Bản Cập Nhật cho Windows Server đa 2011 đã cải thiện hỗ trợ cho các thiết bị chỉ sử dụng các tọa độ tuyệt đối

Tóm tắt

Bản Cập Nhật cho Windows Server đa 2011 có thiết bị sử dụng các tọa độ tuyệt đối chỉ cho phép kết nối với bất kỳ trạm địa phương. Ví dụ về các thiết bị bao gồm một số loại màn hình cảm ứng và tương tác bảng trắng.

Thông tin Bổ sung

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật được mô tả trong bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

Bản Cập Nhật 1 cho Windows Server đa 2011

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×