Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bài viết này mô tả bản Cập Nhật cho chữ ký của nhà cung cấp dịch vụ mật mã hóa Microsoft Windows CE trong Windows Embedded Compact 2013. Giai đoạn có hiệu lực đối với chứng chỉ ký mã được thay đổi như sau:

Giai đoạn có hiệu lực cũ

Ngày 6 tháng 9, 2018 – ngày 6 tháng 9, 2019

(9/6/2018 – 9/6/2019)

Giai đoạn có hiệu lực mới

Ngày 11 tháng 3, 2020 – ngày 5 tháng 3, 2021

(3/11/2020 – 3/05/2021)

Ngoài ra, bản cập nhật này sẽ cài đặt tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành trước đó cho Windows được nhúng vào 2013.

Thông tin về bản cập nhật phần mềm

Tải xuống thông tin

Bản cập nhật hàng tháng của Windows được nhúng 2013 (tháng sáu 2020) hiện đã có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật hàng tháng của Windows được nhúng 2013, hãy đi đến Trung tâm đối tác thiết bị (PC).

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải cài đặt Windows Embedded 2013 nén để áp dụng bản cập nhật này.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện một bản dựng sạch toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau:

  • Trên menu bản dựng , bấm giải pháp sạch, rồi bấm vào xây dựng giải pháp.

  • Trên menu bản dựng , bấm vào xây dựng lại giải pháp.

Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Cập Nhật thay thế

Bản cập nhật này thay thế tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành trước

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×