad.manifest

Not applicable

719

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_368e4d6c46c07836a1bd39863d277df0_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_d8ab94ef48ae6935.manifest

Not applicable

719

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_37a570d73072893b0c05658cf7a68c54_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_baf60f67623cfb62.manifest

Not applicable

712

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_37aec2b2938d1149fadea493e581d145_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19385_none_ad3af775039bd7d5.manifest

Not applicable

705

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_37e717e5c50ca069c39a35875885d98c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19376_none_5710381984f6ae95.manifest

Not applicable

727

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_393e07b960e194a4da99a573fdf896c8_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19385_none_0334622297dfdd5c.manifest

Not applicable

713

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_39bd7f23a6d596dd72fe62c1825d4aff_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19374_none_1532ac88819b547c.manifest

Not applicable

701

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_3aaa1f27b796f34824a3b9192b99b3e3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19385_none_dcc2b07cbdcd2d4e.manifest

Not applicable

713

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_3bbc895299131c0bfe0c63ad2ace7d75_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_a49740a30381c4a0.manifest

Not applicable

712

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_3d4352e9d0030e52553f8cb05c32b8b4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_f4a9e6c9b33ab045.manifest

Not applicable

719

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_3dda08a069bfe597decd7f9a079cf32f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19385_none_7eee1711197d75de.manifest

Not applicable

707

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_3f158d902c2163921784c1ecf9c917c9_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19385_none_3cb07adcbb8ddb68.manifest

Not applicable

713

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_3f7060e21cf36557dd9aacd95b624d04_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19376_none_0b566fce47bba8a6.manifest

Not applicable

697

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_3f8ddd9dc5114a0772a59f9c086a8854_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_c1e6c999983d4dba.manifest

Not applicable

719

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_40ea4d4a0c4531d17ee695725e57fa38_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19385_none_ca7a0ededf7e8803.manifest

Not applicable

707

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_412a24fe386b6fdf8d2431fb4654f92b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19389_none_2444c49019b784d1.manifest

Not applicable

699

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_4295eb554aa66953b8376bd55a5a1e3a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19377_none_e878105da34ee715.manifest

Not applicable

709

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_42b7a724ac43992e41d4029c1e2594b8_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_7bc103b9be6bf620.manifest

Not applicable

712

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_42ba051d5a7e341ff304a44dea5ab180_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_8e40fe93a5370298.manifest

Not applicable

719

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_44edb41fa24fc43554e81cfb2437e48a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19377_none_c3538227a198c8ac.manifest

Not applicable

699

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_45a36c041f53b2ffb3f0b218b3d2a3ea_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19385_none_97765f116a646c4f.manifest

Not applicable

707

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_4676ad1eabcd8cc38bbf207b626f25a4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_902bb5aed5e17904.manifest

Not applicable

719

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_46c285945336694ad67d398e05d64f03_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19376_none_3f804de60c510127.manifest

Not applicable

697

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_4763894ccd26d7cfec17502b647c2126_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_2b04c0e99dd05d91.manifest

Not applicable

712

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_4833b5aa532dc9112e85f142591ef402_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19374_none_6031550d5dcb0a0f.manifest

Not applicable

723

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_4bce1c20d22d816abda8c3872cf3b6bb_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_99b65a6a254c1a20.manifest

Not applicable

712

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_4c2714e08b2276f45707a1c42f666da3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19376_none_e036f82290f43218.manifest

Not applicable

723

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_4cdd98c13cf16579befcda2067149c68_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19385_none_20bb301d3d48edc0.manifest

Not applicable

711

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_4d1422518a058f4ad1a83279d010cfce_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19376_none_6e5a746705d1397c.manifest

Not applicable

723

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_4d3daf0a89f5b3c667da5cc9314121c3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_304a8a9e69cf689b.manifest

Not applicable

719

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_4eb70efbbdda0687e9e4eac67bad6697_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19385_none_3e26f1469b8d638e.manifest

Not applicable

713

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_4f27329109a5bd29385edd2f74afb79a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19376_none_24cf126c0eedc4b5.manifest

Not applicable

723

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_510c32db1a1577a3d3a3f762266a7490_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_0a3f7ee60c33b395.manifest

Not applicable

719

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_513cffbb159b753f5ed5c2510e68f5a2_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19385_none_a4cac854c029e0c4.manifest

Not applicable

707

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_5194a8f4579f0c1f313cbfe04b00274c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19376_none_5a88fa28cd8f88f5.manifest

Not applicable

1.038 người

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_51a8a3474b36eeb41e5f97cab562ccad_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19385_none_0a2917558eceff3f.manifest

Not applicable

711

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_51b20159bc9b557afe40e55759766ca1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_80340eaae5cc3a0a.manifest

Not applicable

719

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_5261733e7dc1aab794445c073cf33bfc_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19376_none_a16798cfd541ca68.manifest

Not applicable

670

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_530d54898f0cc6079a391ffb43379f87_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_8bf1c6a3bc887293.manifest

Not applicable

711

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_534e1b175d949c2100149c572679fc10_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19376_none_e4d903ea979cc17d.manifest

Not applicable

703

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_5566918896227b63e56307c3750bb4ed_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_717d8ac9210eed0e.manifest

Not applicable

719

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_57f4355a3835353fddd091e98a40f2c3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19376_none_9513c1d6db241f32.manifest

Not applicable

704

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_596dda78c229a86b3ecc1cb1e44a8b31_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19376_none_b97d37f02c6a127b.manifest

Not applicable

713

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_59ade51cec49f44cd6abfa7998b7fe5f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_926f9075bdb91493.manifest

Not applicable

712

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_5adda367547edbd40b29ae1392cc4374_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_d4cf5caa48192650.manifest

Not applicable

712

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_5af06a274bdb1e5580034874649b394e_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_2c4c1841490e75a8.manifest

Not applicable

712

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_5b26ddb8ec115392e3dee1efad750354_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19385_none_ec48b888b5e9690e.manifest

Not applicable

713

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_5b8081bd65700486f279f4259415d201_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19358_none_fdd43e6c7d5d4226.manifest

Not applicable

1.385 người

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_5bcc354a76eb6bda0729e8f5a51eb611_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_960431ecc08aff87.manifest

Not applicable

712

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_5c3ac3bec81827a58e9206ce7e51b57b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19376_none_1d24ca563a9e27e1.manifest

Not applicable

727

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_5de77bacc66c2e02cfce28f25a481fee_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19385_none_69a6f5ec9969b04c.manifest

Not applicable

711

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_5de93479c0f9913fdd49181017db1440_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19376_none_888316554421561e.manifest

Not applicable

705

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_5e126fef981fac0ad7144373dd928ea2_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19376_none_a0bed720d053c768.manifest

Not applicable

695

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_5e17e496e615734268743f207973f04a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19385_none_5ac3893e7b814ef7.manifest

Not applicable

711

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_5e4ed97bb435234ea3e1e6450932db0a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19385_none_5bb80beaa2b68a49.manifest

Not applicable

705

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_5f9976ba8ff7e4e7d687665fe3f4358e_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19385_none_d5382395931607eb.manifest

Not applicable

707

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_61f42cadb338236e35cc1fbbb7c3380c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19376_none_d88e3e2f760a9a62.manifest

Not applicable

1.793

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_6345fe2df946d0b17ecb1e2a9134a198_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19385_none_a91746b156351e16.manifest

Not applicable

713

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_64cbd3c07f813f32cec8b95dac33e718_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19385_none_145bda05d4027058.manifest

Not applicable

711

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_674872b48465c34b758d66885e8f2a63_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19371_none_b47031eb7ea0338b.manifest

Not applicable

695

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_683dc57f4d3acef0f796ee07f0f9309c_6595b64144ccf1df_1.0.9600.19376_none_b25147c0007fc5da.manifest

Not applicable

629

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_68bbfb2380883c558f40145235d680a9_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19376_none_6e877c5dda24a7e4.manifest

Not applicable

701

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_6c02b14786a366ba852083826a377c0e_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19358_none_ec52dea660cc5a71.manifest

Not applicable

1.046

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_6c03dccb4d326fb277070dee8ddc81f0_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19385_none_ac701a9b9cdb09ed.manifest

Not applicable

707

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_6c10d957dfd4b95277316c4a6fa22b2d_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_f664fd78c9dea04a.manifest

Not applicable

719

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_6cea6035c35d71483c0aa2025aef8004_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_1d38f56857f9557b.manifest

Not applicable

719

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_6d00ac08140b1eb39089c5576b85bb87_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19385_none_75d1e177824e3c47.manifest

Not applicable

707

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_6d8c1a7c59ac8ce6ac1dcb5895144a40_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_06bc09bbc520dbe8.manifest

Not applicable

719

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_6de8bde16586dfc1d98da2e6096c8ee8_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_c41a77e56865bb5b.manifest

Not applicable

719

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_6fa6b779aa4a237ddf565f4495039e6d_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_7fc66d7d815988bc.manifest

Not applicable

719

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_704f3dedb2053010fcb14a5c15bd19c9_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19385_none_cf43c06f47a10924.manifest

Not applicable

713

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_71063b22adac26bb6939983bd92498f1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19385_none_e5beef02e81dff8f.manifest

Not applicable

731

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_72c6beb2e62b70e42813453cc17a32c2_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19376_none_f52df5b1b9043582.manifest

Not applicable

1,087

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_72fd5af4ef7e1a5d65d840142f13f2b0_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19385_none_fbba7157f58291da.manifest

Not applicable

711

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_739b886452fc403c49d23f610efacff9_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_44f6a2d784793efc.manifest

Not applicable

712

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_758df66b4fc0b05474520356b16e0549_6595b64144ccf1df_1.1.9600.19376_none_e5decad9b05bab6a.manifest

Not applicable

629

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_76732f88e032537a5e48ce8ffb1eefc7_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_68421d2afd61cac0.manifest

Not applicable

719

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_76fc94f58b8952ba6d990d251a5c46a8_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_50378efcab9c9ecb.manifest

Not applicable

719

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_7720013a0d4fdbe35c474cff70e204d7_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_99ba7504f22657c6.manifest

Not applicable

719

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_7720a321755f8af08dc1e480c457aaa4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19389_none_ae71d1fb92af6519.manifest

Not applicable

699

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_7877e7d60005532ab43a20aca566e42e_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19385_none_02064d70b29c55e2.manifest

Not applicable

713

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_7888772e64bbf4a586bef8e87947d79e_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19385_none_e219fc5c32b81b7d.manifest

Not applicable

735

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_7917508310e70cb5512da4f3a7d00c98_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19385_none_6ce4528378ca4196.manifest

Not applicable

713

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_7923b0a9f8149b2e6f377498b6003dcf_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19386_none_41b0e7b54760979a.manifest

Not applicable

698

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_7924ef885509738a9794bcf00cdad92d_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19376_none_97df756395d92721.manifest

Not applicable

723

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_79c86627c7892d413537fcded4768eb2_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19376_none_ca13f9876f8c88dd.manifest

Not applicable

723

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_7a0f0f308bf7b066c22b62ef86657db9_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19385_none_287ef8b7ff8b62bc.manifest

Not applicable

718

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_7a33a8b5093f435e3271db7c5f9e5d6a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_dc1531cebd796f89.manifest

Not applicable

719

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_7af5d5b0df8c0dd011f9ff2be51bd710_6595b64144ccf1df_6.0.9600.19371_none_b79d336c14f4c99a.manifest

Not applicable

637

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_7b7a079a2da212b217aa69d959f5fb77_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_176e9dece673464b.manifest

Not applicable

712

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_7be1040c636399125e45804ac98b55ec_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_d0aa64f5e95725c9.manifest

Not applicable

719

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_7c2910608943ef7e11f747f0d0f408a4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_d3dfbb3e67d83f82.manifest

Not applicable

719

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_7c7b73f7e063d0d81eb7292ca385b2b9_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19376_none_7cdbf4a76e7f0664.manifest

Not applicable

708

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_7ca11e7c1d4b5c0712268cdad3721b52_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_77f1f0c7f3b6995f.manifest

Not applicable

719

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_7e13378001bd5f56ed75285f92bc86e6_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_57af00631d91585a.manifest

Not applicable

719

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_8043f4de8babc5766ae91d530391a4bd_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19385_none_10fdc2c5ec6216f3.manifest

Not applicable

713

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_80b253c55243313e01f0f19461b11bf6_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_e3cc299c03824ab6.manifest

Not applicable

712

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_814f50bfad8b4eac13d4bc6991af63c9_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19376_none_4bf068539a600729.manifest

Not applicable

723

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_82ed372de9555707fa4e3b336e6d1418_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19385_none_dc9d5fa2a6ea48a3.manifest

Not applicable

707

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_845779050fe2439d5b9f654cac8b532e_6595b64144ccf1df_1.0.9600.19376_none_9c96fb46046e991c.manifest

Not applicable

631

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_84dcf512a3f172e32061078e620c074e_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_82a3af34412209a5.manifest

Not applicable

719

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_85447c907212ecc0f710e9ceacb9127e_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19385_none_516aa1391a60e2ca.manifest

Not applicable

713

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_859316c21c622f2d2398064126bcc1ab_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19385_none_0329f82dcae59d93.manifest

Not applicable

713

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_86674e47221e499b11d710e693de8d1a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19376_none_2675cbb10f38c704.manifest

Not applicable

697

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_88844f30397a1b947e02c89e67cd579f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_ff0712da5cf39f85.manifest

Not applicable

719

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_89450eb01f76c1c73b823cb06592f232_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19385_none_9dce53e892c619d0.manifest

Not applicable

711

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_8946ac0152152bff0f7e494c0a508631_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_595759e937bbfeef.manifest

Not applicable

719

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_8b879c1a8ba00d8678b55db2e35695af_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_42b540d8676f463f.manifest

Not applicable

719

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_8bf20a5117172fa382af4c3b7211ca6a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_fef24e2b09b37306.manifest

Not applicable

719

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_8cdf0fbb2278555a05e2a975a4c3c17d_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_2041cf760ad6a6d0.manifest

Not applicable

712

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_8d9415e886a9aa6603caede8b20f6878_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_0b13c971fd703f30.manifest

Not applicable

712

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_8db8fd6083aeb7ea369628273a16262d_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19376_none_98abacbc128a31b5.manifest

Not applicable

723

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_8de580ffd668e0382547d72e8ba90cf9_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_cc61f049029d2fac.manifest

Not applicable

719

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_8e17fe75b079a7b6a5bcf4c1e9546d0b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_134f14c6b4ba9648.manifest

Not applicable

719

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_8e576fa7bf4be355191bbc00749ac7d2_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19399_none_06ea3c7de4892696.manifest

Not applicable

686

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_8e72deda78b879545c6448fe751466cc_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_a6826a82dead1e76.manifest

Not applicable

719

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_90fab0d6874cfc4dce7f8850f9b5d62e_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_8921b4d47613b6f6.manifest

Not applicable

719

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_91acacab91b3290e6045c83c7218778a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19385_none_2d2f03d064677af6.manifest

Not applicable

711

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_92ee84ebd5ef74cc82a08506eb211c99_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19385_none_3a0c5f25a54d0304.manifest

Not applicable

724

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_93c2a340783ce4de28ffa0ca0830eda7_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_997b0255a92722b3.manifest

Not applicable

719

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_94329d54d62aa6c9e80ef25362618c79_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_d4e3ecd72d6f13ea.manifest

Not applicable

712

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_9492163f81c6a69b4194acd54b9879e0_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19385_none_2e640b28ac24cbaa.manifest

Not applicable

1.066 người

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_9499c4061c2558f14c60c28e94e65204_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19385_none_1b7ebea1ef5bfb0e.manifest

Not applicable

699

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_94a29bfa14b77616fb1e9e8838249496_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_5d7cd6a935b02cf9.manifest

Not applicable

717

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_94bf628b2384b832ed2dc1f80cc497e7_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19364_none_a347afd2a8e6fb92.manifest

Not applicable

719

18-Jun-2019

21:35

Not applicable

Amd64_95da0d024d36b24502ef08ab75976a69_31bf3856ad364e35_6.3.9600.19385_none_f0e3711f0a636c3c.manifest

Not applicable

713

18-Jun-2019

21:35