Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản cập nhật này không bảo mật cho Windows Server 2008 SP2 bao gồm các cải tiến chất lượng từ KB4512491 (phát hành ngày 16, 2019), ngoài những thay đổi quan trọng:

  • Giải quyết sự cố trong đó sau có thể ngừng đáp ứng và bạn có thể nhận được lỗi, "cuộc gọi thủ tục không hợp lệ":

    • Ứng dụng đã sử dụng Visual Basic 6 (VB6).

    • Macro sử dụng Visual Basic for Applications (VBA).

    • Tập lệnh hoặc ứng dụng sử dụng phiên bản tập lệnh Visual Basic (VBScript).

Các vấn đề trong bản cập nhật này

Hiện tượng

Cách giải quyết

Thiết bị khởi động bằng cách sử dụng môi trường thực thi Preboot (PXE) hình ảnh từ dịch vụ triển khai Windows (WDS) hoặc quản lý cấu hình Trung tâm hệ thống (SCCM) có thể không khởi động với lỗi "trạng thái: 0xc0000001, thông tin: thiết bị yêu cầu không kết nối hoặc không thể truy cập"sau khi cài đặt bản cập nhật này trên máy chủ WDS.

Vấn đề này được giải quyết trong KB4512499.

Cách tải và cài đặt bản cập nhật

Trước khi cài đặt bản cập nhật này

Ến nghị bạn cài đặt bản Cập Nhật ngăn xếp đặt dịch vụ (SSU) cho hệ điều hành của bạn trước khi cài đặt bản cập nhật mới nhất. SSUs nâng cao độ tin cậy của quá trình Cập Nhật để giảm sự cố tiềm ẩn trong khi cài đặt bản Cập Nhật và áp dụng bản sửa lỗi bảo mật của Microsoft.

Nếu bạn đang sử dụng Windows Update, đặt SSU (KB4493730) sẽ được cung cấp cho bạn tự động. Để có được gói độc lập cho SSU mới nhất, tìm kiếm nó trong Danh mục cập nhật Microsoft.

Cài đặt bản cập nhật này

Phát hành kênh

Có sẵn

Bước tiếp theo

Windows Update và Microsoft Update

Không

Xem các tùy chọn khác bên dưới.

Danh mục Microsoft Update

Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập Danh mục cập nhật Microsoft.

Windows Server Update Services (WSUS)

Bản cập nhật này sẽ tự động đồng bộ hoá với WSUS nếu bạn cấu hình sản phẩm và phân loại như sau:

Sản phẩm: Windows Server 2008 gói dịch vụ 2

Phân loại: Cập Nhật

Thông tin Bổ sung

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để cài đặt bản cập nhật này trên hệ điều hành khác.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật phát hành trước đó.

Lưu ý Bản cập nhật này bao gồm tất cả các thay đổi chất lượng và bảo mật trong KB4512491 (phát hành ngày 16, 2019). Khi nó không thay thế KB4512491 trên Windows Update, nếu bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn không phải cài đặt KB4512491.

Thông tin tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.Windows Server 2008

Lưu ý́

Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường được liệt kê trong phần "thông tin tệp bổ sung". MUM, MANIFEST và các tệp danh mục bảo mật liên quan (.cat) có ý nghĩa rất quan trọng để duy trì trạng thái của các cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.

ia64 Windows Server 2008

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Nhánh dịch vụ

Intelppm.sys

6.0.6003.20597

99,840

07-Aug-2019

04:39

IA-64

Not applicable

Processr.sys

6.0.6003.20597

99,328

07-Aug-2019

04:39

IA-64

Not applicable

Hal.dll

6.0.6003.20597

429,792

07-Aug-2019

05:10

IA-64

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

373,760

07-Aug-2019

06:11

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

255,488

07-Aug-2019

05:12

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

385,536

07-Aug-2019

06:18

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

352,768

07-Aug-2019

06:23

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

349,696

07-Aug-2019

06:16

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

346,624

07-Aug-2019

06:35

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

338,944

07-Aug-2019

06:29

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll

6.0.6003.20597

1,980,416

07-Aug-2019

05:07

IA-64

Not applicable

Setbcdlocale.dll

6.0.6003.20597

143,360

07-Aug-2019

05:08

IA-64

Not applicable

Winload.efi

6.0.6003.20597

1,981,664

07-Aug-2019

05:10

Not applicable

Not applicable

Winload.efi.mui

6.0.6003.20597

27,136

07-Aug-2019

06:09

Not applicable

Not applicable

Winload.efi.mui

6.0.6003.20597

26,112

07-Aug-2019

05:10

Not applicable

Not applicable

Winload.efi.mui

6.0.6003.20597

26,624

07-Aug-2019

06:16

Not applicable

Not applicable

Winload.efi.mui

6.0.6003.20597

25.600

07-Aug-2019

06:19

Not applicable

Not applicable

Winload.efi.mui

6.0.6003.20597

25.600

07-Aug-2019

06:14

Not applicable

Not applicable

Winload.efi.mui

6.0.6003.20597

25,088

07-Aug-2019

06:34

Not applicable

Not applicable

Winload.efi.mui

6.0.6003.20597

25,088

07-Aug-2019

06:27

Not applicable

Not applicable

Winload.efi

6.0.6003.20597

1,981,664

07-Aug-2019

05:10

Not applicable

Not applicable

Ci.dll.mui

6.0.6003.20597

9,728

07-Aug-2019

06:09

Not applicable

Not applicable

Ci.dll.mui

6.0.6003.20597

9,216

07-Aug-2019

05:10

Not applicable

Not applicable

Ci.dll.mui

6.0.6003.20597

9,728

07-Aug-2019

06:16

Not applicable

Not applicable

Ci.dll.mui

6.0.6003.20597

7,680

07-Aug-2019

06:22

Not applicable

Not applicable

Ci.dll

6.0.6003.20593

219,872

23-Jul-2019

23:22

IA-64

Not applicable

Driver.stl

Not applicable

4,349

15-Dec-2017

14:06

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll

6.0.6003.20589

4,215,296

11-Jul-2019

01:48

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE

Rpcss.dll

6.0.6003.20589

1,228,288

11-Jul-2019

01:48

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,072

11-Jul-2019

18:01

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

23,040

11-Jul-2019

18:04

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,072

11-Jul-2019

01:50

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

20,480

11-Jul-2019

01:51

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,072

11-Jul-2019

18:02

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

24,064

11-Jul-2019

18:05

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,072

11-Jul-2019

18:07

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

13,824

11-Jul-2019

18:08

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,072

11-Jul-2019

18:21

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

12.800

11-Jul-2019

18:23

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,072

11-Jul-2019

18:15

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

9,728

11-Jul-2019

18:16

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,072

11-Jul-2019

18:27

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

9,728

11-Jul-2019

18:29

Not applicable

Not applicable

Comcat.dll

6.0.6003.20589

13,312

11-Jul-2019

01:48

IA-64

Not applicable

Oleres.dll

6.0.6003.20589

23,552

11-Jul-2019

01:26

IA-64

Not applicable

Csrsrv.dll

6.0.6003.20597

150,016

07-Aug-2019

05:07

IA-64

Not applicable

Dhcpcmonitor.dll

6.0.6003.20587

24,064

09-Jul-2019

14:34

IA-64

Not applicable

Dhcpcsvc.dll

6.0.6003.20587

547,840

09-Jul-2019

14:34

IA-64

Not applicable

Dhcpcsvc6.dll

6.0.6003.20587

358,912

09-Jul-2019

14:34

IA-64

Not applicable

T2embed.dll

6.0.6003.20588

410,112

10-Jul-2019

14:23

IA-64

Not applicable

Gdi32.dll

6.0.6003.20590

955,904

16-Jul-2019

03:30

IA-64

Not applicable

Atmfd.dll

5.1.2.253

797,112

10-Jul-2019

14:26

IA-64

Not applicable

Atmlib.dll

5.1.2.253

92,160

10-Jul-2019

14:23

IA-64

Not applicable

Dciman32.dll

6.0.6003.20588

29,184

10-Jul-2019

14:23

IA-64

Not applicable

Fontsub.dll

6.0.6003.20588

197,120

10-Jul-2019

14:23

IA-64

Not applicable

Lpk.dll

6.0.6003.20588

68,608

10-Jul-2019

14:23

IA-64

Not applicable

Kernel32.dll

6.0.6003.20597

2,204,160

07-Aug-2019

05:08

IA-64

Not applicable

Tcpipreg.sys

6.0.6003.20584

80,896

04-Jul-2019

14:03

IA-64

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

250,880

07-Aug-2019

06:07

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

23,552

07-Aug-2019

06:10

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

160,256

07-Aug-2019

06:11

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

71,680

07-Aug-2019

06:05

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

224,256

07-Aug-2019

05:09

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

20,480

07-Aug-2019

05:11

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

146,432

07-Aug-2019

05:11

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

58,880

07-Aug-2019

05:07

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

281,600

07-Aug-2019

06:15

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

23,040

07-Aug-2019

06:17

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

181,248

07-Aug-2019

06:18

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

67,584

07-Aug-2019

06:12

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

158,720

07-Aug-2019

06:22

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

16,384

07-Aug-2019

06:23

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

110,080

07-Aug-2019

06:23

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

42,496

07-Aug-2019

06:21

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

143,360

07-Aug-2019

06:13

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

15,360

07-Aug-2019

06:15

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

101,376

07-Aug-2019

06:16

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

41,984

07-Aug-2019

06:11

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

121,344

07-Aug-2019

06:33

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

13,312

07-Aug-2019

06:35

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

87,040

07-Aug-2019

06:35

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

32,768

07-Aug-2019

06:31

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

126,976

07-Aug-2019

06:26

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

13,312

07-Aug-2019

06:28

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

89,600

07-Aug-2019

06:29

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

35,840

07-Aug-2019

06:24

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll

6.0.6003.20597

620,544

07-Aug-2019

04:39

IA-64

Not applicable

Auditpol.exe

6.0.6003.20597

121,856

07-Aug-2019

04:44

IA-64

Not applicable

Msaudite.dll

6.0.6003.20597

146,432

07-Aug-2019

05:08

IA-64

Not applicable

Msobjs.dll

6.0.6003.20597

58,880

07-Aug-2019

05:08

IA-64

Not applicable

Msxml6.dll

6.20.5014.0

3,832,832

16-Jul-2019

03:30

IA-64

Not applicable

Msxml6r.dll

6.0.3883.0

2.048 người

16-Jul-2019

03:30

IA-64

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

270,848

07-Aug-2019

06:08

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

231,424

07-Aug-2019

05:10

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

270,848

07-Aug-2019

06:16

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

144,896

07-Aug-2019

06:19

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

137,728

07-Aug-2019

06:14

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

99,840

07-Aug-2019

06:33

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

101,888

07-Aug-2019

06:27

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll

6.0.6003.20597

17,920

07-Aug-2019

05:08

IA-64

Not applicable

Npfs.sys

6.0.6003.20597

111,104

07-Aug-2019

04:39

IA-64

Not applicable

Ntdll.dll

6.0.6003.20597

2,557,880

07-Aug-2019

05:09

IA-64

Not applicable

Oleaut32.dll

6.0.6003.20619

2,029,568

15-Aug-2019

04:49

IA-64

Not applicable

Ntoskrnl.exe

6.0.6003.20597

9,425,632

07-Aug-2019

05:10

IA-64

Not applicable

P2pnetsh.dll

6.0.6003.20589

362,496

11-Jul-2019

01:48

IA-64

Not applicable

P2p.dll

6.0.6003.20589

607,744

11-Jul-2019

01:48

IA-64

Not applicable

P2psvc.dll

6.0.6003.20589

2,011,136

11-Jul-2019

01:48

IA-64

Not applicable

Peertopeerbase-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

4,083

11-Jul-2019

17:35

Not applicable

Not applicable

P2p-mesh.mof

Not applicable

2.380

21-Nov-2017

04:33

Not applicable

Not applicable

P2pgraph.dll

6.0.6003.20589

1,000,960

11-Jul-2019

01:48

IA-64

Not applicable

Rpcrt4.dll

6.0.6003.20597

3,288,064

07-Aug-2019

05:08

IA-64

Not applicable

Spsys.sys

6.0.6002.24298

702,464

23-Feb-2018

03:26

IA-64

Not applicable

Srvnet.sys

6.0.6003.20597

298,496

07-Aug-2019

04:40

IA-64

Not applicable

Srv.sys

6.0.6003.20597

970,752

07-Aug-2019

04:40

IA-64

Not applicable

Srv2.sys

6.0.6003.20597

478,208

07-Aug-2019

04:40

IA-64

Not applicable

Smss.exe

6.0.6003.20597

159,744

07-Aug-2019

04:40

IA-64

Not applicable

Msctf.dll

6.0.6003.20599

2,087,424

11-Jul-2019

14:26

IA-64

Not applicable

Tcpip.sys

6.0.6003.20584

2,977,504

04-Jul-2019

14:25

IA-64

Not applicable

Ssdpapi.dll

6.0.6003.20589

107,008

11-Jul-2019

01:48

IA-64

Not applicable

Ssdpsrv.dll

6.0.6003.20589

434,688

11-Jul-2019

01:48

IA-64

Not applicable

Ssdpsrv.mof

Not applicable

2,583

21-Nov-2017

04:33

Not applicable

Not applicable

Win32k.sys

6.0.6003.20588

6,702,080

10-Jul-2019

13:59

IA-64

Not applicable

Ia32exec.bin

6.5.6524.0

8,262,048

21-Nov-2017

04:34

Not applicable

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ntvdm64.dll

6.0.6003.20597

27,648

07-Aug-2019

05:08

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64.dll

6.0.6003.20597

523,776

07-Aug-2019

05:08

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64cpu.dll

6.0.6003.20597

43,008

07-Aug-2019

05:08

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64win.dll

6.0.6003.20597

620,544

07-Aug-2019

05:08

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wowia32x.dll

6.5.6563.0

88,576

07-Aug-2019

05:08

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Xmllite.dll

1.2.1012.0

448,000

30-Jun-2019

14:24

IA-64

Not applicable

Gdiplus.dll

5.2.6003.20589

4,929,024

11-Jul-2019

01:48

IA-64

Not applicable

Gdiplus.dll

6.0.6003.20589

5,298,688

11-Jul-2019

01:48

IA-64

Not applicable

Comcat.dll

6.0.6003.20589

7,168

11-Jul-2019

02:22

x86

Not applicable

Oleres.dll

6.0.6003.20589

23,552

11-Jul-2019

01:24

x86

Not applicable

Gdi32.dll

6.0.6003.20590

305,664

16-Jul-2019

03:51

x86

Not applicable

Atmfd.dll

5.1.2.253

308,448

10-Jul-2019

14:48

x86

Not applicable

Atmlib.dll

5.1.2.253

34,304

10-Jul-2019

14:46

x86

Not applicable

Dciman32.dll

6.0.6003.20588

10.240 người

10-Jul-2019

14:46

x86

Not applicable

Fontsub.dll

6.0.6003.20588

73,728

10-Jul-2019

14:46

x86

Not applicable

Lpk.dll

6.0.6003.20588

23,552

10-Jul-2019

14:46

x86

Not applicable

Kernel32.dll

6.0.6003.20597

866,816

07-Aug-2019

05:29

x86

Not applicable

Ntdll.dll

6.0.6003.20597

1,174,064

07-Aug-2019

05:31

x86

Not applicable

Oleaut32.dll

6.0.6003.20619

576,512

15-Aug-2019

05:12

x86

Not applicable

Rpcrt4.dll

6.0.6003.20597

678,912

07-Aug-2019

05:29

x86

Not applicable

Ssdpapi.dll

6.0.6003.20589

38,400

11-Jul-2019

02:22

x86

Not applicable

Ssdpsrv.mof

Not applicable

2,583

21-Nov-2017

04:34

Not applicable

Not applicable

Acwow64.dll

6.0.6003.20597

43,520

07-Aug-2019

05:29

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Instnm.exe

6.0.6003.20597

7,680

07-Aug-2019

04:34

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ntvdm64.dll

6.0.6003.20597

14,336

07-Aug-2019

05:29

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Setup16.exe

3.1.0.1918

26,112

07-Aug-2019

04:34

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

User.exe

6.0.6003.20597

2,560

07-Aug-2019

04:34

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow32.dll

6.0.6003.20597

5.120

07-Aug-2019

05:29

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

385,024

07-Aug-2019

06:04

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

266,240

07-Aug-2019

05:34

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

393,216

07-Aug-2019

06:05

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

360,448

07-Aug-2019

06:07

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

360,448

07-Aug-2019

06:13

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

356,352

07-Aug-2019

06:10

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

348,160

07-Aug-2019

06:10

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll

6.0.6003.20597

823,808

07-Aug-2019

05:29

x86

Not applicable

Ole32.dll

6.0.6003.20589

1,328,640

11-Jul-2019

02:22

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,584

11-Jul-2019

17:10

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

32,768

11-Jul-2019

17:12

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,584

11-Jul-2019

02:21

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

28,672

11-Jul-2019

02:22

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,584

11-Jul-2019

17:10

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

32,768

11-Jul-2019

17:11

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,584

11-Jul-2019

17:06

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

24,576

11-Jul-2019

17:07

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,584

11-Jul-2019

17:15

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

20,480

11-Jul-2019

17:16

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,584

11-Jul-2019

17:09

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

20,480

11-Jul-2019

17:10

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,584

11-Jul-2019

17:08

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

20,480

11-Jul-2019

17:09

Not applicable

Not applicable

Dhcpcmonitor.dll

6.0.6003.20587

10.240 người

09-Jul-2019

14:57

x86

Not applicable

Dhcpcsvc.dll

6.0.6003.20587

205,824

09-Jul-2019

14:57

x86

Not applicable

Dhcpcsvc6.dll

6.0.6003.20587

132,096

09-Jul-2019

14:57

x86

Not applicable

T2embed.dll

6.0.6003.20588

159,744

10-Jul-2019

14:46

x86

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

262,144

07-Aug-2019

06:02

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

32,768

07-Aug-2019

06:04

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

167,936

07-Aug-2019

06:04

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

81,920

07-Aug-2019

06:01

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

233,472

07-Aug-2019

05:32

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

28,672

07-Aug-2019

05:34

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

155,648

07-Aug-2019

05:34

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

69,632

07-Aug-2019

05:31

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

290,816

07-Aug-2019

06:03

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

32,768

07-Aug-2019

06:04

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

192,512

07-Aug-2019

06:05

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

77,824

07-Aug-2019

06:02

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

167,936

07-Aug-2019

06:05

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

24,576

07-Aug-2019

06:06

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

118,784

07-Aug-2019

06:07

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

53,248

07-Aug-2019

06:04

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

151,552

07-Aug-2019

06:12

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

24,576

07-Aug-2019

06:13

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

110,592

07-Aug-2019

06:13

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

53,248

07-Aug-2019

06:11

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

131,072

07-Aug-2019

06:09

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

24,576

07-Aug-2019

06:10

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

98,304

07-Aug-2019

06:10

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

40.960

07-Aug-2019

06:08

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

135,168

07-Aug-2019

06:09

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

24,576

07-Aug-2019

06:10

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

98,304

07-Aug-2019

06:10

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

45,056

07-Aug-2019

06:07

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll

6.0.6003.20597

620,544

07-Aug-2019

04:34

x86

Not applicable

Auditpol.exe

6.0.6003.20597

41,984

07-Aug-2019

04:36

x86

Not applicable

Msaudite.dll

6.0.6003.20597

146,432

07-Aug-2019

05:29

x86

Not applicable

Msobjs.dll

6.0.6003.20597

58,880

07-Aug-2019

05:29

x86

Not applicable

Msxml6.dll

6.20.5014.0

1,403,904

16-Jul-2019

03:51

x86

Not applicable

Msxml6r.dll

6.0.3883.0

2.048 người

16-Jul-2019

03:51

x86

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

278,528

07-Aug-2019

05:58

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

241,664

07-Aug-2019

05:30

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

278,528

07-Aug-2019

05:59

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

155,648

07-Aug-2019

06:03

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

147,456

07-Aug-2019

06:09

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

110,592

07-Aug-2019

06:06

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

110,592

07-Aug-2019

06:06

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll

6.0.6003.20597

17,920

07-Aug-2019

05:29

x86

Not applicable

P2pnetsh.dll

6.0.6003.20589

134,144

11-Jul-2019

02:22

x86

Not applicable

P2p.dll

6.0.6003.20589

202,752

11-Jul-2019

02:22

x86

Not applicable

P2psvc.dll

6.0.6003.20589

645,120

11-Jul-2019

02:22

x86

Not applicable

Peertopeerbase-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

4,083

11-Jul-2019

16:44

Not applicable

Not applicable

P2p-mesh.mof

Not applicable

2.380

21-Nov-2017

04:33

Not applicable

Not applicable

P2pgraph.dll

6.0.6003.20589

328,192

11-Jul-2019

02:22

x86

Not applicable

Msctf.dll

6.0.6003.20599

814,080

11-Jul-2019

15:30

x86

Not applicable

Xmllite.dll

1.2.1012.0

183,296

30-Jun-2019

14:46

x86

Not applicable

Gdiplus.dll

5.2.6003.20589

1,740,288

11-Jul-2019

02:22

x86

Not applicable

Gdiplus.dll

6.0.6003.20589

1,845,760

11-Jul-2019

02:22

x86

Not applicable

x64 Windows Server 2008

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Nhánh dịch vụ

Amdk8.sys

6.0.6003.20597

51.200

07-Aug-2019

04:45

x64

Not applicable

Intelppm.sys

6.0.6003.20597

48,128

07-Aug-2019

04:45

x64

Not applicable

Processr.sys

6.0.6003.20597

47,104

07-Aug-2019

04:45

x64

Not applicable

Hal.dll

6.0.6003.20597

232,160

07-Aug-2019

05:19

x64

Not applicable

Hvax64.exe

6.0.6003.20597

633,344

07-Aug-2019

04:47

x64

Not applicable

Hvboot.sys

6.0.6003.20597

110,304

07-Aug-2019

05:19

x64

Not applicable

Hvix64.exe

6.0.6003.20597

646,656

07-Aug-2019

04:47

x64

Not applicable

Virtualization.events.xml

Not applicable

1,384

21-Nov-2017

04:33

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

371,200

07-Aug-2019

06:21

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

379,392

07-Aug-2019

06:24

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

376,832

07-Aug-2019

06:24

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

373,760

07-Aug-2019

06:27

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

393,216

07-Aug-2019

06:25

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

255,488

07-Aug-2019

05:22

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

382,464

07-Aug-2019

06:26

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

375,808

07-Aug-2019

06:22

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

385,536

07-Aug-2019

06:24

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

366,080

07-Aug-2019

06:26

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

383,488

07-Aug-2019

06:29

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

380,928

07-Aug-2019

06:30

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

352,768

07-Aug-2019

06:24

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

349,696

07-Aug-2019

06:18

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

374,272

07-Aug-2019

06:30

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

380,416

07-Aug-2019

06:28

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

385,536

07-Aug-2019

06:27

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

379,392

07-Aug-2019

06:17

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

379,904

07-Aug-2019

06:18

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

385,536

07-Aug-2019

06:15

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

375,296

07-Aug-2019

06:17

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

375,296

07-Aug-2019

06:14

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

346,624

07-Aug-2019

06:23

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

338,944

07-Aug-2019

06:20

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll

6.0.6003.20597

1,079,808

07-Aug-2019

05:17

x64

Not applicable

Setbcdlocale.dll

6.0.6003.20597

58,368

07-Aug-2019

05:17

x64

Not applicable

Winload.efi

6.0.6003.20597

1,104,096

07-Aug-2019

05:19

Not applicable

Not applicable

Winload.exe

6.0.6003.20597

1,090,784

07-Aug-2019

05:19

x64

Not applicable

Winresume.efi

6.0.6003.20597

999,648

07-Aug-2019

05:19

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe

6.0.6003.20597

988,896

07-Aug-2019

05:19

x64

Not applicable

Winload.efi.mui

6.0.6003.20597

26,112

07-Aug-2019

06:18

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6003.20597

26,624

07-Aug-2019

06:20

Not applicable

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

06:21

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

06:18

Not applicable

Not applicable

Winload.efi.mui

6.0.6003.20597

26,112

07-Aug-2019

06:19

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6003.20597

26,624

07-Aug-2019

06:21

Not applicable

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

06:22

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

06:19

Not applicable

Not applicable

Winload.efi.mui

6.0.6003.20597

27,136

07-Aug-2019

06:21

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6003.20597

27,136

07-Aug-2019

06:23

Not applicable

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

06:24

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

06:21

Not applicable

Not applicable

Winload.efi.mui

6.0.6003.20597

26,112

07-Aug-2019

06:20

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6003.20597

27,136

07-Aug-2019

06:21

Not applicable

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

06:23

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

06:19

Not applicable

Not applicable

Winload.efi.mui

6.0.6003.20597

26,112

07-Aug-2019

05:18

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6003.20597

26,112

07-Aug-2019

05:19

Not applicable

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

05:20

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

05:18

Not applicable

Not applicable

Winload.efi.mui

6.0.6003.20597

26,112

07-Aug-2019

06:20

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6003.20597

26,624

07-Aug-2019

06:22

Not applicable

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

06:24

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

06:20

Not applicable

Not applicable

Winload.efi.mui

6.0.6003.20597

26,112

07-Aug-2019

06:16

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6003.20597

26,624

07-Aug-2019

06:18

Not applicable

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

06:19

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

06:16

Not applicable

Not applicable

Winload.efi.mui

6.0.6003.20597

26,624

07-Aug-2019

06:19

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6003.20597

26,624

07-Aug-2019

06:20

Not applicable

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

06:22

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

06:18

Not applicable

Not applicable

Winload.efi.mui

6.0.6003.20597

26,112

07-Aug-2019

06:23

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6003.20597

26,624

07-Aug-2019

06:25

Not applicable

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

06:26

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

06:23

Not applicable

Not applicable

Winload.efi.mui

6.0.6003.20597

26,112

07-Aug-2019

06:24

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6003.20597

26,624

07-Aug-2019

06:26

Not applicable

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

06:27

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

06:24

Not applicable

Not applicable

Winload.efi.mui

6.0.6003.20597

25.600

07-Aug-2019

06:20

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6003.20597

25.600

07-Aug-2019

06:21

Not applicable

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

06:22

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

06:20

Not applicable

Not applicable

Winload.efi.mui

6.0.6003.20597

25.600

07-Aug-2019

06:14

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6003.20597

25.600

07-Aug-2019

06:15

Not applicable

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

06:16

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

06:13

Not applicable

Not applicable

Winload.efi.mui

6.0.6003.20597

26,112

07-Aug-2019

06:24

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6003.20597

26,624

07-Aug-2019

06:26

Not applicable

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

06:27

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

06:24

Not applicable

Not applicable

Winload.efi.mui

6.0.6003.20597

26,112

07-Aug-2019

06:22

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6003.20597

26,624

07-Aug-2019

06:24

Not applicable

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

06:25

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

06:22

Not applicable

Not applicable

Winload.efi.mui

6.0.6003.20597

26,112

07-Aug-2019

06:21

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6003.20597

27,136

07-Aug-2019

06:23

Not applicable

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

06:24

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

06:21

Not applicable

Not applicable

Winload.efi.mui

6.0.6003.20597

26,112

07-Aug-2019

06:11

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6003.20597

26,624

07-Aug-2019

06:13

Not applicable

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

06:15

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

06:11

Not applicable

Not applicable

Winload.efi.mui

6.0.6003.20597

26,112

07-Aug-2019

06:12

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6003.20597

26,624

07-Aug-2019

06:14

Not applicable

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

06:16

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

06:12

Not applicable

Not applicable

Winload.efi.mui

6.0.6003.20597

26,112

07-Aug-2019

06:09

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6003.20597

26,624

07-Aug-2019

06:11

Not applicable

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

06:13

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

06:09

Not applicable

Not applicable

Winload.efi.mui

6.0.6003.20597

26,112

07-Aug-2019

06:10

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6003.20597

26,624

07-Aug-2019

06:12

Not applicable

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

06:14

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

06:10

Not applicable

Not applicable

Winload.efi.mui

6.0.6003.20597

26,112

07-Aug-2019

06:08

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6003.20597

26,112

07-Aug-2019

06:10

Not applicable

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

06:11

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

06:08

Not applicable

Not applicable

Winload.efi.mui

6.0.6003.20597

25,088

07-Aug-2019

06:19

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6003.20597

25,088

07-Aug-2019

06:20

Not applicable

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

06:21

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

06:19

Not applicable

Not applicable

Winload.efi.mui

6.0.6003.20597

26,112

07-Aug-2019

06:22

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6003.20597

25,088

07-Aug-2019

06:25

Not applicable

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

06:20

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

06:21

Not applicable

Not applicable

Winload.efi.mui

6.0.6003.20597

25,088

07-Aug-2019

06:15

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6003.20597

25,088

07-Aug-2019

06:17

Not applicable

Not applicable

Winresume.efi.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

06:18

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

06:15

Not applicable

Not applicable

Winload.efi

6.0.6003.20597

1,104,096

07-Aug-2019

05:19

Not applicable

Not applicable

Winload.exe

6.0.6003.20505

1,089,256

23-Apr-2019

17:52

x64

Not applicable

Winresume.efi

6.0.6003.20597

999,648

07-Aug-2019

05:19

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe

6.0.6002.24259

986,856

15-Dec-2017

14:06

x64

Not applicable

Ci.dll.mui

6.0.6003.20597

9,728

07-Aug-2019

06:26

Not applicable

Not applicable

Ci.dll.mui

6.0.6003.20597

9,216

07-Aug-2019

05:21

Not applicable

Not applicable

Ci.dll.mui

6.0.6003.20597

9,728

07-Aug-2019

06:25

Not applicable

Not applicable

Ci.dll.mui

6.0.6003.20597

9,728

07-Aug-2019

06:23

Not applicable

Not applicable

Ci.dll.mui

6.0.6003.20597

10.240 người

07-Aug-2019

06:29

Not applicable

Not applicable

Ci.dll.mui

6.0.6003.20597

7,680

07-Aug-2019

06:23

Not applicable

Not applicable

Ci.dll.mui

6.0.6003.20597

9,216

07-Aug-2019

06:27

Not applicable

Not applicable

Ci.dll

6.0.6003.20593

416,184

23-Jul-2019

23:22

x64

Not applicable

Driver.stl

Not applicable

4,349

15-Dec-2017

14:06

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll

6.0.6003.20589

1,920,000

11-Jul-2019

02:17

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE

Rpcss.dll

6.0.6003.20589

726,528

11-Jul-2019

02:17

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,072

11-Jul-2019

18:00

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

16,896

11-Jul-2019

18:01

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,072

11-Jul-2019

18:01

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

19,968

11-Jul-2019

18:03

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,072

11-Jul-2019

18:00

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

20,992

11-Jul-2019

18:02

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,072

11-Jul-2019

18:02

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

23,040

11-Jul-2019

18:04

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,584

11-Jul-2019

17:59

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

24,064

11-Jul-2019

18:01

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,072

11-Jul-2019

02:18

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

20,480

11-Jul-2019

02:19

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,072

11-Jul-2019

17:59

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

22,528

11-Jul-2019

18:01

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,072

11-Jul-2019

17:58

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

20,480

11-Jul-2019

17:59

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,072

11-Jul-2019

18:03

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

24,064

11-Jul-2019

18:04

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,072

11-Jul-2019

18:04

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

16,384

11-Jul-2019

18:05

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,072

11-Jul-2019

18:08

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

22,528

11-Jul-2019

18:09

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,072

11-Jul-2019

17:58

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

23,552

11-Jul-2019

17:59

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,072

11-Jul-2019

17:56

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

13,824

11-Jul-2019

17:57

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,072

11-Jul-2019

18:03

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

12.800

11-Jul-2019

18:05

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,072

11-Jul-2019

17:57

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

20,480

11-Jul-2019

17:58

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,072

11-Jul-2019

18:07

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

22,016

11-Jul-2019

18:08

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,072

11-Jul-2019

18:05

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

22,528

11-Jul-2019

18:07

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,072

11-Jul-2019

18:01

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

22,016

11-Jul-2019

18:02

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,072

11-Jul-2019

18:03

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

22,016

11-Jul-2019

18:05

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,072

11-Jul-2019

18:02

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

20,480

11-Jul-2019

18:03

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,072

11-Jul-2019

17:53

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

19,968

11-Jul-2019

17:54

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,072

11-Jul-2019

17:52

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

19,968

11-Jul-2019

17:53

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,072

11-Jul-2019

17:59

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

9,728

11-Jul-2019

18:00

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,072

11-Jul-2019

17:57

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

9,728

11-Jul-2019

17:58

Not applicable

Not applicable

Comcat.dll

6.0.6003.20589

8.704 người

11-Jul-2019

02:17

x64

Not applicable

Oleres.dll

6.0.6003.20589

23,552

11-Jul-2019

01:40

x64

Not applicable

Csrsrv.dll

6.0.6003.20597

86,016

07-Aug-2019

05:17

x64

Not applicable

Dhcpcmonitor.dll

6.0.6003.20587

12,288

09-Jul-2019

14:43

x64

Not applicable

Dhcpcsvc.dll

6.0.6003.20587

268,800

09-Jul-2019

14:43

x64

Not applicable

Dhcpcsvc6.dll

6.0.6003.20587

163,328

09-Jul-2019

14:43

x64

Not applicable

Dhcpserver.events.xml

Not applicable

581

18-Oct-2018

23:19

Not applicable

Not applicable

Dhcpssvc.dll

6.0.6003.20587

620,544

09-Jul-2019

14:43

x64

Not applicable

T2embed.dll

6.0.6003.20588

193,024

10-Jul-2019

14:32

x64

Not applicable

Gdi32.dll

6.0.6003.20590

391,680

16-Jul-2019

03:40

x64

Not applicable

Atmfd.dll

5.1.2.253

386,480

10-Jul-2019

14:34

x64

Not applicable

Atmlib.dll

5.1.2.253

48,128

10-Jul-2019

14:31

x64

Not applicable

Dciman32.dll

6.0.6003.20588

14,336

10-Jul-2019

14:31

x64

Not applicable

Fontsub.dll

6.0.6003.20588

96,768

10-Jul-2019

14:31

x64

Not applicable

Lpk.dll

6.0.6003.20588

32,768

10-Jul-2019

14:31

x64

Not applicable

Kernel32.dll

6.0.6003.20597

1,216,000

07-Aug-2019

05:17

x64

Not applicable

Tcpipreg.sys

6.0.6003.20584

40,448

04-Jul-2019

14:07

x64

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

220,672

07-Aug-2019

06:20

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

20,480

07-Aug-2019

06:21

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

152,064

07-Aug-2019

06:21

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

60,928

07-Aug-2019

06:18

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

234,496

07-Aug-2019

06:21

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

22,016

07-Aug-2019

06:23

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

165,376

07-Aug-2019

06:23

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

71,680

07-Aug-2019

06:20

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

230,400

07-Aug-2019

06:22

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

22,016

07-Aug-2019

06:24

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

156,672

07-Aug-2019

06:24

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

66,048

07-Aug-2019

06:21

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

250,880

07-Aug-2019

06:25

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

23,552

07-Aug-2019

06:26

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

160,256

07-Aug-2019

06:26

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

71,680

07-Aug-2019

06:23

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

278,016

07-Aug-2019

06:23

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

23,552

07-Aug-2019

06:24

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

187,392

07-Aug-2019

06:25

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

74,240

07-Aug-2019

06:22

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

224,256

07-Aug-2019

05:21

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

20,480

07-Aug-2019

05:22

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

146,432

07-Aug-2019

05:22

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

58,880

07-Aug-2019

05:20

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

264,704

07-Aug-2019

06:24

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

23,040

07-Aug-2019

06:26

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

184,320

07-Aug-2019

06:26

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

67,584

07-Aug-2019

06:23

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

227,840

07-Aug-2019

06:20

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

21,504

07-Aug-2019

06:21

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

160,768

07-Aug-2019

06:21

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

68,608

07-Aug-2019

06:18

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

281,600

07-Aug-2019

06:22

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

23,040

07-Aug-2019

06:24

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

181,248

07-Aug-2019

06:24

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

67,584

07-Aug-2019

06:21

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

211,456

07-Aug-2019

06:24

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

20,480

07-Aug-2019

06:25

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

136,192

07-Aug-2019

06:25

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

61,440

07-Aug-2019

06:23

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

254,464

07-Aug-2019

06:27

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

22,528

07-Aug-2019

06:28

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

171,008

07-Aug-2019

06:29

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

76,288

07-Aug-2019

06:25

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

253,440

07-Aug-2019

06:28

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

23,040

07-Aug-2019

06:29

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

166,912

07-Aug-2019

06:30

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

70,656

07-Aug-2019

06:26

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

158,720

07-Aug-2019

06:23

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

16,384

07-Aug-2019

06:24

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

110,080

07-Aug-2019

06:24

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

42,496

07-Aug-2019

06:21

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

143,360

07-Aug-2019

06:16

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

15,360

07-Aug-2019

06:17

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

101,376

07-Aug-2019

06:18

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

41,984

07-Aug-2019

06:15

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

231,424

07-Aug-2019

06:28

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

22,016

07-Aug-2019

06:29

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

153.600

07-Aug-2019

06:29

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

65,024

07-Aug-2019

06:26

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

243,200

07-Aug-2019

06:26

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

22,528

07-Aug-2019

06:27

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

165,888

07-Aug-2019

06:28

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

70,656

07-Aug-2019

06:24

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

261,632

07-Aug-2019

06:25

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

22,528

07-Aug-2019

06:26

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

180,224

07-Aug-2019

06:26

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

72,192

07-Aug-2019

06:23

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

265,728

07-Aug-2019

06:15

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

22,528

07-Aug-2019

06:17

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

181,248

07-Aug-2019

06:17

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

68,096

07-Aug-2019

06:14

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

260,608

07-Aug-2019

06:16

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

23,552

07-Aug-2019

06:18

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

181,248

07-Aug-2019

06:18

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

67,584

07-Aug-2019

06:15

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

257,024

07-Aug-2019

06:13

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

22,528

07-Aug-2019

06:15

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

163,328

07-Aug-2019

06:15

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

74,752

07-Aug-2019

06:12

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

231,424

07-Aug-2019

06:14

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

21,504

07-Aug-2019

06:16

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

161.280

07-Aug-2019

06:16

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

65,024

07-Aug-2019

06:13

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

231,424

07-Aug-2019

06:12

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

20,992

07-Aug-2019

06:14

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

159,744

07-Aug-2019

06:14

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

60,416

07-Aug-2019

06:10

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

121,344

07-Aug-2019

06:22

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

13,312

07-Aug-2019

06:23

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

87,040

07-Aug-2019

06:23

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

32,768

07-Aug-2019

06:21

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

126,976

07-Aug-2019

06:18

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

13,312

07-Aug-2019

06:19

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

89,600

07-Aug-2019

06:20

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

35,840

07-Aug-2019

06:17

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll

6.0.6003.20597

620,544

07-Aug-2019

04:45

x64

Not applicable

Auditpol.exe

6.0.6003.20597

53,760

07-Aug-2019

04:50

x64

Not applicable

Msaudite.dll

6.0.6003.20597

146,432

07-Aug-2019

05:17

x64

Not applicable

Msobjs.dll

6.0.6003.20597

58,880

07-Aug-2019

05:17

x64

Not applicable

Msxml6.dll

6.20.5014.0

1,801,216

16-Jul-2019

03:40

x64

Not applicable

Msxml6r.dll

6.0.3883.0

2.048 người

16-Jul-2019

03:40

x64

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

233,984

07-Aug-2019

06:17

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

239,104

07-Aug-2019

06:19

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

270,848

07-Aug-2019

06:21

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

290,304

07-Aug-2019

06:19

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

231,424

07-Aug-2019

05:18

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

263,680

07-Aug-2019

06:20

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

229,888

07-Aug-2019

06:16

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

270,848

07-Aug-2019

06:18

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

253,952

07-Aug-2019

06:23

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

262,144

07-Aug-2019

06:24

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

144,896

07-Aug-2019

06:20

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

137,728

07-Aug-2019

06:13

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

229,888

07-Aug-2019

06:24

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

254,464

07-Aug-2019

06:22

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

248,320

07-Aug-2019

06:21

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

253,952

07-Aug-2019

06:11

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

261,632

07-Aug-2019

06:12

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

241,152

07-Aug-2019

06:09

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

232,448

07-Aug-2019

06:10

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

231,424

07-Aug-2019

06:08

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

99,840

07-Aug-2019

06:19

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

101,888

07-Aug-2019

06:15

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll

6.0.6003.20597

17,920

07-Aug-2019

05:17

x64

Not applicable

Npfs.sys

6.0.6003.20597

45,056

07-Aug-2019

04:46

x64

Not applicable

Ntdll.dll

6.0.6003.20597

1,589,680

07-Aug-2019

05:18

x64

Not applicable

Oleaut32.dll

6.0.6003.20619

863,232

15-Aug-2019

04:59

x64

Not applicable

Ntoskrnl.exe

6.0.6003.20597

4,717,792

07-Aug-2019

05:19

x64

Not applicable

P2pnetsh.dll

6.0.6003.20589

159,232

11-Jul-2019

02:17

x64

Not applicable

P2p.dll

6.0.6003.20589

252,416

11-Jul-2019

02:17

x64

Not applicable

P2psvc.dll

6.0.6003.20589

836,608

11-Jul-2019

02:17

x64

Not applicable

Peertopeerbase-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

4,083

11-Jul-2019

17:33

Not applicable

Not applicable

P2p-mesh.mof

Not applicable

2.380

21-Nov-2017

04:33

Not applicable

Not applicable

P2pgraph.dll

6.0.6003.20589

402,432

11-Jul-2019

02:17

x64

Not applicable

Rpcrt4.dll

6.0.6003.20597

1,307,648

07-Aug-2019

05:17

x64

Not applicable

Spsys.sys

6.0.6002.24298

354,816

23-Feb-2018

03:26

x64

Not applicable

Srvnet.sys

6.0.6003.20597

148,480

07-Aug-2019

04:46

x64

Not applicable

Srv.sys

6.0.6003.20597

443,904

07-Aug-2019

04:46

x64

Not applicable

Srv2.sys

6.0.6003.20597

179,712

07-Aug-2019

04:46

x64

Not applicable

Smss.exe

6.0.6003.20597

76,288

07-Aug-2019

04:46

x64

Not applicable

Msctf.dll

6.0.6003.20599

1,050,624

11-Jul-2019

15:30

x64

Not applicable

Tcpip.sys

6.0.6003.20584

1,414,880

04-Jul-2019

14:33

x64

Not applicable

Ssdpapi.dll

6.0.6003.20589

50,688

11-Jul-2019

02:17

x64

Not applicable

Ssdpsrv.dll

6.0.6003.20589

185,856

11-Jul-2019

02:17

x64

Not applicable

Ssdpsrv.mof

Not applicable

2,583

21-Nov-2017

04:33

Not applicable

Not applicable

Win32k.sys

6.0.6003.20588

2,820,608

10-Jul-2019

14:04

x64

Not applicable

Ntvdm64.dll

6.0.6003.20597

16,896

07-Aug-2019

05:17

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64.dll

6.0.6003.20597

234,496

07-Aug-2019

05:17

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64cpu.dll

6.0.6003.20597

17,408

07-Aug-2019

05:17

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64win.dll

6.0.6003.20597

301,568

07-Aug-2019

05:17

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Xmllite.dll

1.2.1012.0

180,736

30-Jun-2019

14:32

x64

Not applicable

Gdiplus.dll

5.2.6003.20589

2,202,624

11-Jul-2019

02:17

x64

Not applicable

Gdiplus.dll

6.0.6003.20589

2,438,656

11-Jul-2019

02:17

x64

Not applicable

Vmsntfy.dll

6.0.6003.20597

64,000

07-Aug-2019

04:49

x64

Not applicable

Vmswitch.sys

6.0.6003.20597

247,808

07-Aug-2019

04:49

x64

Not applicable

Comcat.dll

6.0.6003.20589

7,168

11-Jul-2019

02:22

x86

Not applicable

Oleres.dll

6.0.6003.20589

23,552

11-Jul-2019

01:24

x86

Not applicable

Gdi32.dll

6.0.6003.20590

305,664

16-Jul-2019

03:51

x86

Not applicable

Atmfd.dll

5.1.2.253

308,448

10-Jul-2019

14:48

x86

Not applicable

Atmlib.dll

5.1.2.253

34,304

10-Jul-2019

14:46

x86

Not applicable

Dciman32.dll

6.0.6003.20588

10.240 người

10-Jul-2019

14:46

x86

Not applicable

Fontsub.dll

6.0.6003.20588

73,728

10-Jul-2019

14:46

x86

Not applicable

Lpk.dll

6.0.6003.20588

23,552

10-Jul-2019

14:46

x86

Not applicable

Kernel32.dll

6.0.6003.20597

866,816

07-Aug-2019

05:29

x86

Not applicable

Ntdll.dll

6.0.6003.20597

1,174,064

07-Aug-2019

05:31

x86

Not applicable

Oleaut32.dll

6.0.6003.20619

576,512

15-Aug-2019

05:12

x86

Not applicable

Rpcrt4.dll

6.0.6003.20597

678,912

07-Aug-2019

05:29

x86

Not applicable

Ssdpapi.dll

6.0.6003.20589

38,400

11-Jul-2019

02:22

x86

Not applicable

Ssdpsrv.mof

Not applicable

2,583

21-Nov-2017

04:34

Not applicable

Not applicable

Acwow64.dll

6.0.6003.20597

43,520

07-Aug-2019

05:29

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Instnm.exe

6.0.6003.20597

7,680

07-Aug-2019

04:34

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ntvdm64.dll

6.0.6003.20597

14,336

07-Aug-2019

05:29

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Setup16.exe

3.1.0.1918

26,112

07-Aug-2019

04:34

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

User.exe

6.0.6003.20597

2,560

07-Aug-2019

04:34

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow32.dll

6.0.6003.20597

5.120

07-Aug-2019

05:29

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

380,928

07-Aug-2019

06:04

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

389,120

07-Aug-2019

06:13

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

385,024

07-Aug-2019

06:05

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

385,024

07-Aug-2019

06:04

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

401.408

07-Aug-2019

06:14

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

266,240

07-Aug-2019

05:34

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

393,216

07-Aug-2019

06:04

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

385,024

07-Aug-2019

06:13

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

393,216

07-Aug-2019

06:05

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

376,832

07-Aug-2019

06:14

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

393,216

07-Aug-2019

06:18

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

389,120

07-Aug-2019

06:20

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

360,448

07-Aug-2019

06:07

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

360,448

07-Aug-2019

06:13

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

385,024

07-Aug-2019

06:18

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

389,120

07-Aug-2019

06:18

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

393,216

07-Aug-2019

06:17

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

389,120

07-Aug-2019

06:06

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

389,120

07-Aug-2019

06:14

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

393,216

07-Aug-2019

06:06

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

385,024

07-Aug-2019

06:04

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

385,024

07-Aug-2019

06:04

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

356,352

07-Aug-2019

06:10

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

348,160

07-Aug-2019

06:10

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll

6.0.6003.20597

823,808

07-Aug-2019

05:29

x86

Not applicable

Ole32.dll

6.0.6003.20589

1,328,640

11-Jul-2019

02:22

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,584

11-Jul-2019

17:11

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

24,576

11-Jul-2019

17:12

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,584

11-Jul-2019

17:02

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

28,672

11-Jul-2019

17:03

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,584

11-Jul-2019

17:03

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

28,672

11-Jul-2019

17:04

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,584

11-Jul-2019

17:10

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

32,768

11-Jul-2019

17:12

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

4,096

11-Jul-2019

17:12

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

32,768

11-Jul-2019

17:13

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,584

11-Jul-2019

02:21

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

28,672

11-Jul-2019

02:22

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,584

11-Jul-2019

17:11

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

32,768

11-Jul-2019

17:12

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,584

11-Jul-2019

17:01

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

28,672

11-Jul-2019

17:02

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,584

11-Jul-2019

17:10

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

32,768

11-Jul-2019

17:11

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,584

11-Jul-2019

17:08

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

24,576

11-Jul-2019

17:09

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,584

11-Jul-2019

17:16

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

32,768

11-Jul-2019

17:17

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,584

11-Jul-2019

17:17

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

32,768

11-Jul-2019

17:18

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,584

11-Jul-2019

17:06

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

24,576

11-Jul-2019

17:07

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,584

11-Jul-2019

17:15

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

20,480

11-Jul-2019

17:16

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,584

11-Jul-2019

17:08

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

28,672

11-Jul-2019

17:09

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,584

11-Jul-2019

17:09

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

32,768

11-Jul-2019

17:11

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,584

11-Jul-2019

17:07

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

32,768

11-Jul-2019

17:09

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,584

11-Jul-2019

17:12

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

32,768

11-Jul-2019

17:14

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,584

11-Jul-2019

17:10

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

32,768

11-Jul-2019

17:12

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,584

11-Jul-2019

17:04

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

28,672

11-Jul-2019

17:05

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,584

11-Jul-2019

17:12

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

28,672

11-Jul-2019

17:13

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,584

11-Jul-2019

17:02

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

28,672

11-Jul-2019

17:03

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,584

11-Jul-2019

17:09

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

20,480

11-Jul-2019

17:10

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,584

11-Jul-2019

17:08

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

20,480

11-Jul-2019

17:09

Not applicable

Not applicable

Dhcpcmonitor.dll

6.0.6003.20587

10.240 người

09-Jul-2019

14:57

x86

Not applicable

Dhcpcsvc.dll

6.0.6003.20587

205,824

09-Jul-2019

14:57

x86

Not applicable

Dhcpcsvc6.dll

6.0.6003.20587

132,096

09-Jul-2019

14:57

x86

Not applicable

T2embed.dll

6.0.6003.20588

159,744

10-Jul-2019

14:46

x86

Not applicable

Msrd2x40.dll

4.0.9801.17

313,344

11-Jul-2019

00:41

x86

Not applicable

Msrd3x40.dll

4.0.9801.17

353,280

11-Jul-2019

00:41

x86

Not applicable

Msexcl40.dll

4.0.9801.17

341,504

11-Jul-2019

00:41

x86

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

229,376

07-Aug-2019

06:03

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

28,672

07-Aug-2019

06:04

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

159,744

07-Aug-2019

06:04

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

69,632

07-Aug-2019

06:01

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

245,760

07-Aug-2019

06:11

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

32,768

07-Aug-2019

06:12

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

176,128

07-Aug-2019

06:13

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

81,920

07-Aug-2019

06:09

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

241,664

07-Aug-2019

06:03

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

32,768

07-Aug-2019

06:04

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

167,936

07-Aug-2019

06:05

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

73,728

07-Aug-2019

06:02

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

262,144

07-Aug-2019

06:02

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

32,768

07-Aug-2019

06:04

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

167,936

07-Aug-2019

06:04

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

81,920

07-Aug-2019

06:01

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

286,720

07-Aug-2019

06:12

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

32,768

07-Aug-2019

06:13

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

196,608

07-Aug-2019

06:14

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

81,920

07-Aug-2019

06:10

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

233,472

07-Aug-2019

05:32

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

28,672

07-Aug-2019

05:34

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

155,648

07-Aug-2019

05:34

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

69,632

07-Aug-2019

05:31

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

274,432

07-Aug-2019

06:02

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

32,768

07-Aug-2019

06:03

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

192,512

07-Aug-2019

06:03

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

77,824

07-Aug-2019

06:00

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

237,568

07-Aug-2019

06:11

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

32,768

07-Aug-2019

06:13

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

172,032

07-Aug-2019

06:13

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

77,824

07-Aug-2019

06:10

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

290,816

07-Aug-2019

06:03

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

32,768

07-Aug-2019

06:04

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

192,512

07-Aug-2019

06:05

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

77,824

07-Aug-2019

06:02

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

221,184

07-Aug-2019

06:12

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

28,672

07-Aug-2019

06:13

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

147,456

07-Aug-2019

06:14

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

69,632

07-Aug-2019

06:11

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

262,144

07-Aug-2019

06:16

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

32,768

07-Aug-2019

06:17

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

180,224

07-Aug-2019

06:17

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

86,016

07-Aug-2019

06:14

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

262,144

07-Aug-2019

06:17

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

32,768

07-Aug-2019

06:19

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

176,128

07-Aug-2019

06:19

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

81,920

07-Aug-2019

06:16

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

167,936

07-Aug-2019

06:05

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

24,576

07-Aug-2019

06:06

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

118,784

07-Aug-2019

06:07

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

53,248

07-Aug-2019

06:04

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

151,552

07-Aug-2019

06:12

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

24,576

07-Aug-2019

06:13

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

110,592

07-Aug-2019

06:13

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

53,248

07-Aug-2019

06:11

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

241,664

07-Aug-2019

06:16

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

32,768

07-Aug-2019

06:18

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

163,840

07-Aug-2019

06:18

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

73,728

07-Aug-2019

06:15

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

253,952

07-Aug-2019

06:16

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

32,768

07-Aug-2019

06:18

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

176,128

07-Aug-2019

06:18

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

81,920

07-Aug-2019

06:15

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

270,336

07-Aug-2019

06:15

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

32,768

07-Aug-2019

06:16

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

188,416

07-Aug-2019

06:16

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

81,920

07-Aug-2019

06:13

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

274,432

07-Aug-2019

06:04

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

32,768

07-Aug-2019

06:06

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

192,512

07-Aug-2019

06:06

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

77,824

07-Aug-2019

06:03

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

270,336

07-Aug-2019

06:12

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

32,768

07-Aug-2019

06:13

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

192,512

07-Aug-2019

06:13

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

77,824

07-Aug-2019

06:10

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

266,240

07-Aug-2019

06:03

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

32,768

07-Aug-2019

06:05

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

172,032

07-Aug-2019

06:05

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

86,016

07-Aug-2019

06:02

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

241,664

07-Aug-2019

06:02

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

32,768

07-Aug-2019

06:03

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

172,032

07-Aug-2019

06:03

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

73,728

07-Aug-2019

06:00

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

241,664

07-Aug-2019

06:02

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

28,672

07-Aug-2019

06:04

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

167,936

07-Aug-2019

06:04

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

69,632

07-Aug-2019

06:01

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

131,072

07-Aug-2019

06:09

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

24,576

07-Aug-2019

06:10

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

98,304

07-Aug-2019

06:10

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

40.960

07-Aug-2019

06:08

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

135,168

07-Aug-2019

06:09

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

24,576

07-Aug-2019

06:10

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

98,304

07-Aug-2019

06:10

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

45,056

07-Aug-2019

06:07

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll

6.0.6003.20597

620,544

07-Aug-2019

04:34

x86

Not applicable

Auditpol.exe

6.0.6003.20597

41,984

07-Aug-2019

04:36

x86

Not applicable

Msaudite.dll

6.0.6003.20597

146,432

07-Aug-2019

05:29

x86

Not applicable

Msobjs.dll

6.0.6003.20597

58,880

07-Aug-2019

05:29

x86

Not applicable

Msxml6.dll

6.20.5014.0

1,403,904

16-Jul-2019

03:51

x86

Not applicable

Msxml6r.dll

6.0.3883.0

2.048 người

16-Jul-2019

03:51

x86

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

241,664

07-Aug-2019

06:07

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

249,856

07-Aug-2019

05:59

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

278,528

07-Aug-2019

05:58

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

299,008

07-Aug-2019

06:08

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

241,664

07-Aug-2019

05:30

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

274,432

07-Aug-2019

05:58

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

237,568

07-Aug-2019

06:07

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

278,528

07-Aug-2019

05:59

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

262,144

07-Aug-2019

06:12

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

270,336

07-Aug-2019

06:13

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

155,648

07-Aug-2019

06:03

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

147,456

07-Aug-2019

06:09

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

237,568

07-Aug-2019

06:13

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

262,144

07-Aug-2019

06:12

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

258,048

07-Aug-2019

06:11

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

262,144

07-Aug-2019

06:00

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

270,336

07-Aug-2019

06:08

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

249,856

07-Aug-2019

05:59

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

241,664

07-Aug-2019

05:58

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

241,664

07-Aug-2019

05:58

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

110,592

07-Aug-2019

06:06

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

110,592

07-Aug-2019

06:06

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll

6.0.6003.20597

17,920

07-Aug-2019

05:29

x86

Not applicable

P2pnetsh.dll

6.0.6003.20589

134,144

11-Jul-2019

02:22

x86

Not applicable

P2p.dll

6.0.6003.20589

202,752

11-Jul-2019

02:22

x86

Not applicable

P2psvc.dll

6.0.6003.20589

645,120

11-Jul-2019

02:22

x86

Not applicable

Peertopeerbase-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

4,083

11-Jul-2019

16:44

Not applicable

Not applicable

P2p-mesh.mof

Not applicable

2.380

21-Nov-2017

04:33

Not applicable

Not applicable

P2pgraph.dll

6.0.6003.20589

328,192

11-Jul-2019

02:22

x86

Not applicable

Msctf.dll

6.0.6003.20599

814,080

11-Jul-2019

15:30

x86

Not applicable

Xmllite.dll

1.2.1012.0

183,296

30-Jun-2019

14:46

x86

Not applicable

Gdiplus.dll

5.2.6003.20589

1,740,288

11-Jul-2019

02:22

x86

Not applicable

Gdiplus.dll

6.0.6003.20589

1,845,760

11-Jul-2019

02:22

x86

Not applicable

x86 Windows Server 2008

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Nhánh dịch vụ

Amdk7.sys

6.0.6003.20597

41,472

07-Aug-2019

04:34

x86

Not applicable

Amdk8.sys

6.0.6003.20597

44,032

07-Aug-2019

04:34

x86

Not applicable

Crusoe.sys

6.0.6003.20597

41,472

07-Aug-2019

04:34

x86

Not applicable

Intelppm.sys

6.0.6003.20597

41,984

07-Aug-2019

04:34

x86

Not applicable

Processr.sys

6.0.6003.20597

41,472

07-Aug-2019

04:34

x86

Not applicable

Viac7.sys

6.0.6003.20597

41,984

07-Aug-2019

04:34

x86

Not applicable

Halacpi.dll

6.0.6003.20597

139,728

07-Aug-2019

05:30

x86

Not applicable

Halmacpi.dll

6.0.6003.20597

171,448

07-Aug-2019

05:30

x86

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

380,928

07-Aug-2019

06:04

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

389,120

07-Aug-2019

06:13

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

385,024

07-Aug-2019

06:05

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

385,024

07-Aug-2019

06:04

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

401.408

07-Aug-2019

06:14

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

266,240

07-Aug-2019

05:34

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

393,216

07-Aug-2019

06:04

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

385,024

07-Aug-2019

06:13

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

393,216

07-Aug-2019

06:05

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

376,832

07-Aug-2019

06:14

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

393,216

07-Aug-2019

06:18

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

389,120

07-Aug-2019

06:20

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

360,448

07-Aug-2019

06:07

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

360,448

07-Aug-2019

06:13

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

385,024

07-Aug-2019

06:18

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

389,120

07-Aug-2019

06:18

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

393,216

07-Aug-2019

06:17

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

389,120

07-Aug-2019

06:06

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

389,120

07-Aug-2019

06:14

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

393,216

07-Aug-2019

06:06

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

385,024

07-Aug-2019

06:04

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

385,024

07-Aug-2019

06:04

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

356,352

07-Aug-2019

06:10

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll.mui

6.0.6003.20597

348,160

07-Aug-2019

06:10

Not applicable

Not applicable

Advapi32.dll

6.0.6003.20597

823,808

07-Aug-2019

05:29

x86

Not applicable

Setbcdlocale.dll

6.0.6003.20597

46,592

07-Aug-2019

05:29

x86

Not applicable

Winload.exe

6.0.6003.20597

1,018,296

07-Aug-2019

05:31

x86

Not applicable

Winresume.exe

6.0.6003.20597

933,304

07-Aug-2019

05:30

x86

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6003.20597

26,624

07-Aug-2019

06:09

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

06:07

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6003.20597

26,624

07-Aug-2019

06:01

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

05:59

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6003.20597

27,136

07-Aug-2019

06:00

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

05:58

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6003.20597

27,136

07-Aug-2019

06:10

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

06:08

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6003.20597

26,112

07-Aug-2019

05:31

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

05:30

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6003.20597

26,624

07-Aug-2019

06:00

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

05:58

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6003.20597

26,624

07-Aug-2019

06:10

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

06:08

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6003.20597

26,624

07-Aug-2019

06:01

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

05:59

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6003.20597

26,624

07-Aug-2019

06:14

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

06:12

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6003.20597

26,624

07-Aug-2019

06:16

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

06:14

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6003.20597

25.600

07-Aug-2019

06:04

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

06:03

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6003.20597

25.600

07-Aug-2019

06:10

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

06:09

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6003.20597

26,624

07-Aug-2019

06:15

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

06:13

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6003.20597

26,624

07-Aug-2019

06:14

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

06:12

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6003.20597

27,136

07-Aug-2019

06:13

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

06:11

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6003.20597

26,624

07-Aug-2019

06:02

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

06:00

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6003.20597

26,624

07-Aug-2019

06:10

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

06:08

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6003.20597

26,624

07-Aug-2019

06:01

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

06:00

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6003.20597

26,624

07-Aug-2019

06:00

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

05:58

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6003.20597

26,112

07-Aug-2019

06:00

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

05:58

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6003.20597

25,088

07-Aug-2019

06:07

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

06:06

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6003.20597

25,088

07-Aug-2019

06:00

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

05:59

Not applicable

Not applicable

Winload.exe.mui

6.0.6003.20597

25,088

07-Aug-2019

06:07

Not applicable

Not applicable

Winresume.exe.mui

6.0.6003.20597

19.456

07-Aug-2019

06:06

Not applicable

Not applicable

Winload.exe

6.0.6003.20505

1,016,552

23-Apr-2019

17:52

x86

Not applicable

Winresume.exe

6.0.6002.24259

931,560

15-Dec-2017

14:05

x86

Not applicable

Ci.dll.mui

6.0.6003.20597

10.240 người

07-Aug-2019

06:03

Not applicable

Not applicable

Ci.dll.mui

6.0.6003.20597

9,728

07-Aug-2019

05:33

Not applicable

Not applicable

Ci.dll.mui

6.0.6003.20597

10.240 người

07-Aug-2019

06:03

Not applicable

Not applicable

Ci.dll.mui

6.0.6003.20597

10.240 người

07-Aug-2019

06:04

Not applicable

Not applicable

Ci.dll.mui

6.0.6003.20597

10,752

07-Aug-2019

06:18

Not applicable

Not applicable

Ci.dll.mui

6.0.6003.20597

8,192

07-Aug-2019

06:06

Not applicable

Not applicable

Ci.dll.mui

6.0.6003.20597

9,728

07-Aug-2019

06:17

Not applicable

Not applicable

Ci.dll

6.0.6003.20593

654,560

23-Jul-2019

23:21

x86

Not applicable

Driver.stl

Not applicable

4,349

15-Dec-2017

14:05

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll

6.0.6003.20589

1,328,640

11-Jul-2019

02:22

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE

Rpcss.dll

6.0.6003.20589

557,056

11-Jul-2019

02:22

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,584

11-Jul-2019

17:11

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

24,576

11-Jul-2019

17:12

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,584

11-Jul-2019

17:02

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

28,672

11-Jul-2019

17:03

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,584

11-Jul-2019

17:03

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

28,672

11-Jul-2019

17:04

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,584

11-Jul-2019

17:10

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

32,768

11-Jul-2019

17:12

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

4,096

11-Jul-2019

17:12

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

32,768

11-Jul-2019

17:13

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,584

11-Jul-2019

02:21

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

28,672

11-Jul-2019

02:22

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,584

11-Jul-2019

17:11

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

32,768

11-Jul-2019

17:12

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,584

11-Jul-2019

17:01

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

28,672

11-Jul-2019

17:02

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,584

11-Jul-2019

17:10

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

32,768

11-Jul-2019

17:11

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,584

11-Jul-2019

17:08

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

24,576

11-Jul-2019

17:09

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,584

11-Jul-2019

17:16

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

32,768

11-Jul-2019

17:17

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,584

11-Jul-2019

17:17

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

32,768

11-Jul-2019

17:18

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,584

11-Jul-2019

17:06

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

24,576

11-Jul-2019

17:07

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,584

11-Jul-2019

17:15

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

20,480

11-Jul-2019

17:16

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,584

11-Jul-2019

17:08

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

28,672

11-Jul-2019

17:09

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,584

11-Jul-2019

17:09

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

32,768

11-Jul-2019

17:11

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,584

11-Jul-2019

17:07

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

32,768

11-Jul-2019

17:09

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,584

11-Jul-2019

17:12

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

32,768

11-Jul-2019

17:14

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,584

11-Jul-2019

17:10

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

32,768

11-Jul-2019

17:12

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,584

11-Jul-2019

17:04

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

28,672

11-Jul-2019

17:05

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,584

11-Jul-2019

17:12

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

28,672

11-Jul-2019

17:13

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,584

11-Jul-2019

17:02

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

28,672

11-Jul-2019

17:03

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,584

11-Jul-2019

17:09

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

20,480

11-Jul-2019

17:10

Not applicable

Not applicable

Ole32.dll.mui

6.0.6003.20589

3,584

11-Jul-2019

17:08

Not applicable

Not applicable

Oleres.dll.mui

6.0.6003.20589

20,480

11-Jul-2019

17:09

Not applicable

Not applicable

Comcat.dll

6.0.6003.20589

7,168

11-Jul-2019

02:22

x86

Not applicable

Oleres.dll

6.0.6003.20589

23,552

11-Jul-2019

01:24

x86

Not applicable

Csrsrv.dll

6.0.6003.20597

49,664

07-Aug-2019

05:29

x86

Not applicable

Dhcpcmonitor.dll

6.0.6003.20587

10.240 người

09-Jul-2019

14:57

x86

Not applicable

Dhcpcsvc.dll

6.0.6003.20587

205,824

09-Jul-2019

14:57

x86

Not applicable

Dhcpcsvc6.dll

6.0.6003.20587

132,096

09-Jul-2019

14:57

x86

Not applicable

Dhcpserver.events.xml

Not applicable

581

16-Nov-2017

03:47

Not applicable

Not applicable

Dhcpssvc.dll

6.0.6003.20587

492,544

09-Jul-2019

14:57

x86

Not applicable

T2embed.dll

6.0.6003.20588

159,744

10-Jul-2019

14:46

x86

Not applicable

Gdi32.dll

6.0.6003.20590

300,032

16-Jul-2019

03:51

x86

Not applicable

Atmfd.dll

5.1.2.253

308,448

10-Jul-2019

14:48

x86

Not applicable

Atmlib.dll

5.1.2.253

34,304

10-Jul-2019

14:46

x86

Not applicable

Dciman32.dll

6.0.6003.20588

10.240 người

10-Jul-2019

14:46

x86

Not applicable

Fontsub.dll

6.0.6003.20588

73,728

10-Jul-2019

14:46

x86

Not applicable

Lpk.dll

6.0.6003.20588

23,552

10-Jul-2019

14:46

x86

Not applicable

Kernel32.dll

6.0.6003.20597

900,096

07-Aug-2019

05:29

x86

Not applicable

Tcpipreg.sys

6.0.6003.20584

31,232

04-Jul-2019

13:55

x86

Not applicable

Msrd2x40.dll

4.0.9801.17

313,344

11-Jul-2019

00:41

x86

Not applicable

Msrd3x40.dll

4.0.9801.17

353,280

11-Jul-2019

00:41

x86

Not applicable

Msexcl40.dll

4.0.9801.17

341,504

11-Jul-2019

00:41

x86

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

229,376

07-Aug-2019

06:03

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

28,672

07-Aug-2019

06:04

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

159,744

07-Aug-2019

06:04

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

69,632

07-Aug-2019

06:01

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

245,760

07-Aug-2019

06:11

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

32,768

07-Aug-2019

06:12

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

176,128

07-Aug-2019

06:13

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

81,920

07-Aug-2019

06:09

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

241,664

07-Aug-2019

06:03

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

32,768

07-Aug-2019

06:04

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

167,936

07-Aug-2019

06:05

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

73,728

07-Aug-2019

06:02

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

262,144

07-Aug-2019

06:02

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

32,768

07-Aug-2019

06:04

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

167,936

07-Aug-2019

06:04

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

81,920

07-Aug-2019

06:01

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

286,720

07-Aug-2019

06:12

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

32,768

07-Aug-2019

06:13

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

196,608

07-Aug-2019

06:14

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

81,920

07-Aug-2019

06:10

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

233,472

07-Aug-2019

05:32

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

28,672

07-Aug-2019

05:34

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

155,648

07-Aug-2019

05:34

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

69,632

07-Aug-2019

05:31

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

274,432

07-Aug-2019

06:02

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

32,768

07-Aug-2019

06:03

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

192,512

07-Aug-2019

06:03

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

77,824

07-Aug-2019

06:00

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

237,568

07-Aug-2019

06:11

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

32,768

07-Aug-2019

06:13

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

172,032

07-Aug-2019

06:13

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

77,824

07-Aug-2019

06:10

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

290,816

07-Aug-2019

06:03

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

32,768

07-Aug-2019

06:04

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

192,512

07-Aug-2019

06:05

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

77,824

07-Aug-2019

06:02

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

221,184

07-Aug-2019

06:12

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

28,672

07-Aug-2019

06:13

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

147,456

07-Aug-2019

06:14

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

69,632

07-Aug-2019

06:11

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

262,144

07-Aug-2019

06:16

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

32,768

07-Aug-2019

06:17

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

180,224

07-Aug-2019

06:17

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

86,016

07-Aug-2019

06:14

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

262,144

07-Aug-2019

06:17

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

32,768

07-Aug-2019

06:19

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

176,128

07-Aug-2019

06:19

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

81,920

07-Aug-2019

06:16

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

167,936

07-Aug-2019

06:05

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

24,576

07-Aug-2019

06:06

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

118,784

07-Aug-2019

06:07

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

53,248

07-Aug-2019

06:04

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

151,552

07-Aug-2019

06:12

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

24,576

07-Aug-2019

06:13

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

110,592

07-Aug-2019

06:13

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

53,248

07-Aug-2019

06:11

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

241,664

07-Aug-2019

06:16

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

32,768

07-Aug-2019

06:18

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

163,840

07-Aug-2019

06:18

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

73,728

07-Aug-2019

06:15

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

253,952

07-Aug-2019

06:16

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

32,768

07-Aug-2019

06:18

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

176,128

07-Aug-2019

06:18

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

81,920

07-Aug-2019

06:15

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

270,336

07-Aug-2019

06:15

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

32,768

07-Aug-2019

06:16

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

188,416

07-Aug-2019

06:16

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

81,920

07-Aug-2019

06:13

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

274,432

07-Aug-2019

06:04

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

32,768

07-Aug-2019

06:06

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

192,512

07-Aug-2019

06:06

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

77,824

07-Aug-2019

06:03

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

270,336

07-Aug-2019

06:12

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

32,768

07-Aug-2019

06:13

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

192,512

07-Aug-2019

06:13

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

77,824

07-Aug-2019

06:10

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

266,240

07-Aug-2019

06:03

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

32,768

07-Aug-2019

06:05

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

172,032

07-Aug-2019

06:05

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

86,016

07-Aug-2019

06:02

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

241,664

07-Aug-2019

06:02

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

32,768

07-Aug-2019

06:03

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

172,032

07-Aug-2019

06:03

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

73,728

07-Aug-2019

06:00

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

241,664

07-Aug-2019

06:02

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

28,672

07-Aug-2019

06:04

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

167,936

07-Aug-2019

06:04

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

69,632

07-Aug-2019

06:01

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

131,072

07-Aug-2019

06:09

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

24,576

07-Aug-2019

06:10

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

98,304

07-Aug-2019

06:10

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

40.960

07-Aug-2019

06:08

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll.mui

6.0.6003.20597

135,168

07-Aug-2019

06:09

Not applicable

Not applicable

Auditpol.exe.mui

6.0.6003.20597

24,576

07-Aug-2019

06:10

Not applicable

Not applicable

Msaudite.dll.mui

6.0.6003.20597

98,304

07-Aug-2019

06:10

Not applicable

Not applicable

Msobjs.dll.mui

6.0.6003.20597

45,056

07-Aug-2019

06:07

Not applicable

Not applicable

Adtschema.dll

6.0.6003.20597

620,544

07-Aug-2019

04:34

x86

Not applicable

Auditpol.exe

6.0.6003.20597

41,984

07-Aug-2019

04:36

x86

Not applicable

Msaudite.dll

6.0.6003.20597

146,432

07-Aug-2019

05:29

x86

Not applicable

Msobjs.dll

6.0.6003.20597

58,880

07-Aug-2019

05:29

x86

Not applicable

Msxml6.dll

6.20.5014.0

1,403,904

16-Jul-2019

03:51

x86

Not applicable

Msxml6r.dll

6.0.3883.0

2.048 người

16-Jul-2019

03:51

x86

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

241,664

07-Aug-2019

06:07

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

249,856

07-Aug-2019

05:59

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

278,528

07-Aug-2019

05:58

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

299,008

07-Aug-2019

06:08

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

241,664

07-Aug-2019

05:30

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

274,432

07-Aug-2019

05:58

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

237,568

07-Aug-2019

06:07

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

278,528

07-Aug-2019

05:59

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

262,144

07-Aug-2019

06:12

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

270,336

07-Aug-2019

06:13

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

155,648

07-Aug-2019

06:03

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

147,456

07-Aug-2019

06:09

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

237,568

07-Aug-2019

06:13

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

262,144

07-Aug-2019

06:12

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

258,048

07-Aug-2019

06:11

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

262,144

07-Aug-2019

06:00

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

270,336

07-Aug-2019

06:08

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

249,856

07-Aug-2019

05:59

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

241,664

07-Aug-2019

05:58

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

241,664

07-Aug-2019

05:58

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

110,592

07-Aug-2019

06:06

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6003.20597

110,592

07-Aug-2019

06:06

Not applicable

Not applicable

Netevent.dll

6.0.6003.20597

17,920

07-Aug-2019

05:29

x86

Not applicable

Npfs.sys

6.0.6003.20597

35,328

07-Aug-2019

04:34

x86

Not applicable

Ntdll.dll

6.0.6003.20597

1,215,408

07-Aug-2019

05:30

x86

Not applicable

Oleaut32.dll

6.0.6003.20619

576,512

15-Aug-2019

05:12

x86

Not applicable

Ntkrnlpa.exe

6.0.6003.20597

3,596,728

07-Aug-2019

05:30

Not applicable

Not applicable

Ntoskrnl.exe

6.0.6003.20597

3,501,496

07-Aug-2019

05:30

Not applicable

Not applicable

P2pnetsh.dll

6.0.6003.20589

134,144

11-Jul-2019

02:22

x86

Not applicable

P2p.dll

6.0.6003.20589

202,752

11-Jul-2019

02:22

x86

Not applicable

P2psvc.dll

6.0.6003.20589

645,120

11-Jul-2019

02:22

x86

Not applicable

Peertopeerbase-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

4,083

11-Jul-2019

16:44

Not applicable

Not applicable

P2p-mesh.mof

Not applicable

2.380

21-Nov-2017

04:33

Not applicable

Not applicable

P2pgraph.dll

6.0.6003.20589

328,192

11-Jul-2019

02:22

x86

Not applicable

Rpcrt4.dll

6.0.6003.20597

783,872

07-Aug-2019

05:29

x86

Not applicable

Spsys.sys

6.0.6002.24298

342,528

07-Aug-2019

04:10

x86

Not applicable

Srvnet.sys

6.0.6003.20597

104,448

07-Aug-2019

04:34

x86

Not applicable

Srv.sys

6.0.6003.20597

306,688

07-Aug-2019

04:34

x86

Not applicable

Srv2.sys

6.0.6003.20597

149,504

07-Aug-2019

04:34

x86

Not applicable

Smss.exe

6.0.6003.20597

65,024

07-Aug-2019

04:34

x86

Not applicable

Msctf.dll

6.0.6003.20599

814,080

11-Jul-2019

15:30

x86

Not applicable

Tcpip.sys

6.0.6003.20584

917,944

04-Jul-2019

14:48

x86

Not applicable

Ssdpapi.dll

6.0.6003.20589

38,400

11-Jul-2019

02:22

x86

Not applicable

Ssdpsrv.dll

6.0.6003.20589

155,648

11-Jul-2019

02:22

x86

Not applicable

Ssdpsrv.mof

Not applicable

2,583

21-Nov-2017

04:34

Not applicable

Not applicable

Videoprt.sys

6.0.6003.20597

105,472

07-Aug-2019

04:38

x86

Not applicable

Win32k.sys

6.0.6003.20588

2,085,888

10-Jul-2019

13:53

x86

Not applicable

Xmllite.dll

1.2.1012.0

183,296

30-Jun-2019

14:46

x86

Not applicable

Gdiplus.dll

5.2.6003.20589

1,740,288

11-Jul-2019

02:22

x86

Not applicable

Gdiplus.dll

6.0.6003.20589

1,845,760

11-Jul-2019

02:22

x86

Not applicable

Thông tin về tệp bổ sung

ia64 Windows Server 2008

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Ia64_00f176e2f92ca34a7dc2f574e7510ae9_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_none_f44c88f3bbec13b2.manifest

File version

Not applicable

File size

698

Date (UTC)

15-Aug-2019

Time (UTC)

20:51

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_00fa4f062a28e48e3994dbf4bedb01b4_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_none_bfecc763525a3520.manifest

File version

Not applicable

File size

1,418

Date (UTC)

15-Aug-2019

Time (UTC)

20:51

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_06dd926faeed6072f8e2d022c5a7aa23_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_none_ac8495c748783d52.manifest

File version

Not applicable

File size

1,408

Date (UTC)

15-Aug-2019

Time (UTC)

20:51

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_0ade096c844d9394f7659b6b61683be6_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_none_34f5835fbb7fd484.manifest

File version

Not applicable

File size

710

Date (UTC)

15-Aug-2019

Time (UTC)

20:51

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_0c0afe8f9e7bde218f82728584de46d3_6595b64144ccf1df_1.1.6003.20589_none_90bcdac9b3378cfa.manifest

File version

Not applicable

File size

920

Date (UTC)

15-Aug-2019

Time (UTC)

20:51

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_11766fe68bd5948a142d137865dcab61_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20589_none_8330bea4c216f88b.manifest

File version

Not applicable

File size

1.050

Date (UTC)

15-Aug-2019

Time (UTC)

20:51

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_133b6716889b607d68cfa4b7dcc60f35_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_none_331bd5a8a17cf52b.manifest

File version

Not applicable

File size

710

Date (UTC)

15-Aug-2019

Time (UTC)

20:51

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_145b35dbf4d26a1d0d9e425f9c8b2909_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_none_09925b477b1a949c.manifest

File version

Not applicable

File size

697

Date (UTC)

15-Aug-2019

Time (UTC)

20:51

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_1730e4bbfec0e2610740db281f95d24c_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20590_none_5376799d21908a83.manifest

File version

Not applicable

File size

1,036

Date (UTC)

15-Aug-2019

Time (UTC)

20:51

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_1c97fca873af1e34ae536b0b806b511d_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20589_none_eb2dc309f309f32b.manifest

File version

Not applicable

File size

1.040

Date (UTC)

15-Aug-2019

Time (UTC)

20:51

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_1ffd41a3f33a66afffd500b0fef5a749_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20589_none_f699e249d1df6bcc.manifest

File version

Not applicable

File size

1.054

Date (UTC)

15-Aug-2019

Time (UTC)

20:51

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_20d36a9cfa9a447bfa01c55634ee8062_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_none_f8e1104326703bd9.manifest

File version

Not applicable

File size

1,772

Date (UTC)

15-Aug-2019

Time (UTC)

20:51

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_210249d98d7076fd3592da6a72d568ea_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20581_none_4d0c18d31a77391c.manifest

File version

Not applicable

File size

1,036

Date (UTC)

15-Aug-2019

Time (UTC)

20:51

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_222ebbd7f3ccaa6e325d6bcb569c83ce_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_none_bb6f93c1a99aa0c8.manifest

File version

Not applicable

File size

1,418

Date (UTC)

15-Aug-2019

Time (UTC)

20:51

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_2299b9cabc7224c438c4b64c72c795fc_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_none_fb061fdc9cbeb6b2.manifest

File version

Not applicable

File size

710

Date (UTC)

15-Aug-2019

Time (UTC)

20:51

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_22ec312585d64cdea7696cd3c9cc5085_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20588_none_2e2d90f24704ef36.manifest

File version

Not applicable

File size

1.050

Date (UTC)

15-Aug-2019

Time (UTC)

20:51

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_2fe28983756f022f113f70ec766c7171_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20587_none_9f13403396c1ed3d.manifest

File version

Not applicable

File size

1.052 người

Date (UTC)

15-Aug-2019

Time (UTC)

20:51

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_340c4a203c7384390fa324b95a1a2a7a_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20589_none_d46972143d972dff.manifest

File version

Not applicable

File size

1.054

Date (UTC)

15-Aug-2019

Time (UTC)

20:51

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_3961d1f5f3da36b6587427d52f25cd3d_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_none_96c527c648ebba00.manifest

File version

Not applicable

File size

711

Date (UTC)

15-Aug-2019

Time (UTC)

20:51

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_48c4770298cfebdd41b6db32fb25a35b_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20588_none_e9dc676bd1065651.manifest

File version

Not applicable

File size

1.030

Date (UTC)

15-Aug-2019

Time (UTC)

20:51

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_4e196f40519be6b967c2eee06c90bb75_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_none_f1683295270395aa.manifest

File version

Not applicable

File size

698

Date (UTC)

15-Aug-2019

Time (UTC)

20:51

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_585ba498c3b95c43b8f65d918fd3656d_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20589_none_365840d2588a5f4d.manifest

File version

Not applicable

File size

1.054

Date (UTC)

15-Aug-2019

Time (UTC)

20:51

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_5c6800703489025505f1a6f3c0b67a12_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_none_8f8f27cf0ce6561c.manifest

File version

Not applicable

File size

1,772

Date (UTC)

15-Aug-2019

Time (UTC)

20:51

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_67fc4054771994d8c6aa7dffea129f24_6595b64144ccf1df_1.0.6003.20589_none_00a5c4e87bc2445b.manifest

File version

Not applicable

File size

920

Date (UTC)

15-Aug-2019

Time (UTC)

20:51

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_6887e8f6e3fd8cf42013c0b54b744e1e_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20589_none_f49b0517fad7878d.manifest

File version

Not applicable

File size

1.058

Date (UTC)

15-Aug-2019

Time (UTC)

20:51

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_68be94c4fe67338344311ed6d145fc32_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20589_none_3d373980fa49faac.manifest

File version

Not applicable

File size

1.054

Date (UTC)

15-Aug-2019

Time (UTC)

20:51

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_6b32e6af29c115a0f62c009624987f42_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_none_1adad895b0b050b0.manifest

File version

Not applicable

File size

703

Date (UTC)

15-Aug-2019

Time (UTC)

20:51

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_87ec1a0b587e4ac1e87ed3a8d4c3c07e_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20584_none_2ed34f6650d7dba8.manifest

File version

Not applicable

File size

1.066 người

Date (UTC)

15-Aug-2019

Time (UTC)

20:51

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_8d9a8915c8edd091aa1fa9d817b586a4_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_none_d1a2670518b3fe87.manifest

File version

Not applicable

File size

719

Date (UTC)

15-Aug-2019

Time (UTC)

20:51

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_942a908cee6931fee2b9069f0b2cbf74_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20589_none_5d906bf559a1dd4b.manifest

File version

Not applicable

File size

2.400

Date (UTC)

15-Aug-2019

Time (UTC)

20:51

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_98ff4b8f956a32e1e81934a2681ef7d2_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20590_none_e02441e76af8763f.manifest

File version

Not applicable

File size

1.034 người

Date (UTC)

15-Aug-2019

Time (UTC)

20:51

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_a16ecd6b5281ebcd51797176f6fd2580_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_none_4133c112655d36fd.manifest

File version

Not applicable

File size

1,408

Date (UTC)

15-Aug-2019

Time (UTC)

20:51

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_a2699ad513fe29a22a0bf2a36ef1d0a3_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_none_f2d60a854e765244.manifest

File version

Not applicable

File size

1.054

Date (UTC)

15-Aug-2019

Time (UTC)

20:51

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_a4f117281e6a0a8d2641e0d7f750fced_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20599_none_eb1a285a68a2a35e.manifest

File version

Not applicable

File size

1,076

Date (UTC)

15-Aug-2019

Time (UTC)

20:51

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_a777f772c79394693409cdc3dc975034_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_none_49066ad7bfd66143.manifest

File version

Not applicable

File size

1,408

Date (UTC)

15-Aug-2019

Time (UTC)

20:51

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_a9d4ff351ebdecc479b221467b1b0792_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_none_232ce4ea33be88a5.manifest

File version

Not applicable

File size

1,408

Date (UTC)

15-Aug-2019

Time (UTC)

20:51

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_aa4c0c388c6bb3f52c0486ec7764c951_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_none_82b3f56aafa09784.manifest

File version

Not applicable

File size

1,418

Date (UTC)

15-Aug-2019

Time (UTC)

20:51

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_ae747535c4383e280c82b026befc616b_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_none_5599660efabcb18c.manifest

File version

Not applicable

File size

1,408

Date (UTC)

15-Aug-2019

Time (UTC)

20:51

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_b15b7470037f4e4046bcbc0a7bc30bbb_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_none_a47a2b5c61ed0462.manifest

File version

Not applicable

File size

710

Date (UTC)

15-Aug-2019

Time (UTC)

20:51

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_b9adf0f359bebafddd63be47688adf90_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_none_7d24f3cf682d8319.manifest

File version

Not applicable

File size

710

Date (UTC)

15-Aug-2019

Time (UTC)

20:51

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_bc4b662d32f8dd6bd80b7bd2213c6ebb_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_none_e8a07194eaf52360.manifest

File version

Not applicable

File size

702

Date (UTC)

15-Aug-2019

Time (UTC)

20:51

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_c06e8332cf326152267a8f8ebe8d5edc_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_none_55b14fccfc28e990.manifest

File version

Not applicable

File size

711

Date (UTC)

15-Aug-2019

Time (UTC)

20:51

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_c36df062761802a3080a62a721a74d7c_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_none_8a7898c6d7b8cba5.manifest

File version

Not applicable

File size

1,772

Date (UTC)

15-Aug-2019

Time (UTC)

20:51

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_c75c9c233696f636ad433f0cdd958390_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_none_5a7fae26bc5c3bcd.manifest

File version

Not applicable

File size

697

Date (UTC)

15-Aug-2019

Time (UTC)

20:51

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_c95890b8fb4f8c288e45f3e8ce56dd66_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_none_cac953beed910acd.manifest

File version

Not applicable

File size

1,408

Date (UTC)

15-Aug-2019

Time (UTC)

20:51

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_caa3a12c1b353904d51183d1138a1633_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20589_none_7bd9545a7458e31d.manifest

File version

Not applicable

File size

1.054

Date (UTC)

15-Aug-2019

Time (UTC)

20:51

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_cbfd888a6050c82d73c3936458771d49_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_none_f0ef00b0595156ce.manifest

File version

Not applicable

File size

10,371

Date (UTC)

15-Aug-2019

Time (UTC)

20:51

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_cpu.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_none_61487276030bcfdf.manifest

File version

Not applicable

File size

2,247

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

20:59

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_d72086cd1df7106e1bd34e5979344bb3_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20588_none_d1fec859b1787abe.manifest

File version

Not applicable

File size

1,036

Date (UTC)

15-Aug-2019

Time (UTC)

20:51

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_d769f463a20f70a89081daef2cd5045a_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_none_ac22dcd6fe35b3a1.manifest

File version

Not applicable

File size

710

Date (UTC)

15-Aug-2019

Time (UTC)

20:51

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_dbdf265cbeeef17af1c2df41f95b7287_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_none_f5fde0f919cc9a5a.manifest

File version

Not applicable

File size

1,059

Date (UTC)

15-Aug-2019

Time (UTC)

20:51

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_dcd2c33f29756930ed7ffa57c81d0036_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20589_none_d2acde0b0d34625f.manifest

File version

Not applicable

File size

1.054

Date (UTC)

15-Aug-2019

Time (UTC)

20:51

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_e810aad61f0e2aac768e49c0e81a5703_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_none_0ae5c0bf1b6d6bf6.manifest

File version

Not applicable

File size

1,418

Date (UTC)

15-Aug-2019

Time (UTC)

20:51

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_f1efd41dbcf4b68f9b2316c6f0c8de14_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20589_none_5b5475e233603729.manifest

File version

Not applicable

File size

1.054

Date (UTC)

15-Aug-2019

Time (UTC)

20:51

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_fe68849fa3c10ed1303fc44d809ea6e7_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20589_none_e7260fb6a42ec07a.manifest

File version

Not applicable

File size

1.052 người

Date (UTC)

15-Aug-2019

Time (UTC)

20:51

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_ffa398582ece33deaa7ac91b05119e73_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_none_37bf1c3e24e22293.manifest

File version

Not applicable

File size

710

Date (UTC)

15-Aug-2019

Time (UTC)

20:51

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_hal.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_none_071a28021b9a13bc.manifest

File version

Not applicable

File size

1.655 người

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

20:59

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-advapi32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_de-de_7396ba11d5a193fe.manifest

File version

Not applicable

File size

2.705 người

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

06:15

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-advapi32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_en-us_1c87900ac47f9fc3.manifest

File version

Not applicable

File size

2.705 người

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

05:16

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-advapi32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_fr-fr_bf0a62edb778a7ca.manifest

File version

Not applicable

File size

2.705 người

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

06:23

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-advapi32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_ja-jp_4b57d84181c59f23.manifest

File version

Not applicable

File size

2.705 người

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

06:30

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-advapi32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_ko-kr_eec1b4f674366639.manifest

File version

Not applicable

File size

2.705 người

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

06:22

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-advapi32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_zh-cn_7c0dfa78aba179d5.manifest

File version

Not applicable

File size

2.705 người

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

06:41

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-advapi32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_zh-tw_800a37cea9125645.manifest

File version

Not applicable

File size

2.705 người

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

06:35

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-advapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_none_e74669819a2c68dc.manifest

File version

Not applicable

File size

9,828

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

05:18

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-b..environment-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_none_6d36af01a0754e45.manifest

File version

Not applicable

File size

6,465

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

05:17

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_de-de_778a3a9254f5eebd.manifest

File version

Not applicable

File size

2,503

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

06:15

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_en-us_207b108b43d3fa82.manifest

File version

Not applicable

File size

2,503

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

05:16

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_fr-fr_c2fde36e36cd0289.manifest

File version

Not applicable

File size

2,503

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

06:23

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_ja-jp_4f4b58c20119f9e2.manifest

File version

Not applicable

File size

2,503

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

06:30

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_ko-kr_f2b53576f38ac0f8.manifest

File version

Not applicable

File size

2,503

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

06:22

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_zh-cn_80017af92af5d494.manifest

File version

Not applicable

File size

2,503

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

06:41

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_zh-tw_83fdb84f2866b104.manifest

File version

Not applicable

File size

2,503

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

06:35

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-b..vironment-os-loader_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_none_5f24d20980519074.manifest

File version

Not applicable

File size

3,956

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

05:17

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-c..integrity.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_de-de_5441c27f72272b14.manifest

File version

Not applicable

File size

2,721

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

06:15

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-c..integrity.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_en-us_fd329878610536d9.manifest

File version

Not applicable

File size

2,721

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

05:16

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-c..integrity.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_fr-fr_9fb56b5b53fe3ee0.manifest

File version

Not applicable

File size

2,721

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

06:23

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-c..integrity.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_ja-jp_2c02e0af1e4b3639.manifest

File version

Not applicable

File size

2,721

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

06:30

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-codeintegrity_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_none_a4760915186a9472.manifest

File version

Not applicable

File size

20,944

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

05:17

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-com-base-qfe-ole32_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20589_none_b0288fb305f2276d.manifest

File version

Not applicable

File size

8,878

Date (UTC)

11-Jul-2019

Time (UTC)

17:40

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-com-base-qfe-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20589_none_6dd5c4535180c525.manifest

File version

Not applicable

File size

14,991

Date (UTC)

11-Jul-2019

Time (UTC)

17:41

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-com-base.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20589_de-de_1399ce7d626b595a.manifest

File version

Not applicable

File size

3,538

Date (UTC)

11-Jul-2019

Time (UTC)

18:11

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-com-base.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20589_en-us_bc8aa4765149651f.manifest

File version

Not applicable

File size

3,538

Date (UTC)

11-Jul-2019

Time (UTC)

02:17

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-com-base.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20589_fr-fr_5f0d775944426d26.manifest

File version

Not applicable

File size

3,538

Date (UTC)

11-Jul-2019

Time (UTC)

18:11

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-com-base.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20589_ja-jp_eb5aecad0e8f647f.manifest

File version

Not applicable

File size

3,538

Date (UTC)

11-Jul-2019

Time (UTC)

18:19

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-com-base.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20589_ko-kr_8ec4c96201002b95.manifest

File version

Not applicable

File size

3,538

Date (UTC)

11-Jul-2019

Time (UTC)

18:29

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-com-base.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20589_zh-cn_1c110ee4386b3f31.manifest

File version

Not applicable

File size

3,538

Date (UTC)

11-Jul-2019

Time (UTC)

18:26

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-com-base.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20589_zh-tw_200d4c3a35dc1ba1.manifest

File version

Not applicable

File size

3,538

Date (UTC)

11-Jul-2019

Time (UTC)

18:37

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-com-base_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20589_none_11f91ece3a26452c.manifest

File version

Not applicable

File size

162,904

Date (UTC)

11-Jul-2019

Time (UTC)

17:40

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_none_cd854edcb90851f5.manifest

File version

Not applicable

File size

3,081

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

05:18

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-dhcp-client-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20587_none_db631163423263b5.manifest

File version

Not applicable

File size

41,297

Date (UTC)

09-Jul-2019

Time (UTC)

14:47

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20588_none_b9ca0b5432957595.manifest

File version

Not applicable

File size

4,519

Date (UTC)

10-Jul-2019

Time (UTC)

14:33

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-gdi32_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20590_none_5d75bfcd5d028a36.manifest

File version

Not applicable

File size

5,975

Date (UTC)

16-Jul-2019

Time (UTC)

03:42

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20588_none_addd00856e280ade.manifest

File version

Not applicable

File size

10,680

Date (UTC)

10-Jul-2019

Time (UTC)

14:33

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_none_97bbfd1869f638da.manifest

File version

Not applicable

File size

4.520

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

05:18

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-l..istry-support-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20584_none_8a231cec191242c2.manifest

File version

Not applicable

File size

5,118

Date (UTC)

04-Jul-2019

Time (UTC)

14:30

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-m..ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_de-de_b512e5d17ea90b34.manifest

File version

Not applicable

File size

5,426

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

06:15

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-m..ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_en-us_5e03bbca6d8716f9.manifest

File version

Not applicable

File size

5,426

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

05:16

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-m..ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_fr-fr_00868ead60801f00.manifest

File version

Not applicable

File size

5,426

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

06:23

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-m..ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_ja-jp_8cd404012acd1659.manifest

File version

Not applicable

File size

5,426

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

06:30

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-m..ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_ko-kr_303de0b61d3ddd6f.manifest

File version

Not applicable

File size

5,426

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

06:22

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-m..ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_zh-cn_bd8a263854a8f10b.manifest

File version

Not applicable

File size

5,426

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

06:41

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-m..ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_zh-tw_c186638e5219cd7b.manifest

File version

Not applicable

File size

5,426

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

06:35

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-msauditevtlog_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_none_cb4092258c1824e8.manifest

File version

Not applicable

File size

404,434

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

05:18

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-msxml60_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20590_none_8c651213aa876dea.manifest

File version

Not applicable

File size

119,372

Date (UTC)

16-Jul-2019

Time (UTC)

03:42

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-netevent.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_de-de_dd95bf2ce063fbf7.manifest

File version

Not applicable

File size

2,557

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

06:15

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-netevent.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_en-us_86869525cf4207bc.manifest

File version

Not applicable

File size

2,557

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

05:16

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-netevent.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_fr-fr_29096808c23b0fc3.manifest

File version

Not applicable

File size

2,557

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

06:23

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-netevent.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_ja-jp_b556dd5c8c88071c.manifest

File version

Not applicable

File size

2,557

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

06:30

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-netevent.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_ko-kr_58c0ba117ef8ce32.manifest

File version

Not applicable

File size

2,557

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

06:22

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-netevent.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_zh-cn_e60cff93b663e1ce.manifest

File version

Not applicable

File size

2,557

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

06:41

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-netevent.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_zh-tw_ea093ce9b3d4be3e.manifest

File version

Not applicable

File size

2,557

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

06:35

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-netevent_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_none_5e4470587e39805f.manifest

File version

Not applicable

File size

18,917

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

05:18

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-npfs_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_none_aa6f9cb43095e33b.manifest

File version

Not applicable

File size

5,033

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

05:18

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_none_5cd4f6190fd85c42.manifest

File version

Not applicable

File size

4,938

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

05:18

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-ole-automation_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20619_none_c156c43f0ee233a1.manifest

File version

Not applicable

File size

77,386

Date (UTC)

15-Aug-2019

Time (UTC)

05:00

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_none_702e7977c7cdc294.manifest

File version

Not applicable

File size

17,757

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

05:18

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-peertopeeradmin_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20589_none_4b545292e3881795.manifest

File version

Not applicable

File size

8,618

Date (UTC)

11-Jul-2019

Time (UTC)

17:40

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-peertopeerbase_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20589_none_6fe3236439a7b0bf.manifest

File version

Not applicable

File size

17,281

Date (UTC)

11-Jul-2019

Time (UTC)

17:40

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-peertopeergraphing_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20589_none_66cdc32bfd5f50f2.manifest

File version

Not applicable

File size

10.410 người

Date (UTC)

11-Jul-2019

Time (UTC)

17:40

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_none_87fc116a4212cd2e.manifest

File version

Not applicable

File size

7,655

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

05:17

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_none_b7f8b6ee58beff8b.manifest

File version

Not applicable

File size

28,501

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

05:18

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-s..ive-blackbox-driver_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_none_0d709a0abb816627.manifest

File version

Not applicable

File size

3,662

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

05:17

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_none_07d4460b23d1c6e3.manifest

File version

Not applicable

File size

4488 người

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

05:18

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_none_ddf581320a1e4801.manifest

File version

Not applicable

File size

4,885

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

05:18

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_none_ddeab1460a2663f2.manifest

File version

Not applicable

File size

4,683

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

05:18

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_none_b038bfd42cdc4fe6.manifest

File version

Not applicable

File size

28,879

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

05:18

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-system-events_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_none_0a5391db16d44c1d.manifest

File version

Not applicable

File size

163,858

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

05:17

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-t..icesframework-msctf_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20599_none_79c3c885026dfc73.manifest

File version

Not applicable

File size

29,572

Date (UTC)

11-Jul-2019

Time (UTC)

17:27

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20584_none_b723f9377a0b892c.manifest

File version

Not applicable

File size

6,411

Date (UTC)

04-Jul-2019

Time (UTC)

14:31

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-upnpssdp_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20589_none_83d45b42e4d9109e.manifest

File version

Not applicable

File size

14,206

Date (UTC)

11-Jul-2019

Time (UTC)

17:40

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20588_none_bcfd61c7ae287752.manifest

File version

Not applicable

File size

6,551

Date (UTC)

10-Jul-2019

Time (UTC)

14:33

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-wow64_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_none_6c23dfe0eaf9e1f5.manifest

File version

Not applicable

File size

17,489

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

05:18

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-xmllite_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20581_none_8d3e6499b6f68a68.manifest

File version

Not applicable

File size

3,406

Date (UTC)

30-Jun-2019

Time (UTC)

14:31

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6003.20589_none_87668490e4099212.manifest

File version

Not applicable

File size

4,169

Date (UTC)

11-Jul-2019

Time (UTC)

17:40

Nền

Not applicable

Tên tệp

Ia64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6003.20589_none_76b7f3757d0f6bb9.manifest

File version

Not applicable

File size

4,169

Date (UTC)

11-Jul-2019

Time (UTC)

17:40

Nền

Not applicable

Tên tệp

Update.mum

File version

Not applicable

File size

10,420

Date (UTC)

15-Aug-2019

Time (UTC)

20:51

Nền

Not applicable

Tên tệp

Wow64_microsoft-windows-com-base_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20589_none_786ac0ae26e66f61.manifest

File version

Not applicable

File size

157,247

Date (UTC)

11-Jul-2019

Time (UTC)

16:34

Nền

Not applicable

Tên tệp

Wow64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_none_33f6f0bca5c87c2a.manifest

File version

Not applicable

File size

2.142 người

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

05:34

Nền

Not applicable

Tên tệp

Wow64_microsoft-windows-gdi32_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20590_none_c3e761ad49c2b46b.manifest

File version

Not applicable

File size

6,314

Date (UTC)

16-Jul-2019

Time (UTC)

03:56

Nền

Not applicable

Tên tệp

Wow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20588_none_144ea2655ae83513.manifest

File version

Not applicable

File size

12,367

Date (UTC)

10-Jul-2019

Time (UTC)

14:52

Nền

Not applicable

Tên tệp

Wow64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_none_fe2d9ef856b6630f.manifest

File version

Not applicable

File size

5,321

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

05:34

Nền

Not applicable

Tên tệp

Wow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_none_c34697f8fc988677.manifest

File version

Not applicable

File size

5.489

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

05:34

Nền

Not applicable

Tên tệp

Wow64_microsoft-windows-ole-automation_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20619_none_27c8661efba25dd6.manifest

File version

Not applicable

File size

77,703

Date (UTC)

15-Aug-2019

Time (UTC)

05:27

Nền

Not applicable

Tên tệp

Wow64_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_none_1e6a58ce457f29c0.manifest

File version

Not applicable

File size

26,109

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

05:34

Nền

Not applicable

Tên tệp

Wow64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_none_16aa61b4199c7a1b.manifest

File version

Not applicable

File size

11.978

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

05:34

Nền

Not applicable

Tên tệp

Wow64_microsoft-windows-upnpssdp_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20589_none_ea45fd22d1993ad3.manifest

File version

Not applicable

File size

11.591 người

Date (UTC)

11-Jul-2019

Time (UTC)

16:34

Nền

Not applicable

Tên tệp

Wow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20588_none_236f03a79ae8a187.manifest

File version

Not applicable

File size

5,013

Date (UTC)

10-Jul-2019

Time (UTC)

14:52

Nền

Not applicable

Tên tệp

Wow64_microsoft-windows-wow64_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_none_d29581c0d7ba0c2a.manifest

File version

Not applicable

File size

14,040

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

05:34

Nền

Not applicable

Tên tệp

X86_microsoft-windows-advapi32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_de-de_7395161bd5a38b02.manifest

File version

Not applicable

File size

2.704 người

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

06:08

Nền

Not applicable

Tên tệp

X86_microsoft-windows-advapi32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_en-us_1c85ec14c48196c7.manifest

File version

Not applicable

File size

2.704 người

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

05:42

Nền

Not applicable

Tên tệp

X86_microsoft-windows-advapi32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_fr-fr_bf08bef7b77a9ece.manifest

File version

Not applicable

File size

2.704 người

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

06:10

Nền

Not applicable

Tên tệp

X86_microsoft-windows-advapi32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_ja-jp_4b56344b81c79627.manifest

File version

Not applicable

File size

2.704 người

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

06:15

Nền

Not applicable

Tên tệp

X86_microsoft-windows-advapi32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_ko-kr_eec0110074385d3d.manifest

File version

Not applicable

File size

2.704 người

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

06:18

Nền

Not applicable

Tên tệp

X86_microsoft-windows-advapi32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_zh-cn_7c0c5682aba370d9.manifest

File version

Not applicable

File size

2.704 người

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

06:16

Nền

Not applicable

Tên tệp

X86_microsoft-windows-advapi32.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_zh-tw_800893d8a9144d49.manifest

File version

Not applicable

File size

2.704 người

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

06:17

Nền

Not applicable

Tên tệp

X86_microsoft-windows-advapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_none_e744c58b9a2e5fe0.manifest

File version

Not applicable

File size

9,805

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

05:43

Nền

Not applicable

Tên tệp

X86_microsoft-windows-com-base-qfe-ole32_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20589_none_b026ebbd05f41e71.manifest

File version

Not applicable

File size

8,856

Date (UTC)

11-Jul-2019

Time (UTC)

16:49

Nền

Not applicable

Tên tệp

X86_microsoft-windows-com-base.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20589_de-de_13982a87626d505e.manifest

File version

Not applicable

File size

3,537

Date (UTC)

11-Jul-2019

Time (UTC)

17:22

Nền

Not applicable

Tên tệp

X86_microsoft-windows-com-base.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20589_en-us_bc890080514b5c23.manifest

File version

Not applicable

File size

3,537

Date (UTC)

11-Jul-2019

Time (UTC)

02:49

Nền

Not applicable

Tên tệp

X86_microsoft-windows-com-base.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20589_fr-fr_5f0bd3634444642a.manifest

File version

Not applicable

File size

3,537

Date (UTC)

11-Jul-2019

Time (UTC)

17:21

Nền

Not applicable

Tên tệp

X86_microsoft-windows-com-base.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20589_ja-jp_eb5948b70e915b83.manifest

File version

Not applicable

File size

3,537

Date (UTC)

11-Jul-2019

Time (UTC)

17:19

Nền

Not applicable

Tên tệp

X86_microsoft-windows-com-base.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20589_ko-kr_8ec3256c01022299.manifest

File version

Not applicable

File size

3,537

Date (UTC)

11-Jul-2019

Time (UTC)

17:28

Nền

Not applicable

Tên tệp

X86_microsoft-windows-com-base.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20589_zh-cn_1c0f6aee386d3635.manifest

File version

Not applicable

File size

3,537

Date (UTC)

11-Jul-2019

Time (UTC)

17:21

Nền

Not applicable

Tên tệp

X86_microsoft-windows-com-base.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20589_zh-tw_200ba84435de12a5.manifest

File version

Not applicable

File size

3,537

Date (UTC)

11-Jul-2019

Time (UTC)

17:19

Nền

Not applicable

Tên tệp

X86_microsoft-windows-dhcp-client-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20587_none_db616d6d42345ab9.manifest

File version

Not applicable

File size

41,274

Date (UTC)

09-Jul-2019

Time (UTC)

15:09

Nền

Not applicable

Tên tệp

X86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20588_none_b9c8675e32976c99.manifest

File version

Not applicable

File size

4,508

Date (UTC)

10-Jul-2019

Time (UTC)

14:58

Nền

Not applicable

Tên tệp

X86_microsoft-windows-m..ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_de-de_b51141db7eab0238.manifest

File version

Not applicable

File size

5,425

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

06:08

Nền

Not applicable

Tên tệp

X86_microsoft-windows-m..ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_en-us_5e0217d46d890dfd.manifest

File version

Not applicable

File size

5,425

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

05:42

Nền

Not applicable

Tên tệp

X86_microsoft-windows-m..ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_fr-fr_0084eab760821604.manifest

File version

Not applicable

File size

5,425

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

06:10

Nền

Not applicable

Tên tệp

X86_microsoft-windows-m..ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_ja-jp_8cd2600b2acf0d5d.manifest

File version

Not applicable

File size

5,425

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

06:15

Nền

Not applicable

Tên tệp

X86_microsoft-windows-m..ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_ko-kr_303c3cc01d3fd473.manifest

File version

Not applicable

File size

5,425

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

06:18

Nền

Not applicable

Tên tệp

X86_microsoft-windows-m..ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_zh-cn_bd88824254aae80f.manifest

File version

Not applicable

File size

5,425

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

06:16

Nền

Not applicable

Tên tệp

X86_microsoft-windows-m..ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_zh-tw_c184bf98521bc47f.manifest

File version

Not applicable

File size

5,425

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

06:17

Nền

Not applicable

Tên tệp

X86_microsoft-windows-msauditevtlog_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_none_cb3eee2f8c1a1bec.manifest

File version

Not applicable

File size

404,428

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

05:43

Nền

Not applicable

Tên tệp

X86_microsoft-windows-msxml60_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20590_none_8c636e1daa8964ee.manifest

File version

Not applicable

File size

119,358

Date (UTC)

16-Jul-2019

Time (UTC)

04:02

Nền

Not applicable

Tên tệp

X86_microsoft-windows-netevent.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_de-de_dd941b36e065f2fb.manifest

File version

Not applicable

File size

2,556

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

06:08

Nền

Not applicable

Tên tệp

X86_microsoft-windows-netevent.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_en-us_8684f12fcf43fec0.manifest

File version

Not applicable

File size

2,556

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

05:42

Nền

Not applicable

Tên tệp

X86_microsoft-windows-netevent.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_fr-fr_2907c412c23d06c7.manifest

File version

Not applicable

File size

2,556

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

06:10

Nền

Not applicable

Tên tệp

X86_microsoft-windows-netevent.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_ja-jp_b55539668c89fe20.manifest

File version

Not applicable

File size

2,556

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

06:15

Nền

Not applicable

Tên tệp

X86_microsoft-windows-netevent.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_ko-kr_58bf161b7efac536.manifest

File version

Not applicable

File size

2,556

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

06:18

Nền

Not applicable

Tên tệp

X86_microsoft-windows-netevent.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_zh-cn_e60b5b9db665d8d2.manifest

File version

Not applicable

File size

2,556

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

06:16

Nền

Not applicable

Tên tệp

X86_microsoft-windows-netevent.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_zh-tw_ea0798f3b3d6b542.manifest

File version

Not applicable

File size

2,556

Date (UTC)

07-Aug-2019

Time (UTC)

06:17

Nền

Not applicable

Tên tệp

X86_microsoft-windows-netevent_31bf3856ad364e35_6.0.6003.20597_none_5e42cc627e3b7763.manifest

File version

Not applicable

File size

18,915